Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

169 791 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 08:09

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCMKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNHDELUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬTỨNG DỤNG WEB TRÊN INTERNETGVHD: Th.S. MAI VĂN CƯỜNGSVTH : NGUYỄN DUY THĂNG - 9912074NGUYỄN MINH THU - 9912156KHÓA HỌC: 1999-2003Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Lời cảm ơnSau gần 6 tháng nỗ lực thực hiện, luận văn nghiên cứu “Các kĩ thuật tấn công vàbảo mật ứng dụng Web trên Internet” đã phần nào hoàn thành. Ngoài sự cố gắnghết mình của bản thân, chúng em đã nhận được sự khích lệ rất nhiều từ phía nhàtrường, thầy cô, gia đình và bạn bè.Trước hết chúng con xin cám ơn ba mẹ đã luôn động viên và tạo mọi điều kiệntốt để chúng con học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.Chúng em xin cám ơn thầy cô trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã truyền đạtnhững kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt,chúng em xin bày tỏ lòng chân thành sâu sắc đến thầy Mai Văn Cường, người đãtận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp.Xin cám ơn tất cả bạn bè đã và đang động viên, giúp đỡ chúng tôi trong quá trìnhhọc tập và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này.Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Lời nhận xét………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetMỤC LỤCGIỚI THIỆU………………………………………………………………………………Tổ chức của luận văn…………………………………………………………………… .PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÍ THUYẾT……………………………………………….Chương 1: Giới thệu Ứng dụng Web…………………………………………………… I. KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG WEB……………………………… ……………………II. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT ỨNG DỤNG WEB……… ………………… .Chương 2: Các khái niệm, thuật ngữ liên quan ………………………………………… I. HACKER………………………………………………………………………………II. HTTP HEADER…………………………………………………………………… .III. SESSION…………………………….………………………………………………IV. COOKIE…………………………………………………………………………… V. PROXY……………………………………………………………………………….Chương 3: Giới thiệu lược về các kĩ thuật tấn công Ứng dụng Web………………… I. KIỂM SOÁT TRUY CẬP WEB………………………………………………………I.1. Thâm nhập hệ thống qua cửa sau………………………………………………… II. CHIẾM HỮU PHIÊN LÀM VIỆC………………………………………………… .II.1. Ấn định phiên làm việc……………………………………………………………II.2. Đánh cắp phiên làm việc………………………………………………………….III. LỢI DỤNG CÁC THIẾU SÓT TRONG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU NHẬP HỢPLỆ……….…………………………………………………………………………… .III.1. Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu bằng ngôn ngữ phía trình duyệt………… III.2. Tràn bộ đệm…………… ……………………………………………………….III.3. Mã hóa URL…………………………………………………………………… III.4. Kí tự Meta……………………………………………………………………… III.5. Vượt qua đường dẫn…………………………………………………………… III.6. Chèn mã lệnh thực thi trên trình duyệt nạn nhân……………………………… III.7. Thêm câu lệnh hệ thống………………….…………………………………… .79111213161819192122252627272727272728282828292929Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetIII.8. Chèn câu truy vấn SQL…………………….……………………………………III.9. Ngôn ngữ phía máy chủ……………… III.10. Kí tự rỗng….………………………………………………………………… .III.11. Thao tác trên tham số truyền………………………………………………… .IV. ĐỂ LỘ THÔNG TIN……………………………………………………………….V. TỪ CHỐI DỊCH VỤ………………….…………………………………………… PHẦN THỨ HAI: CÁC KĨ THUẬT TẤN CÔNG VÀ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB Chương 4: Thao tác trên tham số truyền…………………………………………………I. THAO TÁC TRÊN URL…………………………………………………………… I.1. Khái niệm………………………………………………………………………….I.2. Một số biện pháp khắc phục……………………………………………………….II. THAO TÁC TRÊN BIẾN ẨN FORM……………………………………………….II.1. Khái niệm…………………………………………………………………………II.2. Một số biện pháp khắc phục…………………………………………………… .III. THAO TÁC TRÊN COOKIE………………………………………………………III.1. Khái niệm ……………………………………………………………………….III.2. Một số biện pháp khắc phục…………………………………………………… IV. THAO TÁC TRONG HTTP HEADER…………………………………………….IV.1. Khái niệm……………………………………………………………………… IV.2. Một số biện pháp khắc phục…………………………………………………… Chương 5: Chèn mã lệnh thực thi trên trình duyệt nạn nhân (Cross Side Scripting)…….I. KĨ THUẬT TẤN CÔNG CROSS-SITE SCRIPTING (XSS)……………………… .II. PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG XSS TRUYỀN THỐNG………………………… .III. MỘT SỐ WEBSITE TÌM THẤY LỖ HỔNG XSS……………………………… .IV. TẤN CÔNG XSS BẰNG FLASH………………………………………………….V. CÁCH PHÒNG CHỐNG……………………………………………………………Chương 6: Chèn câu truy vấn SQL (SQL Injection)…………………………………….I. KHÁI NIỆM SQL INJECTION…………………………………………………… .II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………… .3030303031313334353536363638393940414142434446505154565757Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetIII. CÁC CÁCH TẤN CÔNG………………………………………………………….III.1. Kĩ thuật tấn công SQL Injection……………………………………………… .III.2. Tấn công dưa vào câu lệnh SELECT……………………………………………III.3. Tấn công dưa vào câu lệnh HAVING………………………………………… .III.4. Tấn công dưa vào câu lệnh kết hợp UNION……………………………………III.5. Tấn công dưa vào lệnh INSERT……………………………………………… .III.6. Tấn công dưa vào STORED PROCEDURE……………………………………III.7. Nâng cao……………………………………………………………………… .III.7.1. Chuỗi kí tự không có dấu nháy đơn………………………………………….III.7.2. Tấn công 2 tầng………………………………………………………………III.7.3. Tránh sự kiểm soát………………………………………………………… .III.7.4. Dùng Extended Stored Procedure……………………………………………III.7.4.1. Dùng Extended Stored Procedure có sẵn trong hệ thống SQL Server… .III.7.4.2. Dùng Extended Stored Procedure tự tạo………………………………….III.7.4.3. Nhập tập tin văn bản vào bảng……………………………………………IV. CÁCH PHÒNG CHỐNG…………………………………………………………IV.1. Kiểm tra dữ liệu……………………………………………………………… IV.2. Khoá chặt SQL Server (SQL Server Lockdown)…………………………… .Chương 7: Chiếm hữu phiên làm việc (Session Management)…………………………I. TỔNG QUAN VỀ SESSION ID…………………………………………………… II. ẤN ĐỊNH PHIÊN LÀM VIỆC…………………………………………………… .II.1. Tấn công Session ID trên tham số URL…………………………………………II.2. Tấn công Session ID trong biến ẩn form……………………………………… .II.3. Tấn công Session ID trong cookie……………………………………………….II.4. Cách phòng chống……………………………………………………………….III. ĐÁNH CẮP PHIÊN LÀM VIỆC………………………………………………… III.1. Tấn công kiểu dự đoán phiên làm việc (Prediction sessionID)…………………III.2. Tấn công kiểu vét cạn phiên làm việc (Brute force ID)……………………… .III.3. Tấn công kiểu dùng đoạn mã để đánh cấp phiên làm việc…………………… .5858606262697070707174757576777778818384858889899192939394Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetIII.4. Cách phòng chống……………………………………………………………….III.5. Sự khác biệt giữa đánh cắp phiên làm việc (session hijacking) và ấn định phiênlàm việc (session fixation)…………………………………………………………… .Chương 8: Tràn bộ đệm (Buffer Overflow)…………………………………………… I. KHÁI NIỆM………………………………………………………………………….II. ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BỘ NHỚ………………………………………………….II.1. Stack…………………………………………………………………………… .II.2. Push và Pop………………………………………………………………………II.3. Cách làm việc của hàm………………………………………………………… II.4. Shell code……………………………………………………………………… .III. MỘT SỐ CÁCH GÂY TRÀN BỘ ĐỆM QUA ỨNG DỤNG WEB……………….IV. CÁC CÁCH PHÒNG CHỐNG…………………………………………………….Chương 9: Từ chối dịch vụ (DoS)……………………………………………………….I. KHÁI NIỆM………………………………………………………………………… II. NHỮNG KHẢ NĂNG BỊ TẤN CÔNG BẰNG DOS……………………………….III. CÁC KĨ THUẬT TẤN CÔNG…………………………………………………… III.1. Khái niệmvề Tcp bắt tay ba chiều………………………………………………III.2. Lợi dụng TCP thực hiện phương pháp SYN flood truyền thống……………… III.3. Tấn công vào băng thông……………………………………………………… III.3.1. Kiểu tấn công thứ 1………………………………………………………… III.3.2. Kiểu tấn công thứ 2………………………………………………………… III.4. Kiểu tấn công vào tài nguyên hệ thống………………………………………….IV. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG…………………………………………………….Chương 10: Một số kĩ thuật tấn công khác…………………………………………… .I. MÃ HÓA URL (URL Encoding) ……………………………………………………I.1. Khái niệm…………………………………………………………………………I.2. Một số biện pháp phòng chống………………………………………………… .II. KIỂU TẤN CÔNG VƯỢT ĐƯỜNG DẪN…………………………………………II.1. Khái niệm……………………………………………………………………… 9494979899100101102104106106108109109110110112113113113117117119120120121121121Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetII.2. Một số biện pháp phòng chống………………………………………………… III. TẤN CÔNG DỰA VÀO KÍ TỰ RỖNG………………………………………… .III.1. Khái niệm……………………………………………………………………… III.2. Một số biện pháp phòng chống………………………………………………….IV. NGÔN NGỮ PHÍA TRÌNH CHỦ………………………………………………….IV.1. Khái niệm……………………………………………………………………… IV.2. Cách tấn công……………………………………………………………………IV.3. Biện pháp phòng chống…………………………………………………………Chương 11: Tổng kết quá trình tấn công của Hacker………………………………… .I. THU THẬP THÔNG TIN Ở MỨC HẠ TẦNG CỦA MỤC TIÊU…………………II. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG WEB……………………………………………………III. TẤN CÔNG……………………………………………………………………… Chương 12: Tổng kết các biện pháp phòng chống…………………………………… .I. VỚI NHỮNG NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG……………………………………………II. VỚI NHỮNG NHÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG WEB……………………………….III. VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG WEB…………………………………… .PHẦN THỨ BA: CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER……………………………… Chương 13: Chương trình Web Checker……………………………………………… I. ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER…………………………………… I.1. Tổng quan……………………………………………………………………… .I.2. Yêu cầu………………………………………………………………………… .I.2.1. Yêu cầu chức năng…………………………………………………………….I.2.1. Yêu cầu phi chức năng……………………………………………………… .II. KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER……………………………… II.1. Kiến trúc chương trình Web Checker………………………………………… .II.2. Giao tiếp giữa chương trình với trình chủ Web………………………………….III. CÀI ĐẶT………………………………………………………………………… .III.1. Ngôn ngữ cài đặt……………………………………………………………… III.2. Phương pháp cài đặt…………………………………………………………….122123123123123123125125127128131132134135137139140141142142142142143143143144145145145Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetIII.2.1. Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………….III.2.2. Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser)……………………….III.2.3. Sử dụng giao diện lập trình Window Socket 2………………………………III.2.4. Một số lớp và hàm chính được cài đặt trong chương trình………………….III.3. Mô tả chương trình và cách sử dụng……………………………………………III.3.1. Màn hình chương trình………………………………………………………III.3.2. Cách sử dụng……………………………………………………………… .IV. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH……………………………………………………IV.1. Những vấn đề đạt được……………………………………………………… IV.2. Những vấn đề hạn chế…………………………………………………………KẾT LUẬN…………………………………………………………………………… .I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC…………………………………………………….II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………………………….PHỤ LỤC……………………………………………………………………………… 145145146146151151152153153153155156157158Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet-Trang 7-GIỚI THIỆUNgày nay, khi Internet được phổ biến rộng rãi, các tổ chức, cá nhân đều có nhu cầugiới thiệu thông tin của mình trên xa lộ thông tin cũng như thực hiện các phiên giaodịch trực tuyến. Vấn đề nảy sinh là khi phạm vi ứng dụng của các ứng dụng Web ngàycàng mở rộng thì khả năng xuất hiện lỗi và bị tấn công càng cao, trở thành đối tượngcho nhiều người tấn công với các mục đích khác nhau. Đôi khi, cũng chỉ đơn giản là đểthử tài hoặc đùa bỡn với người khác.Cùng với sự phát triển không ngừng của Internet và các dịch vụ trên Internet, số lượngcác vụ tấn công trên Internet cũng tăng theo cấp số nhân. Trong khi các phương tiệnthông tin đại chúng ngày càng nhắc nhiều đến những khả năng truy nhập thông tin củaInternet, thì các tài liệu chuyên môn bắt đầu đề cập nhiều đến vấn đề bảo đảm và antoàn dữ liệu cho các máy tính được kết nối vào mạng Internet.Theo số liệu của CERT (Computer Emegency Response Team - "Đội cấp cứu máytính"), số lượng các vụ tấn công trên Internet được thông báo cho tổ chức này là ít hơn200 vào năm 1989, khoảng 400 vào năm 1991, 1400 vào năm 1993, và 2241 vào năm1994, và năm 2001 là 5315 vụ.Những vụ tấn công này nhằm vào tất cả các máy tính có mặt trên Internet, các máy tínhcủa tất cả các công ty lớn như AT&T, IBM, các trường đại học, các cơ quan nhà nước,các tổ chức quân sự, nhà băng . Một số vụ tấn công có quy mô khổng lồ (có tới100.000 máy tính bị tấn công). Hơn nữa, những con số này chỉ là phần nổi của tảngbăng. Một phần rất lớn các vụ tấn công không được thông báo, vì nhiều lý do, trong đó[...]... www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web Chương 1 GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm về ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động của một ứng dụng Web -Trang 12- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Luận văn được thực hiện nhằm tìm hiểu về các kĩ thuật tấn công trang Webđề ra cách phòng chống Do đó, trong chương... pháp phòng chống chung nhất -Trang 9- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet Phần thứ ba : CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER” Là gồm chương cuối trình bày, giải thích về chương trình Kết thúc luận văn là phần kết luận, tóm lược lại những vấn đề đã trình bày và một số hướng phát triển trong tương lai và danh mục các tài liệu tham khảo -Trang 10-... Crime và Security Survey thì tổng số thiệt hại do những ứng dụng Web bị tấn công từ năm 1997 đến năm 2000 là 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet Với những công cụ tự động tìm lỗ hổng tuy giúp rất nhiều cho những nhà lập trình Web nhưng vẫn không thể ngăn chặn toàn bộ vì công nghệ Web đang phát triển nhanh chóng...Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet có thể kể đến nỗi lo bị mất uy tín, hoặc đơn giản những người quản trị hệ thống không hay biết những cuộc tấn công đang nhằm vào hệ thống của họ Điển hình là cuộc tấn công vào phần mềm thương mại của IBM tháng 3/2001, hai hacker đã tìm thấy lỗ hổng trên ứng dụng mà bất cứ ai với một trình duyệt Web cũng có thể lấy tài... luận văn sẽ giới thiệu lược một số khái niệm cơ bản và đây chính là nền tảng để xây dựng nội dung cho những phần sau I KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG WEB Ứng dụng Webmột ứng dụng chủ/khách sử dụng giao thức HTTP để tương tác với người dùng hay hệ thống khác Trình khách dành cho người sử dụng thường là một trình duyệt Web như Internet Explorer hay Netscape Navigator Cũng có thể là một chương trình đóng vai trò... TẤN CÔNG ỨNG DỤNG WEB Sau đây là các khái niệm lược các kĩ thuật tấn công ứng dụng Web đã được phân loại dựa trên mức độ gây tác hại đối với ứng dụng I KIỂM SOÁT TRUY CẬP WEB (Web Access Control) I.1 Thâm nhập hệ thống qua cửa sau (Back door) Trong quá trình thiết kế ứng dụng, những người phát triển ứng dụng có thể cài một “cửa sau” (back door) để sau này có thể thâm nhập vào hệ thống một cách dễ... nay ứng dụng Web thường được viết bằng Java (hay các ngôn ngữ tương tự) và chạy trên máy chủ phân tán, kết nối đến nhiều nguồn dữ liệu Một ứng dụng web thường có kiến trúc gồm: -Trang 13- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-1 Kiến trúc một ứng dụng Web • Lớp trình bày: Lớp này có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu cho người dùng, ngoài ra còn có thể có thêm các ứng. .. lập trình ứng dụng Luận văn được thực hịên với mục đích tìm hiểu, phân tích các lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng web (cùng với chương trình minh họa) để qua đó đề xuất các phương án sửa chữa Song song đó, luận văn còn thực hiện một chương trình “Tự động phát hiện lỗ hổng trên ứng dụng Web giúp ích cho những nhà lập trình Web ít kinh nghiệm tránh những sai sót trong quá trình tạo các ứng dụng Tổ chức... và quyền sử dụng Mô hình hóa hoạt động của một ứng dụng Web: -Trang 14- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-2 Mô hình hoạt động của một ứng dụng Web Trong đó: • Trình khách ( hay còn gọi là trình duyệt): Internet Explorer, Netscap Navigator • Trình chủ: Apache, IIS, … • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, DB2, Access… Bên cạnh đó, một giải pháp... trên Internet là cần thiết nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu, bảo vệ thông tin người dùngbảo vệ hệ thống Khi nói đến vấn đề bảo mật, hầu hết các chuyên gia bảo mật đều chú trọng đến sự an toàn của hệ thống mạng và hệ điều hành Để bảo vệ cho hệ thống, phương pháp thường được chọn là sử dụng firewall Tuy nhiên, theo tuyên bố của CSI/FBI : 78% nơi bị hại có sử dụng firewall và 59% thì bị tấn công thông . niệm………………………………………………………………………..9494979899100101102104106106108109109110110112113113113117117119120120121121121Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetII.2. Một số biện pháp phòng chống…………………………………………………..III.. Khoa CNTT Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên InternetIII.2.1. Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………….III.2.2. Sử dụng ActiveX
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web, Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web, Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web, KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG WEB, thứ nhất: CƠ SỞ LÍ THUYẾT thứ hai:CÁC KĨ THUẬT TẤN CƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG CHỐNG thứ ba : CHƯƠNG TRÌNH “WEB CHECKER” 1 2 3, Ấn định phiên làm việc Session Fixation Đánh cắp phiên làm việc Session Hijacking, Khái niệm Một số biện pháp khắc phục, THAO TÁC TRÊN COOKIE, Khái niệm Một số biện pháp khắc phục, KĨ THUẬT TẤN CÔNG CROSS SITE SCRIPTING XSS, PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG XSS TRUYỀN THỐNG, MỘT SỐ WEBSITE TÌM THẤY LỖ HỔNG XSS TẤN CƠNG XSS BẰNG FLASH, KHÁI NIỆM SQL INJECTION GIỚI THIỆU MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC CÁCH TẤN CƠNG, Kiểm tra dữ liệu, Tấn công Session ID trên tham số URL Tấn công Session ID trong biến ẩn form Tấn công Session ID trong cookie, ĐÁNH CẮP PHIÊN LÀM VIỆC, Stack Push và Pop Cách làm việc của hàm, CÁC KĨ THUẬT TẤN CÔNG:, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG, Khái niệm Một số biện pháp phòng chống Khái niệm, Khái niệm, THU THẬP THÔNG TIN Ở MỨC HẠ TẦNG CỦA MỤC TIÊU, KHẢO SÁT ỨNG DỤNG WEB, VỚI NHỮNG NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG, 11 12 13 TRÌNH WEB CHECKER 13: TRÌNH WEB CHECKER I. ĐẶC TẢ TRÌNH WEB CHECKER, CÀI ĐẶT II.KIẾN TRÚC TRÌNH WEB CHECKER

Từ khóa liên quan