Tài liệu luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pot

119 574 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,435 tài liệu

  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 09:20

Luận văn tốt nghiệp 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.” Luận văn tốt nghiệp 2 LỜI CẢM ƠN Đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ” là một chủ đề nghiên cứu có nhiều nét mới. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện, tác giả đã gặp không ít khó khăn trong thu thập xử lý số liệu, cách diễn đạt, sắp xếp các mục trong bài viết sao cho khoa học.Tuy nhiên, với sự nỗ lực rất lớn của tác giả, cộng với sự giúp đỡ tận tình của gáo viên hướng dẫn; các thầy, cô giáo trong Khoa Kinh tếKinh doanh quốc tế- Trường Đại học kinh tế Quốc Dân; cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập đề tài đã được hoàn thành theo dự kiến. Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng. Giáo viên hướng dẫn trực tiếp đã có những chỉ bảo tâm huyết, khoa học để tác giả có thể hoàn thành đề tài với kết quả tốt nhất. Tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành với quý thầy, cô trong khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế; cán bộ hướng dẫn tại ngân hàng liên doanh Lào- Việt chi nhánh Nội TH.S. WEO PHOUANGSAVAT. Sự giúp đỡ của quý thầy, cô và TH.S. WEO PHOUANGSAVAT đã giúp tác giả hoàn thành đề tài tốt hơn, với thời gian ngắn hơn . Vì thời gian nghiên cứu có nhiều hạn chế, nên đề tài sẽ không tránh được những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của quý thầy cô, của bạn đọc đề tài có thể phát triển cao hơn. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008 Tác giả KHAMSAVENG KEOBOUALAPHA Luận văn tốt nghiệp 3 LỜI CAM ĐOAN Lận văn tốt nghiệp với đề tài: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ”do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội. Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này hoàn toàn là kết quả của quá trình nghiên cứu, thu thập, tổng hợp số liệu một cách nghiêm túc, tuyệt đối không sao chép bất cứ một chuyên đề, luận văn, luận án nào. Nếu có gì sai với lời cam đoan này em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, ngày 30 thang 05 năm 2008 Sinh Viên KHAMSAVENG KEOBOUALAPHA Luận văn tốt nghiệp 4 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 9 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1. Khái niệm và vai trò dịch vụ thanh toán Ngân hàng Thương mại. 11 1.1.1. Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán 11 1.1.2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng 12 1.1.3. Quá trình cung cấp dịch vụ thanh toán của NHTM. 12 1.1.3.1.Các phương tiện thanh toán: 12 1.1.3.2. Các phương thức thanh toán cơ bản 15 1.1.3.3. Hệ thống thanh toán ngân hàng 16 1.1.4. Vai trò của dịch vụ thanh toán 18 1.2. Các dịch vụ thanh toán chủ yếu của Ngân hàng Thương mại 19 1.2.1. Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán 19 1.2.2. Dịch vụ thanh toán bằng Séc (Cheque, Check) 20 1.2.3. Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế (remittance, remise). 22 1.2.4. Thanh toán nhờ thu, uỷ nhiệm thu (collection of payment) 23 1.2.5. Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ. 25 1.2.6. Dịch vụ thanh toán thẻ 28 1.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng djch vụchất lượng dịch vụ thanh toán ngân hàng 31 1.3.1. Khả năng thanh khoản 31 1.3.2. Tính bảo mật, an toàn (độ tin cậy) trong giao dịch thanh toán 33 1.3.3. Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ 34 1.3.4. Thời gian thực hiện 35 1.4. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thanh toán của một số Ngân hàng 36 1.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 36 1.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) 37 Luận văn tốt nghiệp 5 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI 41 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội41 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 41 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng Lào-Việt chi nhánh Nội 42 2.1.2.1 Mô hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Nội 42 chi nhánh Nội 42 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức 42 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội 49 2.1.3.1. Hoạt động chính của Ngân hàng 49 2.1.3.2. Những kết quả đạt được 52 2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt 56 2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt. 58 2.2.1. Về hoạt động thanh toán quốc tế: 58 2.2.2.Kinh doanh ngoại tệ 60 2.2.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán. 61 2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào -Việt chi nhánh Nội 62 2.3.1. Những ưu điểm 62 2.3.2. Những hạn chế. 63 2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của chất lượng dịch vụ thanh toán. 64 2.3.3.1.Nguyên nhân khách quan 64 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 65 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 67 3.1. Cam kết mở cửa lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng của Việt Nam khi gia nhập WTO 67 Luận văn tốt nghiệp 6 3.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt. 68 3.2.1. Định hướng chung về phát triển Ngân hàng liên doanh Lào Việt. 68 3.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp 72 3.1.2.1. Định hướng khách hàng. 72 3.2.2.2. Định hướng văn hoá và tạo sự khác biệt về chất lượng 73 3.2.2.3. Theo đuổi và bắt kịp với công nghệ thanh toán tiên tiến 73 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội 74 3.3.1 . Phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ mới chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp 74 3.3.2. Ứng dụng công nghệ số hoá triển khai mô hình cung cấp dịch vụ E.Banking 75 3.3.3. Các giải pháp về phía thị trường và khách hàng. 82 3.3.3.1 . Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho khách hàng. 82 3.3.3.2. Xây dựng chính sách đối với khách hàng phù hợp và hiệu quả 83 3.3.3.3. Triển khai sâu rộng các hoạt động tìm hiểu và tiếp thị khách hàng 84 3.3.3.4. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên 85 3.3.3.5. Không ngừng đổi mới công nghệ ngân hàng 86 3.4. Một số kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt. 88 3.4.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. 88 3.4.1.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các ban ngành có liên quan 88 3.4.1.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 89 3.4.2. Kiến nghị đối với hai ngân hàng mẹ 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 89 Luận văn tốt nghiệp 7 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT 1 ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động 2 BIDV Bank for inventment and Development of Vietnam Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 3 CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân 4 CTĐT chuyển tiền điện tử 5 KDĐN Kinh doanh đối ngoại 6 LAK Lào Kíp 7 L/C Letter of Credit Thư tín dụng 8 LVB LAO - VIET BANK Ngân hàng liên doanh Lào - Việt 9 NH Ngân hàng 10 NHĐT&PT Ngân hàng đầu tư và phát triển 11 NHLD Ngân hàng liên doanh 12 NHM Ngân hàng mẹ 13 NHNN Ngân hàng Nhà nước 14 NHTM Ngân hàng thương mại 15 SWIFT Society for World Interbank Financial Telecommunication Hiệp hội viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu 16 TKTG Tài khoản tiền gửi 17 TKTGTT Tài khoản tiền gửi thanh toán 18 TT Thanh toán 19 TTBT Thanh toán bù trừ 20 TTTT Thanh toán tiền thẻ 21 USD United States Dollar Đồng đô la Mỹ 22 UNC Ủy nhiệm chi 23 UCP Uniform Customs and Practice Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ 24 VNĐ Việt Nam đồng 25 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới Luận văn tốt nghiệp 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1. Đặc điểm các phương thức thanh toán cơ bản 16 Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Nội 53 Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánhNội 54 Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56 Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động Vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Nội 53 Biểu đồ 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánhNội 55 Biểu đồ 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56 Biểu đồ 2.4. Doanh thu từ dịch vụ Thanh toán quốc tế của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Nội năm 2004-2007 60 Sơ đồ 1.1. Dịch vụ thanh toán bằng Séc của ngân hàng 21 Sơ đồ 1.2.Quá trình cung ứng dịch vụ chuyền tiền của NHTM 22 Sơ đồ 1.3.Quy trình cung cấp dịch vụ thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu 24 Sơ đồ 1.4.Quá trình thực hiện thanh toán 26 Sơ đồ 1.5. Quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ 29 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánhNội 42 Sơ đồ 3.1. Những thành phần cơ bản của E.Banking: 77 Sơ đồ 3.2. Kiến trúc hệ thống 78 Sơ đồ 3.3. Mô hình kiến trúc NH Điện tử của LVB 79 Sơ đồ 3.4: Hệ thống CRM điện tử 80 Luận văn tốt nghiệp 99 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Các quốc gia đang đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác của mình với các quốc gia trên thế giới. Không đứng ngoài xu hướng phát triển đó, với mối quan hệ lâu dài, Việt Nam và Lào đang không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ của mình trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ngân hàng, tài chính trở thành một trong những ngành kinh tế năng động hiện nay. Hoạt động của các ngân hàng ngày càng được mở rộng khẳng định vai trò là trung gian tài chính, luân chuyển và điều phối nguồn vốn phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của ngân hàng đặc biệt là các hoạt động của các dịch vụ thanh toán đòi hỏi ngày càng phải nâng cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Trên cơ sở quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt nói chung và Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánhNội nói riêng đã được thành lập. Từ những khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, nguồn vốn Ngân hàng đã không ngừng đổi mới hoàn thiện mình ngày càng khẳng định được vị trí và niềm tin của khách hàng. Với xu thế phát triển hiện nay đã đặt ra không ít những thách thức đối với ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hoạt động của mình để tạo lợi thế riêng có trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” là đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về dịch vụ thanh toán phục vụ doanh nghiệp trong hoạt động NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội. - Đề xuất một số giải pháp cho Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội và một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nâng cao Luận văn tốt nghiệp 1010 chất lượng dịch vụ thanh toán . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là: Chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ doanh nghiệp trong phạm vi Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Nội. Phạm vi nghiên cứu: Tình hình chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Chi nhánh Nội 4. Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng các phương pháp: - Phương pháp Duy vật biện chứng, phương pháp mô hình hoá - Phương pháp Phân tích, Tổng hợp - Phương pháp thực nghiệm 5. Kết cấu của đề tài Luận văn tốt nghiệp được kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận về chất lượng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế [...]... an toànđiều kiện đảm bảo chất lượng thanh toán Bước 6: Ngân hàng thanh toán chuyển dữ liệu về trung tâm thanh toán bù trừ để thực hiện bù trừ với ngân hàng phát hành thẻ Bước 7: Trung tâm thanh toán bù trừ của hệ thống thanh toán thẻ tiến hành bù trừ giữa ngân hàng thanh toánngân hàng phát hành thẻ Trung tâm này sẽ ghi có cho ngân hàng thanh toán đồng thời ghi nợ cho ngân hàng phát hành thẻ Bước...11 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm và vai trò dịch vụ thanh toán Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán Dịch vụ thanh toán là một khái niệm kết hợp giữa yếu tố chung là Dịch vụ với yếu tố đặc thù là Thanh toán Vì vậy để hiểu dịch vụ thanh toán cần phải làm rõ về Dịch vụ Dịch vụ là một... đó ngân hàng nhận lệnh chi, uỷ nhiệm chi từ khách hàng và tiến hành ghi có cho người ghi danh, theo chỉ thị hợp pháp của khách hàng trên lệnh chi Sơ đồ 1.2.Quá trình cung ứng dịch vụ chuyền tiền của NHTM Khách hàng của Ngân hàng 1 Các quan hệ giao dịch 2 Đối tác của khách hàng 5 NH nhận lệnh, UNC 3 Trích nợ TK TGTT của KH Ngân hàng đối tác ghi có TK NGÂN HÀNG THANH TOÁN 4 TT liên ngân hàng Ngân hàng. .. Hệ thống thanh toán là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo ra chất lượng dịch vụ cho mỗi đơn vị thanh toán trong đó Nó liên kết các Ngân hàng hoặc các đơn vị của nội bộ một ngân hàng trong việc thực hiện thanh toán Hiện nay, ở Việt Nam đang tồn tại 5 kiểu hệ thống thanh toán: Thứ nhất: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được thiết kế theo giải pháp tập trung hoá tài khoản, mỗi ngân hàng thành viên... thanh toán hóa đơn qua ngân hàng Dịch vụ thanh toán hóa đơn qua ngân hàng được xây dựng trên nền tảng công nghệ Ngân hàng hiện đại và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà cung cấp dịch vụ với BIDV Ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngày trên các kênh thanh toán: thẻ ATM, tiền mặt tại quầy, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi Nội dung của dịch vụ: • Trên cơ sở thống nhất cao giữa nhà cung cấp dịch vụ. .. được chi trả cho chủ thể khác Thanh toán gián 11 Luận văn tốt nghiệp 12 tiếp là hoạt động thanh toán được thực hiện thông qua một hay nhiều bên thứ ba, chủ yếu là thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiêu biểu là Ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ thanh toán ngân hàng Dịch vụ thanh toán Ngân hàng là: Dịch vụNgân hàng Thương mại cung cấp cho khách hàng để thực hiện quyền nhận chi trả... trình thanh toán Người chấp nhận thẻ là người bán hàng, dịch vụ, là người nhận tiền, ngân hàng thanh toán, ngân hàng đại lý (5) Trung tâm thanh toán bù trừ là tổ chức giữ quyền trung tâm trong hệ thống thanh toán thẻ, TTTT Bù trừ có thể do Ngân hàng mẹ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng, Tổ chức tài chính quốc tế chủ trì Trung tâm này sẽ là người cung ứng các dịch vụ về viễn thông, thông tin; ban hành các... 2 Ngân hàng 3 (Nguồn: Quy trình dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt) (1) Dịch vụ chuyển tiền phát sinh từ quan hệ giao dịch của khách hàng với đối tác của họ Thông thường hai bên đi đến các phương thức thanh toán như: Phương thức chuyển tiền, Chuyển khoản liên NH trong nước và quốc tế (2) Ngân hàng nhận lệnh chuyển tiền, uỷ nhiệm chi (UNC) từ khách hàng (3) NH kiểm tra điều kiện. .. nhượng liên tục Sơ đồ 1.1 Dịch vụ thanh toán bằng Séc của ngân hàng Khách hàng của Ngân hàng 1 Cung ứng tài khoản phát séc và séc trắng 4 Trích nợ TK TGTT của KH NGÂN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ (1) 2 Các quan hệ làm phát sinh thanh toán bằng séc Thanh toán (Tiền mặt, chuyển khoản) 4’ Nhận Séc từ đối tác KH 3 3’ Nhận séc từ NH đại lý 5 Đối tác của khách hàng Ngân hàng đối tác ghi có TK Ngân hàng 2 Ngân hàng. .. dần chi m tỷ trọng về thu nhập trong lĩnh vực ngân hàng Ngày nay, Thanh toán là một chức năng quan trong của ngân hàng thương mại, nó đang dần chi m một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cụ thể: - Mang lại mức doanh thu, lợi nhuận trong tổng doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng Thực tế cho thấy xu hướng ngày càng tăng về vai trò của dịch vụ thanh toán - Phát triển dịch vụ thanh . đề tài: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ” là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pot, Tài liệu luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pot, Tài liệu luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn