Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf

113 911 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 21:20

D ỏn Vit B Nõng cao cht lng o to bi dng giỏo viờn tiu hc v trung hc c s cỏc tnh min nỳi phớa Bc Vit Nam (VIE 04 019 11) ttậậpp hhuuấấnn bbiiêênn ssooạạnn ggiiááoo ttrrììnnhh,, ttii lliiệệuu pphhầầnn ddnnhh cchhoo đđịịaa pphhơơnngg (Cấp THCS) Cho ging viờn s phm, giỏo viờn trng thc hnh trung hc c s, ph thụng dõn tc ni trỳ 14 tnh min nỳi phớa Bc Vit Nam H Nội : 28/6/- 7/7/2007 ttậậpp hhuuấấnn bbiiêênn ssooạạnn ggiiááoo ttrrììnnhh,, ttii lliiệệuu pphhầầnn ddnnhh cchhoo đđịịaa pphhơơnngg Ngy Thứ NHấT (28/6/2007) PHầN TI LIệU POWERPOINT 1Ngày 1 - Buổi sáng (JP)1Biên soạngiáotrình, tàiliệuphầndànhchođịaphương (THCS)Bước đầukhảosátviệcđang thựchiệnvàlýdo tạisao cầnthựchiện- trongvà sau khóa tậphuấnNgày 1 - Buổi sáng (JP)2Mụctiêutrọng tâm của khóa tậphuấnz Xác định giáo trình, tài liệu địaphương cầnbiênsoạnz Xác định cách thứcbiênsoạnz Lậpkế hoạch biên soạntàiliệu, giáo trình ởđịaphươngz Thực hành xây dựng đề cương, biên soạngiáotrìnhgiảng dạy ở các trường CĐSP tài liệudạy ởtrường THCS2Ngày 1 - Buổi sáng (JP)3Tiếntrìnhtậphuấnz Chia nhóm- Địalý, Văn, Lịch sử- GV tham gia biên soạngiáotrìnhCĐSP, tài liệu THCS-Cáctỉnh thuộcdự ánz Các bài trình bày, làm việc theo nhóm, thảoluậncả lớp, nhómđạidiện(chomộtcụm các nhóm) trình bày trướclớp(phươngpháp “quả bóng tuyết”)z Phác thảo, thảoluận, ghi chép ý kiếnz Phầnthựchànhz Thư ký của các nhóm thư ký củacả lớpNgày 1 - Buổi sáng (JP)4Kếtquả của khóa tậphuấnz Phác thảo đề cươngchocácmônvàcáctỉnhz Phác thảogiáotrìnhchocáctrường CĐSP tài liệugiảng dạycho các trường THCSz Phác thảokế hoạch biên soạnz Đạibiểuthamdự khoá tậphuấnkhitrở vềđịaphương thể:– Phát triểnkế hoạch của địaphương– Lựachọntàiliệu thông tin ở từng địaphương– Xây dựng đề cương giáo trình, tài liệuchotừng địaphương– Tham gia giải thích, hướng dẫn đồng nghiệpvề giáo trình, tài liệubiên soạn3Ngày 1 - Buổi sáng (JP)5Giáo trình địaphươngz Chúngtahiểubiếtgìvề “giáo trình, tài liệu địaphương”?– Mục đích?– Mục tiêu?– Định nghĩa?– Phạmvi?– Kinh nghiệmtínhtớithời điểmhiệntại?– Kế hoạch cho thờigiantới?– Thựctrạng? Ngày 1 - Buổi sáng (JP)6Dự án hỗ trợ cho việcbiênsoạntài liệu, giáo trình địaphươngViệchỗ trợ bao gồmcáclĩnh vựcsauz Khoá tậphuấn này (và nhiều khoá tậphuấntiếp theo)z Tiếp đến phát triểnbăng hình, in ấntàiliệu, lập đề cương, lậpkế hoạchz Tổng kết các kinh nghiêm ở các địaphươngz Củng cố tài liệuphácthảoz Dạyvàhọctíchcựcz Đánh giá quá trình thựchiện, trao đổikinhnghiệmvàkếtquảgiữacáctỉnh4Ngày 1 - Buổi sáng (JP)7Hoạt động - Phần1z Tham khảomụcHoạt động ở phầnTổng hợpNgày1z Thảoluận, xác định phảnhồivề các nội dung sau:– Sẽ làm gì trong khoá tậphuấnnày– hiểubiếtgìvề “tài liệu, giáo trình địaphương”– Các tài liệuhiệncólàgìvàcáctàiliệu đónhư thế nào– Điềugìthựcsự diễnratrongviệcdạyvàhọc“tàiliệu, giáotrình địaphương”Ngày 1 - Buổi sáng (JP)8Hoạt động - Phần2z Phân tích, đánh giá cấutrúcvànội dung giáotrình giảng dạytạicáctrường CĐSP cũngnhư các tài liệu dùng ở trường THCS đãbiếthoặctừng tham khảoz Những thuậnlợi, khó khăn, hộigặpphảitrong quá trình biên soạnvàthựchiện“tàiliệu, giáo trình phần dành cho địaphương”?1Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 1Xác định giáo trình, tài liệucầnbiênsoạnĐưarađịnh nghĩavề giáo trình, tài liệuvànhững mục tiêu chung của giáo trình, tàiliệuNgày 1 - Buổi chiều (JP) 2Những tài liệunàocầnbiênsoạnchogiáo trình, tài liệu địaphương Đề cương tài liệu, giáo trình đề cươngcho từng phần Tài liệudạyhọc Tài liệuin ấn, băng hình, các phươngtiện đatruyền thông khác Đồ dùng dạyhọc Tài liệubổ trợ cho tài liệuhiệncó Giáo trình để sử dụng ở CĐSP Tài liệu để sử dụng ở THCS2Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 3Ai sẽ sử dụng những tài liệunày? Các trường Cao đẳng sư phạm Giảng viên Sinh viên, cán bộ họctạichức Các trường trung họccơ sở Giáo viên Họcsinh Ngườisử dụng nhiều/ ít nguồnthamkhảo Khu vựcnôngthôncũng như thành thị Các tỉnh thành các nhóm dân tộcthiểusốNgày 1 - Buổi chiều (JP) 4Đặc điểmcủangườisử dụng tài liệuNhững gì chúng ta thể giảđịnh về ngườisửdụng tài liệulà: Kinh nghiệmtronggiảng dạy, đào tạovàhọctập? Đãquenvới giáo trình? Kinh nghiệmtrongviệcbiênsoạntàiliệu? Khả năng tiếpcận các nguồn đào tạo? Những mong muốntrongviệcgiảng dạy, họctậpvàđào tạo? Tự tin năng lực?3Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 5Những đặc điểmnàosẽ làm cho tài liệutrởnên hiệuquả vớingườisử dụng?Phù hợpvới đặc điểmcủangườisử dụng vềcác mặt: Nội dung Cấutrúc Thành phần Văn phong Mức độ Khổ sách cách trình bày Chấtlượng Sự phù hợpvới nhu cầucủangườisử dụngvà hoàn cảnh sử dụngNgày 1 - Buổi chiều (JP) 6Mục tiêu, phạmvi vànhững hạnchếNhững gì chúng ta thểđịnh nghĩavề tàiliệulà Mục tiêu là gì? Phạmvi? Những hạnchế?Xem xét các khía cạnh…. Thành phần, phương tiệntruyền thông, nguồn? Nội dung bao quát? Mức độ đadạng mức độ chuẩnhoá?4Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 7Tài liệusẽđượcsử dụng như thế nào? Trong lớphọc, ở nhà, ở phòng hội đồng? Tạimộttỉnh hoặcmộtsố tỉnh? Do một nhóm GV hoặc cá nhân một GV nàođó? Vớitrợ giảng/ giáo viên hoặctự học Là mộtphầncủachương trình giảng dạychính thứchoặcnhư là tài liệuphụ trợ? Trựctiếpsửdụng trong chương trình ĐTGVTHCS/tài liệuGDTHCShoặc để chuẩnbịcho các hoạt động ĐTGV THCS/tài liệuGDTHCS ? Ngày 1 - Buổi chiều (JP) 8Hoạt động- Phần1: Phảnhồi đốivớicácvấn đề đượcnêuratrongphầntrìnhbàyTrong nhóm nhỏ Thảoluậncácvấn đề đượcnêuratrong phầntrìnhbày Thêm những vấn đề mà họcviênthấycầnquantâm Đưaracáckếtluận Chuẩnbị báo cáo tham gia thảoluậntrướctoànlớp[...]... khi kết thúc phần/bi Các câu hỏi ny sẽ đợc ngời học sử dụng để khẳng định việc họ đã nắm chắc đợc các chủ điểm trong phần/bi; 2 Viết các kết quả học tập thu lợm đợc từ phần ny các kết quả ny xuất phát từ các các câu hỏi tự đánh giá 3 Viết các hoạt động giúp ngời học nghiên cứu ti liệu mới 4 Bổ sung phần văn bản còn lại để hon thiện phần/bi Phơng pháp bốn bớc Các kết quả Các kết quả Các kết quả Hoạt động... soạn: nói cho bạn biết dạy cái gì Đối với ngời học: giúp kiểm tra việc hon thnh một phần giúp xác định các vấn đề/khó khăn trong học tập thể chỉ ra các hoạt động điều chỉnh Các câu hỏi tự đánh giá & các hoạt động Các hoạt động khuyến khích học tập Các câu hỏi đánh giá khẳng định, khắc sâu việc học tập Nguyên tắc phân loại của Bloom về các kết quả học tập Trật tự của Bloom Đ/giá Tổng hợp Phân tích... 28/6-7/7/2007 Lập kế hoạch cho các câu hỏi tự đánh giá 1 Suy nghĩ về những gì m bạn muốn học sinh thể lm đợc sau khi kết thúc phần học 2 Lựa chọn các mục quan trọng 3 Sắp xếp các mục theo trình tự học tậo 4 Kiểm tra sự sắp xếp theo các mức độ của Bloom 5 Lặp lại các bớc trên nếu cần Các nguồn ý tởng cho các câu hỏi tự đánh giá bạn sẽ yêu cầu học sinh lm những gì để chứng tỏ đợc các em nắm đợc chủ điểm?... tiêu Các ví dụ Các hoạt động Phản hồi về các hoạt động Tự đánh giá kèm theo các thông tin phản hồi Ngy 3- Bui chiu Ti liu Phng phỏp 4 bc ca Richard Freeman Trang 1 ca 10 Khoỏ tp hun thit k v biờn son giỏo trỡnh, ti liu phn dnh cho a phng (THCS) 28/6-7/7/2007 Phơng pháp 4 bớc Phơng pháp 4 bớc l cách đơn giản để biên soạn một phần hiệu quả trong các ti liệu học tập Các bớc ny l: 1 Viết các câu... chú: Ti liệu trong tờ phát ny đợc trích từ ti liệu của Richard Freeman Các thông tin chi tiết v các hội thảo tập huấn ny thể đợc lấy từ tác giả theo thoả thuận Hãy liên lạc theo địa chỉ Rd@freeman.net.co.uk ) Chu trình học tập Chu trình học Mục tiêu Ví dụ Hoạt động Việc học của tôi tiến triển nh thế no? Hoạt động khác Đạt đợc mục tiêu? Nhiệm vụ tiếp theo Mỗi chu trình học tập đòi hỏi có: Các mục... trả lời m bạn hy vọng những học sinh khá thể trả lời đề ra nhiệm vụ đòi hỏi câu trả lời theo mẫu Phản hồi xác định từ 2 đến 3 lỗi chung nhất m các học sinh thờng mắc viết phản hồi/nhận xét để: - củng cố lại câu trả lời đúng - giải quyết các lỗi mắc phải Bớc 2: Biên soạn các kết quả cho các câu hỏi tự đánh giá của bạn Nếu bạn muốn thu lợm đợc các kết quả học tập từ các câu hỏi tự đánh giá của... Xếp các từ học sinh cần thể vo trớc câu hỏi tự đánh giá Biến các vấn đề cụ thể câu hỏi trong các câu hỏi tự đánh giá thnh các vấn đề chung Trau chuốt lại cách diễn đạt, dùng từ Câu hỏi tự đánh giá gốc Liệt kê những vấn đề chính bạn cần đề cập trong phần phỏng vấn giữa ngời quản lý v ngời lái xe tải trong bi tập tình huống nêu trên Kết quả thu đợc từ câu hỏi tự đánh giá Ngời học cần liệt kê các. .. dụ v văn bản Hoạt động 2 Ví dụ v văn bản Các câu hỏi tự đánh giá Hoạt động 2 Các câu hỏi tự đánh giá Các câu hỏi tự đánh giá Các câu hỏi tự đánh giá Ngy 3- Bui chiu Ti liu Phng phỏp 4 bc ca Richard Freeman Trang 2 ca 10 Khoỏ tp hun thit k v biờn son giỏo trỡnh, ti liu phn dnh cho a phng (THCS) 28/6-7/7/2007 Bớc 1: Các câu hỏi tự đánh giá Vì sao lại cần các câu hỏi tự đánh giá? Đối với tác giả... cỏc trng trung hc c s Tng hp ngy th 1 Trang 3 ca 4 Khoỏ tp hun thit k v biờn son giỏo trỡnh, ti liu phn dnh cho a phng (THCS) 28/6-7/7/2007 T ỏnh giỏ Quý v ó rỳt ra nhng kt lun gỡ t ni dung tp hun ny? (ghi vo ch trng) Quý v s lm gỡ sau bui tp hun ny? (ghi vo ch trng) Tng hp ngy th 1 Trang 4 ca 4 tập huấn biên soạn giáo trình, ti liệu phần dnh cho địa phơng Ngy Thứ HAI (29/6/2007) PHầN TI LIệU POWERPOINT... sinh lm những gì để chứng tỏ đợc các em nắm đợc chủ điểm? mô tả hoạt động của một học sinh hiểu chủ điểm mô tả hoạt động của một học sinh không hiểu chủ điểm ghi lại những lỗi v chỗ thiếu của em đó Biên soạn một câu hỏi tự đán giá 1 Câu trả lời bạn mong đợi 2 Cách diễn đạt câu hỏi 3 Những lỗi hay gặp 4 Nhận xét về các lỗi hay gặp Ngy 3- Bui chiu Ti liu Phng phỏp 4 bc ca Richard Freeman Trang 4 ca . ta đặt câu hỏi về tài liệu, giáo trình địa phương và những tài liệu có thể biên soạn để đào tạo giáo viên và để giáo viên trung học cơ sở có thể sử dụng. hiểubiếtgìvề tài liệu, giáo trình địaphương”– Các tài liệuhiệncólàgìvàcáctàiliệu đónhư thế nào– Điềugìthựcsự diễnratrongviệcdạyv học tàiliệu, giáo trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf, Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf, Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf, 12_Cau truc GT CÐSP - Co Nga lan 2.pdf

Từ khóa liên quan