Tài liệu Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua" doc

19 656 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,435 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 16:20

LOGOMôn: NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆLOGONội dung chính:Những khái niệm cơ bản1Thực trạng thu ngân sách nhà nước hiện nay và đánh giá2Xu hướng thay đổi cơ cấu Thu NSNN sau khi VN gia nhập WTO3Một số dự báo 4LOGONhững khái niệm cơ bản Khái niệm Ngân sách Nhà nước:Ngân sách Nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị,phát sinh giữa Nhà nướccác chủ thể khác trong xã hội khi Nhà nước tập trung huy động và phân phối nguồn lực tài chính quốc gia,để hình thành quỹ tập trung của Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Thu Ngân sách Nhà nước :Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị,phát sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình để huy động các nguồn lực tài chính trong xã hội,và hình thành quỹ tiền tệ tập trung quan trọng nhất của quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.1LOGOPhân loại: Căn cứ theo nội dung kinh tế của các khoản thu.Căn cứ vào tính chất phát sinh của các khoản thu.Căn cứ vào tính chất cân đối của ngân sách Nhà nước.Các nhân tố ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước:GDP bình quân đầu người.Tỉ suất doanh lợi của nền kinh tế .Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên.Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước.Tổ chức bộ máy thu nộp.Những khái niệm cơ bản1LOGO Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu Ngân sách Nhà nước:Nguyên tắc ổn định và lâu dàiNguyên tắc đảm bảo sự công bằng Nguyên tắc rõ ràng và chắc chắnNguyên tắc đơn giảnNhững khái niệm cơ bản1LOGO Thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần đây:2Thực trạng thu NSNN Việt NamTăng 29.3 lần sau 20 nămLOGO2Thực trạng thu NSNN Việt NamNămTốc độ tăng thu NSNN (giá thực tế)Tốc độ tăng GDP (giá so sánh 1994)Tốc độ tăng thu tính chuyển đổi theo giá so sánh 1994)1992 101,18 8,70 101,181993 50,82 8,08 50,821994 28,70 8,83 28,701995 28,79 9,54 10,041996 16,90 9,34 7,541997 4,75 8,15 -1,731998 11,65 5,76 2,581999 7,57 4,77 1,742000 15,62 6,79 11,812001 14,48 6,89 12,292002 19,23 7,08 14,692003 22,94 7,34 15,252004 25,39 7,79 15,912005 13,68 8,44 5,082006 28,76 8,23 20,032007 11,34 8,48 2,86 Về tốc độ tăng thu NSNN, bình quân từ năm 1991 đến 2007: Tốc độ tăng thu bình quân là 25,11%/năm (Tính theo giá hiện hành). Tăng trưởng kinh tế bình quân là 7,76% ( so với năm gốc 1994).Đơn vị tính: %<Nguồn: Niên giám thống kê và Bộ Tài chính.>LOGO2Thực trạng thu NSNN Việt NamĐơn vị: %Mức động viên thu NSNN so GDP giai đoạn 1991 – 2008< Nguồn: Niên giám thống kê và Bộ Tài chính >LOGO Những năm đầu tiên của đổi mới:Do hệ thống các chính sách thu ngân sách nhà nước được đổi mới cơ bản:Luật thuế được ban hành như: Luật thuế lợi tức, Luật thuế xuất – nhập khẩu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp… Những quy định về quản lý thu nộp phù hợp được ban hành…Tốc độ tăng thu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Từ năm 1995 trở đi:Hệ thống chính sách đã tương đối ổn định Mức độ tăng thu NSNN đã dần đi vào ổn định nhưng tốc độ tăng thu vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.2Thực trạng thu NSNN Việt NamLOGOVề cơ cấu thu NSNN:2Thực trạng thu NSNN Việt NamThu Quốc doanhThu ngoài Quốc doanhThu FDIThu từ Dầu khíThu từ Xuất nhập khẩuThu KH [...]... lập, cách tổ chức, KHKT…  Khu vực doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện các đầu tư, kinh doanh những sản phẩm, cung cấp các dịch vụ do nhà nước đặt hàng hoặc yêu cầu, số vốn lớn nhưng lợi nhuận thấp hơn các dự án của các khu vực kinh tế khác cho nên đóng góp của khu vực này vào ngân sách nhà nước thấp đi  Các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện quá trình xắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá nên số lượng các. .. giảm  Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm  Giá nhiêu liệu, xăng, dầu bị giảm mạnh  Một số doanh nghiệp Nhà nước tổ chức sản xuất kinh doanh không có lãi, hoặc lãi thấp  …… LOGO 3 4 Một số dự báo DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 STT Nội dung TỔNG THU NSNN 1 Thu nội địa Dự toán năm 2009 389.900 233.000 2 Thu từ dầu thô 63.700 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 88.200 4 Thu viện...2 Thực trạng thu NSNN Việt Nam  Về cơ cấu thu NSNN:  Dầu khí là khoản thuđóng góp lớn nhất vào tổng thu NSNN hàng năm ( 28 – 29% tổng thu NSNN vào các năm 2006 và 2007 ) Nhưng đây là khoản thu không vững chắc vì còn phụ thu c nhiều vào giá dầu thế giới và trữ lượng dầu  Thu xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng tương đối lớn (khoảng 18 – 23%) trong tổng thu NSNN  Thu từ các thành phần kinh tế... giảm thu quan theo các hiệp định đã ký kết  Mặc dù cắt giảm thu xuất nhập khẩu thì kim ngạch sẽ tăng nhiều và cơ sở tính thu cũng tăng, song mức độ tăng của thu do kim ngạch tăng không bù lại được số giảm thu do thu suất giảm LOGO 3 4 Một số dự báo  Tốc độ tăng trưởng kinh tế VN năm 2009 có thể sẽ thấp hơn năm 2008 do tác động ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới giảm sẽ kéo theo số thu NSNN... cầu Trong đó, khoảng 1 tỷ USD bù 4% lãi suất ngân hàng, nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất; miễn, giảm, giãn thu , đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ LOGO 3 Thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO  Sau khi gia nhập WTO, thu quan là một lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất với việc phải giảm các hàng rào thu quan theo lộ trình các cam kết :  Theo cam kết WTO đối với các ngành hàng sản xuất trong. .. chiếm khoảng 30 – 35% tổng thu NSNN  Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và kinh tế FDI là có xu hướng gia tăng tỷ trọng đóng góp từ 4-5% lên đến trên 9%  Thành phần kinh tế quốc doanh đang có khuynh hướng giảm mạnh LOGO 2 Thực trạng thu NSNN Việt Nam  Nguyên nhân của việc giảm nguồn thu từ khu vực quốc doanh:  Hiệu quả, chất lượng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng suy... xắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá nên số lượng các doanh nghiệp, công ty nhà nước đang bị giảm đi, thay vào đó là khu vực kinh tế ngoài nhà nước lại có tốc độ phát triển nhanh hơn LOGO 2 Thực trạng thu NSNN Việt Nam  Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới:  Quý I năm 2009 giá dầu thô giảm mạnh tới gần 50% so với cùng kỳ 2008  Nguồn thu về xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng... thu nhập khẩu hàng năm LOGO 3 Thu NSNN khi Việt Nam gia nhập WTO Lĩnh Vực Cam kết tại thời điểm gia nhập WTO Cam kết cuối cùng ↓ 4,0% Nhập khẩu Công nghiệp Nông nghiệp 17,4% 25,2% 16,1% 13,4% ↓ 4,2% ↓ 3,5% 21,0% 12,6%  Số thu thuế về xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT hàng nhập khẩu đang có xu hướng giảm do thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế... < Nguồn: Trích Phụ lục số 1 – Văn bản nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 – Quốc hội nhà nước Việt Nam ban hành ngày 08/11/2008> LOGO LOGO Danh sách thành viên: STT Thành Viên 1 Phạm Ngọc Tân 2 Trần Mạnh Thắng 3 Phan Thị Thanh 4 Nguyễn Phương Thảo 5 Nguyễn Thị Thảo 6 Trương Quang Thế 7 Nguyễn Vũ Thể 8 Lê Huy Thịnh (NT) 9 Hoàng Văn Thu n LOGO ... nước, hầu hết đều phải giảm bảo hộ bằng cách giảm thu , có rất ít các ngành hàng được giữ nguyên mức bảo hộ về thu  Tính trung bình, mức bảo hộ bằng thu từ khoảng 30,4% sẽ phải giảm xuống còn 15,3% (chỉ riêng việc giảm thu nhập khẩu theo cam kết WTO cho cả giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO là 300 triệu USD, tương đương 4.800 tỷ đồng Trung bình giảm khoảng 1.000 tỷ/năm, khoảng 6 - 7% số thu thuế . chất phát sinh của các khoản thu. Căn cứ vào tính chất cân đối của ngân sách Nhà nước.  Các nhân tố ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước: GDP bình. tập trung của Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Thu Ngân sách Nhà nước : Thu ngân sách nhà nước bao gồm các quan hệ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua" doc, Tài liệu Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua" doc, Tài liệu Báo cáo " Đánh giá hoạt động của các nhân tố đến thu ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian qua" doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn