1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý nhà nước >

Tài liệu Báo cáo tổng hợp: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước pdf

Tài liệu Báo cáo tổng hợp

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

... pháp, Bộ Tài chính để xây dựng 5 báo cáo đánh giá chuyên đề, cụ thể là:- Quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước Việt Nam,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong ... thể chế,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh ... đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ Thưký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ, tỉnh).4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức xhội về cải cách hành chính. Cải cách hành chính...
 • 48
 • 634
 • 0
Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

... pháp, Bộ Tài chính để xây dựng 5 báo cáo đánh giá chuyên đề, cụ thể là:- Quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước Việt Nam,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong ... thể chế,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh ... đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ Thưký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ, tỉnh).4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức xhội về cải cách hành chính. Cải cách hành chính...
 • 48
 • 954
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

... với chính quyền địa phương.2.3.12 Quản lý nhà nước về nhà ở và các loại công thự thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Xây dựng với quản lý vốn, giá trí tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Tài chính. ... cơquan. Sự vận hành của bộ máy hành chính Nhà nước sẽ tốt hơn, đem lạihiệu lực và hiệu quả hoạt động cao của toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước và mỗi cơ quan; biên chế nhà nước sẽ tinh giảm ... xét:1- Đánh giá cách phân giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tráchnhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay làchưa phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước. ...
 • 48
 • 2,287
 • 3
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

... còn thấp cần1Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý ... hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đếncấp huyện và hệ thống bảng lương hành chính, sự nghiệp.Thực hiện Nghị định trên, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành các quyết ... lý nhà nước vềđào tạo được kiện toàn và tăng cường một bước về năng lực. Bên cạnh 2 Họcviện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia, còncó 62 trường chính trị, hành chính...
 • 78
 • 1,149
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

... Nam theo quy định của Nhà nước. PPPPhần thứ hai Cải cách ngân sách nhà nước Việt Namvà mối quan hệ với cải cách hành chính nhà nước Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa x hội ... tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước cải cách tài chính công; kết quả và các tồn tại hiệnnay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các ... vậy, cải cách hành chính Nhà nước có nội dung quan trọng là cải cách thể chế, cải cách bộ máy quản lý ngânsách, cải cách thủ tục ngân sách, Trong điều kiện kinh tế thị trường, khi mà Nhà nước...
 • 59
 • 825
 • 2
danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

... cải cách hành chính còn hạn chế.6.3. Nguyên nhânBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo tổng hợp: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước !!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhóm ... pháp, Bộ Tài chính để xây dựng 5 báo cáo đánh giá chuyên đề, cụ thể là:- Quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước Việt Nam,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong ... thể chế,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu,- Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh...
 • 48
 • 2,876
 • 15
Tài liệu Chuyên đề

Tài liệu Chuyên đề "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu" pptx

... đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Th! ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà n!ớc tronglĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà n!ớc ... tắt4I/ Đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ và chính quyền địa ph!ơng.61. Kết quả về cải cách vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệthống hành chính nhà n!ớc61.1 Đánh ... vẫn phải thành lập. Do đó, trong những năm cải cách hành chính đ thành lập mới và nâng cấp tổ chức những cơ quan sau:- Thành lập Bảo hiểm x hội Việt Nam; Uỷ ban Chứng khoán Nhà n!ớc.- Thành lập...
 • 48
 • 1,220
 • 7
Tài liệu Chuyên đề:

Tài liệu Chuyên đề: "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực" docx

... hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà n!ớctrong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(Đội ngũ cán bộ, công chức nhà n! ớc)!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhóm ... đây là đánh giá khái quát những kết quả và tồn tại của cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Những đánh giá cụ thể đ!ợc thể hiện ở phần phụ lục qua 4 báo cáo về ... công chức hành chính Nhà n!ớc chiếm khoảng 22% của tổng số công chức hành chính. - Tỷ lệ nữ công chức trong các đơn vị sự nghiệp chiếm khoảng 90% của tổng số công chức nữ và khoảng 60% của tổng số...
 • 78
 • 427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính côngđánh giá cải cách hành chính nhà nướcbáo cáo tổng kết công tác cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chính nhàbáo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viêntài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo đánh giá cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chính của lê thánh tôngđánh giá cải cách hành chínhtiêu chí đánh giá cải cách hành chínhchỉ số đánh giá cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chính của vua minh mạngđánh giá cải cách hành chính của minh mạngđánh giá thực trạng cải cách hành chính nhà nướcđánh giá nhân sự hành chính nhà nướcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP