Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

28 960 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 09:20

CHƯƠNG XIIICHƯƠNG XIIICÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNGĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNGKỹ thuật kiểm tra vi sinh vậtmức phân tửKỹ thuật PCRKỹ thuật kiểm tra enzyme vi sinh vậtKỹ thuật kiểm tra vi sinh vậtmức tế bàoKỹ thuật kiểm tra vi sinh vật phát quangKỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng nướcNguyên tắcDựa trên sự khuếch đại một trình tự gene đích[...]... ứng với 1000 tế bào vi khuẩn Dễ bị dương tính giả  Chi phí cao  Kỹ thuật MPN  Kỹ thuật màng lọc  - Vi t tắt: Most Probably Number - Dựa trên nguyên tắc pha loãng tới hạn Mẫu được pha thành một dãy thập phân liên tiếp mẫu được đưa vào môi trường thích hợp  Ủ đọc số ống dương tính  Tra bảng Mac – crady  tính toán số lượng  MẪU PHA LOÃNG LSB 370C/24h BGBL EC broth EMB IMViC 440C/24h Coliforms... + - + - 10-2 10-3 - Sử dụng để định lượng VSV trong các mẫu lỏng như nước sinh hoạt, nước thải, sữa … Sử dụng màng lọc vô trùng có kích thước nhỏ (0,27 µm 0,45 µm) Có 2 loại: Bằng nhựa Bằng thủy tinh Coliforms tổng số - E.Coli - Enterobacteria tùy theo các chỉ tiêu phân tích mà ta sử dụng các loại môi trường thích hợp - Một số thao tác khi sử dụng bộ lọc vi sinh . XIIICHƯƠNG XIIICÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNGĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNGKỹ thuật. tra vi sinh vật ở mức phân tửKỹ thuật PCRKỹ thuật kiểm tra enzyme vi sinh vật Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật ở mức tế bàoKỹ thuật kiểm tra vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt, Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt, Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt, CHƯƠNG XIII CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG, Nguyên tắc của sự phát quang sinh học, Kỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng nước