1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác  lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng hiện nay

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng hiện nay

... THU DNG Đổi mới phơng pháp dạy học triết học mác - Lênin theo hớng tích cực bồi dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng cao đẳng kinh tế - kế hoạch đà nẵng hiện nay LUN ... hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong trường. Trên cơ sở đề xuất PPDH triết học M¸c - Lênin theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng, ... dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 1.1. Phơng pháp dạy học và các vấn đề liên quan đến đổi mới phơng pháp dạy học 1.2. Đặc điểm môn triết...
 • 114
 • 760
 • 3
Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong giảng dạy phần i môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lê nin

Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong giảng dạy phần i môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

... hành theo hướng đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới thiết kế bài giảng cũng như phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng tích cực bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên. ... thuận lợi cho quá trình bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua môn học. 1.3.3. Những vấn đề đặt ra trong việc bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua ... ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH1.1. Thế giới quan duy vật biện chứng và sự cần thiết bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên 1.1.1. Thế giới quan duy vật biện chứng Do yêu cầu tự nhiên...
 • 112
 • 1,424
 • 2
Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học cơ học lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm

Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy họchọc lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm

... quan khoa học triết học làm phơng pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả cao trong dạy học. Thậm chí, nhiều GV vẫn theo nếp cũ đọc - chép mà cha tích cực đổi mới phơng pháp dạy học kết hợp giữa thực ... dỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học học lớp 10 THPT chơng "Động lực học chất điểm".2. Mục đích nghiên cứu- Nghiên cứu khai thác ý nghĩa triết học ... có nhiều biến đổi vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX.1.2. Nội dung cơ bản của thế giới quan theo triết học Mác- Lê ninNội dung cơ bản của triết học Mác -Lê nin bao gồm hai phạm trù vật chất và ý...
 • 68
 • 724
 • 0
một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên hà nội hiện nay

một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên hà nội hiện nay

... Tầm quan trọng của việc giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên Hà Nội hiện nay 1.1. thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng ... Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp 2.1. Thực trạng việc giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên Hà Nội hiện nay Giáo ... vật biện chứng đối với sinh viên hiện nay 1.1.1. Thế giới quan duy vật biện chứng và vệc giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng 1.1.1.1. Thế giới quan duy vật biện chứng Trong cuộc sống hàng...
 • 117
 • 930
 • 0
Giáo dục đạo đức giá trị truyền thống cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  tài chính vĩnh long trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục đạo đức giá trị truyền thống cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... THỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-TÀI CHÍNH VĨNHLONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Khái quát về Vĩnh Long và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chínhVĩnh Long2.1.1. Khái quát đặc điểm kinh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ___________Phan Thị HàGIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONGTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN ... ơn Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long đãtạo mọi điều kiện thuận lợi để bản thân tham gia tốt khóa học. Thực hiện đề tài:“Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường Cao...
 • 117
 • 771
 • 4
Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên

... cho sinh viên * Nội dung quản lý - Quản lý việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chƣơng trình giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức cho sinh viên theo kế hoạch năm học. Trong giai đoạn hiện nay ... đức cho SV trƣờng CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 3.3- Khách thể điều tra - Cán bộ quản lý trƣờng cao đẳng Kinh tế - Tài chính Tỉnh thái Nguyên - Giảng viên, sinh viên Trƣờng CĐ Kinh tế ... đức cho sinh viên 76 3.2.4- Chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức cho sinh viên 77 3.2.5- Tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho...
 • 109
 • 2,201
 • 11
Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng

Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

... NSVH cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2.3. Thực trạng công tác quản lý giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2.3.1. Kế hoạch ... sống văn hoá cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2.2.2.1. Nội dung giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 2.2.2.2. Hình thức giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên 2.2.2.3. ... CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hoá cho sinh viên...
 • 26
 • 1,828
 • 8
Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Đổi mới phương pháp dạy học phần pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng y tế hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYỄN VĂN HỢIĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN "PHÁP LUẬT"NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNHCHUN NGÀNH: ... TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN BIÊN SOẠNNguyễn Văn Hợic~CHƯƠNG 2THỰC NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌCPHẦN PHÁP LUẬT NHẰM GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH2.1. ... ,"RCh!- " ;Đổi mới phương pháp dạy học học phần " ;pháp luật" nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh"I3I,FfD3@2....
 • 108
 • 777
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh tiểu họcphương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cựctiểu luận triết học vai tro triet hoc mac lenintrong viec boi duong the gioi quan duy vat cho sinh vien dai hoc vinhthế giới quan duy vật biện chứng đối với sinh viên học viện báo chí và tuyên truyềnsinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoạicác biện pháp quản lý hoạt động gdđđ cho sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nộiđổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng phát huy tích cực của người học ở trường cao đẳng sư phạm nghệ an hiện nayđổi mới phương pháp dạy họcđịnh hướng đổi mới phương pháp dạy họccác hình thức đổi mới phương pháp dạy họckế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn hóa họcđổi mới phương pháp dạy học môn vănđổi mới phương pháp dạy học môn toán 9đổi mới phương pháp dạy học thể dụcđổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thôngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ