Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh và Tây Nguyên docx

15 704 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2014, 15:20

Bộ khoa học công nghệ Chơng trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nớc giai đoạn 2001-2005 " Bảo vệ môi trờng phòng tránh thiên tai ", mã số: KC.08 TS. Vơng Văn Quỳnh, TS. Lê Sỹ Việt, TS. Trần Tuyết Hăng, TS. Bế Minh Châu ThS. Trần Quang Bảo, TS. đỗ Đức Bảo, TS. Chu Thị Bình, TS. Nguyễn Đình dơng đề tài Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh Tây Nguyên (Mã số: KC.08.24) ============================================== chuyên đề các phần mềm dự báo cháy rừngu minh tây nguyên 6289-10 =2005= 0 H Tây - 2005 các Phần mềm dự báo v phát hiện sớm cháy rừng Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng chống v khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh v Tây Nguyên (Mã số: KC.08.24) đề ti Bộ khoa học v công nghệ Chơng trình KHCN trọng điểm cấp Nh nớc giai đoạn 2001-2005 "Bảo vệ môi trờng phòng tránh thiên tai", mã số: KC.08 TS. Vơng Văn Quỳnh, TS. Lê Sỹ Việt, TS. Trần Tuyết Hằng, TS. Bế Minh Châu ThS. Trần Quang Bảo, TS. đỗ Đức Bảo, TS. Chu Thị Bình, TS. Nguyễn Đình dơng Mục lục 1.Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng 2 1.1. Nguy cơ cháy rừng dự báo nguy cơ cháy rừng 2 1.2. Công nghệ phần mềm Dự báo nguy cơ cháy rừng 2 1.2.1. Dự báo nguy cơ cháy rừng bằng thủ công 2 1.2.2. Phần mềm cho các trạm đơn lẻ ở địa phơng 2 1.2.3. Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho cả nớc 3 1.2.4. Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên" 4 1.3. Các bớc thực hiện dự báo nguy cơ cháy rừng bằng "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng " 5 1.4. Đặc điểm kỹ thuật của phần mềm cảnh bảo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên 7 2. Phần mềm phát hiện cháy rừng từ ảnh vệ tinh . 9 2.1. Phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh 9 2.2. T liệu ảnh chỉ số phát hiện cháy rừng từ ảnh 9 2.3. Phần mềm phát hiện cháy rừng từ ảnh vệ tinh 9 2.4. Các bớc công việc trong phần mềm phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh 10 2.5. Đặc điểm kỹ thuật của phần mềm phát hiện cháy rừng từ ảnh 13 11.Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng 1.1. Nguy cơ cháy rừng dự báo nguy cơ cháy rừng Nguy cơ cháy rừng là nguy cơ hình thành phát triển các đám cháy rừng. Nguy cơ cháy rừng phụ thuộc vào đặc điểm của diễn biến thời tiết kiểu rừng. Thời tiết khô nóng càng kéo dài, kiểu rừng càng có nhiều vật liệu cháy, thì cháy rừng càng dễ xảy ra, mức nguy hiểm của cháy rừng càng lớn. Vì vậy, thời tiết và kiểu rừng đợc xem là hai nhóm thông tin quan trọng nhất đợc sử dụng để dự báo nguy cơ cháy rừng. Ngời ta thờng phân thành 5 cấp nguy cơ cháy rừng: cấp 1 - ít có khả năng cháy, cấp 2 - có khả năng xuất hiện cháy, cấp 3 - dễ xuất hiện cháy, cấp 4 - rất nguy hiểm với cháy, cấp 5 - cực kỳ nguy hiểm với cháy. Dự báo nguy cơ cháy rừng là nội dung quan trọng trong phòng cháy chữa cháy vì khi biết nguy cơ cháy ngời ta có thể chủ động huy động hợp lý các nguồn lực cho phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo vừa đạt hiệu quả cao vừa tiết kiệm đợc công sức. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp, đòi hỏi phải cập nhật và lu trữ liên tục số liệu phản ảnh diễn biến của điều kiện thời tiết, cũng nh phải tính đợc đặc điểm liên quan đến khả năng cháy của các kiểu rừng. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, công tác dự báo nguy cơ cháy rừng ở nớc ta cũng từng bớc đợc đổi mới hoàn thiện. 1.2. Công nghệ phần mềm Dự báo nguy cơ cháy rừng Nguy cơ cháy rừng là nguy cơ hình thành phát triển các đám cháy rừng. Ngời ta thờng phân thành 5 cấp nguy cơ cháy rừng: cấp 1 - ít có khả năng cháy, cấp 2 - có khả năng xuất hiện cháy, cấp 3 - dễ xuất hiện cháy, cấp 4 - rất nguy hiểm với cháy, cấp 5 - cực kỳ nguy hiểm với cháy. Dự báo nguy cơ cháy rừng là nội dung quan trọng trong phòng cháy chữa cháy vì khi biết nguy cơ cháy ngời ta có thể chủ động huy động hợp lý các nguồn lực cho phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo vừa đạt hiệu quả cao vừa tiết kiệm đợc công sức. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, công tác dự báo nguy cơ cháy rừng ở nớc ta cũng từng bớc đợc đổi mới hoàn thiện. 1.2.1. Dự báo nguy cơ cháy rừng bằng thủ công Dự báo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam đợc bắt đằu từ năm 1981. Tuy nhiên trong thời gian dự báo nguy cơ cháy rừng đợc thực hiện với việc tính toán hoàn toàn thủ công trên cơ sở số liệu ghi chép của cán bộ lâm nghiệp. Vì công việc tính toán phức tạp lại sự đòi hỏi phải hợp tác của nhiều ngời nên dự báo nguy cơ cháy rừng bằng phơng pháp thủ công tại các địa phơng trong thời gian này có độ chính xác thấp, khả năng thông tin kém và, do đó, ít tác động tới hành vi của cộng đồng. Hiệu quả của công tác dự báo trong phòng cháy chữa cháy rừng không cao. 1.2.2. Phần mềm cho các trạm đơn lẻ ở địa phơng Từ năm 2001, do yêu cầu của một số địa phơng nhóm cán bộ của Trờng Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng phần mềm dự báo lửa rừng. Nó cho phép tự động hoá việc cập nhật thông tin, dự báo t vấn về giải pháp phòng chống 2cháy rừng. Phần mềm đã đợc đánh giá nh một sáng kiến có giá trị trong dự báo lửa rừng Việt Nam. Ngoài việc phục vụ dự báo nguy cơ cháy rừng phần mềm này còn có chức năng chỉnh lý, lu trữ bảo vệ số liệu dới dạng các tệp thông tin dễ dàng sử dụng phục vụ dự báo sâu, bệnh hại rừng, dự tính năng suất rừng, xây dựng kế hoạch sản xuất những hoạt động thực tiễn khác. Tuy nhiên, đây là phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng ở những trạm đơn lẻ, cha liên kết với kỹ thuật GIS viễn thám, do đó, cha tự động hoá đợc việc dự báo nguy cơ cháy rừng cho vùng lớn. 1.2.3. Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho cả nớc Từ đầu năm 2003 nhóm nghiên cứu thuộc đề tài KC08 đã phối hợp với Cục kiểm lâm xây dựng "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" với công nghệ mới. Có thể mô tả tóm tắt công nghệ này nh sau. Vào khoảng 14 giờ hàng ngày Cục kiểm lâm đài truyền hình Việt Nam đồng thời nhận đợc từ Tổng cục khí tơng thuỷ văn một th điện tử chứa thông tin về điều kiện thời tiết có ảnh hởng đến nguy cơ cháy rừng của 95 trạm khí tợng đại diện cho 95 vùng khác nhau của đất nớc. Sử dụng công thức dự báo lửa rừng các thông tin về diễn biến thời tiết trong đợc tích luỹ liên tục thời thời gian dài "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" tính đợc cấp nguy cơ cháy rừng cho các địa phơng. Nếu có ít nhất một khu vực nào đó có nguy cơ cháy rừng đạt trên cấp IV - cấp nguy hiểm thì Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam sẽ biên tập bản tin để thông báo trên đài truyền hình. Trong khi đó, Cục kiểm lâm sử dụng thông tin dự báo để chỉ đạo hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng. Toàn bộ việc cập nhật, lu trữ số liệu, xác định nguy cơ cháy rừng đều đợc thực hiện tự động hoá bằng một phần mềm "Cảnh báo nguy cơ cháy rừng". Với công nghệ phần mềm trên đây từ năm 2003 Việt Nam đã chuyển tải đợc thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày lên phơng tiện thông tin đại chúng. Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng của cán bộ nhân dân. Nó đã thúc đẩy chính quyền các cấp ủng hộ tích cực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng góp phần vào điều chỉnh những hành vi của ngời dân theo hớng giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Tuy nhiên, công nghệ phần mềm dự báo trên đây vẫn còn một số tồn tại, chẳng hạn, nguy cơ cháy rừng đợc xác định là giống nhau cho những đơn vị hành chính có thể rộng tới hàng trăm nghìn ha, nguy cơ cháy rừng đợc đồng nhất cho các trạng thái rừng khác nhau, thậm chí cho cả đất không có rừng, ranh giới các cấp nguy cơ cháy rừng trùng với ranh giới hành chính huyện hoặc tỉnh mà không trùng với ranh giới nguy cơ cháy rừng thực tế v.v Vì tính chính xác cha cao mà ý nghĩa của thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có xu hớng giảm. Việc quan tâm đến bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng cũng nh hiệu quả tác động của các thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến ý thức hành vi của cộng đồng không còn mạnh mẽ nh trớc. 31.2.4. Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên" Để khắc phục những tồn tại trên, trong khuôn khổ của đề tài cấp nhà nớc KC08-24, nhóm nghiên cứu đã phát triển "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" cho khu vực U Minh Tây Nguyên. Đặc điểm công nghệ của phần mềm này nh sau: - "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" lu trữ trong nó những thông tin cần thiết cho dự báo theo cả điều kiện thời tiết kiểu rừng: + Các phơng trình phản ảnh quy luật phân hoá các yếu tố khí tợng liên quan đến nguy cơ cháy rừng theo kinh độ , vĩ độ độ cao của các tháng trong năm, + Thông tin về đặc điểm liên quan đến nguy cơ cháy của các trạng thái rừng, + Thông tin về đặc điểm các đám cháy rừng với mỗi trạng thái rừng , mỗi điều kiện cụ thể của thời tiết khác nhau. + Thông tin về trạng thái rừng , toạ độ địa lý, độ cao địa hình, tên đơn vị hành chính các cấp của từng điểm cách đều nhau 1km trên toàn lãnh thổ. + Cập nhật lu trữ liên tục thông tin về các yếu tố khí tợng có liên đến nguy cơ cháy rừng. - Hàng ngày vào lúc 13 - 14 giờ, sau khi cập nhật số liệu của các trạm khí tợng "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" sẽ tự động phân tích thông tin dự báo cấp nguy cơ cháy rừng cho từng điểm cách đều 1km trên toàn lãnh thổ trên cơ sở tính đến đặc điểm thời tiết kiểu rừng. - "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" tự động chia diên tích lãnh thổ thành những ô vuông có diện tích 1km2, chuyển thông tin về cấp nguy cơ cháy rừng vào từng ô vuông, tô màu khác nhau cho ô theo cấp nguy cơ cháy thể hiện chúng lên bản đồ, kết quả đa ra đợc bản đồ phân bố nguy cơ cháy rừng có mức độ chi tiết tới 1km2 trên toàn lãnh thổ. - "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" cũng tự động thống kê cung cấp thông tin về cấp nguy cơ cháy đối với từng trạng thái rừng của từng đơn vị hành chính khác nhau. Căn cứ vào mức nguy cơ cháy rừng những quy định của nhà nớc về công tác phòng cháy chữa cháy "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng" đa ra những gợi ý cho các cấp quản lý chủ rừnggiải pháp cần thực hiện cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Công nghệ "Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng" mới đã khắc phục đợc phần lớn các tồn tại của công nghệ dự báo nguy cơ cháy rừng trớc đây. Nó cung cấp thông tin về nguy cơ cháy rừng với cả hình ảnh, số liệu , văn bản liên quan đến tình trạng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trên cơ sở tính đến quy luật phân hoá của điều kiện thời tiết phân bố của các trạng thái rừng "Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng mới" đã nâng cao độ chính xác địa lý của thông tin dự báo tới 1km2 không còn phụ thuộc vào ranh giới các đơn vị hành 4chính. Thông tin về nguy cơ cháy rừng đợc dự báo chính xác cho từng địa điểm , từng trạng thái rừng, vừa thể hiện bằng hình ảnh trực quan trên bản đồ vừa thể hiện bằng số liệu văn bản. Những thông tin từ "Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng" mới có thể đáp ứng đợc yêu cầu sử dụng thông tin về nguy cơ cháy rừng của nhiều đối tợng khác nhau , bao gồm cộng đồng dân c các vùng có rừng, những ngời tham gia tổ chức sản xuất ở vùngrừng , chủ rừng, chính quyền những tổ chức tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên rừng v.v ở các cấp khác nhau. - Phần mềm tơng thích với các hệ điều hành Windows các máy tính cá nhân, máy tính nối mạng v.v Hiện nay, nhóm nghiên cứu thuộc đề tài KC08-24 đang cùng với Cục kiểm lâm hợp tác phát triển "Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng U Minh Tây Nguyên" mới lên áp dụng cho quy mô cả nớc. Hy vọng rằng công nghệ phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng sẽ đợc phát triển ngày càng đáp ứng tốt hơn cho công tác bảo vệ phát triển rừng của đất nớc. 1.3. Các bớc thực hiện dự báo nguy cơ cháy rừng bằng "Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng U Minh Tây Nguyên " Bớc 1. Trớc ngày 30/12 các hạt kiểm lâm điều chỉnh hiện trạng rừng vào bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng . Để tăng độ chính xác của công tác dự báo hàng năm các hạt kiểm lâm cần theo dõi biến động diện tích rừng trong khu vực để điều chỉnh lại hiện trạng bản đồ phân bố các trạng thái rừng. Các trạng thái rừng đợc mô xác định theo phân loại của trạng thái rừng của Viện điều tra quy hoạch rừng. Sự thay đổi trạng thái rừng đợc thể hiện với quy mô diện tích 100ha trên hệ thống các ô vuông cố định trên lãnh thổ toàn tỉnh. Khi trang thái rừng trên một ô vuông nào đó thay đổi với quá nửa diện tích ô thì ký hiệu trạng thái rừng trên ô vuông đó đợc ghi theo số hiệu của trạng thái rừng mới. Bớc 2. Ngày 01/11 Cc kiểm lâm tập hợp điều chỉnh hiện trạng rừng cho bản đồ rừng toàn tỉnh. Sau khi nhận đợc kết quả điều chỉnh kiểu trạng thái rừng của các hạt kiểm lâm, Cục kiểm lâm tổng hợp t liệu điều chỉnh lại trạng thái rừng cho lãnh thổ toàn tỉnh. Trong quá trình đó chuyển mã số các trạng thái rừng ghi theo quy định của Viện điều tra quy hoạch rừng về mã số kiểu trạng thái rừng theo nguy cơ cháy. Nguyên tắc chuyển nh sau. Biểu 4. Chuyển mã số các trạng thái rừng thành mã số kiểu trạng thái rừng theo nguy cơ cháy ở Tây Nguyên Mã số Trạng thái Mã số cấp nguy cơ cháy Mã số Trạng thái Mã số cấp nguy cơ cháy 10 Rừng gỗ tự nhiên (không phân loại) 1 71 Rừng đặc sản 211 Rừng giàu 1 31 Rừng khộp (rụng lá) 312 Rừng trung bình 1 41 Rừng lá kim tự nhiên 313 Rừng nghèo 1 70 Rừng trồng 321 Rừng phục hồi IIA 1 80 Đất trống không phân biệt 322 Rừng phục hồi IIB 1 81Đất trống có cỏ 323 Rừng non có trữ lợng (IIA2, IIB2) 1 82 Đất trống có cây bụi 326 Rừng nghèo (IIA1, IIB1) 1 83 Đất trống có cây gỗ rải rác 3 542 Rừng hỗn giao lá rộng, lá kim 1 140 Rừng trồng 352 Rừng hỗn giao gỗ + tre nứa 1 160 Đất trống không phân biệt 360 Rừng ngập mặn 1 162 Đất trống có cỏ 3103 Cây công nghiệp 1 164 Đất trống có cây bụi 3104 Cây ăn quả 1 166 Đất trống có cây gỗ rải rác 320 Rừng non không phân biệt 1 110 Đất nông nghiệp 4141 Đầm lầy, bãi ngập 1 111 Lúa, màu 414 Rừng non cha có trữ lợng 1 112Nơng rẫy 424 Rừng non cha có trữ lợng (IIA1,IIB2) 1 121 Dân c 472 Rừng trồng trên đất ngập nớc ven biển 1 122 Đất chuyên dụng 448 Rừng non cha có trữ lợng 1 123 Bãi cát 451 Rừng tre nứa (Lồ ô, Vầu, Le, Tre ) 2 130 Đất khác 455 ảnh số có rừng KK98 không rừng 2 142 Sông, hồ suối 464 ảnh số không rừng KK98 có rừng 2 224 Nơng rẫy 491 Núi đá có cây 2 394 Đất nông nghiệp 492 Núi đá 2 678 Sông, hồ suối 4101 Vờn rừng 2 Ghi chú: Trong Biểu trên cấp khả năng cháy 4 đợc sử dụng để chỉ loại thực vật hoặc đất trống không thuộc đối tợng cháy rừng. Việc làm này đợc thực hiện bằng hợp phần của phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng. Bớc 3. Vào lúc 13 giờ 30' hàng ngày (từ 01/11 đến 30.04) các trạm đo ma cung cấp số liệu ma về Cục kiểm lâm. Các trạm đo ma sẽ cung cấp số liệu đo lợng ma từ 13 giờ ngày hôm trớc đến thời điểm 13 giờ ngày dự báo. Cục kiểm lâm sẽ nhận thông tin ghi vào các file Excel có dạng nh sau. Tên file này đợc đặt với chữ cái đầu tiên là 'm', tiếp theo là sáu số liên tục thể hiện ngày, tháng, năm cung cấp dữ liệu đợc ghi vào th mục D:\dbhtmoi\bantin Bớc 4. Thu thập số liệu khí tợng 6Vào lúc 13 giờ 30' từ ngày 01/11 đến 30/04 3 các trạm khí tợng trong khu vực sẽ gửi số liệu nhiệt độ, độ ẩm không khí lợng ma hàng ngày về Cục kiểm lâm. Cục kiểm lâm sẽ nhận thông tin ghi vào các file Excel Bớc 5. Sử dụng phần mềm để dự báo nguy cơ cháy rừng Vào lúc 2 giờ hàng ngày tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/04 Ban thờng trực Phòng cháy, chữa cháy rừng ở Cục kiểm lâm sử dụng phần mềm "Dự báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên " cùng các thông tin lu trữ cập nhật để dự báo nguy cơ cháy rừng. Phần mềm "Dự báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên " đợc xây dựng để tự động cập nhật thông tin về nhiệt dộ, độ ẩm từ các trang E xcel có tên biểu hiện ngày tháng năm dự báo, nối dài thêm chuỗi số liệu về thời tiết của các trạm ma và nhiệt theo thời gian. Phần mềm tự động xác định điều kiện thời tiết cho các điểm ngoài các trạm khí tợng theo phơng pháp nội suy không gian các phơng trình phản ảnh sự phân hoá của điều kiện khí tợng ở Tây Nguyên. Theo công thức dự báo cho Tây Nguyên phần mềm tự động xác định cấp nguy cơ cháy rừng vào ngày dự báo cho từng điểm cách đều 1km trên toàn lãnh thổ, tô màu trình bày dới dạng bản đồ kỹ thuật số thể hiện rõ các vùng có cấp nguy cơ cháy rừng khác nhau. Ngoài thông tin trên bản đồ , phần mềm "Dự báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên" cũng tính cấp nguy cơ cháy rừng t vấn về biện pháp cần thiết cho các khu vực theo phân bố của trạm đo ma. Bớc 6. Thông tin về nguy cơ cháy rừng Ban thờng trực phòng cháy, chữa cháy rừng Cục kiểm lâm đa thông tin dự báo lửa rừng ý kiến t vấn về biện pháp phòng chống cháy rừng lên mạng Internet. Kết quả dự báo đợc cung cấp lên mạng Internet để các đối tợng quan tâm có thể kịp thời theo dõi thông tin về dự báo nguy cơ cháy rừng. Đài truyền hình tỉnh sử dụng thông tin dự báo những ý kiến t vấn để biên tập bản tin cảnh báo lửa rừng. Bớc 7. Sử dụng thông tin về nguy cơ cháy rừng Lực lợng kiểm lâm những cơ quan liên quan sử dụng thông tin dự báo và những ý kiến t vấn để ra quyết định cho hoạt động phòng chống cháy rừng. 1.4. Đặc điểm kỹ thuật của phần mềm cảnh bảo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên - Lu đồ của phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng đợc mô tả khái quát theo sơ đồ sau. 7 - Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên đợc xây dựng bằng ngôn ngữ FOXPRO liên kết với các phần mềm tiện ích khác nh EXCEL, MAPINFO. Đồng thời phần mềm này cũng tơng thích với các hệ điều hành Windows các máy tính cá nhân. Hiện nay, nhóm nghiên cứu thuộc đề tài KC08-24 đang cùng với Cục kiểm lâm hợp tác phát triển "Phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng Tây Nguyên" mới lên áp dụng cho quy mô cả nớc. Hy vọng rằng công nghệ phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng sẽ đợc phát triển đáp ứng tốt hơn cho thực tiễn phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam. 8[...]... lợng phòng cháy, chữa cháy rừng Lu giữ các thông tin về quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng Lu giữ thông tin về định mức đi u kiện áp dụng các phơng pháp chữa cháy rừng Tính chỉ số cháy (K) cho mỗi picel trên ảnh Lọc phân tích tình trạng cháy rừng Bổ sung thông tin về đám cháy lựa chọn phơng án phòng cháy, chữa cháy rừng Truyền đạt thông tin về đám cháy phơng án phòng cháy, ... rừng trong phần mềm này đợc cung cấp theo tài li u thống kê của Cục kiểm lâm - Lu giữ thông tin về quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng Các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng là cơ sở để tổ chức soạn thảo văn bản truyền đạt thông tin về đám cháy các phơng án phòng cháy, chữa cháy rừng Thông tin về các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng đợc sử dụng trong phần... cháy rừng đợc sử dụng để xác định khả năng huy động các nguồn nhân lực phơng tiện cho phòng cháy, chữa cháy rừng Tuỳ theo phơng án huy động nhân lực chi phí cho chữa cháy khác nhau mà kinh phí hi u quả chữa cháy khác nhau Lựa chọn phơng án chữa cháy hi u quả có chi phí thấp nhất sẽ là phơng án đợc u tiên cho chữa cháy rừng Thông tin về phân bố phơng tiện nhân lực phòng cháy, chữa cháy rừng. .. lâm cung cấp - Lu giữ thông tin về định mức đi u kiện áp dụng các phơng pháp chữa cháy rừng Định mức đi u kiện áp dụng các phơng pháp chữa cháy rừng là thông tin để xác định kinh phí nhân lực cần thiết cho thực hiện các phơng án phòng cháy, chữa cháy rừng, là cơ sở để lựa chọn phơng án phòng cháy, chữa cháy rừng hi u quả Trong đề tài này các định mức kinh tế kỹ thuật đi u kiện áp dụng các. .. chữa cháy Các đặc điểm đám cháy đợc xác định thông qua đi u kiện thời tiết ki u trạng thái rừng nhờ kết quả phân tích về những mối quan hệ giữa đặc điểm đám cháy với các nhân tố ảnh hởng ở từng khu vực Trạng thái rừng Nguy cơ cháy Cấp III DC Hnl cm Rừng tràm tự nhiên còn than bùn Rừng tràm trồng Rừng khộp Rừng trồng dới 4 tuổi ở Tây Nguyên Rừng trồng trên 3 tuổi ở Tây Nguyên Rừng tre nứa rừng phục. .. triển các đám cháy rừng Thông tin về quy luật hình thành phát triển các đám cháy rừng đợc sử dụng để phân tích đặc điểm các đám cháy rừng Những quy luật chủ y u là liên hệ giữa ki u rừng đi u kiện thời tiết với chi u cao ngọn lửa tốc độ lan tràn của đám cháy Đây là cơ sở để lựa chọn phơng pháp phơng tiện chữa cháy rừng Những đi u kiện cần thiết để thực hiện các phơng pháp chữa cháy rừng. .. có rừng dễ cháy độ cao dới 30 m Tồn tại đám cháy rừng Không tồn tại đám cháy rừng - Bổ sung thông tin về đám cháy rừng Việc bổ sung thông tin về đám cháy rừng là cần thiết để hớng dẫn các đối tợng có liên quan hi u biết thêm về đám cháy quyết định lựa chọn phơng án chữa cháy rừng Việc bổ sung thông tin 12 về đám cháy rừng sẽ hớng vào chỉ rõ ki u rừng bị cháy, thời tiết xảy ra cháy, dạng cháy rừng, ... kinh phí cho thực hiện chúng trong hoàn cảnh cụ thể của phân bố nhận lực phơng tiện chữa cháy là cơ sở để lựa chọn phơng án chữa cháy rừng hi u quả Những thông tin về kết quả nghiên c u đặc tính các đám cháy rừng của Việt Nam khu vực đợc lu giữ trong phần mềm này - Lu giữ thông tin về phân bố lực lợng phòng cháy, chữa cháy rừng Thông tin về phân bố lực lợng phơng tiện phòng cháy, chữa cháy. .. tả nh sau Lu giữ thông tin về địa hình phân bố các trạng thái rừng Cập nhật lu giữ thông tin về thời tiết Lu giữ thông tin về quy luật hình thành phát triển các đám cháy rừng T li u ảnh MODIS ở dạng 12 bit T li u ảnh MODIS ở dạng 16 bit Hi u chỉnh hình học cho 4 kênh phổ từ b20 đến b23 phù hợp với các kênh phổ của kênh b1 b2 Chuyển dữ li u từ các kênh phổ dạng GIH về dữ li u DBF Lu giữ thông... rừng đợc quy định theo luật phòng cháy, chữa cháy rừng chữa cháy rừng Phần mềm trong đề tài này sẽ căn cứ vào luật để xác định đối tợng cần quan tâm đến đám cháy tự động đa ra cho họ những văn bản với những hớng dẫn thích hợp liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng 2.4 Các bớc công việc trong phần mềm phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh Sơ đồ các bớc của công việc phát hiện sớm cháy rừng từ . Đình dơng đề tài Nghiên c u xây dựng các giải pháp phòng chống và khắc phục h u quả cháy rừng cho vùng U Minh và Tây Nguyên (Mã số: KC.08.24) ==============================================. các Phần mềm dự báo v phát hiện sớm cháy rừng Nghiên c u xây dựng các giải pháp phòng chống v khắc phục h u quả cháy rừng cho vùng U Minh v Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh và Tây Nguyên docx, Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh và Tây Nguyên docx, Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh và Tây Nguyên docx

Từ khóa liên quan