một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cn công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam – cn hà nội i

71 410 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 03:08

Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảoLỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình hoạt động sản xuất các doanh nghiệp cần phải một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định vốn lưu độngvốn chuyên dụng khác là rất cần thiết để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sẽ giúp cho bộ phận điều hành, nẵm rõ được ưu nhược điểm trong công tác quản lý vốn của mình để tự do các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Qua thời gian kiến tập tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I sau khi tìm hiểu và nhận thấy tầm quan trọng của vốn trong công ty, em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CN công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam CN Nội I”. Tuy nhiên do những hạn chế nhất định, bản báo cáo chắc chắn không trách khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến nhận xét của các thầy giáo các chú trong công ty để hoàn thiện hơn nữa đề tài tốt nghiệp của em.2. Mục đích nghiên cứuLàm rõ vấn đề lý luận bản về vốn lưu độnghiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệpPhân tích tình hình quản lý vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I Xây dựng một số biện pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I 1SV: Nguyễn Cao Nguyên 1Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là : Tình hình quản lý vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I Phạm vi nghiên cứu là công tác quản lý và sử dựng hiệu quả vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I4. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp so sánh, phương pháp cân đối, phương pháp loại trừ 5. Kết cấu của đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về vốn lưu độnghiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng về công tác quản lý và sử dựng hiệu quả vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động tại CN Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam CN Nội I2SV: Nguyễn Cao Nguyên 2Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảoCHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP1.1 Khái niệm, vai trò và phân loại vốn lưu động1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu độngTrong chế thị trường, mỗi doanh nghiệp được coi như một tế bào của nền kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hàng hoá cung cấp cho xã hội. Doanh nghiệp thể thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.Để tiến hành các hoạt động kinh doanh cần phải đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo thành sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ. Khác với tư liệu lao động, đối tượng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và được bù đắp khi giá trị sản phẩm được thực hiện. Biểu hiện dưới hình thái vật chất của đối tượng lao động gọi là tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông.Tài sản lao động sản xuất gồm: những vật tư dự trữ để chuẩn bị cho qua trình sản xuất được liên tục, vật tư đang nằm trong quá trình chế biến và những tư liệu lao động không đủ tiếu chuẩn là tài sản cố định (TSCĐ). Thuộc về tài sản lưu động (TSLĐ) gồm: Nguyên- nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế, sản phẩm dở dang, công cụ, dụng cụ nhỏ Tài sản lưu thông gồm: sản phẩm hàng hoá chưa tiêu thụ, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp luôn gắn liền với qúa trình lưu thông. Trong quá trình tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản 3SV: Nguyễn Cao Nguyên 3Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảolưu động sản xuất và tài sản lưu thông luôn chuyển hoá lẫn nhau, vận động không ngừng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Để hình thành nên tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông, doanh nghiệp nào cũng cần phải một số vốn thích đáng để đầu tư vào tài sản ấy, số tiền ứng trước về tài sản ấy gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp.Như vậy vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục.1.1.2 Vai trò vốn lưu độngphân loại vốn lưu động1.1.2.1Vai trò vốn lưu độngĐể tiến hành sản xuất, ngoài TSCĐ như máy móc, thiết bị, nhà xưởng doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng tiền nhất định để mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Như vậy vốn lưu động là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đi vào hoạt động hay nói cách khác vốn lưu động là điều kiện tiên quyết của quá trình sản xuất kinh doanh.Ngoài ra vốn lưu động còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động còn là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp.Vốn lưu động còn khả năng quyết định đến quy mô hoạt động của doanhnghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp phải huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư ít nhất là đủ để dự trữ vật tư hàng hóa. Vốn lưu động còn giúp cho doanh nghiệp chớp được thời kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.Vốn lưu động còn là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm do đặc điểm luân chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Giá trị 4SV: Nguyễn Cao Nguyên 4Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảocủa hàng hóa bán ra được tính toán trên sở bù đắp được giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi nhuận. Do đó, vốn lưu động đóng vai trò quyết định trong việc tính giá cả hàng hóabán ra.1.1.2.2Phân loại vốn lưu độngDựa theo tiêu thức khác nhau, thể chia vốn lưu động thành các loại khác nhau. Thông thường một số cách phân loại sau:* Dựa theo hình thái biểu hiện của vốn thể chia vốn lưu động thành các loại: - Vốn bằng tiền và các khoản phải thu: + Vốn bằng tiền: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.Tiền là một loại tài sản của doanh nghiệp mà thể dễ dàng chuyển đổi thành các loại tài sản khác hoặc để trả nợ. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải một lượng tiền nhất định. + Các khoản phải thu: Chủ yếu là các khoản phải thu từ khách hàng, thểhiện số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp phát sinh trong quá trình bán hànghóa, dịch vụ dưới hình thức bán trước trả sau. - Vốn vật tư, hàng hóa: Bao gồm 3 loại gọi chung là hàng tồn kho + Nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ. + Sản phẩm dở dang + Thành phẩmViệc phân loại vốn lưu động theo cách này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét, đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.* Dựa theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh thể chia vốn lưu động thành các loại chủ yếu sau:5SV: Nguyễn Cao Nguyên 5Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo - Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất, gồm các khoản: + Vốn nguyên liệu, vật liệu chính + Vốn phụ tùng thay thế. + Vốn công cụ, dụng cụ + Vốn nhiên liệu. + Vốn vật liệu phụ.- Vốn lưu động trong khâu sản xuất: + Vốn sản phẩm dở dang. + Vốn về chi phí trả trước.- Vốn lưu động trong khâu lưu thông. + Vốn thành phẩm. + Vốn bằng tiền + Vốn đầu tư ngắn hạn về chứng khoán và các loại khác. + Vốn trong thanh toán: những khoản phải thu và tạm ứng.* Theo nguồn hình thành:- Nguồn vốn pháp định: Nguồn vốn này thể do Nhà nước cấp, do xã viên, cổ đông đóng góp hoặc do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra.- Nguồn vốn tự bổ sung: Đây là nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung chủ yếu một phần lấy từ lợi nhuận để lại.- Nguồn vốn liên doanh, liên kết.- Nguồn vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu.- Nguồn vốn đi vay.Đây là nguồn vốn quan trọng mà doanh nghiệp thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động thường xuyên trong kinh doanh. Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp thể vay vốn của ngân hàng các tổ chức tín dụng khác hoặc thể vay vốn của tư nhân các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước.6SV: Nguyễn Cao Nguyên 6Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp1.2.1 Phương pháp phân tích 1.2.1.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu sở( chỉ tiêu gốc), là phương pháp sử dụng phổ biến nhất trong phân tích tài chính. Để vận dụng phép so sánh trong phân tích tài chính cần quan tâm đến tiêu chuẩn so sánh, điều kiện so sánh của chỉ tiêu phân tích cũng như kĩ thuật so sánh.- Tiêu chuẩn so sánh : là chỉ tiêu gốc được chọn làm căn cứ so sánh. Khi phân tích tài chính, nhà phân tích thường sử dụng các gốc sau :+ Sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kỳ trước để đánh giá và dự báo xu hướng của các chỉ tiêu tài chính. Thông thường, số liệu phân tích được tổ chức từ 3 đến 5 năm liền kề.+ Sử dụng số liệu trung bình ngành để đánh giá sự tiến bộ về hoạt động tài chính của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của ngành. Số liệu trung bình ngành thường được các tổ chức dịch vụ tài chính, các ngân hàng quan thống kê cung cấp theo nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong trường hợp không số liệu trung bình ngành, nhà phân tích thể sử dụng số liệu của một doanh nghiệp điển hình trong cùng ngành để căn cứ phân tích.+ Sử dụng các số kế hoạch, số dự đoán để đánh giá doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính trong năm. Thông thường các nhà quản trị doanh nghiệp chọn gốc so sánh này để xây dựng chiến lược hoạt động cho tổ chức mình.- Điều kiện so sánh : Yêu cầu các chỉ tiêu phân tích phải phản ánh cùng nội dụng kinh tế, cùng phương pháp tính toán và đơn vị đo lường như nhau.7SV: Nguyễn Cao Nguyên 7Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo- Kĩ thuật so sánh : trong phân tích tài chính thường thể hiện qua các trường hợp sau :+ Trình bày báo cáo tài chính dạng so sánh nhằm xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối của từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính qua 2 hay nhiều kỳ, qua đó phát hiện xu hướng của các chỉ tiêu (tăng, giảm) khi phân tích báo cáo tài chính dạng so sánh cần chú ý mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế để phần thuyết minh số liệu chặt chẽ hơn.+ Trình bày báo cáo tài chính theo quy mô chung : Với việc so sánh này một chỉ tiêu báo cáo tài chính được chọn làm quy mô chung và các chỉ tiêu liên quan sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm tiêu chỉ tiêu quy mô chung đó.+ Thiết kế chỉ tiêu dạng tỷ số. Một tỉ số được xây dựng khi các yếu tố cấu thành nên tỉ số phải mối liên hệ và mang ý nghĩa kinh tế. Với nguyên tắc thiết kế các tỉ số như thế nhà phân tích thể xây dựng chỉ tiêu phân tích phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Các tỉ số còn lại là công cụ hỗ trợ công tác dự toán tài chính.1.2.1.2 Phương pháp loại trừ Trong một số trường hợp, phương pháp này được sử dụng trong phân tích tài chính nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính xác định các nhân tố còn lại không thay đổi. Phương pháp này còn là công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định.1.2.1.3 Phương pháp cân đối liên hệ Các báo cáo tài chính đều đặc trưng chung là thể hiện tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ; cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả, cân đối, cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, cân đối giữa tăng và giảm. Dựa vào những cân đối bản đó người ta vận dụng phương pháp cân đối liên hệ để xem xét những tác động ảnh hưởng của nhân tố này đến nhân tố kia như thế nào và ảnh hưởng đến biến động của chỉ tiêu phân tích.8SV: Nguyễn Cao Nguyên 8Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo1.2.1.4 Phương pháp phân tích tương quan Giữa các số liệu tài chính trên báo cáo tài chính thường mối tương quan với nhau. Chẳng hạn mối tương quan giữa doanh thu của đơn vị càng tăng thì số dư của các khoản nợ phải thu cũng tăng, hoặc doanh thu dẫn đến yêu cầu về dự trữ hàng cho kinh doanh tăng. Một trường hợp khác là tương quan giữa chỉ tiêu "chi phí đầu tư xây dựng bản" với chỉ tiêu "nguyên giá tài sản cố định" ở doanh nghiệp. Cả hai số liệu này đều trình lên Bảng cân đối kế toán. Một khi trị giá các khoản xây dụng bản gia tăng thường phản ánh doanh nghiệp tiềm lực về sở hạ tầng trong thời gian đến. Phân tích tương quan sẽ đánh giá tính hợp lý về biến động giữa các chỉ tiêu tài chính, xây dựng các tỷ số tài chính được phù hợp hơn và phục vụ công tác dự báo tài chính ở doanh nghiệp.1.2.2 Nội dung phân tích1.2.2.1 Phân tích cấu vốn kinh doanhĐể phân tích được cấu vốn kinh doanh, trước tiên ta phải bảng tính toán số liệu sau:Chỉ tiêuNăm N Năm N+1So sánh năm N+1 với năm NSố tiềnTỷ trọng (%)Số tiềnTỷ trọng (%)Chênh lệchTỷ lệ%Tổng vốn kinh doanh Vốn cố địnhVốn lưu độngTrên sở bảng số liệu trên ta tiến hành phân tích từng chỉ tiêu vốn kinh doanh, xem vốn nào chiếm bản trong tổng vốn kinh doanh của Công ty và điều này cho biết vấn đề gì. Việc so sánh chỉ tiêu giữa các năm để biết được mức độ đầu tư của vốn vào sản xuất kinh doanh qua các năm những biến động như thế nào và những nguyên nhân gây lên biến động của chỉ tiêu đó.1.2.2.2 Phân tích cấu vốn lưu động9SV: Nguyễn Cao Nguyên 9Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảoa.Phân tích tình hình phân bổ vốn lưu độngĐể khái quát về tình hình quản lý vốn lưu động, ta tiến hành phân tích việc thực hiện phân bổ vốn lưu động, muốn phân tích như vậy thì ta cần phải lập bảng phân tích như sau :Chỉ tiêuNăm N Năm N + 1 Chênh lệchSố tiềnTỷ trọng(%)Số tiềnTỷ trọng(%)Số tiền Tỷ lệ* TSCĐ & ĐTNH1. Tiền2. Đầu tư ngắn hạn3. Các khoản phải thu4. Hàng tồn kho5. TSLĐ khácVới tỷ trọng TSLĐ i =Giá trị TSLĐx 100%TSCĐVới việc lập bảng phân tích như trên giúp ta biết được tình hình phân bổ vốn lưu động ở doanh nghiệp như thế nào, tỉ trọng từng loại TSLĐ trong tổng tài sản lưu động và việc phân bổ như thế đã hợp lý hay chưa. Xem xét xu hướng biến động của các loại tài sản này qua các năm để thấy dược sự biến động đó tốt không. Từ đó sở để đi sâu phân tích sự biến động của từng bộ phận VLĐ. Tuy nhiên để những đánh giá nhận xét chính xác thì cũng cần xét đến yếu tố loại hình doanh nghiệp . Vì thể việc phân bổ này phù hợp với những doanh nghiệp này nhưng lại không phù hợp với những doanh nghiệp khác.Thông thường ở doanh ngiệp thương mại thì VLĐ lớn hơn ở doanh nghiệp sản xuất. Hay tùy thuộc vào quan điểm của từng doanh nghiệp. Chẳng hạn, doanh nghiệp chủ trương nới lỏng chính sách tín dụng 10SV: Nguyễn Cao Nguyên 10[...]... nghiệp 28 SV: Nguyễn Cao Nguyên 28 Chuyên đề thực tập GVHD: Ths.Trần Thị Phương thảo CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG T I CN CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NU I C.P VIỆT NAM CHI NHÁNH N I I 2.1 Kh i quát về CN Công ty cổ phần chăn nu i C.P Việt Nam CN N i I 2.1.1 Gi i thiệu quá trình hình thành và phát triển của công ty CN Cty Cổ Phần Chăn Nu i C.P Việt. .. thể đánh giá là tốt được 1.2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động Một doanh nghiệp được đánh giá là sử dụng vốn lưu động hiệu quả, nghĩa là vốn lưu động của doanh nghiệp ấy luân chuyển nhanh, việc sử dụng vốn lưu động là hợp lý và tiết kiệm, doanh l i vốn lưu động cao Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, ngư i ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:... tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng caovốn được tiết kiệm càng nhiều Từ hai chỉ tiêu vòng quay của vốn lưu động và th i gian quay một vòng vốn lưu động ta thể tính được mức tiết kiệm vốn lưu động sử dụng trong một kỳ: Doanh Số ngày giảm của = thu tiêu x một vòng quay thụ Để tăng tốc độ luân chuyển của vốn cần áp dụng đồng bộ các biện pháp Mức tiết kiệm vốn lưu động nhằm giảm bớt số vốn và th i gian vốn. .. vốn đầu tư nước ngo i Tên công ty: Công ty cổ phần Chăn Nu i C.P Việt Nam Tên giao dịch bằng tiếng anh: Chăn Nu i C.P Corporation.LTD Trụ sở chính: Thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ N i i n tho i: 0343.840501( 7) Fax: 0343.840.416 Chi nhánh t i N i: Số 1 Lô B Khu A Nam Thành Công, Đống Đa, N i i n tho i: 04.37834600 Fax: 04.37834600 T i khoản giao dịch: 09.05.02.00.00028 T i ngân hàng liên... và sử dụng vốn lưu động 1.3.1 Quan i m về hiệu quả sử dụng vốn lưu động Quan i m về hiệu quả sử dụng vốn lưu động là phạm trù kinh tế: +Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực xã h i để đạt được kết quả cao nhất v i chi phí nguồn lực thấp nhất Xuất phát từ những nguyên lý chung như vậy, trong linh vực vốn kinh doanh định ra hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu. .. chung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động n i riêng mang tính thường xuyên và bắt buộc đ i v i các doanh nghiệp +Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh l i t i đa nhằm mục tiêu cu i cùng của doanh nghiệp là t i đa hoá giá trị t i sản của chủ sở hữu +Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được lượng... luân chuyển vốn lưu động - Các hệ số khả năng thanh toán - Kỳ thu tiền trung bình và vòng quay hàng tồn kho *Phân tích chung: Hiệu quả chung về sử dụng t i sản lưu động được phản ánh qua các chỉ tiêu như: hệ số hiệu quả sử dung vốn lưu động, hệ số sinh l i của vốn lưu động ( t i sản lưu động) + Hệ số hiệu quả của vốn lưu động Là m i quan hệ giữa doanh thu đạt được trong kỳ v i số vốn lưu động bình quân... vốn lưu l i từng khâu, từng giai đoạn trong quá trình sản xuất kinh doanh 1.3.2.3 Hàm lượng vốn lưu động (mức độ đảm nhiệm vốn lưu động) VLĐ bình quân trong kỳ Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động = Doanh thu thuần Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động phản ánh để được một đồng doanh thu tiêu thụ thì cần ph i bỏ ra bao nhiêu đồng vốn lưu động Hệ số này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao, số vốn. .. sử dụng vốn lưu động Trong chế thị trường, doanh nghiệp nhà nước cũng như m i doanh nghiệp khác đều bình đẳng trước pháp luật, ph i đ i mặt v i cạnh tranh, hoạt động vì mục tiêu l i nhuận, tự chủ về vốn Do đó việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh n i chung và vốn lưu động n i riêng là vấn đề quan trọng và cần thiết Để sử dụng vốn lưu động hiệu quả, các doanh nghiệp cần ph i thực... ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động 1.3.2.1 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động Số vòng quay của vốn lưu động = Doanh thu thuần Vốn lưu động bình quân Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ Nếu vòng quay tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược l i Th i gian của 1 vòng luân chuyển = 360 ngày Số vòng quay của VLĐ Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động . Công ty cổ phần chăn nu i C.P Việt Nam – CN Hà N i I Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động t i CN Công ty cổ phần chăn nu i C.P. vốn trong công ty, em đã chọn đề t i Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động t i CN công ty cổ phần chăn nu i CP Việt Nam – CN Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cn công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam – cn hà nội i, một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cn công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam – cn hà nội i, một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cn công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam – cn hà nội i, b. Phân tích tình hình quản lý các khoản mục cụ thể của vốn lưu động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn