Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

262 2,526 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 18:20

bộ tài nguyên môi trờng cục bảo vệ môi trờng báo cáo tổng hợp nhiệm vụ bảo vệ môi trờng trọng tâm nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng cácsở sản xuất tấm Amiăng Ximăng những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - kiến nghị giải pháp trung tâm kỹ thuật môi trờng đô thị khu công nghiệp hà nội - 2003 Lời nói đầu Nói đến tấm lợp amiăng-ximăng, không ai thể phủ nhận tính u việt của chúng: Bền chắc, chịu nắng ma, chịu nhiệt, dễ tháo lắp rẻ tiền. Chính vì vậy mà tấm lợp amiăng-ximăng đã mặt ở khắp mọi miền trên đất nớc ta: từ ngôi nhà của ngời nông dân vùng đồng bằng sông Hồng đến mái ấm của ngời ng dân vùng biển, từ ngôi nhà của đồng bào vùng rẻo cao Sơn La, Hà Giang, Lai Châu đến mái ấm của ngời dân vùng sông nớc Cửu Long. Tuy nhiên, bên cạnh những đặc tính tốt đẹp nổi bật ấy thì nhiều tổ chức quốc tế, nhiều quan nghiên cứu, nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng đã cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn mà amiăng thể gây ra cho những ngời phải làm việc trong bầu không khí bụi amiăng. Đó là các bệnh bụi phổi amiăng, xơ hoá phổi, ung th phổi ung th trung biểu mô. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay một số nớc đã nâng cao mức độ kiểm soát, bảo đảm an toàn khi sử dụng amiăng, một số nớc đặc biệt là những nớc phát triển tiến tới thay thế amiăng bằng những vật liệu khác ít độc hại hơn. Thế giới thì nh vậy - Còn Việt Nam thì sao? Liệu amiăng ảnh hởng xấu đến sức khoẻ ngời lao động? Liệu môi trờng trong các sở sản xuất tấm lợp đợc đảm bảo? Phải làm gì để bảo vệ sức khoẻ ngời lao động? Phải làm gì để gìn giữ một môi trờng sống trong sạch tránh đợc những tác hại của amiăng? Mặc dù những chỉ thị, những giải pháp cấp thiết để phòng chống những tác động xấu của amiăng nhng những câu hỏi trên vẫn từng ngày từng giờ không chỉ làm băn khoăn, lo lắng các nhà quản lý của các bộ các ngành, làm u t các nhà khoa học mà còn làm trăn trở cả các nhà lãnh đạo cao cấp của Đất nớc ta. Để trả lời các câu hỏi trên, năm 2002, Bộ Khoa học công nghệ Môi trờng đã đề xuất một số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến amiăng, trong đó đề tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăngnhững ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - Kiến nghị các giải pháp. Đây cũng đợc coi là một trong những nhiệm môi trờng trọng tâm. Trung tâm Kỹ thuật Môi trờng Đô thị Khu công nghiệp thuộc trờng Đại học Xây dựng đã phối hợp với các nhà khoa học của một số quan quản lý quan nghiên cứu thực hiện đề tài này. Tuy năng lực còn hạn chế thời gian ngắn ngủi, nhng bằng tất cả sự nỗ lực của mình nhóm đề tài đã đạt đợc một số kết quả nhất định. Hy vọng rằng những kết quả này sẽ góp phần nhỏ bé làm sáng tỏ vấn đề, mang lại những giải pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ môi trờng sức khoẻ ngời lao động trong các sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng của chúng ta. Hà nội, tháng 12 năm 2003 Tập thể tác giả iMục lục Mục lục ii chơng 1: Nhiệm vụ, nội dung, phơng pháp nghiên cứu 1 1.1. Mục tiêu của nhiệm vụ 2 1.2. Nội dung nghiên cứu 2 1.3. Phơng pháp nghiên cứu cách tiếp cận 3 1.4. Thời gian thực hiện 4 1.5. Kết quả của nhiệm vụ 4 chơng 2: Tình hình khai thác sử dụng amiăng trên thế giới việt nam 6 2.1. Đôi nét về chủng loại amiăng 7 2.2. Tình hình khai thác sử dụng amiăng trên thế giới 8 2.3. Tình hình khai thác sử dụng amiăng ở Việt Nam 9 chơng 3: Khảo sát chung các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng (a-c) của Việt Nam 10 3.1. Công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng-xi măng hiện nay của Việt Nam 11 3.2. Một số nét đặc trng về các sở sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng 13 3.2.1. Phân bố các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng (A-C) 15 3.2.2. Công suất của các nhà máy sản xuất tấm lợp A-C 15 3.2.3. Số lợng công nhân tham gia sản xuất tấm lợp A-C 16 3.2.4. Lợng amiăng sử dụng cho sản xuất tấm lợp A-C 17 3.2.5. Phân bố theo công suất dây chuyền công nghệ 17 3.3. ý nghĩa kinh tế - xã hội của ngành sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng 17 3.4. Tác động của các thông t, tiêu chuẩn, quy định về môi trờng vệ sinh lao động 18 3.4.1. lợc về các thông t, tiêu chuẩn, chính sách của Nhà nớc liên quan đến amiăng 18 3.4.2. Tình hình thực hiện các thông t, tiêu chuẩn, chính sách 19 3.4.3. Tác động của Thông t liên tịch số 1529/1998 quyết định số115/2001/QĐ/TTg 20 chơng 4: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng cácsở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng của Việt Nam 22 4.1. Các chất ô nhiễm nguồn phát thải chất ô nhiễm 23 4.2. Xác định các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng điển hình phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trờng 24 4.3. Quan trắc, phân tích, đánh giá hiện trạng chất lợng môi trờng không khí 24 4.3.1. Phơng pháp thực hiện 24 4.3.2. Đánh giá hiện trạng môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng khu vực miền Bắc 27 4.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng tại khu vực Miền Trung 29 4.3.4. Đánh giá hiện trạng môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng tại khu vực Miền Nam 29 ii4.3.5. Đánh giá hiện trạng môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng trên toàn quốc 30 4.3.6. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trờng không khí 33 4.4. Quan trắc, phân tích, đánh giá về nớc thải của các sở sản xuất tấm lợp 35 4.4.1. Phơng pháp thực hiện 35 4.4.2. Kết quả 36 4.4.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng nớc 37 4.5 Quan trắc, phân tích đánh giá về chất thải rắn của các sở sản xuất tấm lợp 37 4.5.1. Phơng pháp thực hiện 37 4.5.2. Kết quả 38 4.5.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải rắn 39 4.6. Đánh giá chung 39 chơng 5 : Nghiên cứu, đánh giá những ảnh hởng của amiăng đến sức khỏe con ngời 40 5.1. Đôi nét về ảnh hởng của amiăng đến sức khỏe con ngời trên thế giới Việt Nam 41 5.1.1. Trên thế giới 41 5.1.2. ở Việt Nam 42 5.2. Nghiên cứu đánh giá ảnh hởng của amiăng đối với sức khỏe con ngời theo nhiệm vụ đợc giao 42 5.2.1. Xác định đối tợng nghiên cứu điều tra 42 5.2.2. Kết quả 45 5.2.3. Một số nhận xét 49 Chơng 6: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng vật liệu thay thế amiăng sản xuất tấm lợp fibro-ximăng không amiăng 51 6.1. Một số thành tựu nghiên cứu của thế giới 52 6.1.1. Về vật liệu thay thế amiăng 52 6.1.2. Về công nghệ sản xuất tấm lợp fibro-ximăng không amiăng 54 6.2. Một số thành tựu nghiên cứu của Việt Nam 55 6.3. Một số nhận xét 57 chơng 7: Kiến nghị các giải pháp 59 7.1. Các luận cứ bản để đề xuất kiến nghị 60 7.2. Kiến nghị 63 7.2.4.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng không khí 64 7.2.4.2. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trờng nớc 66 7.2.4.3. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trờng do chất thải rắn 68 7.3. Những yếu tố cần thiết đảm bảo cho việc chuẩn bị chuyển đổi thành công 69 7.3.1. Vai trò của các quan quản lý 69 7.3.2. Vai trò của các tổ chức khoa học 70 7.3.3. Vai trò của các sở sản xuất 70 7.3.4. Vai trò của hiệp hội tấm lợp 70 chơng 8: Kết luận 71 Các tài liệu tham khảo 73 iiiPhụ lục 1: Một số hình ảnh khảo sát của đề tài Error! Bookmark not defined. Những chữ viết tắt 1 A-C Abestos Cement Amiăng Ximăng 2 CSTEE Scientific Committee on Toxicyty, Ecotoxicity and the Environment Hội đồng Khoa học về độc tính, độc tính sinh thái môi trờng 3 FIOH Finnish Institute of Occupational Health Viện Y học Lao động Phần Lan 4 IARC International Agency for Research on Cancer Cơ quan nghiên cứu ung th Quốc tế 5 IBAS International Ban Asbestos Secretariat Ban th ký công tác loại trừ amiăng toàn thế giới 6 ICOH International Commission on Occupational Health Hội đồng Y học Lao động Quốc tế 7 IJOEH International Journal of Occupational and Environmental Health Tạp chí Quốc tế về sức khoẻ nghệ nghiệp môi trờng 8 IEH Institute for Environment and Health UK Viện Môi trờng sức khoẻ - Anh 9 ILO International Labor Organization Tổ chức Lao động Thế giới 10 IPCS International Program on Chemical Safety Chơng trình an toàn hoá chất Quốc tế 11 UNEP United National Environment Program Chờng trình môi trờng Liên hợp quốc 12 UOEH University of Occupational and Environment Health Japan Trờng đại học Tổng hợp Y học Lao động Môi trờng Nhật Bản 13 WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới 14 WTO World Trade Organization Tổ chức Thơng mại Thế giới iv ch−¬ng 1: NhiÖm vô, néi dung, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 11.1. Mục tiêu của nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trờng ở các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng tác động tích luỹ của amiăng tới sức khỏe ngời lao động để xác định căn cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách giải pháp phù hợp đối với sản xuất, sử dụng tấm fibro-ximăng chứa amiăng ở Việt Nam. 1.2. Nội dung nghiên cứu Tổng quan về tình trạng khai thác sử dụng, nghiên cứu về môi trờng làm việc có amiăng ở nớc ngoài: + Tình hình khai thác, sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là tấm lợp amiăng-ximăng. + Đánh giá về tác hại của amiăng đối với con ngời. + Các chính sách, tiêu chuẩn, quy định về mua bán, sản xuất, sử dụng amiăng các sản phẩm amiăng. + Các hớng dẫn về sử dụng amiăng một cách an toàn. + Tình hình nghiên cứu sản xuất sử dụng các vật liệu xây dựng thay thế amiăng để sản xuất tấm lợp hoặc kết cấu bao che. Thu thập, đánh giá tình hình thực hiện các Thông t, Tiêu chuẩn Chính sách của Nhà nớc liên quan đến amiăng. Đặc biệt là Thông t Liên tịch của Bộ KHCN & MT Bộ Xây dựng số 1529/1998 về ''Hớng dẫn đảm bảo môi trờng trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng '' trong phạm vi toàn quốc. Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ chất lợng môi trờng tại cácsở sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng điển hình trên toàn quốc. + Khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng + Khảo sát đánh giá các nguồn thải, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trờng không khí (đặc biệt là bụi amiăng ), nớc thải chất thải rắn chứa amiăng. Đánh giá tác động của amiăng đến sức khoẻ tình hình bệnh nghề nghiệp (bệnh bụi phổi asbestoses) của ngời lao động tiếp xúc trực tiếp với amiăng. + Những ngời đang trực tiếp sản xuất với các cấp độ tuổi nghề khác nhau. + Những ngời tiếp xúc với amiăng trớc đây, nay đã về nghỉ hu trong vòng 20 năm trở lại. + Những ngời dân sống xung quanh các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng. + Điều tra hồi cứu các hồ bệnh án ung th phổi liên quan đến amiăng. Điều tra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng, bảo đảm an toàn trong sử dụng amiăng trong một số sở sản xuất tấm lợp trên địa bàn cả nớc. Điều tra đánh gía tình hình nghiên cứu, sản xuất sử dụng các nguyên vật liệu thay thế amiăng trong sản xuất tấm lợp tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp đảm bảo môi trờng an toàn cho công nhân tại sở sản xuất tấm lợp amiămg - ximăng, an toàn cho ngời sử dụng. 2 Đề xuất các giải pháp tiến tới thay thế amiăng bằng các vật liệu khác để sản xuất tấm lợp với chất lợng bảo đảm giá thành hợp lý. Đề xuất chính sách đối với việc dụng amiăng trong sản xuất tấm fibro-ximăng ở Việt Nam đến năm 2010. Tổ chức các hội thảo chuyên đề. Xây dựng các báo cáo chuyên đề báo cáo tổng hợp của đề tài. 1.3. Phơng pháp nghiên cứu cách tiếp cận Hồi cứu: + Thu thập, xem xét, đánh giá các số liệu đo đạc về nồng độ bụi của các sở đã đo kiểm tra bụi amiăng hoặc đã thực hiện đánh giá tác động môi trờng. + Thu thập, xem xét, đánh giá các số liệu điều tra sức khoẻ bệnh tật của công nhân sản xuất đã do các trung tâm y tế sở thực hiện. + Thu thập, xem xét, đánh giá các bệnh án ung th phổi liên quan đến tiếp xúc amiăng (Case Control) từ Bệnh viện K. + Phơng pháp hồi cứu giúp việc điều tra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian kinh phí. Đo đạc, khảo sát thực tế: + Điều tra tình trạng ô nhiễm môi trờng, đặc biệt là môi trờng không khí (bụi amiăng) ở các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng trong cả nớc. Tập trung u tiên vào các sở công nghệ sản xuất lạc hậu, khả năng gây ô nhiễm môi trờng cao các sở sản xuất quy mô công suất lớn đã hoạt động nhiều năm. + Số liệu đo đạc, khảo sát bao gồm: - Chế độ vi khí hậu bên trong các phân xởng sản xuất (khu vực nghiền amiăng, đóng bao amiăng, trộn phối liệu, xeo cán, kho bãi) là nhiệt độ khô, nhiệt độ ớt, độ ẩm vận tốc không khí: 4 thông số. - Nồng độ bụi tổng bụi amiăng trong các sở sản xuất ở khu vực nghiền, đóng bao amiăng, trộn phối liệu, xeo cán, kho bãi: 2 thông số. - Nồng độ bụi tổng bụi amiăng trong các sở sản tấm lợp amiăng-ximăng và xung quanh các sở sản xuất : 2 thông số. - Hàm lợng amiăng lợng phát thải amiăng trong nớc thải của các sở sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng các sản phẩm chứa amiăng: 2 thông số. - Hàm lợng amiăng trong chất thải rắn lợng phát thải amiăng theo đờng chất thải rắn của các sở sản xuất: 2 thông số. + Điều tra ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ ngời công nhân. Công tác điều tra bao gồm: Khám sức khoẻ chung, phát hiện các bệnh về đờng hô hấp, bệnh bụi phổi, ung th phổi cho ngời công nhân đang làm việc tiếp xúc trực tiếp với amiăngcác độ tuổi nghề (từ 1 -9 năm, từ 10 - 19 năm, trên 20 năm) 3những ngời công nhân về hu đã từng làm việc, tiếp xúc với amiăng trong vòng 20 năm nay theo nghiên cứu cắt ngang (Cross - section study). Đối với các nớc phát triển, việc nghiên cứu bệnh nghề nghiệp đợc tiến hành theo 3 phơng pháp : nghiên cứu hệ thống (Cross - study), nghiên cứu cắt ngang (Cross - section study) nghiên cứu ca bệnh đối chứng (Case control). Trong điều kiện ở nớc ta không các nghiên cứu một cách hệ thống (Cross - study) về tình trạng sức khoẻ ngời công nhân tiếp xúc với amiăng thì phơng pháp nghiên cứu cắt ngang (Cross - section study) là phơng pháp nghiên cứu chủ yếu đợc áp dụng thực hiện nhiệm vụ kết hợp với nghiên cứu ca bệnh đối chứng (Case control). ở phơng pháp hồi cứu đã nêu trên thì kết quả nghiên cứu sẽ đảm bảo độ tin cậy cao, chính xác, hiệu quả tiết kiệm đợc thời gian cũng nh kinh phí thực hiện. Các chỉ tiêu cần thực hiện để điều tra ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời công nhân tiếp xúc trực tiếp với amiăng bao gồm: Các triệu chứng bệnh hô hấp (gồm 9 triệu chứng là ho, khạc đờm, tức ngực, viêm mũi, họng, xoang, phế quản, khó thở) các bệnh về phổi (3 loại là viêm phổi, bụi phổi, ung th). Để giảm chi phí thực hiện, việc kiểm tra các bệnh về phổi tập trung vào các sở sản xuất số năm hoạt động trên 10 năm. Về các triệu chứng bệnh hô hấp sẽ thừa kế các đề tài đã nghiên cứu trớc đây tham khảo các số liệu theo dõi sức khoẻ định kỳ của các trung tâm y tế. + Điều tra các biện pháp bảo đảm an toàn sử dụng amiăngcác sở sản xuất tấm lợp amiăng (sử dụng các phơng tiện bảo hộ lao động, áp dụng các biện pháp lấy mẫu bụi để phân tích, hạn chế phát tán bụi trong môi trờng sản xuấtmôi trờng xung quanh). + Điều tra tình hình thử nghiệm, sản xuất sử dụng các vật liệu xây dựng thay thế amiăng trong phạm vi cả nớc . Phân tích, tổng hợp vấn đề: Với các số liệu thu thập đợc tiến hành phân tích tình trạng ô nhiễm, tình trạng nguy hại của amiăng. Từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng amiăng trong ngành sản xuất tấm lợp fibro-ximăng. 1.4. Thời gian thực hiện Từ 10/2002 đến 12/2003 1.5. Kết quả của nhiệm vụ Kết thúc quá trình nghiên cứu sẽ các sản phẩm sau đây: Báo cáo tổng quan các quy định, các chính sách đối với hoạt động khai thác amiăng, sản xuất sử dụng các sản phẩm chứa amiăng ở nớc ngoài. Báo cáo tổng hợp hệ thống các đồ công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng ở Việt Nam, các bảng biểu, số liệu quan trắc môi trờng, các nguồn thải của các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng trong cả nớc. Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trờng (chủ yếu là bụi amiăng) tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng điển hình ở các tỉnh, thành trong cả nớc. Dự báo ô nhiễm môi trờng đối với các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng. 4 Báo cáo tổng hợp về tình trạng sức khoẻ của ngời công nhân tiếp xúc trực tiếp với amiăng, tình hình mắc bệnh bụi phổi amiăngcác sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng điển hình (asbestoses). Báo cáo đánh giá tình hình nghiên cứu triển khai, các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trờng khả năng sử dụng các nguyên liệu thay thế amiăng trong sản xuất tấm lợp ở Việt Nam. Báo cáo tổng hợp các vấn đề nghiên cứu đề xuất chính sách đối với việc sử dụng amiăng ở Việt Nam đến năm 2010. 5[...]... Các quyết định này ra đời đã tác động lớn đến ngành công nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng Trong công tác bảo đảm môi trờng sức khỏe ngời lao động, Bộ xây dựng đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, môi trờng, an toàn sức khỏe của các sở sản xuất Qua đó đã chỉ ra các điểm tồn tại, khuyết điểm yêu cầu các doanh nghiệp giải pháp hoàn thiện 8/35 sở thực hiện đánh giá. .. công nhân tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng, đó là các công đoạn trong quá trình sản xuất bao gồm: vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu, nghiền amiăng, trộn phối 24 liệu, xeo cán dỡng hộ sản phẩm Chất gây ô nhiễm môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng chủ yếu là bụi ximăng bụi sợi amiăng Lựa chọn các sở sản xuất để quan trắc Để đánh giá hiện trạng môi trờng... chỉ 2 sở sản xuất tấm lợp ở miền Nam, thì hiện nay đã tất cả 37 sở sản xuất tấm lợp AC nằm trên địa bàn 21 Tỉnh Thành phố trong cả nớc Tại thời điểm Đề tài khảo sát, 35 sở đang hoạt động bình thờng, còn 2 sở đang tạm thời đóng cửa thể nói các sở sản xuất tấm lợp của chúng ta rất là non trẻ, chủ yếu đợc thành lập bắt đầu sản xuất vào cuối những năm 1990 đầu những năm... tích lớn để thực hiện công việc này Mặt khác, việc bố trí sắp xếp các công đoạn trong dây chuyền cũng cha thật sự hợp lý cũng là nguyên nhân làm tăng mức độ ô nhiễm môi trờng 4.2 Xác định các sở sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng điển hình phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trờng Việc lựa chọn sở sản xuất để khảo sát đánh giá hiện trạng môi trờng đợc thực hiện trên sở đã tiến hành... bộ các sở ở 3 miền đất nớc với những tiêu chí sau: công suất lớn tơng đối lớn: từ 1 triệu m2/năm trở lên nhiều vấn đề về môi trờng phải quan tâm Phân bố tơng đối đồng đều ở các miền, các địa phơng Trên sở đó số sở đợc lựa chọn để khảo sát, đánh giá trên toàn quốc là 23/35 sở, chiếm tỷ lệ 66% đợc phân bố nh sau: Bảng 4.1: Số lợng các sở đợc lựa chọn khảo sát, đánh giá môi. .. chất lợng môi trờng của hầu hết các sở cha đợc đảm bảo việc theo dõi sức khỏe cha đạt kết quả cao Trong công tác nghiên cứu vật liệu thay thế công nghệ sản xuất tấm lợp không amiăng hiện 2 sở khoa học đang tiến hành nghiên cứu Đó là Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng Viện Công nghệ thuộc Bộ Công nghiệp Bớc đầu đã đạt đợc những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu sản xuất tấm... nghiệp VLXD cần kế hoạch nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế cho amiăng trong sản xuất tấm lợp Kiểm tra nghiêm ngặt các sở sản xuất tấm lợp sử dụng amiăng hiện theo tiêu chuẩn môi trờng y tế, không tăng sản lợng không đầu t mới sở sản xuất tấm lợp sử dụng amiăng Từ năm 2004, không đợc sử dụng vật liệu amiăng trong sản xuất tấm lợp 3.4.2 Tình hình thực hiện các thông t, tiêu chuẩn,... đối với ngời lao động Xác định vị trí các điểm quan trắc Để đánh giá hiện trạng chất lợng môi trờng không khí tại các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng, các vị trí quan trắc đợc lựa chọn nh sau: + Vị trí các điểm quan trắc bên trong phân xởng sản xuất - Khu vực nghiền amiăng - Khu vực trộn phối liệu - Khu vực xeo cán - Kho chứa amiăng + Vị trí các điểm quan trắc môi trờng không khí xung quanh: -. .. thấy môi trờng không khí bên trong phân xởng sản xuất kết quả nh sau: - 1/23 sở môi trờng không khí bên trong không bị ô nhiễm đó là Công ty TNHH Hng Long, Phú Thái, Hải Dơng - 4/23 sở chỉ bị ô nhiễm bụi nói chung, số sở này tập trung ở khu vực Miền Bắc - 9/23 sở chỉ bị ô nhiễm bụi amiăng, số sở này tập trung ở khu vực Miền Bắc (7 sở) Miền Trung (2 sở) - 9/23 sở bị... Hệ Dỡng Công ty TNHH FOTON, Ninh Bình 21 chơng 4: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các sở sản xuất tấm lợp amiăngximăng của Việt Nam 22 4.1 Các chất ô nhiễm nguồn phát thải chất ô nhiễm Qua khảo sát cho thấy tại các sở sản xuất tấm lợp AC các chất ô nhiễm phát sinh chủ yếu là bụi, chất thải rắn, nớc thải Cụ thể đợc mô tả nh dới đây: Nghiền Amiăng Nghiền bột giấy Máy đánh tơi . tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - Kiến nghị. hiện trạng môi trờng các cơ sở sản xuất tấm Amiăng Ximăng và những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - kiến nghị giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx, Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx, Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx, Tac dong cua cac thong tu, tieu chuan, quy dinh ve moi truong va ve sinh lao dong, Quan trac, phan tich, danh gia hien trang chat luong moi truong khong khi, Quan trac, phan tich, danh gia hien trang o nhiem moi truong nuoctai cac co so san xuat tam lop A-C, Quan trac, phan tich, danh gia hien trang chat thai ran tai cac co so san xuat tam lop A-C, NC, danh gia anh huong theo nhiem vu duoc giao, Cong nghe san xuat tam lop amiang -xi mang cua VN, Xac dinh cac co so san xuat tam lop amiang-xi mang dien hinh phuc vu cong tac khao sat, danh gia hien trang moi truong, Quan trac, phan tich danh gia ve chat thai ran cua cac co so san xuat tam lop, NC danh gia anh huong theo nhiem vu duoc giao

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm