Tài liệu Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt) docx

1 750 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 10:20

=======================&b24Hãy yên lòng,Mẹ ơi.ˆ.«««««««««ĐoànRừngquânthayˆ«««««««««ˆlábướcˆtrênbaoˆ__«««««jmùađườngˆ««««rồirừngđoànbìnhˆ__«««««jˆ.«««««««««quânminhchiếnlấpLư nhất VũˆLê Giangˆ«««««««««lánhđấuˆchânxa““{ ll ll ll==========================&bˆ__«««««làngtrờiquêxaˆ««««j‰ˆ.«««««««««MẹMiềnơibiênˆˆ«««««««««hãygiớiˆyênxanhˆ__«««««jlòngthẳmˆ««««dùhạtˆ__«««««j«««««««««ˆ.sươngbao gianlongˆˆ«««««««««laolanhˆngàycànhˆ««««thánglá‰TrườngTừˆ««««jll ll ll ll ll==========================&bœ.»»»»»»»»sơnnơihaybiênœ œ»»»»»»»nơicươngœđảonúiœ»»»»xacao ngườiđoànœ.»»»»»»»chúnglínhœœ»»»»»»»»quaconœxintrămœ»»»»»»»»»»»»suốiœquyếtœnghìngiữˆ««««.gìnđèochúnglắngˆ««««jˆ««««conngheˆ.«««««««««luôntiếngbêncủaˆll ll ll ll ll==========================&bˆ_««««jMẹMẹˆ__«««««hiềnhiềnngàyngàyˆ_««««j««««««««««««««ˆđêmđêmˆgiụcvữngˆbướcˆ«««««««««««««««««bướcˆtrongconˆ__hànhđoàn˙««««quânquân˙««««ˆ««««Œll ll ll ll ””{==========================&b˙»»»»AAœ»»»»»»»»œnhưaiˆ.«««««««««giụcgọilòngđờiˆ˙»»»»tataœ»»»»»»»»œMẹrềnœ.»»»»»»»ơivangcónúiœ˙»»»»nghesông““{ ll ll ll ll ll==========================&b»»»»»»»»»»»»œ œtiếngnúiœœ.»»»»»»»»rusôngcủaœvang˙»»»»dậyMẹ‰œ»»»»tiếngchúngquânconnœ»»»»J˙««««reođi«««««««««ˆ#ˆhoàhoà«««««««««ˆtheotheoˆướcướcll ll ll ll ll==========================&bˆ««««jvọngvọngˆ««««. «««««««««ˆˆsonchan««««««««««ˆsắtchứaˆ_nguyệnmặn˙__«««««thềnồngˆ__«««««jˆ__«««««vìtìnhnonnonˆ««««j˙««««nướcnướcll ll ll ll ll==========================&bˆ««««««««««««««ˆhiếnchẳngˆˆ«««««««««««««««dângbaoˆˆ__đờigiờ˙««««conphaiˆ««««j ˆ««««vìtìnhquêquꈫ«««j˙««««hươnghươngˆ««««««««««««««ˆmếnthiếtˆˆ«««««««««««««««yêuthaˆˆViệt đờill ll ll ll ll==========================&b˙««««con˙«««« Namˆ««««Œ˙«««« Namˆ««««jˆ««««vì quꜻ»»»J””{1.,3.ll2.llll ll4.ll==========================&b˙»»»»hươngœ»»»»»»»»»»»»œmếnœœ»»»»»»»»»»»»»yêuœœViệt˙»»»»Nam.˙»»»»˙»»»»œ»»»»Œll ll ll ll ll ”” . =======================&b24 Hãy yên lòng, Mẹ ơi. ˆ.«««««««««ĐoànRừngquânthayˆ«««««««««ˆlábướcˆtrênbaoˆ__«««««jmùađườngˆ««««rồirừngđoànbìnhˆ__«««««jˆ.«««««««««quânminhchiếnlấp Lư. ll==========================&bˆ__«««««làngtrờiquêxaˆ««««j‰ˆ.««««««««« Mẹ Miền ơi biênˆˆ««««««««« hãy giớiˆ yên xanhˆ__«««««j lòng thẳmˆ««««dùhạtˆ__«««««j«««««««««ˆ.sươngbao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan