Tài liệu Kẽm trong điều trị tiêu chảy potx

25 641 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 08:20

K M TRONG ĐI U TR Ẽ Ề ỊK M TRONG ĐI U TR Ẽ Ề ỊTIÊU CH Y TR EMẢ Ở ẺTIÊU CH Y TR EMẢ Ở ẺTh.S. Nguy n Th Y nễ ị ếTh.S. Nguy n Th Y nễ ị ếB môn Nhi – Đ i h c Y Hà N iộ ạ ọ ộB môn Nhi – Đ i h c Y Hà N iộ ạ ọ ộThi u y u t vi l ng tr em ế ế ố ượ ở ẻThi u y u t vi l ng tr em ế ế ố ượ ở ẻtr c tu i đ n tr ngướ ổ ế ườtr c tu i đ n tr ngướ ổ ế ườN cướN cướThi u máu, ếThi u máu, ếthi u s t (%)ế ắthi u s t (%)ế ắThi u vitamin A ếThi u vitamin A ế(tiêm lâm sàng)(tiêm lâm sàng)Thi u Iod ếThi u Iod ế(m c b nh)ắ ệ(m c b nh)ắ ệThi u k m ế ẽThi u k m ế ẽ(nguy c )ơ(nguy c )ơNam ÁNam Á52,752,735,635,61717>25>25Châu Á, Tây Châu Á, Tây Thái Bình Thái Bình D ngươD ngươ424218,218,2212115-2515-25C n Sahara ậC n Sahara ậchâu Phichâu Phi35,235,235,535,51818>25>25M Latinh ỹM Latinh ỹ(Canbe)(Canbe)22,922,919,619,6111115-2515-25T ng c ngổ ộT ng c ngổ ộ434326,526,518184949Nồng Nồng đđộ kẽm huyết thanh của các nhóm bệnh nhiộ kẽm huyết thanh của các nhóm bệnh nhiP<0.01P<0.01P>0.05P>0.05161161pp54.9554.95±12.17±12.1712.412.4±6.6±6.62323SDD nặngSDD nặng61.65±11.8361.65±11.839.09.0±3.5±3.57373Tiêu chảy kéo dàiTiêu chảy kéo dài69.5369.53±17.31±17.3110.310.3±4.1±4.13333Tiêu chảy cấpTiêu chảy cấp97.6897.68±23.80±23.8010.810.8±5.4±5.43232Trẻ khoẻ mạnhTrẻ khoẻ mạnhZn/Hn Zn/Hn (Mg/dl)(Mg/dl)Tuổi (tháng)Tuổi (tháng)Số bệnh Số bệnh nhân (n)nhân (n) Chỉ sốChỉ sốNhómNhóm[...]... tự ở Sulphat kẽm, Acetat kẽm và Gluconate kẽm Khuyến cáo cho kẽm 10- 20 mg/ ngày trong 10- 14 ngày có hiệu quả làm giảm mức độ nặng và kéo dài thời gian tiêu chẩy cấp Kẽm đối với tiêu chẩy cấp 1 2 3 Các nghiên cứu chứng minh (11-12 nghiên cứu) điều trị kẽm phối hợp với ORS làm giảm 25% thời gian kéo dài đợt tiêu chẩy; 8/12 cấp tính có sự khác biệt có ý nghĩa Điều trị kẽm giảm tỷ lệ đợt tiêu chẩy cấp... hợp lý trong điều trị tiêu chẩy Sử dụng kháng sinh không hợp lý trong điều trị tiêu chẩy dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh ở các nước đang phát triển (Bangladesh 26% thuốc mua là kháng sinh dùng chủ yếu ở trẻ tiêu chẩy- trong đó 48% chỉ mua thuốc dùng 1 lần/ ngày) Khi sử dụng kẽm để điều trị tiêu chẩy làm giảm nhu cầu dùng kháng sinh được coi là 1 thứ thuốc được sử dụng để điều trị tiêu chẩy Nghiên... lần RDA kẽm trong 2 tuần lễ và theo dõi 2- 3 tháng tần xuất mắc tiêu chẩy cấp và tiêu chẩy kéo dài Trong thử nghiệm cung cấp kẽm liên tục: Tần xuất mắc tiêu chẩy giảm 18% so với nhóm chứng (Incidence) Tần xuất hiện mắc tiêu chẩy giảm 18% so với nhóm chứng Không có sự khác biệt giữa các nhóm cung cấp kẽm Trong thử nghiệm cung cấp kẽm ngắn trong 2 tuần lễ kết quả cũng thấy như trong cung cấp kẽm kéo... có sự khác biệt có ý nghĩa làm giảm tỷ lệ đợt tiêu chẩy kéo dài trên 7 ngày tới 25% do vậy làm giảm tỷ lệ tiêu chẩy kéo dài 8 nghiên cứu tiêu chẩy cấp quan sát khối lượng phân và số lần tiêu chẩy Trong cả 8 nghiên cứu kẽm đều làm giảm cả số lần tiêu chẩy, giảm cả số lượng phân trong đó 5 nghiên cứu có ý nghĩa Kẽm đối với tiêu chẩy kéo dài Kẽm điều trị tiêu chẩy kéo dài qua phân tích 4 nghiên cứu thử... trong n ước trong 30 giây hoặc ít hơn trong 60 giây trong nước hoặc trong sữa Bớt mùi tanh của kim loại 6 đóng gói phải đủ dùng cho 1 đợt 10- 14 ngày tuỳ thuộc loại liều c ơ bản Sử dụng kẽm trong điều trị tiêu chảy Lỵ trực khuẩn ngày càng quan trọng vì tình trạng đa kháng kháng sinh điều trị lỵ thất bại dẫn đến các biến chứng và tử vong Kháng sinh có hiệu quả trong điều trị lỵ làm giảm sốt, bụng, giảm... năng tiêu chẩy kéo dài tiếp tục (95% độ tin cậy trong khoảng 9- 37%) Giảm 42% điều trị thất bại hoặc tử vong (95% độ tin cậy trong khoảng 9- 37%)c So với nhóm chứng không điều trị kẽm Điều chú ý là kẽm có tác dụng hiệu quả hơn ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi là nam, teo đét hoặc nồng độ kẽm huyết thanh thấp Cung cấp kẽm và phòng tcc- tckd Phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng về vai trò của kẽm đối... đặc biệt là kẽm - Phòng các bệnh làm mất các yếu tố vi lượng Khuyến cáo sử dụng kẽm 1 • • • 1 • • • 1 2 Liều: Mỗi liều phải chứa 10- 20 mg kẽm nguyên tố Đối với siro kẽm phải đạt nồng độ 10 mg/5ml và 20 mg/ 5ml Mỗi viên phải chứa 10- 20 mg kẽm nguyên tố Loại hoá dược dùng phải là loại hoà tan trong nước Kẽm Sulphate Kẽm Acetate Kẽm Gluconate Viên dùng cho trẻ em nhỏ phải hoà tan trong n ước trong 30 giây... trong thời gian nghiên cứu Nghiên cứu cung cấp kẽm khi trẻ đang bị lỵ cấp tính bởi trực khuẩn lỵ cho thấy có cải thiện đáp ứng miễn diạch tốt với các kháng thể kháng lỵ rõ rệt trong huyết thanh, tăng tỷ lệ lymphocyt B, tương bào cũng như IgA đặc hiệu Với tất cả các lý do trên: Kẽm có vai trò hỗ trợ với kháng sinh trong điều trị tiêu chẩy phan có máu Cung cấp kẽm và sử dụng kháng sinh không hợp lý trong. .. cung cấp kẽm kéo dài Tần xuất mắc tiêu chẩy giảm 11% so với nhóm chứng (OR 0,89 95% CI 0,62- 1,28) Tần xuất hiện mắc tiêu chẩy giảm 34% so với nhóm chứng (OR 0,66 95% CI 0,52- 0,83) Như vậy cung cấp kẽm đầy đủ cho trẻ có tác dụng rõ rệt giảm tần xuát tiêu chẩy ở các nước đang phát triển Kẽm và tác dụng điều trị và phòng bệnh tiêu chảy phân máu Một số nghiên cứu cung cấp kẽm kéo dài hoặc ngắn hạn có tác...Nghiên cứu tiến hành năm 2001 trên 9100 trẻ Đánh giá vai trò Kẽm trong điều trị tiêu chẩy cấp Đối tượng nghiên cứu: trẻ 1- 5 tháng tuổi Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng Lượng kẽm cho hàng ngày: 5- 45 mg/ngày Kết quả: • Nhóm có kẽm khỏi nhanh hơn nhóm Placebo ( Giảm 20% thời gian kéo dài tiêu chẩy Giảm 20% đợt tiêu chẩy cấp kéo dài trên 7 ngày) • Nghiên cứu bệnh viện . nặng61.65±11.8361.65±11.839.09.0±3.5±3.57373 Tiêu chảy kéo dài Tiêu chảy kéo dài69.5369.53±17.31±17.3110.310.3±4.1±4.13333 Tiêu chảy cấp Tiêu chảy cấp97.6897.68±23.80±23.8010.810.8±5.4±5.43232Trẻ. h0" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kẽm trong điều trị tiêu chảy potx, Tài liệu Kẽm trong điều trị tiêu chảy potx, Tài liệu Kẽm trong điều trị tiêu chảy potx

Từ khóa liên quan