Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS
... hoàn thiện bài hơn . Chúng em chân thành cảm ơn ! 2NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -- - -- - -- - -- -- -- - -- - -- - NHẬN XÉT CHUNG :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ nguyên tử cuả nguyên tố đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp thu nguyên tử. Muốn có phổ hấp thu nguyên tử ... thực nghiệm, phụ thuộc vào tất cả các điều kiện thực nghiệm để hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu.D : Cường độ vạch phổ hấp thu nguyên tử. 41.2. Quá trình nguyên tử hóa mẫu :Nguyên tử hóa mẫu phân tích...
 • 53
 • 1,439
 • 6

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
... trưng của nguyên tố đó. 2 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử AAS: dựa trên phổ hấp thu tử ngoại hoặc thấy được của các nguyên tố được nguyên tử hoá. ... kích thích nguyên tử: Bằng năng lượng C m ta có phổ phát xạ nguyên tử, Bằng chùm tia đơn sắc ta có phổ hấp thu nguyên tử. Trong phép đo phổ hấp thu nguyên tử đám hơi nguyên tử của mẫu trong ... thống nguyên tử hóa mẫu phân tích. Hệ thống này được chế tạo theo hai loại kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu. Đó là kĩ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa đèn khí (lúc này ta có phép đo F -AAS) kỹ thuật...
 • 46
 • 2,583
 • 9

Phân tích hàm lượng các kim loại mn, pb trong một số loài nhiễm thể ở nghệ an bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Phân tích hàm lượng các kim loại mn, pb trong một số loài nhiễm thể ở nghệ an bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
... của phân tích điện hóa hòa tan - Phân tích môi trường. - Phân tích lâm sang. - Phân tích thực phẩm : Các kim loại nặng như Cu, Pb, Cd, Hg,Mn, Fe… trong thực phẩm thường được phân tích bằng Von-Ampe ... vạch phổ hấp thụ.IV.1.2. Nguyên tắc và trang bị của phép đo AAS Phương pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên tố được gọi là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (phép ... thống nguyên tử hóa mẫu phân tích. Hệ thống này được chế tạo theo hai loại kỷ thuật nguyên tử hóa mẫu: Kỷ thuật nguyên tử hóa bằng ngọn lửa đèn khí (lúc này ta có phép đo F- AAS) và kỷ thuật nguyên...
 • 55
 • 1,354
 • 7

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx

ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM potx
... và tạo ra phổ của nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp thu nguyên tử. 1.2. Nguyên tắc của phép đo AAS Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên sự hấp thụ chọn ... lớp hơi nguyên tử N: Nồng độ nguyên tử chất phân tích trong lớp hơi 1.3. Các bước chuẩn bị phân tích bằng AAS: Chuẩn bị: 1. Hệ thống đèn phát ra nguồn sáng hấp thu 2. Hệ thống nguyên tử hóa ... Cần Thơ, 11 - 2008 2MỤC LỤC PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) 3 1. Nguyên tắc của phép đo AAS 3 1.1. Nguyên tắc sinh phổ: 3 1.2. Nguyên tắc của phép đo AAS 3 1.3....
 • 16
 • 2,497
 • 9

Luận văn:NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY ESILICON VIỆT NAM pptx

Luận văn:NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY ESILICON VIỆT NAM pptx
... dự án. - Về mặt thực nghiệm: o Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán và áp dụng các thuật toán liên quan để trợ giúp cho việc đưa ra các đánh giá. o Thống kê, phân tích các số liệu thực tế ... tin việc sắp xếp/bố trí công việc - Bảng Project – Thông tin dự án - Bảng Evaluation – Thông tin đánh giá nhân viên 3.1.5 Phân tích dữ liệu Qua phân tích thực trạng và các chức năng của hệ ... 1 này, luận văn đã trình bày khái quát về khái niệm khai phá dữ liệu, phân lớp và các vấn đề liên quan đến phân lớp dữ liệu. Trong chương tiếp theo, luận văn sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng...
 • 24
 • 666
 • 2

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ ACID NUCLEIC, SINH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI PROTEIN - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ ACID NUCLEIC, SINH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI PROTEIN - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM
... yếu ở tế bào chất - Chủ yếu ở nhân tế bào - Trọng lượng phân tử 2 - 3.104 - 6 - Trọng lượng phân tử: 1 - 2.106 8 - cấu tạo Chuỗi kép - cấu tạo Chuỗi đơn - Chứa các gốc kiềm - Chứa các gốc kiềm ... Ký hiệu m - ARN im - messenger - người đưa tin) Trọng lượng phân tử của loại này từ 0,5 - 1,106, chiếm 3 - 4% tổng số ARN, chúng được tổng hợp ở nhân tế bào trên khuôn của phân tử ADN đây ... 1,5 triệu đ.v.C. - Thuộc loại đa phân tử, đơn phân là các axit amin. - Có hơn 20 loại axit amin khác nhau tạo nên các prôtêin. - Trên phân tử các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết...
 • 52
 • 2,738
 • 2

TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ, QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC AXITAMIN TRONG CƠ THỂ NGƯỜI VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM

TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ, QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC AXITAMIN TRONG CƠ THỂ NGƯỜI VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM
... acid amin cần phân giải hỗn hợp với những kỹ thuật sau - Sắc ký giấy, sắc ký lỏng - Điện di trên giấy, trên bản mỏng, trên gel - Sắc ký trao đổi ion - Sắc ký lỏng cao áp - Máy phân tích acid amin ... protein ( protid). - Các acid amin được hình thành từ protid là một trong những nhóm dưỡng chất thường hiện diện bằng những chuỗi dài phân tử. Sau quá trình phân giải các đại phân tử protid này ... học•Phản ứng tạo ester hóa - Sản phẩm là chất lỏng dễ bay hơi - Thực hiện trong điều kiện chân khôngCác phản ứng đặc trưng của acid aminCác phản ứng hóa học•Phản ứng với HNO2 - Phản ứng dùng định...
 • 62
 • 1,469
 • 0

tiểu luận hóa học thực phẩm

 tiểu luận hóa học thực phẩm
... Lipid Muối vô cơ Thịt cá 4 8-8 5,1 10, 3-2 4,4 0, 1-5 ,4 0, 5-0 ,6 Trứng cá 6 0-7 0 2 0-3 0 1-1 1 1-2 Gan cá 4 0-7 5 8-1 8 3-5 0, 5-1 ,5 Da cá 6 0-7 0 7-1 5 5-1 0 1-3 Generated by Foxit PDF Creator ... tách lớp Để yên Như vậy trong quá trình này cứ 1 phân tử triglyceride tác dụng với 3 phân tử CHO tạo ra một phân tử glycerol và 3 phân tử methyl ester. 4.2Qui trình sản xuất tham khảo ... còn lãng phí rất lớn vì phụ phẩm này chứa lượng lớn các chất dinh dưỡng (protein, lipid,…).  Do vậy việc nghiên cứu sx các sản phẩm từ phụ phẩm ĐVTS, đặc biệt là phụ phẩm các tra, cá basa đang...
 • 31
 • 2,256
 • 7

TIỂU LUẬN BAO BÌ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN BAO BÌ THỰC PHẨM
... 48K – Hóa Thực Phẩm Bài tiểu luận bao bì thực phẩm Bao bì kim loại TIỂU LUẬN BAO BÌ THỰC PHẨMđề tài : “ BAO BÌ KIM LOẠI” 1Nhóm 4 Lớp 48K – Hóa Thực Phẩm Bài tiểu luận bao bì thực phẩm Bao ... – Hóa Thực Phẩm Bài tiểu luận bao bì thực phẩm Bao bì kim loại1.3. Phân loại bao bì kim loại1.3.1. Phân loại theo hình dạng - Lá kim loại (giấy nhôm) - Hình trụ tròn: phổ biến nhất - Các dạng ... Theo vật liệu làm bao bì - Bao bì thép, sắt - Bao bì nhôm1.2.3. Theo công nghệ chế tạo - Lon 2 mảnh - Lon 3 mảnh7Nhóm 4 Lớp 48K – Hóa Thực Phẩm Bài tiểu luận bao bì thực phẩm Bao bì kim loạidẻo...
 • 49
 • 1,831
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tửxác định na ca fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử aasphân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faasphân tích định lượng bằng phổ hấp thu nguyên tửtiểu luận cảm quan thực phẩmtiểu luận hóa sinh thực phẩmtiểu luận công nghê thực phẩmtiểu luận chế biến thực phẩmtiểu luận công nghệ thực phẩmtiểu luận an toàn thực phẩmtiểu luận vi sinh thực phẩmtiểu luận ô nhiễm thực phẩmtiểu luận cấu trúc thực phẩmtiểu luận chuyên ngành thực phẩmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI