thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành

58 2,124 0
  • Loading ...
1/58 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 14:23

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Luận vănThực trạng công tác kế toán vốn bằngtiền các khoản thanh toán tạiCông ty cổ phần giao thông côngchính Thạch Thành SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đi đôi với sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đókế toáncông cụ phục vụ quản lý kinh tế, hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sựhình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lýngày càng cao của nền sản xuất xã hội nên kế toán là môn học cũng đã sự thay đổiphát triển không ngừng về nội dung phương pháp. Tiềntài sản lưu động nhất bấtkỳ doanh nghiệp nào để tiến hành một chu kỳ sản xuất phải xuất phát từ tiền để muasắm vật tư thiết bị kết thúc cũng là tiền do bán sản phẩm hàng hoá thu được để táisant xuất mở rộng.Xuất phát từ vai trò mục đích của vốn bằng tiền như đã nêu trên công tác kếtoán tài chính cũng như yêu cầu đổi mới chế quản lý kinh tế tài chính sao cho quảnlý sử dụng tiền đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi sinh viên đượcđào tạo từ các trường Đại học chuyên nghiệp về chuyên ngành kinh tế. Không chỉ giỏivề lý thuyết mà còn phải giỏi về năng lực thực hành. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo thựctập tốt nghiệp là giai đoạn không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên.Việc sinh viên đi thực tập tại các sở sản xuất, các doanh nghiệp ở các địaphương trong Tỉnh là điều kiện tốt để cho sinh viên chúng em làm quen với công việccụ thể nắm vững nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cho sinh viên chúng em đượctiếp cận với công việc kế toán thực tế. Bản thân em đã được Trường ĐHHĐ - KhoaKT - QTKD tạo điều kiện hiện nay em đang thực tập tại Công ty cổ phần giaothông công chính Thạch Thành.Thời gian thực tập tại Công ty em đã được sự giúp đỡ tận tình của các chú,đã tạo điều kiện tốt cho em được thực tập về chuyên môn sự hướng dẫn tận tìnhcủa thầy giáo để em hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhưng do kiến thứccòn hạn chế nên Báo cáo tốt nghiệp của em không tránh khỏi một vài thiếu xót. Vì thếem rất mong được sự góp ý, hướng dẫn của chú trong Công ty giáo hướngdẫn để em thể hoàn thiện Báo cáo này.2. Mục đích nghiên cứu. Tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổphần giao thông công chính Thạch Thành. Đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiệncông tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thôngcông chính Thạch Thành.3. Đối tượng nghiên cứu. Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thôngcông chính Thạch Thành.4. Phạm vi nghiên cứu.SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thôngcông chính Thạch Thành. Số liệu trong tháng 01 năm 2013.5. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo các tài liệu, các nguyên tắc, cácchuẩn mực kế toán hiện hành.- Phương pháp kế toán:+ Phương pháp chứng từ kế toán: Dùng để thu thập thông tin.+ Phương pháp tài khoản kế toán: Dùng để hệ thống hoá thông tin.+ Phương pháp tính giá: Sử dụng để xác định giá trị của từng loại tổng số tàisản thông qua mua vào sản xuất ra theo những nguyên tắc nhất định.- Phương pháp phân tích đánh giá: Tìm hiểu thực trạng của đơn vị để phân tích vàđưa ra những nhận xét đánh giá về Công ty cổ phần giao thông công chính ThạchThành.6. Bố cục của báo cáo tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu kết luận gồm 3 chương sau:Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toántại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành.Chương 3: Một số ý kiến, khuyến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toánvốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chínhThạch Thành. Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần giao thông công chínhThạch Thành, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên Côngty nói chung cán bộ phòng kế toán nói riêng. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn trực tiếpcủa giáo Phạm Thị Hiến, cùng với sự nỗ lực của bản thân để xây dựng hoàn thànhbáo cáo tốt nghiệp này. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNHTHẠCH THÀNH1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển của Cụng tyCùng với sự chuyển đổi chế quản lý kinh tế, chuyển đổi mô hình hoạt độngnhằm đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nớc. Năm2004 Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành được chuyển đổi từ Xínghiệp Xây dựng Quản lý giao thông Công chính Thạch Thành theo Quyết định số:2231/QĐ-CT ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Doanhnghiệp hoạt động với đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu riêng, bộ máy kế toánriêng. Công ty chịu trách nhiệm trước bộ phận chủ quản, các quan nhà nước cũngnhư các bên liên quan về toàn bộ hoạt động của công ty.Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố I - Thị trấn Kim Tân - huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá.Điện thoại: 0373.877.025 MST: 2800746231Ngay sau khi thành lập với đội ngũ CB - CNV còn hạn chế nhng Công ty đãbước ngay vào lĩnh vực xây dựng đường giao thông. Đến nay, sau gần 9 năm hoạtđộng. Công ty đã những bước phát triển đáng kể trong lĩnh vực tổ chức sản xuấtkinh doanh.Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành đã tạo cho mình một quymô hoạt động rộng uy tín lớn trên địa bàn huyện các huyện lân cận với cácngành nghề kinh doanh:• Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dỡng sở hạ tầng đờng bộ• Quản lý sửa chữa bến phà, cầu phao vợt sông• Quản lý bến xe khách trên địa bàn• Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, san lấp mặt bằng.• Lắp đặt điện nớc, thu gom xử lý rác thải.• Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng.Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thànhkhi mới thành lập là 10.000.000.000 đồng. Trong đó vốn cổ phần thuộc quyền sở hữucủa Nhà nước tham gia tại Công ty là 4.700.000.000 đồng chiếm 47% vốn cổ đôngcông ty đóng góp là 5.300.000.000 đồng chiếm 53%.- Tận dụng được ưu thế của mình, khai thác hiệu quả hệ thống máy móc trang thiết bị phát huy tốt năng lực của đội ngũ lao động. Trong thời gian qua Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành đã tham gia xây dựng hoàn thành nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Các công trình bàn giao được chủ đầu tư SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S đánh giá đạt chất lượng tốt thi công đúng tiến độ. Một số công trình tiêu biểu mà Công ty đã thi công.+ Xây dựng tuyến đường ô tô Kim Tân – Thạch Quảng, Vân Du – Thành MinhThuộc huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá.+ Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 45+ Xây dựng các công trình Đường GTNT ở các xã trên địa bàn huyện như:Thành Kim, Thạch Long, Thạch Bình, Thành Vinh, Thị trấn Kim Tân.+ Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trong huyện Thạch Thành.Thực hiện công tác tập trung dân chủ, chế độ giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trên sở thực hiện quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên chức. Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh theo đờng lối phát triển kinh tế trong thời kỳ CNH - HĐH.Mục tiêu trong những năm tới Công ty cổ phần giao thông công chính ThạchThành phấn đấu mở rộng hơn phạm vi thị trường trong ngoài huyện, làm phongphú thêm chủng loại sản phẩm trong các lĩnh vực xây dựng đờng giao thông cácngành nghề kinh doanh khác. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thêmthu nhập cho người lao động tích cực hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty1.2.1. Đặc điểm kinh doanhCông ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành nhiệm vụ:• Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng sở hạ tầng đường bộ• Quản lý sửa chữa bến phà, cầu phao vợt sông• Quản lý bến xe khách trên địa bàn• Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, san lấp mặt bằng.Lắp đặt điện nước, thu gom xử lý rác thải.• Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng.Tận dụng được ưu thế của mình, khai thác hiệu quả hệ thống máy móc trangthiết bị phát huy tốt năng lực của đội ngũ lao động. Trong thời gian qua Công ty cổphần giao thông công chính Thạch Thành đã tham gia xây dựng hoàn thành nhiềucông trình đờng Giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Các công trình bàn giaođược chủ đầu tư đánh giá đạt chất lượng tốt thi công đúng tiến độ. Thực hiện côngtác tập trung dân chủ, chế độ giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanhtrên sở thực hiện quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên chức. Công ty khôngngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh theo đờng lối phát triển kinh tế trong thời kỳCNH - HĐH.SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Mục tiêu trong những năm tới Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành phấn đấu mở rộng hơn nữa phạm vi thị trường trong ngoài huyện, làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm trong các lĩnh vực xây dựng đờng giao thông các ngành nghề kinh doanh khác. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập cho ngời lao động tích cực hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nớc.1.2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công tyMột công ty cho dù quy mô lớn hay nhỏ, trình độ quản lý tốt hay không, năngsuất của ngời lao động cao hay thấp, sử dụng vốn hiệu quả không, xu thế phát triểnchung của doanh nghiệp nh thế nào? Tất cả đợc thể hiện chân thực trên bảng tổng kếtkết quả kinh doanh của công ty. Báo cáo kết quả kinh doanh là bức tranh sinh độngnhất, phản ánh trung thực nhất tình hình kinh doanh của công ty.Bảng 1.1 : Kết quả kinh doanh năm 2010 , 2011 năm 2013 Đơn vị tính: 1000 đồngCác chỉ tiêuNăm2010Năm2011Năm 2013So sánh tăng giảmNăm 2011/Năm 2010 Năm 2013/Năm 2011Số tiềnTỷ lệ (%)Số tiềnTỷ lệ (%)1. Doanh thu 526.523,4 1.111.293,9 1.130.219,4 584.770,5 166,59 18.925,5 2,552. Các kh GT DT 0 0 0 0 0 0 03. DT thuần 526.523,4 1.111.293,9 1.130.219,4 584.770,5 166,59 18.925,5 2,554. Trị giá vốn 448.966,3 996.026,8 1.005.401,7 547.060,3 182,775 9.374,85 1,415. Lợi nhuận gộp 77.556,9 115.266,9 124.817,55 37.710 72,93 9.550,5 12.4356. Doanh thuhđtc 830,1 556,3 561 -273,6 -49,35 4.615,5 1,2457. Chi phí TC 10.650 12.045 5.100 1.395 19,65 - 6.945 - 86,498. Chi phí bánhàng 0 0 0 0 0 0 09. Chi phí quảnlý 64.543,35 78.864,15 62.330,55 14.320,65 33,285 - 16.563,6 - 31,510. LN khác 0 0 0 0 0 0 011. LN trớc thuế 3.193,65 24.914,25 57.978,15 21.720,6 1.020,15 33.063,75 199,06512.Thuế phải nộp 894,15 6.975,9 16.233,75 6.081,75 1.020,15 9.257,85 199,06513.LN sau thuế 2.299,35 17.938,2 41.744,25 15.638,85 1.020,15 23.805,9 199,06514.NSLĐBQ 11.446,05 24.158,55 25.115,85 12.712,35 166,59 957,3 5,9415.TNBQ 2.616,45 3.065,25 3.078 448,65 25,725 12.829,5 0,42SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây nhiều biếnđộng. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:- Về doanh thu: Doanh thu hằng năm tăng lớn cả về số tiền tỷ lệ cụ thể làNăm 2011/Năm 2010 tăng 584.770.500 đồng đạt 166,59% Năm 2013/Năm 2011 tăng18.925.500 đồng đạt 2,55% Kết quả này phản ánh việc tổ chức quản lý sản xuất củacông ty hiệu quả.- Chỉ tiêu lợ nhuận gộp: Là chỉ tiêu đánh gía hiệu quả của công ty được tínhbằng hiệu số giữa doanh thu thuần trị giỏ vốn hàng bỏn. Lói gộp Năm 2011/Năm2010 tăng 37.710.000 đồng tương ứng 72,93% Năm 2013/Năm 2011 tăng 9.550.500đồng tương ứng 12,435% điều này cho thấy tốc độ tăng doanh thu thuần nhanh hơntốc độ tăng trị giỏ vốn. Chi phớ quản lý doanh nghiệp tăng trong Năm 2011/Năm2010 tăng 33,285%, nhưng đến Năm 2013/Năm 2011 giảm xuống 31,5%. Sở dĩ chiphớ quản lý Năm 2011/Năm 2010 tăng lớn như vậy là do cụng ty phải đầu tư một sốtrang thiết bị văn phòng hiện đại phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh như hệthống máy vi tính, …- Tổng lợi nhuận sau thuế: Là chỉ tiêu cuối cùng phản ánh một cách sâu sắc nhấttính hiệu quả của toàn bộ qỳa trình hoạt động kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế làkết quả thu được sau khi đó trừ đi tất cả cỏc khoản chi phí thực hiện nghĩa vụ đốivới nhà nước. Chỉ tiêu này là mục đích chính mà doanh nghiệp hướng tới, nó phụthuộc rất lớn vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là một nguồn bùđắp vốn quan trọng cho doanh nghiệp, một phần được đưa bổ sung vào nguồn vốnkinh doanh thông qua các quỹ của doanh nghiệp : Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹdự phòng tài chớnh…Tổng lợi nhuận của cụng ty năm 2010: 2.299.350 đồng, năm 2011: 17.938.200đồng, năm 2011: 41.744.250 đồng. Như vậy, so với năm 2010 lợi nhuận sau thuế năm2011 tăng với số tiền 15.638.850 đồng hay 1020,165%, so với năm 2013, năm 2011tăng với số tiền 23.805.900 đồng hay 199,05%. Qua cỏc năm tổng lợi nhuận tăng vớitốc độ khụng đều là do cụng ty bỏ chi phớ trong năm nay nhưng đến năm sau mớinghiệm thu cụng trỡnh lỳc đó mới doanh thu của cụng trỡnh đó.- Chỉ tiêu NSLĐBQ: Phản ỏnh tình hình quản lý sử dụng lao động của doanhnghiệp. NSLĐBQ Năm 2010 là 11.446,05 đồng/người, Năm 2011 là 24.158.550đồng/người tăng 12.712.350 đồng/người hay 166,5%, Năm 2013 là 25.115.850đồng/người tăng 957,3 đồng hay 5.94% so với Năm 2011.- Chỉ tiêu thu nhập BQ: Phản ánh tình hình thu nhập của người lao động trongcông ty. Năm 2010 TNBQ của cán bộ công nhân viên trong công ty là 872.100đồng/người/tháng. Năm 2011 là 1.021.650 đồng/người/tháng. Năm 2010/Năm 2010tăng 448,650 đồng hay 25,725%, Năm 2011 là 1.026.000 đồng/người/tháng. Năm2011/Năm 2010 tăng 1.289.500 đồng hay 0,42%. Điều này phản ánh tình hình thuSV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty là tốt, Công ty thực hiện được mục tiêutiết kiệm chi phí.SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty1.3.1. cấu tổ chứcCông ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành một cấu tổ chứckhá chặt chẽ, rõ ràng gồm ban giám đốc, 3 phòng ban 3 đội sản xuất.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:Sơ đồ bộ máy quản lýSơ đồ1.1 Sơ đồ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty1.3.2. Chức năng nhiệm vụ*Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh là người điều hành cao nhất ra mọi quyết định về tất cả các công việc mà phó giám đốc các phòng ban trình lên SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTHHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊGIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCPHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬTPHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHĐỘI ĐƯỜNG BỘĐỘI XE MÁY ĐIỆN NƯỚCPHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁNĐỘI CẦU PHÀBáo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S uỷ quyền cho phó giám đốc công ty một số quyền hạn nhất định về các nhiệm vụ th-ờng xuyên hoặc đột xuất trong công ty.*Phó giám đốc: Giữ vai trò tham mưu cho giám đốc trong phạm vi chức năng quản lý của mình, trực tiếp điều hành quản lý các đội sản xuất.*Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:- Chức năng: Tham mưu Giám đốc công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý kỹ thuật chất lượng an toàn lao động, công tác quản lý vật tư thiết bị đầu tư đổi mới thiết bị, công tác đào tạo phục vụ nâng cao chất lượng công trình, đầu tư đổi mới công nghệ.- Nhiệm vụ:+ Về công tác kế hoạch: Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm trình giám đốccông ty phê duyệt, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đội, các công trường.Kiểm tra thực hiện kế hoạch quí, năm của công ty thông qua thực tế thi công để pháthiện kịp thời các trường hợp mất cân đối, dự kiến biện pháp trình giám đốc quyết địnhcho điều chỉnh về tổ chức kế hoạnh sản xuất. Trực tiếp làm hồ sơ dự thầu, phối hợpcác đơn vị hướng dẫn lập hồ sơ thầu, thực hiện các hợp đồng kinh tế. Báo cáo kếtquả sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch năm tới trình Hội Đồng Quản Trị phêduyệt chuẩn bị báo cáo phục vụ Đại hội cổ đông.+ Về công tác kỹ thuật: Lập biện pháp thi công nội bộ phù hợp đảm bảo chấtlượng, tiến độ, hiệu quả. Cử cán bộ giám sát kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động,xử lý các phát sinh về kỹ thuật, xác nhận khối lượng để thanh toán trên tất cả các côngtrình do công ty ký hợp đồng. Phổ biến quy phạm kỹ thuật an toàn lao động cho từngcông trình, tổ chức huấn luyện học tập an toàn lao động cho cán bộ công nhân viêncủa từng công trình.+Về công tác vật tư thiết bị: Tổng hợp vật tư theo thiết kế, cấp phát vật tư cho các công trình hàng tháng theo kế hoạch sản xuất. Trên sở kế hoạch sản xuất lập kếhoạch sử dụng, điều động thiết bị cho từng công trình cùng với chỉ huy công trường tham mưu cho giám đốc về công tác sửa chữa thiết bị. Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng thiết bị cho các công trình.*Phòng Tài chính - Kế toán+ Chức năng: Tham mưu cho giám đốc công ty triển khai thực hiện toàn bộ công tác tài chính, thống kê, thông tin kinh tế hạch toán kinh tế toàn công ty theo điều lệ công ty. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của công ty theo pháp luật. Đảm bảo tổ chức chỉ đạo công tác tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trên sở kế hoạch của công ty, tham mưu cho giám đốc về định hướng đầu tư, hoạch định các thị trường tài chính.+ Nhiệm vụ:SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH[...]... hiện các phần việc được kế toán trưởng giao trực tiếp theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền mặt tại Công ty SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế Kế Kế Kế Kế toán toán toán toán toán vốn tiền tập hợp Vật Tài chi phí bằng lươn sản tư SX, g công tiền, cố tính các các cụ định giá khoả khoản thành. .. đốc công ty phê duyệt 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Để phát huy vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành đã tổ chức bộ máy công tác kế toán một cách khoa học hợp lý, đảm bảo cho kế toán thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình Công việc kế toán. .. tạp của các nghiệp vụ kinh tế - tài chính cũng như yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý cán bộ kế toán của Công ty Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành đã lựa chọn hình thức tổ chức công tác bộ máy kế toán tập trung * Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành là một doanh nghiệp phạm vi hoạt động rộng, sử dụng nhiều tài khoản kế toán với các nghiệp... trực tiếp theo dõi các mảng nghiệp vụ kế toán: Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xác định kết quả kinh doanh Kế toán các khoản nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu Trong quá trình thực tập tại Công ty, kế toán trởng là ngời trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tập tốt nghiệp - Kế toán viên: Nguyễn... mua thực tế của TSCĐ, áp dụng theo phơng pháp khấu hao đờng thẳng Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành hiện đang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính - Niên độ kế toán: Từ ngày 01/01 đến 31/12 năm dương lịch CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG... khó khăn hớng phát triển tại Công ty 1.5.1 Thuận lợi tại Công ty * Căn cứ vào hình thức tổ chức công tác kế toán, đặc điểm tổ chức quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lợng tính chất, mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế - tài chính cũng như yêu cầu, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý cán bộ kế toán của Công ty Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành. .. chức công tác bộ máy kế toán tập trung * Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành là một doanh nghiệp phạm vi hoạt động rộng, sử dụng nhiều tài khoản kế toán với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều phức tạp, không ổn định Do vậy, để phù hợp với đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty đã áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trong công tác Kế toán tài chính. .. nghiệp Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành đã tổ chức ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các chứng từ sổ sách tách biệt nhiệm vụ giữ tiền khỏi chức năng hạch toán kế toán nhằm hạn chế tình trạng sử dụng không đúng quỹ tiền mặt của Công ty Cụ thể đã lập danh sách các hoá đơn thu tiền mặt theo thời điểm nơi nhận tiền khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhân viên giữ tiền mặt... thành dụng n SP phải cụ tríc xác thu h định theo ứng kết quả lươn Sơ đồ 1.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại Côngkinh ty trước g doanh 1.4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Kế toán các khoản thanh toán nguồn vốn chủ sở hữu * Hệ thống chứng từ kế toán : Công ty sử dụng các chứng từ ban hành theo QĐ số 15/2006 /QĐ- BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính + Chứng từ tiền tệ gồm... đợc thực hiện một cách nhịp nhàng, nhanh chóng, chính xác các con số kế toán hàng ngày, hàng tháng, quý năm Đáp ứng được yêu cầu của quản lý, để ban giám đốc công ty đưa ra được những quyết định kịp thời chính xác - Kế toán trưởng công ty: Lê Văn Trung Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán Kế toán trưởng nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc công ty triển khai thực hiện toàn bộ công . thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành. 3. Đối tượng nghiên cứu. Kế toán vốn bằng. toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành. Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành, thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành, thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn