Báo cáo Trình tự kỹ thuật thi công đường

29 1,018 2
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2014, 00:57

Báo cáo Trình tự kỹ thuật thi công đường I/ Tầm quan trọng cua tuyến đường - Đường nối Kim Phượng-Chu Kỡ huyện Định Húa Tỉnh Thỏi Nguyờn... Báo cáo thực tập tốt nghiệpBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐHCN GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ IIIBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPCHUYỀN ĐỀ : TRÌNH TỰ KỸ THUẬT THI CÔNG ĐƯỜNGSinh Viờn Thực Hiện : Phạm Xuõn PhũngLớp : 61CĐB3Chuyờn Ngành : Cụng TrỡnhGiảng Viên Hướng Dẫn : Hoàng Thị Thu HiềnPHầN I:GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng1Báo cáo thực tập tốt nghiệpTHUYẾT MINH CHUNGI/ Tầm quan trọng cua tuyến đường- Đường nối Kim Phượng-Chu Kỡ huyện Định Húa Tỉnh Thỏi Nguyờn làtuyến đường hết sức quan trọng nó thúc đẩy nền kinh tế của huyện Định Húa nóichung, nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Việc đưa các thôngtin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như việc đưacác tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống cho đồng bào các dân tộc được nhanhchóng và kịp thời. Tăng cơ hội tạo ra thu nhập và giảm chi phí hàng ngày chongười dân địa phươngII: Tình hình địa chất,khí hậu, thủy văn,và tình hình cung câp nguyên vậtliệu1. Địa hỡnh dọc tuyếnQua xem xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế tổ chức thi công tổng thểkết hợp với kết quả điều tra thu thập tài liệu thăm dò địa chất dọc tuyến kết quảcho thấy địa chất chủ yếu là đất cấp III. Đây là loại đất tạo điều kiện thuận lợi chothi công và sự ổn định của đường.Địa hình khu vực đoạn đường nằm trong khu vực dan cư,đồi núi và ruộngcấy.2. Thuỷ văn.Do đặc điểm của khí hậu gió mùa chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa kéo dài từtháng 4 đến tháng 10 , khi nước mưa tập trung đổ từ trên sườn núi vận tốc nướcchảy tương đối lớn, tuy nhiên, do ở vùng cao lên thoát nước nhanh. Mựa khụ bắtđầu từ thắng 11 và kết thỳc vào tháng 3 năm sau. Về mùa mưa nước lũ từ các vùngthượng nguồn đổ về dâng cao rất nhanh và cũng rút nhanh.3. Khí hậu.GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng2Báo cáo thực tập tốt nghiệpVới khí hậu nhiệt đới gió mùa và có ảnh hưởng của gió Tây Bắc và cú nhữngnét đặc thự của khớ hậu vựng nỳi .Tuyến nằm trên địa phận huyện Đinh Hóa tỉnhThái Nguyên, là nơi tiếp nhận sớm gió mùa Đông Bắc tràn vào lãnh thổ Việt Nam,cho nên đây là nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa cực đới, đem lại sựhạ thấp nhiệt độ mùa Đông rõ rệt hơn cả. So với các vùng khác ở cùng độ cao,nhiệt độ mùa đông ở đây thấp hơn từ 1-3OC. Nhìn chung khu vực này nằm trongvùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có những nét đặc thù của khí hậu vùng núi ĐôngBắc.III. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội1. Tình hình kinh tế.Do đặc điểm vùng nhiều đồi núi cho nên kinh tế ở đây chậm phát triển, đờisống nhân dân còn thiếu thốn nhiều, mật độ dân cư thưa thớt, các mô hình kinh tếchưa được hình thành.2. Tình hình chính trị.. Tình hình chính trị ở đây tương đối ổn định vì người dân ở đây thật thà chấtphác, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.3. Văn hoá xã hộiTrình độ văn hoá ở đây phát triển, trình độ dân trí còn thấp nên phong tụcmang nặng tính phong kiến là điều không thể tránh khỏi, tỉ lệ mù chữ còn nhiều cơsở y tế trường học còn thô sơ cũ kỹ chưa được đầu tư, các phương tiện thông tinđại chúng rất ít nên tiếp nhận và thích ứng rất chậm. 4. An ninh quốc phòng.Tuyến đường đi qua đảm bảo rút ngắn thời gian đi lại và tạo điều kiện đảmbảo quốc phòng và an ninh trên địa bànGVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng3Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHẦN II : Cỏc chỉ tiờu kỹ thuật chủ yếu của tuyến- Cấp đường :Tuyến được thiết kế theo quy mụ nõng cấp là loại đường cấp VI miền nỳi theo tiờu chuẩn TCVN 4054-85+ Bnền = 6.00 m+ Bmặt = 3.50 m+ Blề = 2 x 1.25 m+ Vận tốc thiết kế Vtk = 30 km/h- Yếu tố hỡnh học của bỡnh đồ tuyến : + Số lượng đường cong : Cú 17 đường cong+ Bỏn kớnh nhỏ nhất trên đoạn tuyến : R = 14.99 m+ Bỏn kớnh lớn nhất trên đoạn tuyến : R = 351.75 m+ Độ dốc siờu cao lớn nhất được sử dụng : isc = 3%- Yếu tố hỡnh học của trắc dọc :+ Số lượng đường cong đứng : Có 10 đường cong + Độ dốc dọc nhỏ nhất trờn trắc dọc của tuyến : idmin = 0.09%+ Độ dốc dọc lớn nhất trờn trắc dọc của tuyến : idmax = 5.41%- Cắt ngang đại diệnvà kết cấu áo đường kết cấu áo đường:3%4%3%4%123lang nhua 2 lop day 2.5cm cpdd loai 1 day 14cmcpdd day 20cm1.75m 1.75m2131:1.51:1+ Bề rộng nền đường : Bnền = 6.00 m+ Bề rộng mặt đường : Bmặt = 3.50 m+ Bề rộng lề đất : Blề đất = 2 x 1.25 m+ Độ dốc ngang của mặt đường : imặt = 3%+ Độ dốc ngang của lề đất : ilề đất = 4%+ Độ dốc taluy đắp : italuy đắp = 1/1.5GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng4Báo cáo thực tập tốt nghiệp+ Độ dốc taluy đào : italuy đào = 1/1.5+ Kích thước rónh dọc : Vỡ cỏc đoạn nền đào là đất đều có độ dốc dọc id < 4%, nờn ta sử dụng rónh đất hỡnh thang cú hỡnh dạng và kớch thước như sau ( đơn vị mm ) GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng5Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHầN II : trình tự kỹ thuật thi công NềN ĐƯờNG. 1 . công tác chuẩn bị.Nghiên cứu hồ sơ thiết bị kỹ thuật thiết kế tổ chức thi công, đối với tuyến phảidọn sạch hết các chướng ngại vật ở nơi thi công và vùng ảnh hưởng.a. Làm lán trại :Sau khi chuyển quân tập kết đầy đủ nhân lực máy móc tại vị trí thi công,tiếnhành phân nhóm để ổn định nơi ăn chốn ở,làm lán trại ,chỗ để máy móc, dụng cụ,vật liệu. b. Phát cây dọn tuyến: - Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đây là đường cấp VI, tốc độ 20km/h , bề rộng nềnđường là 6m, theo hồ sơ ta phải phát 1600m2 rừng loại I. - Sau khi phát xong phải dọn hết ra khỏi phạm vi đă phát, đảm bảo tuyến phảiquang đãng sạch sẽ giảm trứơng ngại vật khi thi công. c.Khôi phục cọc đã mất trên tuyến :Gồm 2 nội dung chính:-Khôi phục tại hiện trường vị trí tuyến(bằng các cọc)và cố định các điểm chủyếu.-Khôi phục tuyến là khôi phục tim đường.Khi khôi phục đóng thêm các cọc trongđường cong.Với:+R <100m thì 5 m cắm 1 cọc +100<R≤500 thì 10 m cắm 1 cọc. Cố định các điểm chủ yếu: cọc H, TĐ, TC,cọcđịa hình quan trọng, cọc công trình bằng cách đóng và đánh dấu cẩn thận ,chínhxác.Ghi cọc đánh dấu đỏ cách cọc tim bao nhiêu.+ Khôi phục lại cọc đã mất :Căn cứ vào hồ sơ thiết kế dùng máy kinh vĩ, thước dây để đo đạc xác định vị trícọc đã mất , căn cứ vào các cọc còn trên thực địa.+Cắm thêm cọc trong đường cong:GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng6Báo cáo thực tập tốt nghiệpKhi hố sơ thiết kế chưa đạt với: R≤100m thì 5 m cắm 1 cọc thì tiến hành cắmthêm các cọc ở trong đường cong.2. Rời cọc ra khỏi phạm vi thi công và xác định phạm vi thi công .a. Đối với thi công bằng máy .Đối với các cọc phải rời ra khỏi phạm vi thi công vì quá trình thi công cọc sẽ bịmất.* Rời cọc đỉnh Đối với cọc đỉnh có đường phân lớn nằm ngoài phạm vi thi công trên hướngđường phân kéo dài về phía ngoài chỉ cần đóng thêm 1 cọc cách cọc đỉnh ≥ 0,5m. Đối với cọc đỉnh nằm trong phạm vi thi công thông thường được rơi theo haihướng cánh tuyến, trên mỗi hướng cánh tuyến đóng 2 cọc, các cọc cách nhau 5 ÷10m. Rời cọc đỉnh trong ngoài phạm vi thi công Trên thực tế tùy thuộc vào địa hình cụ thể mà với cọc cho thích hợp.Các cọc rời phải nằm ngoài phạm vi thi công * Dời cọc chi tiết .Đối với cọc chi tiết nằm trên đường thẳng thì ta rời cọc theo hướng vuônggóc với tim đường trên hướng vuông góc đó đóng 2 cọc gần cách phạm vi thicông tối thiểu là 2m, cọc xa cách cọc gần là ≥ 3m. Trong đường cong thì rời theoGVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng7D74TĐPhạm vi thi côngTC≥ 0,5 m≥ 10 m≥ 10m ≥5mBáo cáo thực tập tốt nghiệphướng bán kính tại điểm đó cũng đóng 2 cọc như trên, trên đoạn tuyến ta xácđịnh được phạm vi thi công là 10m cho thi công bằng thủ công, còn đoạn tuyếnchỉ có 2 cọc đỉnh nằm ngoài phạm vi thi công nên chỉ đóng thêm 1 cọc cách đỉnhlà 0,5m đường phân.≥3m≥2m≥3m≥2mABPh¹m vi thi c«ng* Rời mốc cao độ :Những mốc cao đạc nằm trong phạm vi thi công thì rời ra khỏi phạm vi thi công,Cứ 500 m cần bổ xung mốc cao đạc phục vụ cho thi công.Khi rời mốc cao đạcdùng máy thuỷ bình đo đi đo về 2 lần , sai số nằm rong phạm vi cho phép.Các mốc cao đạc đã rời ra phải đặt ở nơi ổn định và được giữ gìn trong suốt thờigian thi công.3. Lên ga nền đường Công tác lên ga nền đường đào và đắp trong thi công nền đường là một côngviệc quan trọng nó đảm bảo cho quá trình thi công được đúng với hồ sơ thiết kếvừa đảm bảo kế hoạch không lãng phí việc của công tác này cố định mặt cắtngang của nền đường ở ngoài thực tế đúng theo hồ sơ thiết kế.* Lên ga nền đường đào cho thi công bằng máy ủi:GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng8Báo cáo thực tập tốt nghiệp4%3%3%3%C? C: P38KM :2+852.691.951.251.951.25Sào tiêu >0.5m` (Lh, Lt tính toán dựa vào mặt cắt ngang thiết kế hoặc theo công thức) cắm cọcgiới hạn đỉnh taluy nền đào (1) – (1’) ngoài cọc này 0.5m cắm sào tiêu trên đặtthanh ngang ghi tên cọc, chiều sâu đào ở trên. Để kiểm tra trong quá trình thicông tại đỉnh taluy có đặt thước mẫu đơn giản bằng tre nứa.Ngoài ra có thể cắm thêm cọc vè để hướng dẫn cho máy hoạt động đào nhátđầu tiên. 4. Các phương án thi công nền đường.a. Thi công bằng thủ công- Phương pháp đào tường lớp nằm ngang.Thích hợp với nền đường nửa đào nửa đắp. - Phương pháp đào hình máng kết hợp với nền đường nửa đào nửa đắp và độ dốc tự nhiên từ 30 ÷ 600đào để lại máng khiđào tới (1 ÷ 1,2m) thì phá tường đất đi. - Phương pháp đào hình tam giác áp dụng với trường hợp địa hình tương đối thoải. - Phương pháp đào hình bậc thang,phương pháp này thích hợp với nền đường nửa đào nửa đắp độ dốc mặt đường tương đối lớn.GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng9Báo cáo thực tập tốt nghiệp4.1: Phương pháp thi công bằng tổ hợp máy.Sau khi lên ga nền đường ta tiến hành cho máy xúc và nhân lực thi côngnền đường đây là công tác chính cho thi công nền đường nó quyết định tất cả từchất lượng tiến độ, giá thành của công trình vì vậy chọn phương pháp thi công làrất cần thiết với phương pháp đã chọn và kết hợp công nhân với cơ giới ta ápdụng để tiến hành xây dựng nền đường. Trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ các phươngpháp thi công nền đường đào và đắp cho cả thi công bằng máy và thủ công đó là:- Đào toàn bộ chiều ngang- Đào từng lớp móng theo chiều dọc- Đào hào dọc- Đào hỗn hợp.- Đối với nền đường đắp phải tuân thủ theo phương pháp đắp đất do yêu cầu của kỹthuật đặt ra bao gồm các phương án:- Đắp thành từng lớp nằm ngang- Đắp thành từng lớp xiên- Đắp hỗn hợp.* Đối với thi công đào nền bằng máy. - Ta thi công bằng tổ hợp máy để xây dựng đoạn tuyến này vậy để máy đào thicông có hiệu quả đạt năng suất cao nên trước hết ta phải nghiên cứu sử dụng máyđào. Máy đào dung tích gầu 1.25 m3,sử dụng thì ta có thể làm công tác sau: - Đào đất ở nền đào lên để đầm nén đạt độ chặt theo yêu cầu - Máy ủi 110CV đào nền đường chữ L trên sườn dốc ngoài ra còn có thể dùngđể dẫy cỏ, đánh cấp , nhổ rễ cây, san đất đầm nén, đào khuônđường. * Vận chuyển đất.- Khi vận chuyển san đất lưỡi ủi phải đặt sâu xuống từ 0,5 ÷ 2 cm để đất khỏi lọtxuống dưới và có thể lắp thêm cách phụ để cho đất khỏi rơi vãi ra ngoài cự lyvận chuyển kinh tế nhất là ≤ 100 m.- Khi đào san vận chuyển theo hướng dốc để vận chuyển đất- Đào 2 ÷ 3 lần mới vận chuyểnGVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng10[...]... nghỉ ngừng thi công thì phải bố trí người thu dọn công trường thi công GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền 16 SVTH: Phạm Xuân Phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN III : trình tự kỹ thuật thi công MặT ĐƯờNG I .Trình tự, nội dung thi công mặt đường CPĐD loại II dày 20cm 1 Chuẩn bị lòng đường - Lòng đường phải đạt được độ chặt cần thi t, phải đúng kích thước hình học (bề rộng, cao độ và độ dốc ngang theo thi t kế)... Trước khi thi công phải đặt biển báo công trường, bố trí dào chắn , gác vọng cảnh giới ở khu vực thi công , biển báo hạn chế tốc độ ở hai đầu thi công - Công nhân thi công các công việc phải có đủ phòng hộ,gang tay,ủng,khẩu trang,quần áo bảo hộ lao động theo quy định -Trước mỗi ca phải kiểm tra tất cả máy móc thi t bị thi công - Phải có phương tiện y tế để sơ cứu, đặc biệt là sơ cứu bị bỏng -Thi công xong... sai sót - Công tác kiểm tra nghiệm thu được tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình thi công do cán bộ thi công phụ trách cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công tiến hành đồng thời do cán bộ bên A đảm nhận - Công tác kiểm tra nghiệm thu được tiến hành cùng lúc cần thi t trong quá trình thi công nhằm kiểm tra chất lượng khối lượng công tác để tiến hành bàn giao từng phần hoặc toàn bộ công trình đã hoàn... nén trong quá trình thi công nền đường, ngoài ra còn kết hợp với đầm thủ công theo máy để đầm những chỗ máy không đầm được vì trong tuyến thi công phải đắp ít chủ yếu là nền 1 đường đào địa chất 2 nền đá có cường 3 độ đảm bảo chặt là 4 không bị lún sụt S 11 GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền S/3 SVTH: Phạm Xuân Phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4.3 Trình tự kỹ thuật thi công đầm nén a Đắp bằng thủ công Đất được... vi thi công để xác định khối lượng phạm vi công tác , đơn vị thi công hoàn thành trong từng thời gian đó để làm cơ sở cho việc cấp phát vốn và hạch toán giữa bên A và đơn vị thi công bên B Cơ sở chính để tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu nền đường đồ án thi t kế, đồ án thi công và các quá trình điều lệ và nghiệm thu phải bám sát theo các quá trình thi công cụ thể đó là : - Kiểm tra nghiệm thu công. .. chuỳ rơi chấn động II Trình tự, nội dung thi công lớp mặt đường cấp phối đá dăm loại 1 dày 14cm 1 Công tác chuẩn bị * Chuẩn bị mặt bằng thi công - Chỉ được tiến hành thi công lớp cấp phối đá dăm khi lớp móng dưới đã được hoàn thi n xong Yêu cầu: bề mặt lớp móng dưới phải bằng phẳng, đúng cao độ, đúng hình dạng mui luyện thi t kế, đảm bảo độ chặt yêu cầu - Thi công đắp lề, tạo khuôn đường trước khi rải... thuc công tác đắp cần tiến hành hoàn thi n và gia cố máy ta luy để làm cho hình dạng mặt đường được như hình dạng thi t kế thoả mãn yêu cầu thi t kế kỹ thuật đảm bảo cho việc thoát nước tốt và nâng cao độ ổn định của công trình - Công tác hoàn thi nvà công tác sửa sang bề mặt của các nền đắp, mái ta luy đắp sửa rãnh dọc, siêu cao hoặc độ mui luyện của nền đườngcông tác gia cố tức là củng cố các mái... tra công tác đắp, đánh gốc cây, công tác đầm nén nền đường đắp thi n nhiên trước khi đắp GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền 14 SVTH: Phạm Xuân Phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Kiểm tra vị trí tuyến, cao độ nền đường, kích thước hình học và chất lượng thi công nền đào cũng như nền đắp (cách đắp, chất lượng đầm nén) - Kiểm tra nghiệm thu công trình thoát nước rãnh dọc cống - Kiểm tra nghiệm thu công tác hoàn thi n... bị nước xói mòn và hư hỏng Trên đoạn tuyến thi công với phương pháp thủ công máy kết hợp với thủ công ta cho máy thi công trước máy thi công đến đâu cho công nhân hoàn thi n đến đó như thế vừa hoàn tiện lợi vừa đỡ phức tạp vì nếu để lâu gặp mưa nước sẽ 13 GVHD: Hoàng Thị Thu Hiền SVTH: Phạm Xuân Phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp lắng đọng lại ở chỗ trũng nền đường đào hoặc sụt lở ta luy rất phức tạp... nén được dễ dàng Trong công tác hoàn thi n còn có công tác gia cố ta luy nền đường khơi bị nước gió xói mòn và để ngăn ngừa các lớp đất đá ở lớp mặt ta luy khỏi bị phong hoá sụt lở ảnh hưởng đến nền đường 6 Công tác kiểm tra nghiệm thu a Mục đích của công tác nghiệm thu - Kiểm tra nền đường nhằm đảm bảo quá trình thi công xây dựng nền đường đạt được chất lượng đúng như đồ án thi t kế hay không - Kiểm . Phòng5 Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHầN II : trình tự kỹ thuật thi công NềN ĐƯờNG. 1 . công tác chuẩn bị.Nghiên cứu hồ sơ thi t bị kỹ thuật thi t kế. thi công. 3. Lên ga nền đường Công tác lên ga nền đường đào và đắp trong thi công nền đường là một công việc quan trọng nó đảm bảo cho quá trình thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Trình tự kỹ thuật thi công đường, Báo cáo Trình tự kỹ thuật thi công đường, Báo cáo Trình tự kỹ thuật thi công đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn