Bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 HK I nâng cao

Bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 HK I nâng cao

Bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 HK I nâng cao
... Although Nga is tired, she still begins her work on time.  Despite being tired, Nga still begins her work on time.  Inspite of/ Despite + Noun/ Noun Phrase (concession) EXERCISES I/ Supply ... book then. 3. Khi đ i câu ra lệnh (Imperatives) sang gián tiếp, ta đ i HAI yếu tố là ng i, và trạng từ chỉ th i gian và n i chốn. a. Ng i: - Đ i ng i thứ NHẤT phù hợp v i CHỦ TỪ trong mệnh ... A. are-visit B. were-visited C. have been-visited D. were-have visited 10. My children are lucky_____________ the chance to visit the capital again. A. have B. having C. are having D. to...
 • 35
 • 685
 • 3

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1
... snows here in the winter. 3. I like a big breakfast every morning. 4. The films start very early. GERUNDS (V-ing) and TO INFINITIVE (To V) I/ Make the right choice for the verbs in brackets. ... anything here worth (to buy/ buying)?12. It’s no use (helping/ to help) him, is it?13. Did you miss (to see/ seeing) him yesterday?14. Did you miss (going/ to go) to Hanoi?15. Would you mind ... D. travelling4. I like that house. I would like _______there.A. live B. living C. to live D. to have lived5. Sometimes I would like_______ to play the piano.A. to learn B. learning C. learn...
 • 82
 • 2,919
 • 4

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 2
... English at university.A. is going to B. was going C. is D. was2. Look at those dark clouds! It_____.A. is raining B. rains C. will rain D. is going to rain3. I& apos;ve got two tickets. I_ _____ ... star.A. will be/ will be. B. will be/ is going to beC. is/ will be D. is going to. be/ will be23. 'Excuse me, waiter! This isn't what I ordered. I ordered a chicken.’ `Sorry, sir. I _______ ... shocking) news about the accident?28. I& apos;m not very (interested/ interesting) in sport.29. I didn't find his joke very (amused/ amusing).30. I am (frightened/ frightening) of spiders.II/...
 • 49
 • 4,289
 • 6

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf
... Although Nga is tired, she still begins her work on time.  Despite being tired, Nga still begins her work on time.  Inspite of/ Despite + Noun/ Noun Phrase (concession) EXERCISES I/ Supply ... book then. 3. Khi đ i câu ra lệnh (Imperatives) sang gián tiếp, ta đ i HAI yếu tố là ng i, và trạng từ chỉ th i gian và n i chốn. a. Ng i: - Đ i ng i thứ NHẤT phù hợp v i CHỦ TỪ trong mệnh ... A. are-visit B. were-visited C. have been-visited D. were-have visited 10. My children are lucky_____________ the chance to visit the capital again. A. have B. having C. are having D. to...
 • 35
 • 1,545
 • 41

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc
... B: No, it isn’t. It’s the most difficult exercise in this book. 4. B: No. he isn’t. He is ruder than his brother. 5. B: No, it isn’t. It’s warmer than yesterday. 6. B: No, he isn’t. He is more ... English 10 Period 4 LESSON 4: SPECIAL PASSIVE VOICE + EXERCISES I. Thể bò động của câu phủ đònh và nghi vấn: Ex: - (A) Mai doesn’t write this letter. (P) This letter isn’t written by Mai. ... (be)___________ quicker if I (walk)_______________. 5. I didn’t know you were in hospital. If I (know)______________, I (go)_______________ to visit you. IV/ Use conditional sentence type 2 with would...
 • 43
 • 1,576
 • 24

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 10 CHUONG TRINH NANG CAO

TU VUNG VA NGU PHAP TIENG ANH 10  CHUONG TRINH NANG CAO
... CONSERVATION 4UNIT 11: NATIONAL PARKS 6UNIT 12: MUSIC 8CONSOLIDATION 3 10 UNIT 13: THEATER AND MOVIES 11UNIT 14: THE WORLD CUP 13UNIT 15: THE PACIFIC RIM 15UNIT 16: HISTORICAL PLACES 17CONSOLIDATION ... 7CONSOLIDATION 1 8UNIT 5: TECHNOLOGY 9UNIT 6: SCHOOL OUTDOOR ACTIVITIES 11UNIT 7: THE MASS MEDIA 12UNIT 8: LIFE IN THE COMMUNITY 14CONSOLIDATION 2 16UNIT 9: UNDERSEA WORLD 1UNIT 10: CONSERVATION ... concert = I will go to the concert if I finish my homework. * If clause: If I finish my homework, * Main clause: I will go to the concert 1. FormIf clause Main clauseIf + S + V1… , S + will...
 • 31
 • 1,682
 • 1

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10
... night, I wouldn’t have been tired.B. I hadn’t been tired if I wouldn’t have stayed up late last night.C. If I had stayed up late last night, I would have been tired. D. I wouldn’t be tired if I ... pay attention (exp) chú ýdepend (v) dựa vào play cards (exp) ch i b i dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) tiếng Ngadocumentary (n) phim t i liệu shine (v) chiếu sángexit (n) l i ra wake (v) ... toxic level (n) mức độ độc h i establish (v) thành lập tropical (adj) nhiệt đ i hike mountains (v) leo n i wilderness (n) vùng hoang dãorphanage (n) tr i mồ c i orphaned (adj) mồ c i B. SPEAKING...
 • 5
 • 9,521
 • 255

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 có đáp ánbài tập ngữ pháp tiếng anh 10 nâng caobài tập ngữ pháp tiếng anh 10 cơ bảnbài tập ngữ pháp tiếng anh 10 hk2bai tap ngu phap tieng anh 10 unit 12bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 học kì 1tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng anh 10 hkii docbài tập ngữ pháp tiếng anh cơ bản lớp 10bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10bai tap ngu phap tieng anh lop 10bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10 cơ bảnbai tap ngu phap tieng anh lop 10 unit 4một số bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 10bai tap ngu phap tieng anh lop 10 violetbai tap ngu phap tieng anh lop 10 co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI