những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

34 330 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 14:51

Phần I Cơ sở lý luận của đầu t trực tiếp nớc ngoàiI. Một số khái niệm chung:1. Đầu t quốc tế:2 Hợp đồng hợp tác kinh doanh.3. Doanh nghiệp liên doanh.4. Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài.II Một số lý thuyết của các nhà kinh tế hiện đại về FDI1. Quan điểm của P. Samuelson và R. Nurkse2. Lý thuyết lợi thế so sánh của P.Vernon ( Hoa kỳ ).iii Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc.1. Đối với nớc đi đầu t:2. Đối với nớc nhận đầu t.iv Những yếu tố ảnh hởng đến khả năng thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài.1. Đặc điểm của thị trờng bản địa2. Luật đầu t.3. Đặc điểm của thị trờng nhân lực4. Chính sách tiền tệ ổn định và mức độ rủi ro tiền tệ ở nớc tiếp nhận vốn đầu t:5. Khả năng hồi hơng vốn đầu t.6. Bảo vệ quyền sở hữu.7. Chính sách thơng mại.8. Điều chỉnh hoạt động của các công ty nớc ngoài.11. Chính sách kinh tế vĩ mô.12. Cơ sở hạ tầng phát triển.v .Kinh nghiệm quốc tế.1. Trung Quốc.2. Malaysia.3. Thái Lan.1Phần haiThực trạng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam từ năm 1989 đến nayI.Thực trạng1.Về số dự án và số vốn đầu t:2.Về cơ cấu vốn đầu t:3.Về đối tác đầu t.4. Một số nguyên nhân sụt giảm FDI trong những năm gần đây.II. Khó khăn và thách thức.1.Sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút FDI giữa các nớc và các khu vực.2.Vấn đề công nghệ:3. Vấn đề thị trờng.III .Triển vọng FDI tại Việt nam trong những năm tới.Phần III:Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới.I. Chính sách thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam.iI. Những giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong những năm tới.1. Duy trì sự ổn định chính trị-xã hội.2.Cải thiện môi trờng pháp lý về đầu t:3.Cụ thể hoá chiến lợc và kế hoạch thu hút FDI.4.Thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích đầu t.5. Chính sách đất đai.6.Vấn đề quan hệ giữa FDI với các nguồn vốn khác.6. Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu t 7. Tăng cờng kết cấu hạ tầng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để thu hút, hấp thu tốt FDI.8. Vấn đề nguồn nhân lực:9. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô:10. Đẩy mạnh hoạt động của thị trờng và có chính sách tỉ giá thích hợp.11. Tăng cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc ngoài.12.tạo lập và duy trì triển vọng tăng trởng nhanh, lâu bền.2Lời nói đầuSự nghiệp đổi mới ở Việt nam thời gian qua đã thu đợc những kết quả bớc đầu quan trọng. Chúng ta không những đã vợt qua đợc sự khủng hoảng triền miên trong thập niên 80 mà còn đạt đợc những thành tựu to lớn trong phát triể kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trởng kinh tế trong 5 năm liền (1993 ữ 1997 ) đạt mức 8 ữ 9.5%, lạm phát bị đẩy lùi, đời sống của đại bộ phận nhân dân đợc cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Có đợc thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này là nhờ phần đóng góp lớn của đầu t trực tiếp nớc ngoài ( FDI ). Tuy nhiên vài năm trở lại đây do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra ở một số nớc trong khu vực và trên thế giới, công với mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu t nớc ngoaì của các nớc nh: Trung quốc, Indonesia, Thai lan, Malayxia Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam có phần giảm thiểu cả về số lợng và chất lợng ảnh hởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội. Trớc tình hình đó, vấn đề đặt ra là chúng ta phải có sự nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về đầu t trực tiếp nớc ngoài trong thời gian qua để thấy đợc những yếu tố tác động; lợi thế và bất lợi của đất nớc trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu t trực tiếp n-ớc ngoài vào Việt nam trong những năm tới góp phần thực hiện mục tiêu chiến l-ợc mà đảng mà nhà nớc đã đề ra: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, phấn đấu đến năm 2020 đa Việt nam trở thành một nớc công nghiệp phát triển. Để nhận thức rõ hơn vấn đề đặt ra ở trên, em chọn đề tài: Huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21.Vì khả năng còn có hạn, bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết, em rất mong đợc sự đong góp ý kiến của các thầy cô để bài viết này đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, Cô Trần Mai Hơng đã giúp em hoàn thành bài viết này !3Phần I Cơ sở lý luận của đầu t trực tiếp nớc ngoàiI Một số khái niệm chung:1.1Đầu t quốc tế: Là những phơng thức đầu t vốn tài sản ở nớc ngoài để tiến hành sản xuất kinh doanh, dịch vụ với mục đích kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định. Về bản chất đầu t quốc tế là những hình thức xuất khẩu t bản, một hình thức cao của xuất khẩu hàng hoá. Có hai loại hình thức đầu t:-Đầu t trực tiếp.-Đầu t gián tiếp.Đầu t trực tiếp là hình thức đầu t trong đó ngời bỏ vốn va ngời sử dụng vốn là một chủ thể. Có nghĩa là các doanh nghiệp cá nhân nớc ngoài ( Chủ đầu t ) trực tiếp tham gia quá trình quản lý, sử dụng vốn đầu t và vận hành các kết quả đầu t nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra và thu lợi nhuận. Đầu t trực tiếp đợc thể hiện dới những hình thức sau: -Hợp đồng hợp tác kinh doanh.-Doanh nghiệp liên doanh.-Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài.1.2 Hợp đồng hợp tác kinh doanh.Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên (Gọi là các bên hợp doanh ) quy định rõ trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu t kinh doanh ở Việt nam mà không thành lập một pháp nhân.1.3 Doanh nghiệp liên doanh.Doanh nghiệp liên doanh là loại hình doanh nghiệp do hai bên hoặc các bên nớc ngoài hợp tác với nớc chủ nhà cùng góp vốn, cùng kinh doanh, cùng hởng lợi nhuận và chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ vốn góp. Doanh nghiệp liên doanh đợc thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có t cách pháp nhân theo pháp luật nớc nhận đầu t.1.4 Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài.Là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu t nớc ngoài ( tổ chức hoặc cá nhân ngời nớc ngoài ) do nhà đầu t nớc ngoài thành lập tại Việt nam, tự quản lý và tự trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài đợc thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có t cách pháp nhân Việt nam.42 Một số lý thuyết của các nhà kinh tế hiện đại về FDI1. Quan điểm của P. Samuelson và R. Nurkse Vào giữa thế kỷ XX, việc xuất khẩu t bản nhất là FDI phát triển nhanh chóng. Các nhà kinh tế học cho rằng, để phát triển kinh tế các nớc đang phát triển phải có biện pháp thu hút đợc FDI. Điển hình là hai nhà kinh tế học P.Samuelson và R. Nurkse. Trong lý thuyết cái vòng luẩn quẩn và huých từ bên ngoài Samuelson cho rằng đa số các nớc đang phát triển đều thiếu vốn, mức thu nhập thấp chỉ đủ sống ở mức tối thiểu, do đó khả năng tích luỹ vốn bị hạn chế. Những nớc dẫn đầu trong cuộc chạy đua tăng trởng phải đầu t ít nhất 20% sản lợng vào việc tạo vốn. Trái lại, những nớc nông nghiệp nghèo nhất th-ờng chỉ có thể tiết kiệm đợc 5% thu nhập quốc dân. Hơn nữa, phần nhiều trong khoản tiết kiệm nhỏ bé này phải dùng để cung cấp nhà cửa và những công cụ giản đơn cho số dân đang tăng lên.Phần còn lại hầu nh rất ít cho phát triển.Mặt khác, theo Samuelson ở các nớc đang phát triển, nguồn nhân lực bị hạn chế bởi tuổi thọ và dân trí thấp; tài nguyên thiên nhiên bị khan hiếm; kỹ thuật lạc hậu và gặp trở ngại trong việc kết hợp chúng. Do vậy ở nhiều nớc đang phát triển ngày càng khó khăn và càng tăng cái vòng luẩn quẩn.Samuelson cho rằng: để phát triển kinh tế phải có huých từ bên ngoài nhằm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn. Đó là phải có đầu t của nớc ngoài vào các n-ớc đang phát triển. Theo ông, nếu có quá nhiều trở ngại nh vậy đối với việc đi tìm tiết kiệm trong nớc để tạo vốn thì tại sao không dựa nhiều hơn vào các nguồn vốn bên ngoài? chẳng phải lý thuyết kinh tế đã từng nói với chúng ta rằng, một nớc giàu sau khi đã hút hết những dự án đầu t có lợi nhuận cao của mình, cũng có thể làm lợi cho chính nó và nớc nhận đầu t bằng cách đầu t những dự án lợi nhuận cao ra nớc ngoài đó sao?.Sơ đồ 1: Vòng luẩn quẩn của các nớc đang phát triểnTrong cuốn: Những vấn đề hình thành vốn ở các nớc chậm phát triển, R.Nurkse đã trình bày một cách có hệ thống việc giải quyết vấn đề vốn. Ông lấy vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói làm lý luận về tạo vốn: Xét về lợng cung, ngời ta thấy khả năng tiết kiệm ít ỏi, tình hình đó là do mức độ thấp của thu nhập thực tế, mức thu nhập thực tế phản ánh năng suất lao động thấp, đến lợt mình năng suất lao động thấp phần lớn do tình trạng thiếu t bản gây ra. Thiếu t bản lại là kết 5Tiết kiệm và đầu t thấpNăng suất lao động thấpThu nhập bình quân thấpTốc độ tích luỹ vốn thấpquả của khả năng tiết kiệm ít ỏi đa lại. Và thế là cái vòng đợc khép kín. Trong cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo đó nguyên nhân cơ bản là thiếu vốn. Do vậy mở cửa cho đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc ông xem là giải pháp thực tế nhất đối với các nớc đang phát triển. Theo ông, mở cửa cho FDI có ý nghĩa đối với các nớc đang phát triển có thể vơn đến những thị trờng mới cũng nh khuyến khích việc mở rộng kỹ thuật hiện đại và những phơng pháp quản lý có hiệu quả. FDI giúp các nớc đang phát triển tránh đợc những đòi hỏi về lãi suất chặt chẽ về điều kiện thanh toán nợ mà những điều này tác động đến vay nợ quốc tế. Mặc dù FDI là để phục vụ cho việc củng cố hệ thống này, các nớc có thu nhập thấp đợc chuyên môn hoá sản xuất nguyên liệu và thực phẩm xuất khẩu, đợc chuyên môn hoá dựa trên nguyên tắc của lợi thế so sánh trong thơng mại quốc tế, dù rằng FDI trớc hết phục vụ cho lợi ích của các nớc công nghiệp xuất khẩu vốn chứ không phải của nớc nhận vốn. R.Nurkse đã cho rằng FDI mang lại lợi ích chung cho cả hai bên dù chẳng bao giờ cân bằng tuyệt đối nhng không thể làm khác đ-ợc vì nó là đòi hỏi tự nhiên, tất yếu của quá trình vận động thị trờng. Đầu t trực tiếp là kết quả hoàn toàn tự nhiên bởi hoạt động tự do của các động cơ kiếm lợi nhuận. Lẽ tất yếu là phơng hớng của đầu t t nhân chịu tác động lớn của hớng vấn động thị trờng. 2. Lý thuyết lợi thế so sánh của P.Vernon ( Hoa kỳ ).Theo lý thuyết này Vernon đã chứng minh rằng không có nớc nào mạnh toàn diện và cũng không có nớc nào yếu toàn diện. Nếu chúng ta biết hợp tác thì sẽ phát huy đợc sức mạnh tổng hợp, có lợi cho tất cả các nớc.vernon đã đa ra và phân tích hàm sản xuất dạng đơn giản sau:y = f ( K, L ).P. Vernon cho rằng nên tận dụng lợi thế so sánh sao cho tỷ K/L ngày càng cao.Nh vậy, đối với việc đầu t ra nớc ngoài để khai thác lợi thế so sánh của nớc nhận đầu t, các chủ đầu t sẽ đầu t cả vào các nớc đang phát triển: Công nghệ, vốn, mặt hàng mang hàm lợng chất xám cao và hàm lợng cồng nghệ lớn.Còn các nớc đang phát triển, để phát huy lợi thế so sánh của mình sẽ tiếp nhận công nghệ, vốn các loại. iii Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc.1. Đối với nớc đi đầu t:Bằng đầu t ra nớc ngoài, họ tận dụng đợc những lợi thế về chi phí sản xuất thấp của nớc nhận đầu t ( do giá lao động rẻ, chi phí khai thác nguyên vật liệu tại chỗ thấp) để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển đối với việc sản xuất hàng thay thế nhập khẩu của nớc nhận đầu t, nhờ đó mà nâng cao hiệu quả của vốn đầu t. Đầu t trực tiếp ra nớc ngoài cho phép các công ty này kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm mới đợc chế tạo ra trong nớc. Thông qua đầu t trực tiếp, cac công ty của các nớc phát triển chuyển đợc một phần các sản phẩm công nghiệp ở giai đoạn cuối của chu kỳ sống của chúng sang các nớc nhận đầu t để tiếp tục sử dụng nh sản phẩm mới ở các nớc này, nhờ đó mà tiếp tục duy trì đợc việc sử dụng các sản phẩm này, tạo thêm lợi nhuận cho nhà đầu t. 6Đầu t trực tiếp ra nớc ngoài giúp các công ty đi đầu t tạo dựng đợc thị trờng cung cấp nguyên liệu dồi dào ổn định với giá rẻ. Đầu t trực tiếp ra nớc ngoài cho phép chủ đầu tbành trớng sức mạnh về kinh tế, tăng cờng ảnh hởng của mình trên thị trờng quốc tế, nhờ mở rộng đợc thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm lại tránh đợc hàng rào bảo hộ mậu dịch của nớc nhận đầu t, nhờ đó mà giảm đợc giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với hàng hoá nhập từ nớc khác.Xét cho cùng thì mục tiêu chủ yếu của các chủ đầu t ra nớc ngoài là làm cho đồng vốn đợc sử dụng hiệu quả cao nhất. 2. Đối với nớc nhận đầu t.Để phát triển kinh tế - xã hội các nớc đang phát triển trớc hết đều phải đ-ơng đầu với sự thiếu thốn gay gắt các yếu tố cần thiết cho sự phát triển. Việc tiếp nhận FDI có các tác dụng sau: FDI giải quyết tình trạng thiếu vốn cho phát triển kinh tế xã hội do tích luỹ nội bộ thấp. Điều này đã hạn chế quy mô đầu t và đổi mới kỹ thuật trong điều kiện nền khoa học kỹ thuật thế giới phát triển mạnh. Các nớc NICs trong gần 30 năm qua nhờ nhận đợc trên 50 tỷ USD đầu t nớc ngoài cùng với chính sách kinh tế năng động và có hiệu quả đã trở thành các con rồng Châu á.Cùng với việc cung cấp vốn, thông qua hoạt động FDI các công ty nớc ngoài đã chuyển giao công nghệ từ nớc mình hoặc nớc khác sang nớc nhận đầu t do đó các nớc này nhận đợc kỹ thuật tiên tiến ( trong đó có những công nghệ không thể mua đợc bằng quan hệ thơng mại đơn thuần ), kinh nghiệm quản lý, năng lực maketing, đội ngũ lao động đợc đào tạo, rèn luyện về mọi mặt ( trình độ kỹ thuật, phơng pháp làm việc, kỷ luật lao động )Đầu t trực tiếp nớc ngoài làm cho các hoạt động đầu t trong nớc phát triển, tính năng động và khả năng cạnh tranh trong nớc ngày càng đợc tăng cờng, các tiềm năng cho phát triển kinh tế xã hội đất nớc có điều kiện để khai thác và đợc khai thác. Điều đó có tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h-ớng tích cực.Với việc tiếp nhận FDI, nớc chủ nhà không phải lo trả nợ. Thông qua hợp tác với nớc ngoài, nớc chủ nhà có điều kiện thâm nhập vào thị trờng thế giới.FDI tăng thu cho ngân sách nhà nớc thông qua việc đánh thuế các công ty nớc ngoài.Từ đó các nớc đang phát triển có nhiều khả năng hơn trong việc huy động nguồn tài chính cho các dự án phát triểnNgày nay FDI đã trở thành một tất yếu khách quan trong điều kiện quúc tế hoá nền sản xuất, lu thông và đợc tăng cờng mạnh mẽ. Có thể nói, hiệ nay không một quốc gia nào lại không cần đến nguồn vốn DI của nớc ngoài và coi đó là một nguồn lực cần khai thác để hoà nhập vào cộng đồng quốc tế Tuy nhiên theo kinh nghiệm của các nớc tiếp nhận đầu t ,bên cạnh những u điểm thì FDI cũng có những hạn chế nhất định.Đó là:-Nếu đầu t vào môi trờng bất ổn về kinh tế và chính trị thì nhà đầu t nớc ngoài dễ bị mất vốn 7-Nếu nớc sở tại không có quy hoạch đầu t cụ thể và khoa học dẫn tới sự đầu t tràn lan,kém hiệu quả ,tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và nạn ô nhiễm môi trờng nghiêm trọngCũng nh các nớc đang phát triển, để phá cái vòng luẩn quẩn và phát triển kinh tế, đòi hỏi Việt Nam phải có biện pháp thu hút vốn đầu t nớc ngoài, nhất là FDI. Ngày 18 - 11 - 1977, nớc ta thông qua Điều lệ đầu t nớc ngoài. Ngày 29- 12 - 1987 Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam đợc Quốc hội thông qua và đến nay đợc bổ sung 4 lần vào tháng 6 -1990, 12 -1992, 11- 1996 và tháng 6 - 2000. Qua các lần sửa đổi bổ sung luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu t nớc ngoài và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế Việt Nam.Đảng và Nhà nớc ta rất quan tâm tới FDI vì đối với nớc ta hình thức này có vai trò rất quan trọng. Điều này đợc thể hiện:- Giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế đất nớc. Để đạt đợc những chỉ tiêu của chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới thì tốc độ phát triển bình quân hàng năm phải đạt ít nhất 7% và nhu cầu về vốn đầu t có từ 4,2 tỉ USD trở lên cho mỗi năm. Đây là con số không nhỏ đối với nền kinh tế nớc ta, cho nên FDI là nguồn bổ sung quan trọng để phát triển kinh tế ở Việt Nam.- FDI đem lại khả năng mở rộng qui mô sản xuất, xây dựng những doanh nghiệp và cơ sở sản xuất dịch vụ mới làm cho tổng sản phẩm xã hội của Việt Nam tăng lên và cho phép giải quyết đợc tình trạng thất nghiệp của ngời lao động. Tăng thu ngân sách nhà nớc.- Thông qua đầu t nớc ngoài, chúng ta tiếp nhận thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, nhờ đó rút ngắn khoảng cách của ta so với thế giới.- Nhờ có FDI chúng ta sử dụng có hiệu quả những lợi thế của đất nớc mà nhiều năm qua không thể thực hiện do thiếu vốn nh khai thác dầu mỏ, khoáng sản Ngoài ra trong quá trình tiếp nhận FDI chúng ta học đợc kinh nghiệm quản lý kinh doanh và cách làm thơng mại trong điều kiện kinh tế thị trờng của các n-ớc tiên tiến. Tóm lại, FDI có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để đa nớc ta nhanh chóng hội nhập với sự phát triển của thế giới và khu vực.iv Những yếu tố ảnh hởng đến khả năng thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài.Hiện nay trên thị trờng đầu t quốc tế đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà đầu t có nguồn vốn lớn cũng nh giữa các nớc tiếp nhận đầu t với nhau. Qua nhiều công trình nghiên cứu, các học giả kinh tế đã đa ra 12 yếu tố có ý nghĩa quyết định cho việc chọn lựa một vùng hay một nớc nào đó để đâù t, đó là: 1. Đặc điểm của thị trờng bản địa ( quy mô, dung lợng của thị trờng, sức mua của dân bản xứ và khả năng mở rộng quy mô đầu t ). Việt nam là một thị trờng khá rộng lớn với quy mô dân số gần 80 triệu ngời, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, đây là một lợi thế song trên 80% dân số sống 8ở khu vực nông thôn, thu nhập thấp, sức mua cha cao. Đây là nhân tố cản trở khả năng thu hút FDI.2. Luật đầu t.Yếu tố này có thể là thúc đẩy hoặc hạn chế hoạt động của các công ty nớc ngoài trên thị trờng bản địa. Luật này thờng bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất bản xứ. Nhiều nớc mở cửa thu hút vốn đầu t nớc ngoài theo các điều kiện giống nh các nhà đầu t bản xứ . Sau nhiều lần sửa đổi ,bổ sung luật đầu t nớc ngoàiviệt nam đã khá thông thoáng và cởi mở song còn tồn tại nhiều yêú tố cần đợc xem xét hoàn thiện hơn nhằm thúc đẩy thu hút FDI tại Việt Nam3. Đặc điểm của thị trờng nhân lực.Nhân công rẻ là mối quan tâm hàng đầu ở đây đặc biệt là đối với những nhà đầu t nớc ngoài muốn bỏ vốn vào các lĩnh vực cần nhiều lao động,có khối lợng sản xuất lớn nh: Dệt may,lắp ráp điện tử ,xe máy Trình độ học vấn và nghề nghiệp của những công nhân đầu đàn (có tiềm năng và triển vọng ) có ý nghĩa quan trọng.Việt Nam có nguồn nhân công dồi dào, giá nhân công rẻ so với các nớc trong khu vực,song còn tồn tại nhiều bất cập : Năng xuất lao động thấp do lực lợng lao động qua đào tạo ít,trình độ tay nghề thấp thiếu đội ngũ kỹ s,công nhân lành nghề và cán bộ quản lý có năng lực thực sự. cơ cấu lao động cha hợp lý,xuất hiện và tồn tại tình trạng thừa thầy, thiếu thợ . Cơ chế thi tuyển cha rõ ràng, công khai và phổ biến 4. Chính sách tiền tệ ổn định và mức độ rủi ro tiền tệ ở nớc tiếp nhận vốn đầu t:Yếu tố đầu tiên ở đây góp phần mở rộng hoạt động xuất khẩu của nhà đầu t. Tỷ giá đồng bản tệ bị nâng cao hay hạ thấp đều ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu. 5. Khả năng hồi hơng vốn đầu t. Vốn và lợi nhuận đợc tự do qua biên giới ( hồi hơng ) là tiền đề quan trọng để thu hút vốn FDI. ở một số nớc thủ tục mang ngoại tệ ra nớc ngoài khá rầy rà, cản trở hoạt động đầu t nớc ngoài.ở Việt nam bên cạnh việc quản lý hồi hơng vốn, lợi nhuận bằng ngoại tệ chuyển ra nớc ngoài ở một trừng mực nhất định chúng ta đã có những chính sách hạn chế những rầy rà, tạo điều kiện cho nhà đầu t nớc ngoài.6. Bảo vệ quyền sở hữu. Quyền này gồm quyền của ngời phát minh, sáng chế, quyền tác giả, cả nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết thơng nghiệp đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa đối với những ngời muốn đầu t vào các ngành có hàm lợng khoa học cao và phát triển năng động( nh sản xuất máy tính và thiết bị liên lạc )ở một số nớc,lĩnh vực này đợc kiểm tra,giám sát khá lỏng lẻo,phổ biến là dùng bất hợp pháp các 9công nghệ ấycủa nớc ngoài.chính vì vậy mà mốtố nớc bị các nhà đầu t loại khỏi danh sách các nớc có kha năng nhận vốn đầu t.7. Chính sách thơng mại.Yếu tố này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vấn đề đầu t vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu. Hạn ngạch xuất nhập khẩu thấp và các hàng rào thơng mại khác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng có thể không kích thích hấp dẫn với nhà đầu t nớc ngoài. chính những yếu tố này làm phức tạp thêm cho thủ tục xuất nhập khẩu.8. Điều chỉnh hoạt động của các công ty nớc ngoài.Luật lệ cứng rắn cũng làm tăng chi phí của các công ty nớc ngoài. Các nhà đầu t rất thích có sự tự do hơn trong hoạt động và do vậy họ rất mong muốn có luật mềm rẻo , linh hoạt ,các nhà đầu t có thể ứng phó đạt hiệu quả trớc những diễn biến của thị trờngVấn đề can thiệp qúa sâu vào hoạt động của các công ty nớc ngoài cũng là một lực cản trong việc thu hút FDI .Ví dụ một số nớc cấm sa thải công nhân là không phù hợp với lợi ích của công ty nuớc ngoài. Chính sách lãi suất của ngân hàng và chính sách u đãi đối với một số khu vực(khu chế xuất ,khu công nghiệp ) cũng có ý nghĩa đối với các nhà đầu t ở một số nớc9. Chính sách thuế và những u đãi.Chính sách thuế và những u đãi thờng đợc áp dụng để thu hút các nhà đầu t nớc ngoài. Giảm thuế nhập khẩu công nghệ, nguyên vật liệu, thuế xuất; tăng thuế nhập thành phẩm; Miễn giảm thuế thu nhập đối với các vùng có điều kiện khó khăn, ngành khuyến khích đầu t.10. ổn định chính trị xã hội ở nốc nhận đầu t và trong khu vực.Đây là yếu tố không thể xem thờng mỗi khi bỏ vốn đầu t vì rủi ro chính trị có thể gây thiệt hại lớn cho nhà đầu t nớc ngoài.Ví dụ về các nớc đang phát triển Mỹ la tinh cho thấy, mặc dù nguồn lực t nhiên của các nớc này khá rồi rào nhng do luôn có những bất ổn định trong đời sống chính trị- hội nên dòng FDI đổ vào các nớc này không ổn định. Ngay cả các nớc thuộc khu vực năng động Đông Nam á nh Philipin, cho dù nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực không nghèo, nhng do xã hội không ổn định,thờng xuyên có những xung đột, mâu thuẫn về ý tởng giai cấp trong xã hội đã dẫn đến kết quả là nguồn FDI trung bình hàng năm không cao nh với một số nớc đang phát triển khác trong khu vực11. Chính sách kinh tế vĩ mô.Chính sách kinh tế vĩ mô ổn định sẽ góp phần thuận lợi cho hoạt động của cả các nhà đầu t nớc ngoài lẫn bản xứKhông có những biện pháp tích cực chống lạm phát có thể làm cho các nhà đầu t không thích bỏ vốn vào nớc này. Nếu giá cả tăng nhanh hay tăng ngoài dự kiến khó có thể dự đoán đợc các kết quả hoạt động kinh doanh. Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện quan trọng để thu hút vốn nớc ngoài. Tính ổn định ở đây đ-ợc xét đến theo nghĩa làm sao đó nó thoả mãn đợc 2 nhu cầu:10[...]... hoạt động thơng mại và đầu t giữa hai nớc Chúng ta có thể tranh thủ đợc nguồn vốn FDI lớn từ các nhà đầu t Hoa Kỳ Trên đây là những xu hớng chung, khả năng thu hút FDI còn phụ thuộc rất lơn và môi trờng nhà nớc, luật pháp, mức độ khuyến khích đầu t trực tiếp nớc ngoài và nỗ lực của chúng ta Phần III: 22 Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới. .. gian tới Tạo mọi điều kiện huy động tối đa và sử dung hiệu quả nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài Phân tích thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian qua từ đó đề xuất những biện pháp cụ thể để huy động tối đa nguồn vốn này cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới là vấn đề cần đợc quan tâm Do thời gian và trình độ còn hạn chế, bài viết không tránh khỏi những. .. thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam Tháng 12 năm 1987, quốc hội thông qua luật đầu t nớc ngoài tại Việt nam tạo cơ sở pháp lý cơ bản, đầu tiên cho các hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài nớc ngoài tại nớc ta Luật quy định về lĩnh vực khuyến khích đầu t, về hình thức đầu t, về quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, các nhân đầu t nớc ngoài và về cơ quan nhà nớc quản lý đầu t nớc ngoài Luật... sử dụng hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài nhằm đạt đợc những mục tiêu đã đề ta: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, phấn đấu đến năm 2020 đa Việt nam trở thành một nớc công nghiệp phát triển Những chính sách và biện pháp huy động vốn đầu t nớc ngoài, đặc biệt là vốn đầu t trực tiếp nớc ngoàiViệt nam đã đề ra trong thời gian qua bớc đầu đã thu đợc nhiều kết quả tốt đẹp Trong 10 năm, 1989-1999... số biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu t nớc ngoài tại Việt Nam Gần đây nhất tháng 6-2000, Quốc hội đã thông qua luật đầu t nớc ngoài sửa đổi, bổ xung, nhằm giải quyết những bất cập và tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu t nớc ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam Một khuôn khổ pháp lý nh vậy đã và đang tạo điều kiện cho Việt nam trở thành một địa bàn hấp dẫn đầu t đối... trung tâm.Đồng thời khuyến khích đầu t xây dựng các nhà máy phù hợp với yêu cầu của các khu công nghiệp này về mặt cơ cấu ngành,chất lợng công nghệ, tiêu chuẩn bảo vệ môi trờng và tỉ lệ sản phẩm xuất khẩu iI Những giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong những năm tới Trên cơ sở lý luận,phân tích thực trạng đầu t nớc ngoài của Việt Nam trong thời gian qua cũng nh... cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc ngoài Khi hoạt động đầu t nớc ngoàiViệt namgiai đoạn đầu, các chủ đầu t nớc ngoài còn đang tiếp cận, thăm dò và lựa chọn thì hoạt động xúc tiến đầu t nh chiếc cầu nối lôi cuốn các công ty nớc ngoài đến Việt nam, tạo điều kiện để các chủ đầu t trong nớc và nớc ngoài nhanh chóng đi đến làm ăn với nhau Có thể nói những yếu tố thuận lợi của môi trờng đầu t thông... nhiều dự án cùng đầu t sản xuất chẳng hạn nh xi măng, đờng Nhiều nhà đầu t nớc ngoài cho rằng cơ cấu đầu t ở Việt Nam hình nh không theo quy luật của cơ chế thị trờng Trớc xu thếnhững khó khăn, thách thức mà Việt Nam đã và đáng đối mặt đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh thu hút đầu t nớc ngoài tại Việt Nam III Triển vọng FDI tại Việt nam trong những năm tới Xét về lâu... Các giải pháp chính trị và kinh tế nhằm thu hút FDI vào Việt nam 2 Chiến lợc huy động vốn phục vụ công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc 3 Đầu t trực tiếp nớc ngoài với tăng trởng kinh tế ở Việt nam 4 Giáo trình kinh tế đầu t: Đại học kinh tế quốc dân 5 Giáo trình đầu t nớc ngoài : Đại học ngoại thơng 6 Hoạt động đầu t của các công ty xuyên quốc gia ở các nớc đang phát triển 7 Kinh nghiêm huy động vốn. .. nhà đầu t nớc ngoài khi xem xét đầu t vào Việt Nam 2.Cải thiện môi trờng pháp lý về đầu t: 25 Môi trờng đầu t của nớc ngoài là tổng hoà các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội có liên quan, tác động đến hoạt động đầu t và đảm bảo khả năng sinh lợi của vốn đầu t nớc ngoài Chúng ta đã phân tích các yếu tố ảnh hởng đến môi trờng đầu t nớc ngoài từ đó đa ra những phơng pháp hoàn thiện môi trờng đầu t nhằm . vọng FDI tại Việt nam trong những năm tới. Phần III: Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới. I hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam. iI. Những giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong những năm tới. 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới, những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới, những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn