1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập và tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện và từ, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý trường đại học đồng nai

Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập và tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện và từ, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý trường đại học đồng nai

Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng chương trường tĩnh điện, học phần điện từ, chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường đại học đồng nai

... " ;Trường tĩnh điện& quot; học phần " ;Điện Từ", chương trình đào tạo cử nhân phạm vật trường Đại học Đồng Nai. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng được website hỗ trợ SV ôn tập tự ... kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng trong đại học theo học chế tín chỉ.5.3. Tìm hiểu thực trạng ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng của sinh viên trong học tập học phần " ;Điện ... dạy học chương " ;Trường tĩnh điện& quot;.5.6. Lựa chọn công cụ kỹ thuật thiết kế website hỗ trợ dạy học. 5.7. Xây dựng website hỗ trợ sinh viên ôn tập tự kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ...
 • 142
 • 654
 • 1
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học phạm Hà Nội

... XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ ... nhân các trường Đại học phạm, học phần các phương pháp phân tích Hoá lý. Đồng thời lấy đó làm cơ sở xây dựng các đề kiểm tra điều kiện, kiểm tra kết thúc học phần cho sinh viên. IV.2. Phƣơng ... cử nhân các trường Đại học phạm, học phần các phương pháp phân tích Hoá lý. Xử lí kết quả kiểm tra, bước đầu đánh giá chất lượng của các câu hỏi đó biên soạn. Cụ thể, đánh giá hệ thống...
 • 141
 • 4,398
 • 16
Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần mắt Các dụng cụ quang học, vật lí 11 - nâng cao

Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần mắt Các dụng cụ quang học, vật lí 11 - nâng cao

... - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức năng sau khi học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 nâng cao, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, ... THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN "MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC", VẬT LÍ 11 - NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC ... củng cố, ôn tập, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá Những kiến thức vật lí cơ bản cần hình thành trong quá trình học kiến thức mới cũng nhƣ trong quá trình ôn tập trong chƣơng trình vật lí ở trƣờng...
 • 116
 • 1,572
 • 1
Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần mắt. Các dụng cụ quang học, vật lí 11 - nâng cao.pdf

Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần mắt. Các dụng cụ quang học, vật lí 11 - nâng cao.pdf

... - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức năng sau khi học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 nâng cao, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, ... rèn cho HS kĩ năng tự học, hứng thú học tập nâng cao hiệu quả tự ôn tập của HS. 5. Phạm vi nghiên cứu Thiết kế Website hỗ trợ hoạt động ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các ... quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Hoạt động tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng phần kiến thức “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Các chức năng của website hỗ trợ...
 • 116
 • 1,057
 • 3
THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN

THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN "MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC", VẬT LÍ 11 - NÂNG CAO

... - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức năng sau khi học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 nâng cao, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, ... rèn cho HS kĩ năng tự học, hứng thú học tập nâng cao hiệu quả tự ôn tập của HS. 5. Phạm vi nghiên cứu Thiết kế Website hỗ trợ hoạt động ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các ... quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Hoạt động tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng phần kiến thức “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Các chức năng của website hỗ trợ...
 • 116
 • 672
 • 0
Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần Mắt, các dụng cụ quang học

Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần Mắt, các dụng cụ quang học

... - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức năng sau khi học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 nâng cao, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, ... rèn cho HS kĩ năng tự học, hứng thú học tập nâng cao hiệu quả tự ôn tập của HS. 5. Phạm vi nghiên cứu Thiết kế Website hỗ trợ hoạt động ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các ... quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Hoạt động tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng phần kiến thức “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Các chức năng của website hỗ trợ...
 • 116
 • 562
 • 0
Tìm hiểu ASP NET và xây dựng website phòng trọ sinh viên

Tìm hiểu ASP NET xây dựng website phòng trọ sinh viên

... Xử lỗiXử lỗi (debug) lần vết (tracing) các công cụ gỡ lỗi lần vết thôngtin đợc nâng cấp đáng tin cậy hơn. Mỗi trang tài liệu có thể sử dụng mộttrang xử lỗi riêng biệt ... FrameWork trang ASP.NET 162.4. Cấu hình trang ASP.NET 252.5. Kiến trúc trang ASP.NET 272.6. Tiến trình biên dịch trang ASP.NET 2.0 30Ch ơng III : Xây dựng ứng dụng Website phòng trọ sinh viên ... FrameWork cho phép chúng ta xây dựng có khả năng biến đổi giao tiếp với nhau giữa các kiến trúc khác nhau. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Những nhóm lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau để phát...
 • 52
 • 928
 • 3
Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN

Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN "MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC", VẬT LÍ 11 - NÂNG CAO pot

. động tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng phần kiến thức “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Các chức năng của website hỗ trợ HS tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến. thiết kế đƣợc Website hỗ trợ HS tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao, góp phần rèn cho HS kĩ năng tự học, hứng thú học tập và nâng cao. tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 92 26. Hoàng Anh Đức (2009) - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức và kĩ năng sau khi học...
 • 116
 • 547
 • 0
Thiết kế trang web hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức chương dòng điện xoay chiều vật lý lớp 12 (chương trình chuẩn)

Thiết kế trang web hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố kiểm tra đánh giá kiến thức chương dòng điện xoay chiều vật lớp 12 (chương trình chuẩn)

... Vật lớp 12 (chương trình chuẩn). - Các chức năng của trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng phần kiến thức “Dòng điện xoay chiều” – Vật ... II: Xây dựng trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố kiểm tra đánh giá kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” - Vật lớp 12 (chương trình chuẩn). Chương III: Thực nghiệm phạm. ... hỗ trợ cho hoạt động ôn tập, củng cố đang được sử dụng 1.3. Kết luận chương I Chương II: Xây dựng trang web hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố kiểm tra đánh giá kiến thức chương “Dòng điện...
 • 95
 • 1,609
 • 4
Thiết kế web hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra , đánh giá kiến thức phần mắt

Thiết kế web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra , đánh giá kiến thức phần mắt

... - Thiết kế trang Web hỗ trợ học sinh tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức năng sau khi học chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 nâng cao, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, ... rèn cho HS kĩ năng tự học, hứng thú học tập nâng cao hiệu quả tự ôn tập của HS. 5. Phạm vi nghiên cứu Thiết kế Website hỗ trợ hoạt động ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các ... quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Hoạt động tự ôn tập kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng phần kiến thức “Mắt. Các dụng cụ quang học , Vật lí 11 nâng cao. - Các chức năng của website hỗ trợ...
 • 116
 • 595
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10xây dựng website quản lý sinh viênxây dựng website hỗ trợ quản lý kinh doanh thuốc thú y và thủy sản trên mạng internetxây dựng website hỗ trợ học và thi toeflxây dựng website hỗ trợ học và thi toeflbài tập phục cho kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng nga của sinh viênhỗ trợ sinh viênmôn học hỗ trợ sinh viên itthủ tục vay vốn hỗ trợ sinh viênchương trình vay vốn hỗ trợ sinh viênhỗ trợ sinh viên vay vốn làm ănhỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàng đông áhỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàngchính sách hỗ trợ sinh viên vay vốnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ