Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường

37 610 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 15:33

Nhiều năm đã đi qua sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, bản đồ địa lý kinh tế, chính trị thế giới đã được phân bố lại. Sự thành công hay thất bại của từng quốc gia đã được thời gian kh Lời mở đầuNhiều năm đã đi qua sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, bản đồ địa lý kinh tế, chính trị thế giới đã đợc phân bố lại. Sự thành công hay thất bại của từng quốc gia đã đợc thời gian khẳng định nh giá trị chung của quá trình phát triển nhân loại. Một trong những nớc thành công trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội phải kể đến Nhật Bản các nớc NICs, Châu á . tất nhiên không thể dựa vào một vài khía cạnh kinh tế xã hội để định giá sự phát triển, song nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách đều khẳng định đợc mấu chốt ở chỗ các nớc đều phát triển nền kinh tế thị trờng mở rộng giao lu quốc tế. Quá trình khu vực hoá toàn cầu hoá trong quan hệ kinh tế quốc tế không còn là xu hớng mà đã trở thành quy luật khách quan. Tuy nhiên để thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập phụ thuộc ít nhiều vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi nớc trong đó việc hoạch định chính sách đúng đắn các biện pháp thực hiện có vai trò đặc biệt quan trọng. Việt Nam là một nớc đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, phát triển các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung, thúc đẩy xuất khẩu nói riêng đợc coi là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội. Thúc đẩy xuất khẩu nhằm khai thác lợi thế của đất nớc thực hiện quá trình hội nhập kinh tế trong phạm vi khu vực cũng nh quốc tế đồng thời phát triển nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Trong những năm gần đây, xuất khẩu của Việt Nam đã đạt đợc kết quả nhất định, chẳng hạn nh trong việc chuyển hớng mở rộng thị trờng, trao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp thay đổi cơ cấu mặt hàng ngày càng phù hợp với yêu cầu của thị trờng. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lu ý đó là việc cơ cấu hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là sản phẩm thô sơ chế, khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trờng thế giới còn rất hạn chế, chủ yếu là do tiêu chuẩn giá thành của nhiều mặt hàng cha đạt tiêu chuẩn quốc tế.Do đó cần phải có một hệ thống các chính sách thúc đẩy xuất khẩu, giảm thiểu những hạn chế trên. Chuyên đề: Trong xu thế hội nhập của thị trờng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những để nâng cao chất lợng hàng hoá bắt kịp thị trờngViệt Nam là tên đề án môn học thơng mại hớng tới hội nhập kinh tế quốc tế.Chơng i. Sự cần thiết phải thực thi chiến lợc hớng về xuất khẩu Các nhà kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng : có hai phơng pháp thực hiện quá trình công nghiệp hoá (CNH) là chiến lợc thay thế nhập khẩu chiến lợc h-ớng về xuất khẩu. Còn chiến lợc xuất khẩu sản phẩm thô đợc coi là chiến lợc tạo nguồn vốn ban đầu cho quá trình CNH. Đồng thời, họ cũng chỉ ra rằng việc lựa chọn chiến lợc nào cho phát triển kinh tế đất nớc là tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện của mỗi nớc.Tuy nhiên, đối với nớc nào áp dụng chiến lợc thay thế nhập khẩu cũng chỉ phát huy tác dụng trong thời gian ngắn trong một phạm vi nhất định là quy mô thị trờng nhỏ dung lợng thơng mại không lớn. Trong khi đó, công nghiệp hoá là một quá trình đa ngành công nghiệp tác động vào nền kinh tế xã hội một cách toàn diện, liên tục với trình độ công nghệ ngày càng cao. Quá trình đó làm thay toàn diện nền kinh tế đa đất nớc từ một nớc có nền nông nghiệp lạc hậu lên một nớc có nền công nghiệp hiện đại, phát triển. Điều đó có nghĩa là quá trình CNH đòi hỏi một khoảng thời gian dài để xây dựng một nền kinh tế có tiềm lực mạnh về mọi mặt. Đây cũng đợc xác định là nhiêm vụ trung tâm trong chiến lợc phát triển của mọi quốc gia.Trong lịch sử phát triển CNH, các quốc gia đều bắt đầu xây dựng từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp phát triển còn hết sức sơ khai trở thành một nớc xuất khẩu lơng thực, công nghiệp hiện đại với công nghệ cao. Nhng quá trình đó ở các nớc khác nhau thời gian hoàn thành là không giống nhau : Anh cần khoảng 120 năm, Mỹ cần khoảng 80 năm, nhóm các nớc NICs chỉ cần khoảng 30 năm . Nh vậy một xu hớng chung là những nớc tiến hành CNH cần thời gian hoàn thành càng ngắn nhng lại đạt đợc những kết quả rất cao. Sở dĩ có xu hớng trên là do quá trình CNH ở các nớc khác nhau tiến hành vào các thời kỳ khác nhau, tại các thời kỳ đó trình độ phát triển của khoa học công nghệ cũng không giống nhau mà cụ thể là càng ngày càng phát triển, càng hiện đại. Mặt khác, quá trình công nghiệp hoácác thời kỳ khác nhau đợc tiến hành theo các trình tự khác nhau từ thứ tự đến nhảy vọt hoặc kết hợp cả hai sự can thiệp của Chính phủ vào quá trình đó cũng khác nhau. Đây là sự khác biệt cơ bản của quá trình công nghiệp hoá ở Châu á các nớc phơng Tây. Đối với các nớc NICs ASEAN thì sự can thiệp của Chính phủ có thể coi là một nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của quá trình CNH. Điều đó chứng tỏ vai trò cần thiết của Nhà nớc trong quản lý vĩ mô, lựa chọn đờng đi nớc bớc kết hợp với việc lựa chọn các chính sách phát triển kinh tế, tạo ra hớng đúng để phát huy lợi thế so sánh của đất nớc. Từ đó, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ trong nền kinh tế đất nớc. Trong thời kỳ đầu các nớc NICs ASEAN đều lựa chọn chính sách phát triển kinh tế dựa vào nguồn lực có sẵn trong nớc hàng tiêu dùng. Thời kỳ này, vai trò của Chính phủ trong việc định hớng chiến lợc, tạo khuôn khỗ pháp luật, đặc biệt là đầu t phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Khi chiến lợc này bộc lộ những hạn chế đặt ra yêu cầu khách quan là phải chuyển hớng chiến lợc thì Chính phủ đã nhanh chóng định hớng lái nền kinh tế cho phù hợp với quy luật thời đại .Nh vậy, quá trình chuyển hớng chiến lợc h-ớng về xuất khẩu là đúng đắn phù hợp với quy luật cái cũ thay thế cái mới, bắt kịp xu hớng hội nhập kinh tế với khu vực thế giới. Để thấy đợc tính quy luật này, vai trò của Chính phủ thể hiện nh thế nào tiện liên hệ với điều kiện, đặc điểm nên khái quát mô hình CNH ở các nớc NICs ASEAN ở những điểm sau :I - Nội dung của chiến lợc thay thế nhập khẩu . Chiến lợc thay thế nhập khẩu là để đẩy mạnh các nghành công nghiệp trong nớc trớc hết là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó là các nghành công nghiệp khai thác, sản xuất sản phẩm nội địa thay thế sản phẩm từ trớc đến nay phải nhập khẩu từ nớc ngoài . Năm 1971, ALin Coln nói: Tôi không biết nhiều về thuế quan .Nhng tôi biết rất rõ khi tôi mua một cái áo ở nớc Anh, tôi có áo nớc Anh có tiền. Khi tôi mua một cái áo ở Mĩ thì tôi có áo nớc Mĩ có tiền. Có thể thấy ở đây một sự chú trọng vào thị trờng nội địa, lấy nó làm trung tâm để sản xuất lu thông hàng hoá. Bảo hộ hàng sản xuất trong nớc, chống lại sự cạnh tranh của hàng ngoại là nhiệm vụ trung tâm của chiến lợc thay thế nhập khẩu. Chiến lợc này đợc áp dụng rộng rãi từ cuối thập kỷ 50 đến gần cận nhất là các nớc NICs ASEAN. Về cơ bản chiến lợc này đợc áp dụng trong giai đoạn đầu với khoảng thời gian ngắn nhằm tạo tiền đề chuyển hớng chiến lợc hớng về xuất khẩu. Cụ thể là đối với Hàn Quốc việc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên tạo điều kiện tăng dần dung lợng thị trờng nội địa nhất là đẩy mạnh các ngành công nghiệp nhẹ có khả năng sử dụng nhiều sức lao động nhng cần ít vốn nh các ngành : dệt, may mặc, chế biến . Trong khi đó, Đài Loan sử dụng chiến lợc phát triển ông nghiệp gắn với chiến lợc phát triển công nghiệp thay thế nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa giải quyết việc làm. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn này Đài Loan cũng đã thấy đợc khuyết điểm của chiến lợc mà họ đang sử dụng đó là thị trờng trong nớc có quy mô nhỏ sức mua không lớn lên tăng trởng chậm lại . Kế hoạch 5 năm 1966 - 1970 của Malaixia thể hiện rõ đờng lối phát triển kinh tế là thực thi chiến lợc thay thế nhập khẩu để khẳng của Malaixia trong buôn bán cũng nh trong phân công lao động quốc tế. Thời kỳ này Malaxyia chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp đặc biệt là sản xuất nông nghiệp nhằm cơ giới hoá việc gieo trồng các loại cây mà Malayxia đã phải nhập khẩu. Có thể thấy rằng trong kế hoạch 5 năm 1966-1970 Malayxia tiến hành chiến lợc thay thế nhập khẩu nhng lại không lấy cây lúa làm trọng tâm mà lại phát triển cây công nghiệp dài ngày để thu sản phẩm xuất khẩu. Do đó, kết quả của việc thực hiện chiến lợc này Malayxia không những đảm bảo cơ bản về nhu cầu lơng thực mà còn tiết kiệm đợc ngoại tệ làm tiền đề chuyển hớng chiến lợc hớng về xuất khẩu. Khác với Malayxia, Thái Lan ngay từ đầu đã có một cơ sở kinh tế khá vững vàng do Mỹ xây dựng trong thời kỹ chiến tranh Đông Dơng. Cộng với vị trí địa lý thuận lợi, Thái Lan bớc vào chiến lợc thay thế nhập khẩu với mục tiêu chính là đẩy mạnh phát triển công nghiệp những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tận dụng nguồn lao động trong nớc. Nếu nh Malayxia tong chính sách phát triển nông nghiệp chú trọng vào cây công nghiệp : cọ dừa, cà fê, ca cao . thì Thái Lan lại tập chung vào phát triển cây lơng thực, áp dụng những chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng nông sản những sản phẩm dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Kết quả là Thái Lan luôn là một nớc xuất khẩu lơng thực lớn ra thị tr-ờng thế giới, đồng thời giải quyết đợc vấn đề việc làm cho xã hội góp phần ổn định đất nớc .Tóm lại, việc thực thi chiến lợc thay thế nhập khẩu ở các nớc NICs cũng nhcác tiến hành chiến lợc thay thế nhập khẩu các nớc đều khắc phục đợc vấn đề l-ơng thực giải quyết đợc việc làm cho xã hội .Ngay từ nhận định ban đầu, chiến lợc thay thế nhập khẩu chỉ phát huy trong thời gian ngắn với quy mô thị trờng nhỏ. Sau đó, nó bộc lộ những hạn chế của mình nh giới hạn về thị trờng trong nớc, không cập nhật đợc với khoa học công nghệ hiện đại đặc biệt là làm chậm tiến độ công nghiệp hoá của đất nớc .II. Hạn chế của chiến lợc thay thế nhập khẩu .Những hạn chế của chiến lợc hớng nội là xuất phát từ phạm vi áp dụng của yêu cầu để thực hiện chiến lợc này có hiệu quả. Khi đối tợng áp dụng cho chiến lợc này không phù hợp thì những u điểm của nó không những không đợc phát huy mà còn bộc lộ những hạn chế làm kìm hãm xu hớng phát triển kinh tế của một đất nớc .Thực vậy, khi thực hiện một đờng lối, vạch ra một phơng hớng phát triển thì không thể không tính đến thị trờng ảnh hởng của nó. Xuất phát từ nội dung của chiến lợc thay thế nhập khẩu là sản xuất những mặt hàng đáp ứng nhu cầu tối thiểu của đất nớc tức là lấy thị trờng trong nớc làm trọng tâm để buôn bán lu thông hàng hoá thì chí ít về quy mô thị trờng đó trớc hết phải rộng rãi. Đối với một nớc thị trờng nội địa đợc coi là phù hợp với chiến lợc này là một đất nớc có quy mô dân số đông, sức tiêu thụ lớn. Khi quy mô dân số đông khả năng tiêu dùng lớn thì tơng quan giữa sản xuất tiêu dùng mới cân đối tức là sản xuất mở rộng cũng tiêu thụ hết. Do đó, với những nớc có quy mô dân số nhỏ bé thì dung lợng thị trờng nhỏ, chỉ cần sản xuất dới mức tối u cũng đã đáp ứng đủ nhu cầu. Điều đó đồng nghĩa với không có động lực để mở rộng sản xuất hay tối u hoá các yếu tố nguồn lực.Thực tế điều này xảy ra ở những nớc có quy mô nhỏ bé nh Hàn Quốc.Nh vậy với những nớc có phạm vi, quy mô thị trờng nhỏ thì việc áp dụng chiến lợc hớng nội là không phù hợp. Đây có thể coi là một yêu cầu để thực hiện chiến lợc nhng cũng có thể coi là một hạn chế của chiến lợc. Tuy nhiên nói nh thế không có nghĩa là khi quy mô thị trờng lớn thì áp dụng chiến lợc hớng nội là thành công mà ngay khi điều kiện đó đợc đáp ứng thì những hạn chế khác của chiến lợc nh làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nớc lại tăng lên. Sở dĩ nảy sinh ra vấn đề này là xuất phát từ sự can thiệp của Chính phủ.Khi mà động cơ có tác động mạnh mẽ nhất để các doanh nghiệp sản xuất cạnh tranh với nhau là lợi nhuận thì yếu tố này đã bị triệt tiêu khi có sự can thiệp của Chính phủ. Bởi vì, khi Chính phủ bảo hộ bằng hạn ngạch hay thuế quan tức là Chính phủ đã chịu phần thua lỗ thực sự mà các doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả mang lại. Do đợc bảo hộ mua nguyên vật liệu đầu vào với giá rẻ nên các nhà sản xuất yên tâm không phải lo cạnh tranh tìm kiếm thị trờng để mua đợc nguyên liệu rẻ, hay cải tiến công nghệ để nâng cao năng xuất, hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh với giá hàng nhập trên thị trờng quốc tế. Tất cả các quá trình đó đáng nhẽ họ phải tìm tòi nghiên cứu thì họ lại trông chờ vào sự bảo hộ của Chính phủ. Kết quả của sự bảo hộ này làm thất thu cho ngân sách nhà nớc đồng thời làm tăng khoảng cách chênh lệch trình độ sản xuất giữa các nớc trong khu vực cũng nh trong thị trờng quốc tế. Quá trình này nếu không kịp thời nhận ra, dần dần bãi bỏ bảo hộ thì sẽ làm cho nền kinh tế trì trệ lạc hậu, ngày càng tụt hậu so với thời đại.Thực tế các nớc NICs ASEAN cũng nhanh chóng nhận ra hạn chế này họ khắc phục bằng cách giảm dần bảo hộ hoặc thay đổi chiến lợc bảo hộ cho phù hợp với điều kiện của đất nớc mình. Hàn Quốc là một ví dụ: trong giai đoạn phát triển mậu dịch 1962-1971 Hàn Quốc thực thi chiến lợc thay thế nhập khẩu gặp khó khăn là năng lực xuất khẩu hạn chế dẫn tới mất cân đối xuất nhập khẩu. Hàn Quốc cũng phát triển một số ngành công nghiệp nặng tạo điều kiện chuyển mạnh sang chính sách hớng về xuất khẩu. Nh vậy, hạn chế thứ nhất của chiến lợc hớng nội là làm giảm cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nớc đợc xuất phát từ sự can thiệp của Chính phủ. Nh-ng không vì thế mà Chính phủ bỏ mặc cho nền kinh tế tự vận động theo cơ chế thị trờng mà cần phải khẳng định một cách chắc chắn rằng: vai trò của Chính phủ là một điều kiện quan trọng nhất để thực hiện chiến lợc hớng nội thành công. Bởi vì, trong thời kỳ đầu công nghiệp trong nớc còn non trẻ cha thể đa ra để cạnh tranh trên thị trờng quốc tế thì Chính phủ cần phải bảo hộ để nuôi dỡng nó cho đủ lông đủ cánh rồi phải đa nó ra thi trờng cho nó tự vận động. Cho nên, biện pháp bảo hộ chỉ là biện pháp tạm thời cần phải đợc giảm dần khi các ngành sản xuất trong nớc phát triển hơn. Hạn chế thứ hai của chiến lợc hớng nội đó là những tệ nạn phát sinh từ việc thực hiện không nghiêm túc của các đối tợng chịu thuế các cơ quan thuế vụ. Điều này dẫn đến tình trạng trốn lậu thuế, hối lộ đội ngũ cán bộ thuế quan gây ra thất thu cho ngân sách nhà nớc, làm mất lòng tin của nhân dân. Đây không còn là vấn đề vi phạm luật đơn thuần mà ngày nay đặc biệt đối với nớc ta nó trở thành một quốc nạn. Bên cạnh việc trốn lậu thuế là việc xin xỏ, hối lộ các quan chức phụ trách phân phối hạn ngạch nhập khẩu. Việc đánh giá sự thành công của các doanh nghiệp sẽ không còn chính xác nếu nhìn vào đó mà đánh giá thực lực của doanh nghiệp cũng nh khả năng quản lý của lãnh đạo mà sự thành công đó có thể nhờ vào tài khéo léo, biết thơng lợng có hiệu quả với các nhà chức trách phụ trách thuế quan hay hạn ngạch. Điều này không khuyến khích các t nhân giỏi phát huy năng lực của mình. Một hạn chế nữa của chiến lợc thay thế nhập khẩu là hạn chế xu hớng công nghiệp hoá của đất nớc. Chiến lợc này bắt nguồn từ công nghiệp hàng tiêu dùng sau đó tiếp tục tạo thị trờng cho các ngành sản xuất sản phẩm trung gian. Thờng thị trờng trung gian nhỏ hơn thị trờng hàng tiêu dùng nên đầu t vào lĩnh vực này lại gặp những khó khăn nhất định. Do vậy, lại trông chờ vào bảo hộ điều này làm tăng giá đầu vào đối với những ngành sản xuất hàng tiêu dùng. Để đảm bảo lợi nhuận của các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng vẫn tiếp tục phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu làm cho các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu trong nớc không có khả năng phát triển hạn chế sự hình thành cơ cấu công nghiệp đa dạng của đất nớc. Theo một số nhà kinh tế hiện đại thì chiến lợc thay thế nhập khẩu không đồng nhất với sự đóng cửa nền kinh tế mà nó song song diễn ra hai quá trình : một mặt hạn chế thậm chí ngăn cấm việc nhập khẩu hàng hoá trong nớc có khả năng sản xuất, khuyến khích tiêu dùng nội địa, Mặt khác cho phép nhập khẩu các yếu tố để sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu. Trong khi đó để khuyến khích các nhà đầu t phát triển sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu, Chình phủ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó quan trọng nhất là hàng hoá sản xuất trong nớc bằng thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, u đãi đầu t, Chính từ những u đãi này nên các sản phẩm sản xuất trong nớc không có khả năng cạnh tranh khả năng tiêu thụ trên thị trờng quốc tế. Do đó, không có khoản thu ngoại tệ từ xuất khẩu nhng vẫn phải chi ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị ngyuên liệu từ nớc ngoài dẫn tới tình trạng thâm hụt cán cân thơng mại nợ nớc ngoài gia tăng. Nền kinh tế đó trái hẳn với mô hình kinh tế mà các nớc đang phát triển xây dựng đó là : xây dựng một nền kinh tế độc lập, phát huy nội lực là chính, ít bị phụ thuộc vào nớc ngoài. Do chiến lợc hớng nội có những hạn chế trên, muốn khắc phục nó để đa nền kinh tế phát triển đi lên tất yếu phải tìm cách thay đổi chiến lợc. Các nớc đang phát triển nhận thấy rằng để khắc phục vấn đề nợ nớc ngoài, mất cân đối trong hoạt động xuất khẩu, quy mô thị trờng nhỏ hẹp thì chỉ có cách là dựa vào thị trờng rộng lớn bên ngoài. Muốn vậy, phải mở cửa tiến hành chiến lợc hớng ngoại.III. Tính tất yếu khách quan thực thi chiến lợc hớng vào xuất khẩu.Nh đã phân tích ở trên, lựa chọn chiến lợc phát triển kinh tế cho một đất nớc có tầm quan trọng nh thế nào tới sự thành công hay thất bại của nớc đó. Nó quyết định nhanh chóng phát triển cùng với xu hớng thời đại hay không, hoàn thành quá trình CNH nhanh hay chậm. Chiến lợc thay thế nhập khẩu đã nhanh chóng bộc lộ những hạn chế đặt ra một đòi hỏi tất yếu cho các nớc đang áp dụng nó phải đổi h-ớng chiến lợc. Điều đó là phù hợp với xu hớng phát triển của nền kinh tế, phù hợp với quy luật khách quan đó là cái cũ phải đợc thay thế bằng một cái mới tiến bộ hơn, là chiến lợc hớng về xuất khẩu. Với chiến lợc này các nớc khắc phục đợc những điều kiện không phù hợp của mình với chiến lợc thay thế nhập khẩu đó là một thị trờng trong nớc nhỏ hẹp, một nền kinh tế mất cân đối nợ chồng chất n-ớc ngoài. Đồng thời chiến lợc này cho phép tất cả mọi nớc tiêu dùng một lợng hàng hoá dịch vụ nhiều hơn mức có thể tiêu dùng với giới hạn sản xuất trong nớc dựa vào lợi thế so sánh. Điều ấy có nghĩa là tôi có thể tiêu dùng một mức nhiều hơn khả năng tôi sản xuất nếu tôi trao đổi với anh ngợc lại anh cũng đợc lợi khi anh trao đổi với tôi. Xét một cách khái quát hơn chiến lợc hớng về xuất khẩu tác động vào phát triển nền kinh tế ở những mặt sau. -Tạo ra khả năng xây dựng cơ cấu kinh tế mới, năng động hơn. Sự phát triển của ngành công nghiệp trực tiếp xuất khẩu tác động đến các ngành cung cấp đầu vào tạo ra một mối liên hệ ngợc có hệ thống thúc đẩy những ngành phát triển. Không những thế, khi có tích luỹ từ việc xuất khẩu sản phẩm tìm mối liên hệ xuôi giữa sản phẩm thô ngành công nghiệp chế biến phát triển. Sự phát triển của tất cả các ngành này làm tăng thu nhập cho ngời lao động, tạo ra mối liên hệ gián tiếp cho sự phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng dịch vụ. Nh vậy, chiến lợc hớng ngoại kéo các ngành trong nền kinh tế lại gần nhau buộc chúng phải có quan hệ với nhau.- Nếu nh chiến lợc thay thế nhập khẩu lấy thị trờng trong nớc làm trọng tâm cho phát triển thì chiến lợc hớng vào xuất khẩu lại lấy thị trờng quốc tế làm trung tâm cho mọi sự phát triển. Trong chiến lợc hớng nội các doanh nghiệp Nhà nớc ỷ lại vào Chính phủ, không có khả năng cạnh tranh thì trong chiến lợc hớng ngoại các doanh nghiệp trong nớc muốn đứng vững trong cạnh tranh phải dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế. Mặt khác, các doanh nghiệp không bị giới hạn bởi một quy mô thị trờng nhỏ hẹp cho nên họ có thể mở rộng sản xuất để lợi dụng lợi thế quy mô. -Không những khi xây dựng nền kinh tế mở tiếp cận đợc với nền kinh tế có trình độ, phát triển cao hơn mà nhờ vào xuất khẩu đất nớc còn có nguồn thu nhập là ngoại tệ, không phải nợ lần bị động mà còn có tiền để mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, đầu t cho nghiên cứu phát triển máy móc điều đó giúp cho nền kinh tế chủ động hơn trong chiến lợc của mình.Tất cả những u điểm mà chiến lợc hớng ngoại khắc phục đợc hạn chế của chiến lợc hớng nội là một nguyên nhân để các nớc chuyển hớng chiến lợc phát triển thì nguyên nhân thứ hai là xu hớng hội nhập kinh tế quốc tế .Có thể nói hội nhập kinh tế quốc tế là nhu cầu cần thiết của quá trình phát triển lực lợng sản xuất. Sự lớn mạnh của lực lợng sản xuất khiến thị trờng nội địa trở nên nhỏ hẹp, buộc các quốc gia phải ngồi lại với nhau để tìm cách khơi thông dòng chảy của hàng hoá, dịch vụ, đồng vốn sức lao động. Họ đấu tranh thoả hiệp với nhau nhằm mở rộng hơn nữa thị trờng cho phát triển kinh tế. Xét cả về phơng diện nhu cầu phát triển của bản thân, cả về phơng diện buôn có bạn, bán có phờng.Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này.IV. Tác động của quá trình hội nhập hình tế quốc tế đến hoạt động ngoại thơng của Việt namHoạt động đối ngoại gồm ba nội dung cơ bản, hoạt động ngoại thơng, hoạt động hợp tác hoạt động du lịch-dịch vụ thì hoạt động ngoại thơng chiếm vị trí quan trọng.Thông qua hoạt động ngoại thơng các quốc gia phát hiện ra những lợi thế của mình phát huy trên thị trờng quốc tế. Hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho các quốc gia tận dụng đợc lợi thế so sánh, mà muốn tận dụng đợc thì phải thông qua buôn bán ngoại thơng. Quan hệ giữa hội nhập quốc tế hoạt động ngoại thơng là quan hệ hữu cơ với nhau. Khi hội nhập càng mạnh mẽ thì ngoại thơng cần đợc tự do hoá, xoá bỏ độc quyền. Do đó, hoạt động ngoại thơng đợc quan tâm vào bậc nhất ở tất cả mọi quốc gia. Bản thân hoạt động ngoại thơng có những tác động đến tăng trởng kinh tế.Kết quả của hoạt động ngoại thơng đợc đánh giá qua cán cân thanh toán xuất nhập khẩu biểu hiện sự tăng hoặc giảm thu nhập ngoại tệ của đất nớc. ở nớc ta, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế là một chủ trơng của đại hội VIII mà đảng ta đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế đối ngoại. Kết hợp chặt chễ hoạt động ngoại giao của nhà nớc hoạt động đối ngoại của Đảng hoạt động đối ngoại của nhân dân. Hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, tạo thành sức mạnh tổng hợp trên lĩnh vực này.Nói tóm lại, do yêu cầu khách quan của đất nớc phải phù hợp với thực tiễn thời đại nên hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động ngoại thơng nói riêng có những thay đổi đáng kể thể hiệnnhững mặt sau : - Nớc ta mở rộng quan hệ với các nớc trên thế giới trên tinh thần Viêt Nam muốn làm bạn là đối tác tin cậy của các nớc trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập phát triển. - Mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phơng đa phơng lẫn nhau tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau.- Những ngành thay đổi trong hoạt động kinh tế đối ngoại dẫn tới những chuyển biến quan trọng trên toàn bộ hoạt động kinh tế của đất nớc ta nhiều lĩnh vực đầu t, hợp tác quốc tế đặc biệt là hoạt động ngoại thơng .- Nhà nớc xoá bỏ độc quyền ngoại thơng sang tự do ngoại thơng .- Cán cân thơng mại dần dần đợc cải thiện đáp ứng đợc 4/5 kim ngạch ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị .- Cơ cấu nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu đợc mở rộng đặc biệt là nhóm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực.- Thị trờng xuất khẩu của Việt Nam cũng dần dần đựơc khai thông, mở rộng trên quy mô tỷ trọng trên từng thị trờng.- Nhập khẩu cũng có những thay đổi cơ bản về cơ cấu mặt hàng giảm mạnh nhập khẩu các thiết bị toàn bộ tăng tỷ trọng của các hàng lẻ gồm nguyên nhiên liệu, thiết bị phụ tùng V- ảnh hởng của các chính sách trong kinh tế đối ngoại tới hoạt động xuất khẩu của nớc ta.Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh CNH-HĐH thì hội nhập kinh tế sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn vật chất nh vốn, thiết bị, vật liệu mà n-ớc ta đang rất thiếu rất cần. Tuy nhiên đểthể thu hút đựợc nguồn vật chất đó, nớc ta phải tạo ra nhữnghội đầu t hấp dẫn để thu hút vốn nớc ngoài, phải có ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị tiến kịp khoa học công nghệ hiện đại. Đồng thời phải đón đầu những kiến thức quản lý kinh tế hiện đại để vận dụng có hiệu quả .Hoạt động xuất nhập khẩu là một nội dung quan trọng trong hoạt động ngoại thơng. Do đó hoạt động này chịu ảnh hởng trực tiếp của các chính sách ngoại thơng. Những thay đổi trong hoạt động xuất nhập khẩu làm thay đổi căn bản hoạt động ngoại thơng, đến lợt mình, những thành công trong hoạt động ngoại th-ơng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển.Trong những năm qua, nớc ta đã có những chính sách đổi mới theo hớng mở cửa rất hấp dẫn thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thay đổi một cách toàn diện trên các mặt nhu : quy mô mở rộng tốc độ tăng trởng nhanh, cơ cấu nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu cũng đợc mở rộng theo chiều sâu cơ cấu thị trờng xuất khẩu đợc [...]... kinh doanh Tạo thị trờng cho một số mặt hàng nông sản thực phẩm hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng mới Nâng cao chất lợng mặt hàng xu t khẩu, tăng thêm thị phần ở các thị trờng truyền thống, tiếp cận mở rộng ra thị trờng mới Tiếp tục đầu t nâng cao chất lợng để nâng cao kim ngạch xu t khẩu cho các mặt hàng chủ lực nh dầu khí, gạo, cafê, thuỷ sản, điện tử và. .. động tích cực đến sản xu t kinh doanh Tạo thị trờng cho một số loại mặt hàng nông sản thực phẩm hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng xu t khẩu mới Nâng cao chất lợng mặt hàng xu t khẩu, tăng thêm thị phần ở các thị trờng truyền thống, tiếp cận mở ra thị trờng mới Tiếp tục đầu t, nâng cao chất lợng để tăng nhanh kim ngạch xu t khẩu các mặt hàng chủ lực nh dầu... xu t khẩu cho các doanh nghiệp xu t khẩu trong nớc của các ngân hàng thơng mại là một bớc tiến lớn trong hệ thống ngân hàng Chủ trơng chuyển hoá từ cho vay nhập khẩu sang cho vay đầu t xu t khẩu của các ngân hàng góp phần nâng cao hệ số sử dụng vốn Để khắc phục vấn đề khát vốn cho doanh nghiệp xu t khẩu ở Việt Nam đó là một hình thức tín dụng thuê mua ra đời Công ty cho thuê tài chính quốc tế tại Việt. .. về hoạt động xu t khẩu, nhập khẩu, gia công mua bán hàng hoá, đại lý với nớc ngoài Nghi định xu hớng thay đổi cơ chế trên đã xoá bỏ hoàn toàn chế độ giấy phép kinh doanh xu t nhập khẩu Tới nay đã có 8.137 doanh nghiệp đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xu t nhập khẩu tăng hơn 3 lần so với thời thời gian trớc ngày 1/9/1999, trong đó các doanh nghiệp quốc doanh là 4.497, ngoài quốc doanh là 3.640... thuỷ sản vào EU VI Các chính sách thúc đẩy hoạt động xu t khẩu 1 Chính sách thuế u đãi đối với hàng xu t khẩu Thuế là một công cụ Nhà nớc dùng để đánh vào các loại hàng hoá dịch vụ Tác động của thuế tới hoạt động xu t khẩu là tác động xu i chiều, khi thuế thấp kích thích xu t khẩu (thuế u đãi) Phần lớn các nớc hiện nayxu hớng khuyến khích xu t khẩu nên việc đánh thuế vào hàng hoá xu t khẩu... Chính sách đầu t đối với doanh nghiệp sản xu t hàng xu t khẩu tham gia hoạt động xu t khẩu Đầu t là hoạt động bỏ vốn làm tăng quy mô của tài sản quốc gia Hoạt động đầu t bao gồm đầu t trong nớc đầu te nớc ngoài Đối với đầu t trong nớc đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia sản xu t hàng hoá xu t khẩu đợc Nhà nớc khuyến khích xu t khẩu nhất là các mặt hàng chủ lực có lợi thế so sánh thông qua... khách hàng, lấy xu t khẩu làm trọng tâm của ngành thuỷ sản Cùng với chính sách hỗ trợ của Chính Phủ về thuế, tín dụng, đầu t các doanh ngiệp xu t khẩu thuỷ sản đã phát huy hết khả năng tích cực mở rộng thị trờng Việt Nam hiện nằm trong danh sách một xu t khẩu vào liên minh châu Âu (EU) có 40 cơ sở nớc ta có mã số cho thị trờng này Đây chính là bàn đạp quan trọng cho xu t khẩu thuỷ sản Việt Nam vào... về quy mô) sử dụng nguồn lực đợc tối u hoá qua đó phải đảm bảo tốc độ tăng trởng cao bền vững trong thời gian tơng đối dài 3 Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá Muốn chủ động thâm nhập vào thị trờng thì phải nâng cao sức cạnh tranh trên thị trờng quốc tế trên cơ sở cân bằng các mối quan hệ với các đối tác chủ yếu tránh sự phụ thuộc vào các bạn hàng nào... đóng góp trong kim ngạch xu t khẩu thuỷ sản cả nớc nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu ngành thuỷ sản là một trong những đơn vị đứng đầu tỉnh An Giang về năng suất, chất lợng hiệu quả Trong 11 năm 1990 2000 tổng doanh thu của doanh nghiệp tăng 11 lần nộp ngân sách nhà nớc 7,45 tỷ Là một trong 18 doanh nghiệp đầu tiên đợc cộng đồng châu Âu đa vào danh sách nhóm một các doanh nghiệp đợc phép xu t khẩu... quốc tế tại Việt Nam ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp không đủ vốn vẫn có thể thuê đợc máy móc, thiết bị hiện đại để thay đổi công nghệ sản xu t, chất lợng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xu t khẩu Việt Nam trên thị trờng quốc tế Thứ ba về chính sách lãi suất: Sự điều chỉnh linh hoạt chính sách lãi suất của ngân hàng là một việc làm tích cực giúp doanh nghiệp xu t khẩu mạnh . hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lợng hàng hoá và bắt kịp thị trờng ở Việt Nam là tên đề án. cần phải có một hệ thống các chính sách thúc đẩy xu t khẩu, giảm thiểu những hạn chế trên. Chuyên đề: Trong xu thế hội nhập của thị trờng hiện nay các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường, Hạn chế của chiến lợc thay thế nhập khẩu ., Tính tất yếu khách quan thực thi chiến lợc hớng vào xuất khẩu., Chính sách thuế u đãi đối với hàng xuất khẩu ., Chính sách tỷ giá hối đoái., Chính sách, chiến lợc xúc tiến xuất khẩu ., Coi xuất khẩu là hớng u tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại. Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá. Hớng tới sự thay đổi căn bản về đối tợng và phơng thức quản lý.

Từ khóa liên quan