Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường doc

80 455 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 10:20

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường MỞ ĐẦU Công nghệ đo lườngmột trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự tồn tại và phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở thống nhất hoá các chuẩn mực tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng tiến tới kết các hiệp ước thừa nhận lẫn nhau đang là xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Phát triển kỹ thuật công nghệ đo lường là nhiệm vụ bức thiết đối với mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện nay, góp phần tăng cường giao lưu sản phẩm hàng hoá thúc đẩy quá trình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ. Cùng với sự phát triển củacác ngành khoa học điện tử, tin học v.v… kỹ thuật đo lường không ngừng được phát triển ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đào tạo nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng mở rộng qui mô đào tạo. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển có nền kinh tế lạc hậu, do vậy việc đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật đo lường các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp bách mang tính chiến lược trong việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nước nhà góp phần tăng cường sự quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng trong toàn bộ nền kinh tế–xã hội, theo hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng thống nhất trên toàn lãnh thổ. Trong hệ thống các Trường Đại học của cả nước, Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật triển khai nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ góp phần đáp ứng nhu cấu phát triển nông nghiệp và hiện đại hoá nông thôn Việt Nam, tiến tới hoà nhập khu vực quốc tế. Trước vận hội mới thách thức mới của thời đại đòi hỏi trường phải có những bước nhảy vọt trong khoa học kỹ thuật công nghệ giáo dục đào tạo, trong đó cần bổ xung nâng cấp chiều sâu hệ thống trang thiết bị đo lường cơ điện nông nghiệp. Kết hợp giữa lý thuyết thực hành không ngừng nâng cao chất lượng là mục tiêu đào tạo của nhà trường. Công tác đo lường thí nghiệm là nhu cầu tất yếu để tồn tại phát triển của trường trong thời gian hiện nay trong tương lai. Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các cơ sở thực hành đo lường, dựa vào các tài liệu có liên quan, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, Thạc Sĩ Ngô Trí Dương trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo, Thạc Sỹ Ngô Trí Dương trong quá trình thực hiện đề tài. Chân thành cảm ơn cán bộ phòng quản lý chất lượng nhà nước, các bạn sinh viên đồng nghiệp Trường Đại Học Nông Nghiệp I đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện hoàn thành bản luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Chuơng I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1.1. Khái quát chung Ở các nước tiên tiến khoa học kỹ thuật công nghệ đo lường phát triển đạt trình độ cao đã hỗ trợ cho các ngành kinh tế phát triển làm tăng hiệu quả sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Làm cơ sở phát khoa học công nghệ đo lường điều khiển, công nghệ tự động hoá phát triển các ngành khoa học kỹ thuật công nghệ có hiệu quả. Một trong những yếu tố chiến lược phát triển khoa học công nghệ giáo dục là phát triển ứng dụng kỹ thuật công nghệ đo lường hiện đại theo các mô hình đo lường có ứng dụng kỹ thuật vi sử lý máy tính phục vụ cho đào tạo nghiên cứu trong hệ thống các trường Đại học. Kỹ thuật số đã cải thiện một bước đáng kể chất lượng đo lường. Các phương tiện đo được gọn nhẹ hơn, khả năng làm việc nhiều hơn, độ chính xác độ tin cậy các phép đo cao hơn, có tốc độ nhanh ổn định hơn v.v…có khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy tính, máy in v.v…. Ứng dụng kỹ thuật vi xử lý các thiết bị ngoại vi ngày nay đã mở ra sự phát triển vượt bậc trong kỹ thuật công nghệ đo lường chiếm một tỷ lệ khá lớn so với các lĩnh vực khác, hiện nay là phần tử quan trọng trong các hệ thống thông tin đo lường điều khiển. Hệ thống thông tin đo lường có ứng dụng kỹ thuật vi xử lý có tốc độ đo xử lý nhanh, cho phép thực hiện các phép đo tự động đồng thời nhiều kênh, độ tin cậy độ chính xác cao v. v…được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động phân loại sản phẩm. Hệ thống chuẩn đoán kỹ thuật trong quá trình điều khiển tự động v.v… Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Nhờ có hệ thống đo lường ứng dụng kỹ thuật vi xử lý người ta đã tạo ra các thiết bị đo thông minh nhờ cài đặt vào chúng các bộ vi xử lý hay vi tính đơn phiếm chúng có những tính năng hơn hẳn các thiết bị đo thông thường, có thể tự xử lý lưu giữ kết quả đo, làm việc theo chương trình, tự động thu thập số liệu đo v.v… 1.2.Vai trò vị trí đo lường Công tác đo lườngmột trong những yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước nói chung của trường ĐHNN I nói riêng trong tương lai. Góp phần nâng cao chất lượng đào taọ, phục vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai, nâng cao tiềm lực khoa học kỹ thuật công nghệ tiến kịp trình độ trong khu vực trên thế giới. Trường ĐHNN I coi công tác đo lường thực nghiệm nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu chất lượng đào tạo của trường. Thực hành thí nghiệm là nội dung bắt buộc đối với mỗi sinh viên rất được trú trọng trong công tác nghiên cứu triển khai nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu sinh trong trường. Đo lường thực nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu triển khai bao hàm nhiều lĩnh vực Cơ Điện, môi trường đo như xác định: cơ, lý tính của đất, các chỉ tiêu sinh học của thực, động vật, các chỉ tiêu môi trường, các chỉ tiêu máy móc thiết bị v.v…được thực hiện thường xuyên ở càc bộ môn của các khoa, các trung tâm chuyên ngành, các cơ sở thực hành của trường. Trong thời gian học tập sinh viên của khoa Cơ Điện phải hoàn thành một khối lượng đo lường thực nghiệm trong thí nghiệm, thực hành khá lớn như ngành cơ khí chiiếm 41%, ngành điện chiếm 40%, ngành công nghiệp công trình nông thôn 37%, đào tạo sau đại học nghiên cứu sinh 12%, phục vụ đề tài nghiên cứu 25%. Để đáp ứng những nhu cầu trên trang thiết bị đo lưòng, đo lường Cơ Điện Nông Nghiệp phải thoả mãn các nhu cầu sau: - Phục vụ mục tiêu đào tạo của khoa Cơ Điện. Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường - Phục vụ nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao kỹ thuật công nghệ tiến tới hoà nhập trong khu vực. - Phục vụ công tác nghiên cứu triển khai trong thiết kế chế tạo thử nghiệm các mẫu máy, thiết bị Cơ Điện sử dụng trong sản suất nông nghiệp chế biến nông sản. - Tham gia xác định các thông số của hệ thống điện phục vụ cho quy hoạch tổng thể, các chỉ tiêu kinh tế của lưới điện nông nghiệp hiện tại trong tưong lai. - Phục vụ công tác nghiên cứu tiết kiệm sử dụng các dạng năng lượng trong nông nghiệp chế biến nông sản. - Kiểm tra tình trang kỹ thuật của ôtô, máy kéo. - Kiểm tra thử nghiệm các trang thiết bị điện trên ôtô, máy kéo. - Đo lường các đại lượng vật lý phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường. Têu chuẩn hoá công tác đo lường thực nghiệm theo pháp luận của nhà nước, tham gia quản lý chất lượng, kiểm định đánh giá sản phẩm Nông nghiệp. Hệ thống trang thiết bị đo lường thử nghiệm của khoa Cơ Điện phải mang tính đồng đều, thuận lợi có tính năng kỹ thuật phù hợp không những cho đào tạo mà cả cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ngoài hiện trường có khả năng nối ghép với các thiết bị ngoại vi v.v… Đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ mạnh công tác quản lý sử dụng có hiệu quả. 1.3. Hiện trạng trang thiết bị đo lường cơ điện. Hệ thống trang thiết bị đo lường của khoa Cơ Điện đang được sử dụng chủ yếu dựa trên mô hình đo lường tương tự (hình 1.1) để đo các đại lượng cơ học như kéo, nén, xoắn v.v… các đại lượng điện như: Ι, U, P v.v… các đại lượng môi trường như độ ẩm, nhiệt độ, áp suất v. v… Đo lường thử nghiệm trang thiết bị điện trên ôtô, máy kéo. Được trang bị từ năm 1960 hầu hết các thiết bị đều của Liên Xô được bổ xung vào những năm 1980 năm 1985. Mặc dù các thiết bị đã được nhiệt đới hoá xong, cho đến nay hầu hết đều đã bị hư hỏng hoặc qua sửa chữa. Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Tổ chức quản lý sử dụng các trang thiết bị trên chủ yếu ở các bộ môn chuyên ngành bảo quản theo các phòng thí nghiệm. 1.3.1. Phòng thí nghiệm kim loại – sửa chữa – Trực thuộc bộ môn kim loại sửa chữa. Phòng có các thiết bị máy móc như sau: Thiết bị đo độ bóng, độ cứng bề mặt của các chi tiết. Thiết bị tôi cao tần. Lò nung nhiệt độ cao. Kính hiển vi quang học. Một số dụng cụ đo phục vụ cho công tác sửa chữa. Các thiết bị trên một số bị hư hỏng, một số còn lại chất lượng không đảm bảo không thể đáp ứng được công tác đào tạo của khoa. 1.3 2 Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu –Trực thuộc bộ môn Cơ học kỹ thuật được trang bị: Máy đo lực kéo, nén. Máy đo mômen quay. Một số dụng cụ đo chuyên dùng phục vụ cho các bài thí nghiệm đo ứng suất, biến dạng của vật liệu khi tiến hành thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện –Trực thuộc bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện, phục vụ chủ yếu cho sinh viên chuyên ngành điện, máy móc thiết bị rất đa dạng, nhiều chủng loại. Có thể phân thành các nhóm: Máy biến áp đo lường các loại. Các dụng cụ đo: A, V, P, Hz v.v… Các dụng cụ mẫu. Các thiết bị dụng cụ trên có độ chính xác thấp, không còn đồng bộ rất lạc hậu. Hiện nay phòng thí nghiệm chỉ phục vụ công tác thực tập thí nghiệm của sinh viên mang tính chất cơ bản không thể thiếu trong đào tạo. Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường 1.3.3. Phòng thí nghiệm cung cấp sử dụng điện–Trực thuộc Bộ môn cung cấp điện, phòng phục vụ thực tập chủ yếu cho sinh viên chuyên ngành điện. Máy biến áp đo lường. Các dụng cụ đo:A, V, P, Hz v.v… Các dụng cụ mẫu. Máy hiện sóng. Thiết bị tự ghi. Thiết bị đo, đếm các thông số đường dây cao hạ áp. Thiết bị đo chuyên dùng trong mạch đo lường bảo vệ. Hiện nay hầu hết các thiết bị trên đều bị hư hỏng hoặc quá lạc hậu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học . 1.3.4.Phòng thí nghiệm Ôtô, máy kéo-Trực thuộc bộ môn ôtô, máy kéo, được trang bị: Hệ thống kiểm tra chuẩn đoán kỹ thuật động cơ ôtô, máu kéo . Hệ thống kiểm tra các trang thiết bị điện trên ôtô máy kéo. Thiết bị kiểm tra cung cấp nhiên liệu . Thiết bị kiểm tra hệ thống đốt cháy. Các dụng cụ đo chuyên dùng: V, A, N, v.v… Hiện nay hầu hết trang thiết bị trên đều hư hỏng hoặc đã qua sửa chữa, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ công tác thực tập của sinh viên. 1.3.5.Phòng thực tập Thuỷ lực- Trực thuộc Bộ môn Máy nông nghiệp, phòng được trang bị: Thiết bị đo áp suất. Thiết bị đo lưu lượng. Thiết bị đo vận tốc. Một số thiết bị phục vụ cho công tác khảo nghiệm Máy nông nghiệp. Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Có thể mô tả hiện trạng trang thiết bị đo lường của khoa Cơ Điện theo đồ hình1.1. Hầu hết các trang thiết bị đều thuộc mô hình đo lường tương tự, các thiết bị đo chủ yếu là loại cơ điện trong vùng thông số ổn định (tần số, biên độ v.v…) không thích ứng với công tác nghiên cứu khoa học, phần lớn đến nay đã lỗi thời hoặc qua sửa chữa nhiều lần không đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Việc trang bị nâng cấp hệ thống trang thiết bị đo lường cơ điện nông nghiệp của Khoa Cơ Điện sẽ đáp ứng đầy đủ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu triển khai của khoa. Đáp ứng được công tác đo lường kiểm tra chất lượng tiến tới tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhà nước, tham gia quản lý chất lợng, kiểm định đánh giá sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường giao lưu kỹ thuật công nghệ với các nước trong khu vực trên thế giới. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CƠ ĐIỆN Sử dụng điện Truyền điện Trạm điện Mạng điện BM cơhọcKTThiết bị dụng cụ đo thử nghiệm các đại lượng: lực kéo, mômen Các thiết bị phần lớn đã hư hỏng không đáp ứng được nhu cầu thực Phòng thí nghiệm thực hành Điện tử Kỹ thuật điện TĐ hoá Máy điện Các thiết bị dụng cụ đo điện kiểu cơ điện đo các đại lượng I, U, W, Wh, cos, f, Thiết bị quan sát: Dao động điện từ Vùng làm việc ổn định (biên độ, tần số ) độ chính xác: từ 0.5 đến 2.5 điều kiện làm việc ổn định Trang thiết bị đo lường Hệ thống trang thiết bị đo lường khoa Cơ Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Hình 1.1. Thiết bị đo khoa cơ điện 1.4. Kết luận: Qua những phân tích đánh giá về hiện trạng, xu thế phát triển, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác đo lường trong việc nghiên cứu khoa học cho thấy “xây dựng đánh giá dụng cụ đo lường trong các phòng thí nghiệm kỹ thuật đo lường” là hoàn toàn đúng đắn kịp thời phù hợp mục tiêu hiện đại hoá công nghiệp hoá nền sản xuất nông nghiệp nói riêng xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. 1.5. Hệ thống đơn vị đo lường dẫn xuất chuẩn. Việc thành lập các đơn vị, thống nhất đơn vị đo lườngmột quá trình lâu dài, biến động. Việc xác định đơn vị, tổ chức đảm bảo đơn vị tổ chức kiểm tra, xác nhận mang tính khoa học, kỹ thuật, tổ chức pháp lệnh. Việc thống nhất quốc tế về đơn vị, hệ đơn vị v.v… mang tính chất hiệp thương qui ước. [...]... căn cứ về kỹ thuật công nghệ để đáp ứng yêu cầu mục đích sử dụng Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Ngày nay các phương tiện đo lường có ứng dụng kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số vi xử lý đang chiếm ưu thế trong các phép đo đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trong sự phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật công nghệ Công nghệ đo lường hiện... Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp 2 1 3 Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Hình 1.16 Chuyển đổi kiểu điện từ a, Loại điện cảm; b, Loại hỗ cảm; c, Kiểu vi sai 1 Lõi sắt từ; 2 Cuộn dây; 3 Phần động; δ Khe hở không khí Các chuyển đổi điện cảm hỗ cảm đựơc dùng để đo các đại lượng không điện khác nhau như : - Đo. .. đo lường Thông qua nguyên lý đo phương tiện đo các đại lượng vật lý cần đo được xác định chính xác về mặt định lượng được thể hiện kết quả bằng số so với đơn Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp vị chuẩn của đại lượng cần đo kết quả đo được thể hiện bằng con số so với đại lượng đo của nó Sau đây là một số các mô hình đo lường cơ bản 1.6.1 Mô hình đo lường. .. thị số 4, bộ nhớ số 5 thiết bị thể hiện 6 Quá trình đã thực hiện phép ánh xạ đại lượng cần đo X (hay đại mẫu X0) là một hàm liên tục sang một tập hợp các số N (N0) mang tính rời rạc Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp đồ phối hợp các thao tác đo lường A/ D cơ bản trên hình 1.4 Thao cơ bản của quá trình đo bao gồm 4 bước chính sau: Đưa Xo vào thiết bị đo. .. sử dụng trong vận hành phải quan tâm tới các yếu tố như điều kiện môi trường, đào tạo cán bộ nhân viên lành nghề Duy trì đều đặn chế độ bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ 1.8.2 Các đặc tính cơ bản của phương tiện đo Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp 1.Sai số của phương tiện đo Các đại lượng cần đo đều có một giá trị thực của nó, đógiá trị phản ánh... Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Tđo=Tođ-To (1-3) Tốc độ đo nhanh cũng rất cần trong các phương tiện đo phân kênh hay nối tiếp Nay do ứng dụng kỹ thuật điện tử, vi xử lý máy tính có thể đáp ứng được tốc độ đo nhanh đến micrô giây nhanh hơn 1.8.3 Cấu trúc cơ bản của phương tiện hệ thống đo lường 1 Mô tả cấu trúc Về cơ bản cấu trúc của phương tiện đo lường. .. để đo các di chuyển thẳng, di chuyển góc, đo biên độ rung từ vài phần trăm mm đến vài mm Chuyển đổi cảm ứng có ưu điểm: Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Tín hiệu ra của các chuyển đổi có giá trị tương đối lớn từ vài phần vôn đến vài chục vôn nên mạch đo không cần khuếch đại Độ nhạy của chuyển đổi cho phép đo được các di chuyển nhỏ, đo tốc độ, gia tốc và. .. thống đo hay máy tính Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp -Sai số của các chuyển đổi đảm bảo nhỏ nhất để nâng cao độ chính xác của các chuyển đổi cấp, đồng thời nâng cao độ chính xác của các phép đo hay dụng cụ đo -Độ nhạy của các chuyển đổi thích hợp cho các ứng dụng phản ánh được với các biến động đủ nhỏ của tín hiệu đầu vào trong dãi đo -Đặc tính động của... ) sai số này còn gọi là sai số phụ Tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của dụng cụ đo là cấp chính xác Cấp chính xác của dụng cụ đogiá trị sai số cực đại mà dụng cụ đo mắc phải Người ta quy định cấp chính xác của dụng cụ đo đúng bằng sai số tương đối quy đổi của dụng cụ đo đó γ n% = Δm *100% XN (1-1) Trong đó: XN- là giá trị cực đại của thang đo Δm- là sai số tuyệt đối cực đại γn- là sai số ngẫu... nhạy của phương tiện đo Độ nhạy cho biết khả năng làm việc của phương tiện đo đối với đại lượng cần đo Phương tiện đođộ nhạy càng cao càng tốt Đặc trưng cho độ nhậy của Đề tài: Xây dựng đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp phương tiện đo là ngưỡng nhậy của phương tiện cho biết khả năng mà thiết bị có thể phân biệt được giá trị nhỏ nhất của đại lượng đo S= ΔX ΔY (1-2) Trong . Đồ án tốt nghiệp Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng và. khiển tự động v.v… Đồ án tốt nghiệp Đề tài: Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường Nhờ có hệ thống đo lường ứng dụng kỹ thuật vi xử lý người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường doc, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường doc, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường doc

Từ khóa liên quan