Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương

87 766 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 08:13

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương Lời mở đầu1.Tính cấp thiết của luận vănNghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chính cho các NHTM ở Việy Nam, bởi lẽ nghiệp vụ này vốn là nghiệp vụ truyền thống của các NHTM Việt Nam chiếm tới 80-90% trong tổng số các giao dịch ngân hàng. Đây cũng là nghiệp vụ chứa nhiều rủi ro nhất đợc đặ ra nhiều quan tâm từ phía các NHTM.Trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay đang đòi hỏi một nguồn vốn đầu t rất lớn để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp nặng, đa Việt nam trở thành một nớc công nghiệp trong thé kỷ 21. Chính vì vậy, với vị trí đặc biệt của mình trong nền kinh tế, nguồn vốn của các NHTM sẽ đóng góp rất lớn cho mục tiêu của đất nớc, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn.Chỉ có nguồn vốn trung dài hạn với tính chất ổn định trong một thời gian mới có thể phù hợp với các dự án nh vậy.Trên quan điểm nh vậy, là một chi nhánh của NHCT Việt Nam, chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng coi chất lợng tín dụng là một chỉ tiêu quan trọng về hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong những năm vừa qua, chi nhánh đã đạt đợc những kết quả đáng kể trong công tác tín dụng, góp phần cho vay hỗ trợ vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện một số địa bàn khác tăng cờng cơ sở vật chất, cải tiến công nghệ, tạo sản phẩm có chất lợng cao đợc thị trờng chấp nhận. Tuy nhiên vốn cho vay trung dài hạn của chi nhánh chủ yếu vẫn là nguồn ngắn hạn do không huy động đợc nguồn vốn trung dài hạn, Kết quả là, mặc dù chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh có phát huy chất lợng song quy mô còn nhỏ nên hiệu quả cha cao. Thực tế đó là do ảnh hởng của nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan tác động tới chất lợng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh.Trong khi đó tiềm năng để phát huy nghiệp vụ tín đối với những khoản vay vốn có thời hạn dài của chi nhánh ngày càng lớn khi mà phơng hớng mục tiêu phát triển của NHCT VN, của Đảng uỷ huyện Gia Lâm đang tập trung vào đẩy mạnh CNH, HĐH nền kinh tế trên địa bàn, hổ trợ các doanh nghiệp nâng cấp xây dựng cơ sở vật 1chất, tăng cờng sản xuất. Hơn nữa huyện Gia lâm còn là điểm giao lu khu tam giác kinh tế lớn của miền Bắc: Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, có nhiều tiềm năng phát triển công thơng nghiệp. Tín dụng trung dài hạn sẽ đem lại cho chi nhánh nguồn thu rất lớn bởi lãi suất cho vay thờng cao ổn định trong thời gian tơng đối dài. Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết đối với vấn đề này hiện nay là chi nhánh cần phải tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn, tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần thúc đẩy nền kinh tế trên địa bàn, nền kinh tế nói chung.Trong thời gian tực tập ở chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng, đợc sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hớng dẫn PTS Nguyễn Thanh Đảo - nguyên giám đốc chi nhánh các cán bộ phòng kinh doanh, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng làm luận văn.2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở lý luận phân tích tình hình thực tế hoạt động tại của chi nhánh NHCT KV để đa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn đối với chi nhánh.Trong đó tập trung vào công tác thẩm định cho vay trung dài hạn. 3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu.Chất lợng tín dụng là một vấn đề rất rộng, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu khảo sát, phân tích một số vấn đề về chất lợng tín dụng trung dài hạn của chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng từ năm 1998 đến nay để làm cơ sở đa ra các giải pháp kiến nghị 4. Phơng pháp nghiên cứu.Phơng pháp sử dụng chủ yếu để nghiên cứu là phơng pháp duy vật biện chứng, phơng pháp thống kê, phơng pháp phân tích kinh tế.5. Những đóng góp của luận văn.Một là: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng trung dài hạn.Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV chơng Dơng từ năm 1998 đến nay.2Ba là: Đa ra những giải pháp kiến nghị về nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng.6. Kết cấu luận văn gồm 3 chơng:Chơng I: Những nội dung cơ bản về tín dụng trung dài hạn của NHTM.Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng.3Chơng INhững nội dung cơ bản về tín dụng trung dài hạn1.Tín dụng ngân hàng - nghiệp vụ chủ yếu của NHTM1.1.Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thơng mại:NHTM là ngân hàng thực hiện nhiều loại nghiệp vụ ngân hàng hơn hết trong số các ngân hàng trung gian chiếm vị trí quan trọng nhất cả về quy mô tài sản về thành phần nghiệp vụ. NHTM làm chức năng nh chiếc cầu nối giữa ngời có vốn ngời cần vốn. Công nghệ tài chính đã đợc sử dụng triệt để nhằm thu hút các nguồn vốn dự trữ với thời hạn quy mô rất khác nhau phục vụ cho sản xuất đời sống.ở Việt Nam, NHTM đợc hiểu nh là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán. Khái niệm này đã chỉ ra những hoạt động cơ bản nhất của các NHTM Việt Nam nói riêng nền kinh tế các nớc nói chung.Những hoạt động đó là:1.1.1. Huy động vốn:Vốn đợc coi là yếu tố hàng đầu cho hoạt động kinh doanh của các NHTM Để tạo nguồn vốn, ngân hàng phải huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội bằng cách cung ứng những điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền của khách hàng đa ra những phơng thức dễ dàng để thực hiện các mục đích có tính chất xã hội. Ngời gửi tiền sẽ nhận đợc một khoản tiền thởng dới danh nghĩa lãi suất trên tổng số tiền gửi ở các ngân hàng, với mức độ an toàn hình thức thanh khoản cao, hoặc có thể chỉ một trong số các yếu tố lợi ích tiện ích mà các ngân hàng cung cấp.Ngoài nguồn tiền gửi của khách hàng, NHTM còn thu hút vốn qua việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Đó là giấy nợ mà ngời mua nó sẽ đợc hởng một số tiền lãi nhất định trong một thời gian nhất định theo mức lãi suất thời hạn ghi trên những 4giấy nợ đó, kỳ hạn của kỳ phiếu có thể là 3 tháng; 6 tháng hoặc cũng có thể là 1 hoặc 2 năm.Ngoài ra ngân hàng còn có thể nhận vốn điều hoà từ cấp trên, hoặc vay các NHTM các tổ chức tín dụng khác trên thị trờng liên ngân hàng, vay nớc ngoài các tổ chức tín dụng quốc tế.Biện pháp huy động cuối cùng của NHTM là vay NHNN qua cửa ngõ tái chiết khấu. Tuy nhiên NHTM chỉ dễ dàng huy động nguồn vốn này khi NHNN nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích đầu t trong nền kinh tế.1.1.2.Cho vay đầu t:Trên cơ sở nguồn vốn đợc hình thành, NHTM sử dụng cho các hoạt động cho vay đầu t. Đây là nghiệp vụ tạo ra phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng, nhng khả năng gặp rủi ro rất lớn. Nghiệp vụ này đòi hỏi NHTM phải rất thận trọng khi đa ra quyết định cho vay, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suất quá trình cho vay, quá trình sử dụng vốn vay của ngân hàng.Tuỳ theo cách tiếp cận mà ngời ta phân chia hoạt động cho vay theo những hình thức khác nhau: Thông thờng ở Việt Nam đ-ợc phân chia theo:+ Căn cứ vào thời hạn: cho vay ngắn hạn (dới 1 năm); cho vay trung hạn (trên 1 năm dới 5 năm); cho vay dài hạn (trên 5 năm).+ Căn cứ vào thành phần kinh tế: cho vay đối với khu vực kinh tế quốc doanh; Cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.+ Căn cứ vào đồng tiền vay: cho vay bằng Việt Nam đồng; cho vay bằng ngoại tệ (USD, FRF, IPY )Nghiệp vụ đầu t chủ yếu là hoạt động mua chứng khoán,liên doanh,liên kết, mua bất động sản. ở Việt Nam, các nghiệp vụ này còn rất hạn chế. Mặc dù sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam đã ra đời hoạt động trong thời gian qua song số 5chứng khoán niêm yết còn quá ít không đáp ứng đợc cung cầu chứng khoán trên thị trờng1.1.3.Nghiệp vụ trung gian:Bên cạnh việc huy động vốn cho vay đầu t, các Ngân hàng thơng mại còn thực hiện nghiệp vụ trung gian. Nghiệp vụ này ngày càng phát triển trong nền kinh tế thị trờng thờng bao gồm những hoạt động nh:+ Dịch vụ thanh toán: ngân hàng sẽ nhận thu hộ hoặc chi hộ theo uỷ nhiệm của khách hàng với các chứng từ kèm theo bằng cách ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của khách hàng. Hoạt động này chủ yếu là thanh toán không dùng tiền mặt.+ Dịch vụ môi giới uỷ thác: việc mua bán hộ chứng khoán cho khách hàng làm đại lý phát hành hộ chứng khoán cho các công ty.+ Thực hiện việc chuyển tiền tạo điều kiện để tài trợ cho các hoạt động ngoại thơng du lịch, góp phần vào quá trình tự do ngoại thơng giữa các nớc với nhau. Hoạt động này thực hiện nhờ các chứng từ nh séc, phiếu chuyển tiền phát hành th tín dụng cũng thuộc loại này.Hiện nay, hoạt động này đang ngày càng đợc sử dụng rộng rãi.+ Bảo quản an toàn tài sản, chứng từ có giá cho khách hàng với hệ thống hầm kho kiên cố, sử dụng két sắt an toàn đảm bảo bí mật cho khách hàng.Ngoài ra Ngân hàng thơng mại còn tham gia t vấn cho các khách hàng trong các hoạt động kinh doanh.+ Mua bán kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quí, tạo nguồn ngoại tệ cho thanh toán quốc tế. ***6Trên đây là các hoạt động cơ bản của NHTM. Các hoạt động này có quan hệ bổ sung lẫn nhau trong đó nghiệp vụ huy động vốn là cơ sở để thực hiện nghiệp vụ cho vay đầu t, ngợc lại nghiệp vụ vay đầu t làm tăng khả năng sinh lời của NHTM. Trên cơ sở nghiệp vụ cho NHTM có thể thực hiện đợc các nghiệp vụ trung gian, nghiệp vụ cho vay đầu t thực hiện tốt các nghiệp vụ này sẽ tạo điều kiện tăng nguồn vốn cũng nh mở rộng việc sử dụng vốn.1.2. Tín dụng ngân hàng - Mục đích kinh doanh chính của Ngân hàng thơng mại :Tín dụng đợc hiểu một cách đơn giản nhất là quan hệ vay mợn dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi giữa ngời cho vay ngời đi vay.Cơ sở để thiết lập nên quan hệ tín dụng là sự tin tởng của ngời vay vào ngời đi vay sẽ sử dụng vốn vay có hiệu quả hoàn trả đúng thời hạn cả vốn lẫn lãi, thêm vào đó là tâm lý sẵn sàng thanh toán khoản nợ đó của ngời vay khi đến hạn. Nếu không có cơ sở lòng tin thì không thể xây dựng quan hệ tín dụng.Trong khi đó, với sự phát triển kinh tế hiện nay các thành phần kinh tế ngày càng đa dạng phức tạp hơn. Các chủ thể kinh tế khó có thể biết đợc nhu cầu khả năng của nhau, do đó cũng khó đủ độ tin tởng để thực hiện việc chuyển vốn cho nhau. Trên cơ sở nguồn vốn huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi của chủ thể, cá nhân trong xã hội, NHTM sẽ thực hiện cấp tín dụng cho các chủ thể kinh tế đang thiếu vốn nhằm hớng tới mục đích kinh doanh - mục đích cuối cùng của mình Tuy nhiên nói đến tín dụng ngân hàng là phải nói đến các nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ sử dụng vốn, bởi lẽ tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng gữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể kinh tế, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngời đi vay đồng thời là ngời cho vay. Hai nghiệp vụ vày không thể tách rời, giữa chúng có mối quan hệ tác động qua lại. Vốn huy động sẽ là cơ sở để cấp tín 7dụng cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tín dụng có hiệu quả lại kích thích ngân hàng mở rộng nguồn huy động Thờng thì chi phí cho việc trả lãi huy động thu nhập từ lãi suất cho vay luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí thu nhập của Ngân hàng thơng mại, ở Việt Nam thờng từ 80% -90% trên tổng thu nhập, lợi nhuận mà Ngân hàng thơng mại thu đợc cũng chủ yếu là thu nhập từ lãi cho vay hình thành nên.2.Tín dụng trung dài hạn ngân hàng-Những vấn đề cơ bản về tín dụng trung dài hạn của các NHTM2.1.Khái niệm tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thơng mại trong nến kinh tế:Tín dụng trung dài hạn là quan hệ tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng của mình thông thờng có thời hạn một năm trở nên, nó có thể kéo dài 3 năm, 5 năm,7 năm hoặc lâu hơn nữa tuỳ từng dự án.Hầu hết các nớc trên Thế giới quy định tín dụng trung hạn có thời hạn từ 1 đến 7 năm tín dụng dài hạn có thời hạn trên 7 năm.Tuy nhiên ở Việt Nam quy định cho vay trung hạn là loại cho vay có thời hạn 1 đến 5 năm còn tín dụng dài hạn là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm. Bên cạnh đó khi căn cứ vào thời hạn tín dụng để phân loại tín dụng ngân hàng, vì mục đích vay vốn tín dụng trung dài hạn là gần nh nhau nên có thể ghép vào làm một loại.2.2. Vai trò tín dụng trung dài hạn:2.2.1. Đối với doanh nghiệp :Cung cấp cho các doanh nghiệp để đáp ứng các nhu cầu về sửa chữa thay thế khôi phục tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật công nghệ, xây dựng mới các công trình với quy mô khác nhau. Việc tăng cờng cơ sở vật chất cả về số lợng chất lợng sẽ tác động làm mở rộng xản xuất, năng lực sản xuất kinh doanh tăng lên, sản phẩm 8hàng hoá không những tăng về số lợng còn đợc nâng cao về chất lợng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kích thích nhu cầu tiêu dùng xã hội xa hơn có thể xuất khẩu ra nớc ngoài.Điều này có nghĩa là tín dụng trung dài hạn phải thực sự xuất phát từ lợi ích đem lại cho doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh.- Với việc vay vốn ngân hàng, các doanh nghiệp có thể chủ động trong việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, đợc trả nợ trớc kỳ hạn khi thấy có điều kiện.- Với việc vay vốn trung dài hạn doanh nghiệp không phải lo đối phó với những vấn đề kiểm soát của cổ đông, trả lãi trái phiếu khi phát hành trái phiếu dài hạn.- Cung cấp vốn cho doanh nghiệp khi mà họ đang có tiềm năng sản xuất nhng lại thiếu vốn.Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động đầu t trung dài hạn là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp, bởi lẽ đa số các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật đã cũ kỹ, lạc hậu. Do dó nhu cầu cải tiến, đổi mới công nghệ là rất lớn để có thể theo kịp với tiến trình CNH, HĐH ở Việt Nam trong thời gian tới. 2.2.2.Đối với nền kinh tế:- Góp phần phát triển kinh tế đa thành phần: Là cơ sở để các doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp mới có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng suất cũng nh chất lợng sản phẩm tạo thế cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế.Bên cạnh đó các doanh nghiệp lớn cũng thích vay vốn trung dài hạn vì nó có độ ổn định lâu dài, thích hợp với hoạt động tài trợ cho các dự án có quy mô lớn, chiếm lĩnh thị trờng giảm chi phí so với việc phát hành cổ phần, trái phiếu.- Tạo thị trờng vốn ngắn hạn:9 Tín dụng trung dài hạn là hoạt động đầu t chiều sâu vào cơ sở vật chất của doanh nghiệp do đó làm kích thích sản xuất phát triển. Khi sản xuất phát triển, tất yếu nhu cầu vốn lu động sẽ tăng, điều này dẫn đến sự hình thành thị trờng sử dụng vốn ngắn hạn, tốc độ sử dụng vốn ngắn hạn trên thị trờng tơng ứng với tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng CNH, HĐH:Mục tiêu chính của CNH, HĐH ở nớc ta là nâng cấp cải tạo xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế, mở rộng quy mô nâng cao chất lợng sản xuất của một số cơ sở công nghiệp nặng trong các ngành trọng yếu. Vấn đề này đòi hỏi phải có điều kiện về vốn dài hạn, công nghệ tín dụng trung dài hạn sẽ góp phần hỗ trợ nền kinh tế thực hiện mục tiêu đó.- Tạo nguồn thu cho ngân sách:Tạo đà cho sản xuất phát triển, sản phẩm tăng về số lợng cũng nh chất lợng đ-ợc tiêu thụ trong nớc xuất khẩu, do đó sẽ tạo ra nguồn thu cho ngân sách từ thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế sử dụng tài nguyên Bên cạnh đó nhà nớc còn có khoản thu từ thuế thu nhập khi mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi. Ngoài ra, trong trờng hợp sản phẩm sản xuất ra đợc xuất khẩu sang các nớc chúng ta sẽ thu đợc một lợng ngoại tệ để đảm bảo chi trả cho nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng cần thiết. - Tạo uy tín cho nền kinh tế trong khu vực trên thế giới:Việc đầu t trung dài hạn không những chỉ góp phần cải tạo, xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất cho nền kinh tế mà với tác dụng kích thích xuất khẩu hàng hoá có chất lợng cao ra thị trờng quấc tế tín dụng trung dài hạn còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên thơng trờng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam hoà nhập với khu vực kinh tế phát triển đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà đầu t nớc ngoài vào Việt Nam.10[...]... đứt hợp đồng tín dụng hoặc gia hạn lịch trả nợ d.Chỉ tiêu về nợ quá hạn- nợ khó đòi trung dài hạn - chỉ tiêu nợ quá hạn Nợ quá hạn trung dài hạn x 100% Tổng d nợ trung dài hạn Đây là chỉ tiêu phản ánh rất rõ chất lợng tín dụng nói chung chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.Tuy nhiên nếu nợ quá hạn trung dài hạn cao cũng cha phản ánh chính xác chất lợng tín dụng bởi lẽ các khoản tín dụng trung dài hạ bao... trọng đến chất lợng tín dụng trung dài hạn, tạo cơ sở lý luận cho việc phân tích đánh giá thực trạng tín dụng trung dài hạn tại đơn vị thực tập -chi nhánh NHCT khu vực Chơng Dơng Do thời gian có hạn, trình độ của Em còn hạn chế nên cha thể đa ra hết những lý luận thực tiễn về nội dung này ở Việt Nam Rất mong sự góp ý sửa đổi của thầy cô Chơng II 29 Thực trạng chất lợng tín dụng TDH tại chi nhánh. .. động trung dài hạn Một ngân hàng có cấu trúc vốn tơng đối lớn có thể cho vay với kỳ hạn dài hơn nhiều rủi ro tín dụng hơn, nhng bù lại lợi nhuận thu về có thể cao hơn thờng thì các ngân hàng không sử dụng vốn trung dài hạn của mình để cấp tín dụng ngắn hạn Hơn nữa đối với tín dụng trung dài hạn, với nguồn đáp ứng tơng đối ổn định, lãi suất hợp lý sẽ một mặt đảm bảo bù đắp những chi phí những... tín dụng trung dài hạn Tổng lợi nhuận của ngân hàng Tỷ lệ này càng lớn cho thấy chất lợng tín dung trung dài hạn là rất tốt Tuy nhiên khác với tín dụng ngắn hạn việc xác định một cách chính xác lợi nhuận do hoạt động tín dụng trung dài hạn đem lại là rất khó vì nó liên quan đến cả chi phí vốn, chi phí hoạt động cho vay, nhiều chi phí khác trong một thời gian dài - Chỉ tiêu về lãi treo Lãi treo trung. .. tiêu về sử dụng vốn Tín dụng trung dài hạn x 100% Tổng vốn trung dài hạn - Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sử dụng vốn trung dài hạn cho đầu t, phát triển trên tổng số vốn huy động trung dài hạn. Tuy nhiên, con số tốc độ tăng (giảm) của doanh số cho vay qua các năm chỉ phản ánh đợc quy mô xu hớng của việc đầu t trung là mở rộng ( hay thu hẹp) chứ cha đủ cơ sở để đánh giá chất lợng tín dụng là tốt... ngân hàng khách hàng.Vì vậy, khi đề cập đến chất lợng tín dụng nói chung chất lợng tín dụng trung dài hạn nói riêng phải có sự đánh giá từ hai phía: Ngân hàng khách hàng thông qua các chỉ tiêu kinh tế, xã hội Dới góc độ ngân hàng, chất lợng tín dụng trung dài hạn đợc đánh giá qua những chỉ tiêu sau: a.Chỉ tiêu về huy động vốn: Huy động vốn chính là cơ sở đầu tiên đảm bảo chất lợng tín dụng, lãi...2.2.3.Đối với ngân hàng Tín dụng trung dài hạn thờng đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các khoản tín dụng ngắn hạn vì nó có thời hạn dài ổn định lãi suất cao Ngoài lãi thu từ vốn cho vay trung dài hạn, ngân hàng còn có thể tăng thu nhập từ các khoản phí nh phí bảo lãnh nhập thiết bị trả chậm, phí bảo lãnh dự thầu, các khoản phí khác - Tín dụng trung dài hạn thờng đi liền với các dự án... để nâng cao cạnh tranh đợc với các NHTM khác Điều này phụ thuộc vào tính ổn định của các khoản tiền gửi đợc sử dụng cho vay trung dài hạn ở Việt Nam, tính ổn định của các khoản tiền gửi ngắn hạn có ảnh hởng lớn tới chất lợng tín dụng trung dài hạn bởi lẽ các ngân hàng thơng mại cho vay trung dài hạn chủ yếu từ nguồn ngắn hạn theo một tỷ lệ nhất định do NHNN Việt Nam quy định, trong khi huy động vốn trung. .. 20%) - Vốn vay trung dài hạn của các thể chế tài chính trong ngoài nớc, vốn nhận uỷ thác, tài trợ Để nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn, vấn đề trớc tiên là phải phát triển đợc nguồn vốn huy động dồi dào ổn định trong đó đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn 2.5 Điều kiện cho vay trung dài hạn của NHTM ở Việt Nam - Phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hàng vi dân sự chịu trách nhiệm... kỳ hạn Có những dự án gặp khó khăn, ngân hàng nhận định khó có thể thu hồi vốn song việc chuyển nợ quá hạn vẫn chỉ đợc thực hiện theo từng kỳ hạn Đó chính là đặc điểm riêng của tín dụng trung dài hạn * Ngoài ra còn có thể sử dụng chỉ tiêu tính nợ quá hạn theo tuổi Khi tuổi nợ càng cao thì khả năng rủi ro càng lớn - Chỉ tiêu nợ khó đòi Nợ quá hạn trung dài hạn khó đòi x 100% Tổng d nợ trung dài hạn . về tín dụng trung dài hạn của NHTM.Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV Chơng Dơng.Chơng III: Giải pháp nâng cao chất. luận và phân tích tình hình thực tế hoạt động tại của chi nhánh NHCT KV để đa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn đối với chi nhánh. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương, Tín dụng ngân hàng - Mục đích kinh doanh chính của Ngân hàng thơng mại :, Vai trò tín dụng trung dài hạn: 1. Đối với doanh nghiệp :, Phân loại tín dụng trung dài hạn của NHTM, Nguồn cho vay trung dài hạn của NHTM Điều kiện cho vay trung dài hạn của NHTM ở Việt Nam, Trình tự cho vay trung dài hạn của NHTM, Lãi suất và thu lãi trong cho vay trung dài hạn:, Quan niệm về chất lợng tín dụng của ngân hàng: Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng trung dài hạn: Chỉ tiêu về huy động vốn :, Chỉ tiêu về sử dụng vốn Chỉ tiêu về thu nợ trung dài hạnchỉ tiêu quay vòng vốn Chỉ tiêu về nợ quá hạn-nợ khó đòi trung dài hạn., Chỉ tiêu lợi nhuận-lãi treo, T×nh h×nh sư dơng vèn, Những mặt hạn chế, Giải pháp huy động tốt nhất nguồn tiền gửi đặc biệt là tiền gửi TDH., Giải pháp về chính sách tín dụng., Giải pháp lãi suất., Giải pháp về chính sách khách hàng., Kiến nghị với NHNN và các ngành có liên quan

Từ khóa liên quan