tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư long hậu 2 và 3 huyện cần giuộc – tỉnh long an

35 1,373 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 14:26

TP. HỒ CHÍ MINH - 9/2011GVHD: ThS. LÂM VĨNH SƠN SVTH: TRƯƠNG THỊ VÂN NY TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ CẤP NƯỚC CHO KHU DÂN LONG HẬU II III, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN- Tổng hợp số liệu làm cơ sở tính tóan thiết kế.- Tính toán sơ bộ, lựa chọn phương án thiết kế.- Tính toán thiết kế mạng lưới bằng EPANET 2.0- Lập dự tóan giá thành xây dựng thi công.[...]... Qtc = 42 (m3/ng.đêm) Tưới đường: Qtđ = 59 ,3 (m3/ng.đêm) Tổng hợp lưu lượng dùng nước: Qsửdụng = 656, 52( m3/ng.đêm) Lưu lượng cấp ra (có tính đến 10% lượng nước thất thóat): Lưu lượng nước cấp: 787, 83( m3/ngđ) XÁC ĐỊNH TRẠM BƠM CẤP 2 Lựa chọn 4 phương án: Phương án 1: Bơm 1 cấp 1 bơm Phương án 2: Bơm 2 cấp 2 bơm Phương án 3: Bơm 2 cấp 3 bơm Phương án 4: Bơm 3 cấp 3 bơm Chọn Phương án 3: Bơm 2 cấp 3 bơm... lưu lượng nước tiêu thụ nước lưu lượng nước bơm của phương án bơm 2 cấp Dựa vào biểu đồ tiêu thụ nước ta sẽ chọn chế độ bơm cấp II như sau - Từ 23 h 6h : Qb1 = 1.99% (bơm 1 cấp, chạy 1 bơm) - Từ 6h 20 h : Qb2 = 5 .25 5% (bơm 2 cấp, chạy 2 bơm) Với : 8*Qb1 + 3* 16*0.88*Qb2 = 100% => Qb = 1.99% TÍNH T AN THỂ TÍCH BỂ CHỨA Vbể= Vdieuhoabechua + Vcc-3h + vBTT = 35 3,5(m3) Vbể =36 0(m3) (L = 12 m , B = 10... m3/ngđ 441 Lưu lượng nước chung Số giờ sử dụng Thời gian sử dụng 88 .2 24 0 24 h (phụ thuộc Kh) 16 .38 3 .27 6 24 0 24 h (phụ thuộc Kh) Nút 6 Lưu lượng nước thương mại 73. 8 14.76 14 8h - 21 h Nút 7 Lưu lượng nước trường học 24 4.8 12 6h - 18h Nút 3 12 Lưu lượng nước tưới cây 42 8.4 6 4h - 6h, 13h 15h Nút 8 11 59 .3 11.86 6 18h - 23 h Sử dụng Lưu lượng nước sinh hoạt Lưu lượng nước tưới Phân về nút.. .Nước tưới đường: - Diện tích mặt đừờng: 14, 83( ha) - Tiêu chuẩn 1 lần tưới: 0,4(l/m2.ngđ) Nước tưới cây công viên: - Diện tích cây xanh: 1,4(ha) - Tiêu chuẩn 1 lần tưới: 3( l/m2.ngđ) Kết quả tính t an lượng nước tiêu thụ: Khu dân cư: Qsh = 441(m3/ng.đêm) Chung cư: Qcc = 16 ,38 (m3/ng.đêm) Thương mại: Qtm = 73, 8 (m3/ng.đêm) Kết quả tính t an lượng nước tiêu thụ: Trường học : Qth = 24 (m3/ng.đêm)... = 3, 5 m) Nguyên tắc vạch tuyến: - Đưa nước đến mọi đối tượng dùng nước - Bảo đảm cấp nước liên tục an toàn - Hướng số lượng tuyến ống phục thuộc vào: Địa hình thiết kế, sự phân bố đối tượng dùng nước, vị trí điểm lấy nước tập trung… Thiết kế vạch tuyến cho khu dân Long Hậu 2 3: Xác định chiều dài đoạn ống & hệ số làm việc - Chiều dài đ an ống dựa vào sơ đồ vạch tuyến trên mặt bằng thiết kế. .. - Những đ an ống chỉ để truyền tải nước lấy hệ số làm việc bằng 0 Những đ an ống cấp nước 1 phía lấy bằng 0.5 những đ an ống cấp nước 2 phía lấy bằng 1 Thống chiều dài các tuyến ống Xác định lưu lượng tại các nút Q max 13. 055 h qdvdd = = = 0.0 021 (l / s.m) ∑L tt 636 1 Qdd = qdvdd × Ltinhtoan qnút Qdd = +Q taptrung 2 Bảng nhu cầu thời gian sử dụng nước từng khu: Q ngày đêm Qtt m3/ngđ m3/ngđ 441... cả các Giới thiệu EPANET 2. 0 EPANET là chương trình máy tính được phát triển bởi khoa cung cấp nước nguồn nước thuộc tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ (US EPA) Nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lực chất lượng nước theo thời gian trong mạng lưới đường ống có áp 1 /Thiết lập thông số tính t an cho EPANET Vào Project >> Defaults Đơn vị lưu lượng: LPS (l/s) Công thức tính tổn thất: H-W (HazenWilliam)... tục chạy 2 /Thiết lập chu kỳ Pattern cho mạng lưới Pattern sinh họat, chung cư, nhà trẻ, trường học, thương mại: Lấy theo nhu cầu dùng nước theo giờ của từng lọai nhu cầu dùng nước Pattern bơm 1, bơm 2, bơm 3: Lấy theo thời gian họat động của từng bơm Pattern cháy: Ta chọn 3 giờ cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất tại điểm bất lợi nhất(nút 5) 3/ Vẽ sơ đồ mạng lưới 4/ Đặt đặc tính cho bơm: Kết quả... điểm bất lợi nhất(nút 5) 3/ Vẽ sơ đồ mạng lưới 4/ Đặt đặc tính cho bơm: Kết quả xuất ra từ EPANET cho thấy: + Vận tốc trên đường ống trong giờ dùng nước lớn nhất/lớn nhất có cháy đều nằm trong vận tốc kinh tế + Áp lực trên mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất/lớn nhất có cháy đạt yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế 5,811,111,800(VNĐ) . - 9 /20 11GVHD: ThS. LÂM VĨNH SƠN SVTH: TRƯƠNG THỊ VÂN NY TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ CẤP NƯỚC CHO KHU DÂN CƯ LONG HẬU II VÀ III, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN -. tưới: 3( l/m2.ngđ)Kết quả tính t an lượng nước tiêu thụ:Kết quả tính t an lượng nước tiêu thụ:Qsh = 441(m3/ng.đêm) Khu dân cư: Khu dân cư: Chung cư: Chung
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư long hậu 2 và 3 huyện cần giuộc – tỉnh long an, tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư long hậu 2 và 3 huyện cần giuộc – tỉnh long an, tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư long hậu 2 và 3 huyện cần giuộc – tỉnh long an, Giới thiệu EPANET 2.0

Từ khóa liên quan