Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx

34 670 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 17:20

LOGOTÌM HIỂU HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAMwww.themegallery.comGiáo viên hướng dẫn: Nguyễn thị XXXXGiáo viên hướng dẫn: Nguyễn thị XXXXSinh viên thực hiện: Nhóm 1Sinh viên thực hiện: Nhóm 1NỘI DUNGGIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾIHỆ THỐNG THUẾIITHUẾ SUẤTIIITHUẾ GTGT & THUẾ THU NHẬPIV1-Những vấn đề chung về thuế1.1Khái niệm1.2Chức năng1-Những vấn đề chung về thuếTrên góc độ kinh tế học:thuế là biện pháp đặc biệt, theo đó, Nhà nước sử dụng quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công nhằm thực hiện các chức năng kinh tế-xã hội của Nhà nước. Cac Mác viết:“Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy Nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để dùng vào việc chi tiêu của Nhà nước ”1.1/ Khái niệm1.2/ Chức năng1Chức năng Chức năng đảm bảo đảm bảo nguồn thu nguồn thu cho NSNNcho NSNN2Chức năng phân phối lại nhằm đảm bảo công bằng xã hội 3Chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế2/ Hệ thống thuế Việt Nam1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT),2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), 3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK),4. Thuế thu nhập 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, 6. Thuế nhà đất, 7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất,8. Thuế tài nguyên.9. Thuế môn bài. 3/ Thuế suất3/ Thuế suấtThuế suất lũy thoái là thuế suất đươc quy định tỷ lệ thuế phải nộp giảm dần các mức thu nhập+ Là một tỉ lệ % nhất định trên cơ sở tính thuế+Không thay đổi theo quy mô của cơ sở tính thuếThuế suất lũy tiến là thuế suất được quy định tỷ lệ thuế phải nộp tăng dần các mức thu nhậpCỐ ĐỊNHTỶ LỆTSLT từng phần: là mức thuế suất tương ứng với tưng bậc thuế, số thuế phải nộp là tổng sô thuế tính cho từng bậcTSLT toàn phần: là mức thuế suất tương ứng với tưng bậc thuế, số thuế phải nộp được tính bằng cách lấy toàn bộ cơ,sở thuế áp dụng mức thuế suất tương ứngIII – THUẾ SUẤTLOGO4/ Thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhânA, Khái niệmB, Đối tượng nộp thuếC, Căn cứ tính thuếD, Phương pháp tính thuếE, Những thay đổi thuế GTGT gần đây4.1/ Thuế giá trị gia tăng[...]... nộp thuế + Công dân Việt Nam trong nước hoặc đi công tác, lao động nước ngoài có thu nhập + Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập (sau đây gọi là cá nhân khác định cư tại Việt Nam) +Người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam 4.2.3 CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN * Thu nhập chịu thuế: + Thu nhập thường xuyên + Thu nhập không thường xuyên * Thuế. .. giá bán chưa thuế là 20/chiếc (đvt:1000đ) Vậy giá tính thuế GTGT đối với HH Q là: 500*20 =1000 C,/ Căn cứ tính thuế  Giá tính thuế: + đối với HH nhập khẩu: Giá tính thuế GTGT= giá NK + thuế NK (nếu có) +thuế TTĐB( nếu có) Trong đó: thuế NK= Giá nhập khẩu * thuế suất VD:Cơ sở nhập khẩu ti vi nguyên chiếc, giá tính thuế nhập khẩu quy đổi ra tiền Việt nam là 4.000.000 đ/chiếc Thuế suất thuế nhập khẩu... tính thuế GTGT của số tem này được tính như sau: Giá ghi trên tem vé giá bán có thuế = 10.000 x 800 đ = 8.000.000 đ Giá chưa có thuê = GTGT 8.000.000 = 7.372.726 đ 1+10% C,/ Căn cứ tính thuếThuế suất thuế GTGT: + luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất: -mức thuế suất 0% - mức thuế suất 5% - mức thuế suất 10% d/ Phương pháp tính thuế  Phương pháp khấu trừ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = thuế GTGT... định giá tính thuế GTGT như sau: - Giá nhập khẩu (CIF) là: 4.000.000 đ - Thuế nhập khẩu phải nộp là: 4.000.000 đ x 30% = 1.200.000 đ - Giá tính thuế GTGT là: 4.000.000 đ + 1.200.000 đ = 5.200.000 đ Cách tính thuế ô tô nhập khẩu mới và cũ Xe cũ Ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải nộp 3 loại thuế: thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế VAT (Cách tính: thuế chồng thuế) - Thuế nhập khẩu... - Thuế tiêu thụ đặc biệt: 50% x (giá xe + thuế nhập khẩu tuyệt đối) - Thuế VAT: 10% x (giá xe + thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt) - Tổng số thuế phải nộp: thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế VAT  Ví dụ: Xe BMW X5, 5 chỗ, sản xuất năm 2004, giá nhập khẩu 32.000 USD, dung tích động cơ 3.0 lít, thuế tuyệt đối sẽ là 13.500 USD.  Các loại thuế khác phải nộp là:  - Thuế. .. tính như sau: - Thuế Nhập khẩu 60% - Ngoài ra xe nhập về còn chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt: Xe dưới 5 chỗ: 50%, xe từ 6-9 chỗ: 30%, xe 10-15 chỗ: 30% - Và thuế GTGT:10% - Thuế Nhập khẩu phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x 60% - Thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp = (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x 50% - Thuế Giá trị gia tăng phải nộp = (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế Tiêu thụ... suất: Căn cứ tính thuế TNCN Thuế suất: + đối với thu nhập thường xuyên: -Người Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam chỉ phải nộp thuế đối với phần vượt trên 5 triệu đồng (khởi điểm chịu thuế) theo Biểu thuế sau Bậc Thu nhập bình quân tháng/người (1000 đ) Thuế suất (%) 1 Đến 5000 0 2 Trên 5000 đến 15000 10 3 Trên 15000 đến 25000 20 4 Trên 25000 đến 40000 30 5 Trên 40000 40 Thuế suất  Đối với... cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công tác nước ngoài mức khởi điểm chịu thuế là 8 triệu đồng theo Biểu thuế sau đây Bậc Thu nhập bình quân tháng/nguời (1.000 đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 8.000 0 2 Trên 8.000 đến 20.000 10 3 Trên 20.000 đến 50.000 20 4 Trên 50.000 đến 80.000 30 5 Trên 80.000 40 Thuế suất  Đối với thu nhập không thường xuyên +Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 15... nhà nước 4.1/ Thuế giá trị gia tăng b/ Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (gọi chung là cơ sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân có nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) 4.1/ Thuế giá trị gia tăng C,/ Căn cứ tính thuế *Giá tính thuế: + Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở SXKD bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT Vd:... giao công nghệ trên 15 triệu đồng/lần áp dụng thuế suất 5% trên tổng thu nhập (từ 15 triệu đồng trở xuống không phải nộp) +Thu nhập về trúng thưởng xổ số (kể cả trúng thưởng khuyến mại dưới mọi hình thức) có giá trị trên 15 triệu đồng/lần áp dụng thuế suất 10% trên tổng thu nhập Tài liệu tham khảo  Internet  Luật thuế GTGT  Chuyên đề 9: Thuế và quản lý thuế nâng cao LOGO Thành viên nhóm 1 STT Họ và . kinh tế2/ Hệ thống thuế Việt Nam 1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT),2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), 3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK),4. Thuế thu. 5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, 6. Thuế nhà đất, 7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất,8. Thuế tài nguyên.9. Thuế môn bài. 3/ Thuế suất3/ Thuế suấtThuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx, Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx, Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx, 1/ Thuế giá trị gia tăng, 2/ Thu nhập cá nhân

Từ khóa liên quan