1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kỹ thuật >

Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

... 3 05 355 355 484 74 2 Vận tốc trục rô to (v/p) 2 950 2 970 1480 14 85 14 85 Số lợng búa (c) 54 72 54 74 112 Công suất lắp đặt (kw) 37 75 90 160 200 Diện tích sàng (dm2) 65 75 142 1 85 2 87 ... biến th c ăn gia súc, việc làm nhỏ các hạt ngũ cốc (độ nhỏ hạt th ng th ng từ 30 ữ 50 0àm) [7] chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ khối lợng công việc (trong th nh phần th c ăn chăn nuôi, nguyên ... Nghiên cứu một số th ng số ảnh hởng đến quá trình thoát sản phẩm của máy nghiền ngũ cốc kiểu búa - sàng rung năng suất 5 ữ 7t/h ứng dụng trong ngành sản xuất th c ăn chăn nuôi gia súc...
 • 90
 • 629
 • 0
Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

... 20 05 sn lợng tht gia cầm tăng cao hn 25% so vi tht bò v bng 75 % tht ln. Trng gia cm tng t 19 ,5 triu tn nm 1 970 lên 59 ,2 triu tấn năm 20 05. Trong các loại th t gia cầm th tht g chim t l cao. Trong ... chăn nuôi gia cầm ở nớc ta hiện nay ngày càng đợc mở rộng, xu hớng chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo hớng công nghiệp. Chuồng nuôi, các thiết bị chăn nuôi ... Việc nghiên cứu xác định một số th ng số của hệ th ng thu dọn phân trong chuồng nuôi gà lồng là vấn đề có ý nghĩa th c tiễn lớn nhằm thiết kế hoàn thiện chuồng nuôi, góp phần đa chăn nuôi gia...
 • 94
 • 586
 • 1
Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết kế hoàn thiện hệ thống thu dọn trong lồng nuoi gà lông công nghiệp

... 20 05 sn lợng tht gia cầm tăng cao hn 25% so vi tht bò v bng 75 % tht ln. Trng gia cm tng t 19 ,5 triu tn nm 1 970 lên 59 ,2 triu tấn năm 20 05. Trong các loại th t gia cầm th tht g chim t l cao. Trong ... việc cải tiến hệ th ng thiết bị để có th mở rộng qui mô chuồng nuôi. - Các th ng số đợc nghiên cứu trong đề tài làm cơ sở hoàn thiện thiết kế hệ th ng thu dọn phân trong chuồng nuôi gà lồng công ... đây, vùng chăn nuôi gia cầm chuyển từ Bắc và Trung Mỹ, Châu Âu sang khu vực Nam và Đông á. Nếu năm 1 970 chỉ có 2 quốc gia châu á trong 10 quốc gia đứng đầu về chăn nuôi gia cầm đó là Trung Quốc...
 • 94
 • 538
 • 0
Nghiên cứu một số thông số chính về chế tạo và chế độ làm việc của máy xấc vổ cà phê quả tươi trục ngan hai cấp XV 1500

Nghiên cứu một số thông số chính về chế tạo và chế độ làm việc của máy xấc vổ cà phê quả tươi trục ngan hai cấp XV 1500

... 73 2 .58 476 75 8 xt[2] = 2. 873 378 23 xt[3] = 1 95. 628 1 57 62 Gia tri toi uu tong quat ra : 0.94092 372 Gia tri toi uu tong quat dang thuc ham Y1 : 0.83 177 948 Gia tri toi uu tong quat dang thuc ... = 5. 474 4398 Co nghia b23 = -0.0 073 786 t23= 1.384 250 0 Khong Co nghia b11 = -0.0 873 394 t11= 21.9 956 4 65 Co nghia b22 = -0.0488189 t22= 12.29 459 80 Co nghia b33 = -0. 078 252 4 t33= 19 .70 718 17 ... | 0.0000 355 | | 5 | -1 | -1 | 1 | 1.34 | 1.3421 | 0.0000044 | | 6 | 1 | -1 | 1 | 1.42 | 1 .55 10 | 0.0 17 154 2 | | 7 | -1 | 1 | 1 | 1.31 | 1. 2 57 6 | 0.002 75 0 0 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 .54 | 1.4664...
 • 77
 • 577
 • 2
Ngiên cứ một số thông số của một số bộ phận chính trong máy trồng mía bầu

Ngiên cứ một số thông số của một số bộ phận chính trong máy trồng mía bầu

... tính 1994 19 95 1996 19 97 1998 1999 2000Diện tích cả nớc 1000ha 150 .00 224,80 2 37, 00 2 57 ,00 283,00 350 ,80 320,00Năng suất trung bình tấn/ha 45, 33 42,00 47. 40 48 ,50 48,93 50 ,8 50 ,00Tổng sản ... 50 ,00Tổng sản lợng 1000 t 679 9 ,5 1 071 1,1 11 371 ,8 11920,9 13843 ,5 178 40,0 16000,0Diện tích vùng mía quy hoạch cho nhà máy 1000ha 62, 87 1 35, 00 172 ,70 2002,0 212, 95 Diện tích trồng mới so với ... đất trồng mía 77 Bảng 4 .5. Chất lợng trồng bầu phụ thuộc bộ phận nhận, nhả bầu 78 87 định th i gian bắt đầu làm bầu, ơm cây trong bầu và đa cây ra ruộng trồng. Để phát huy lợi th của trồng...
 • 87
 • 476
 • 0
Ngiên cứu mốt số thông số của lò đốt phế thải nông nghiệp bằng công nghệ đốt tầng sôi nền cát

Ngiên cứu mốt số thông số của lò đốt phế thải nông nghiệp bằng công nghệ đốt tầng sôi nền cát

... 71 6 73 1 72 4 72 3.6 67 6 2 .5 74 3 74 8 72 9 74 0 Mầu xẫm đen Khí th i mầu đen 7 3 75 3 74 6 75 4 75 1 8 3 .5 78 1 77 9 78 0 78 0 9 4 78 0 77 6 77 9 77 8 10 4 .5 78 2 77 8 77 9 77 9.6 67 Mầu xẫm ... 20 67 1 600 30 70 2 6 25 20 70 2 6 25 30 81.1 3 650 20 74 3 650 30 83.2 4 6 75 20 77 4 6 75 30 85. 2 5 70 0 20 78 5 70 0 30 86.4 6 7 25 20 79 6 7 25 30 87. 6 7 75 0 20 79 .5 7 75 0 30 88 .7 8 7 75 20 ... 70 3 693 70 1 699 5 2 72 1 698 70 8 70 9 6 2 .5 74 8 73 8 72 9 73 8.33 7 3 75 0 74 6 75 4 75 0 8 3 .5 74 8 74 3 75 2 74 6 9 4 74 9 75 1 74 7 74 9 10 4 .5 75 0 74 7 74 1 75 8 Mầu đen Khói...
 • 79
 • 427
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò

... th ng số ra Y1, Y2 trên hình 5. 3. 74 60 70 80901000. 15 0. 25 0. 35 0. 45 0 .55 0. 65 a(cm)(%)1. 85 1. 95 2. 05 2. 15 2. 25 Nr(kWh/tấn)Nr Hình 5. 3. Đồ th biểu diễn ảnh hởng của tốc ... = 0.013 75 0 0 t13= 0 .74 75 3 29 Khong Co nghia b23 = 0.018 75 0 0 t23= 1.0193630 Khong Co nghia b11 = 0. 079 03 95 t11= 5. 76 843 75 Co nghia b22 = 0.10024 75 t22= 7. 3162318 Co nghia b33 = 0. 056 0642 ... 0 .55 250 00 t13= 1 .72 91396 Khong Co nghia b23 = -0.08 75 0 00 t23= 0. 273 8 456 Khong Co nghia b11 = -2. 458 1324 t11= 10.3 273 622 Co nghia b22 = -2.2601913 t22= 9.4 9 57 513 Co nghia b33 = -2. 072 854 1...
 • 94
 • 635
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu mẩu bám bánh phụ đến dặc tính kéo bám của bánh xe máy kéo nhỏ hai bánh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu mẩu bám bánh phụ đến dặc tính kéo bám của bánh xe máy kéo nhỏ hai bánh

... cao h thay đổi. 5) Trong các phơng án đ nghiên cứu th với góc = 130 và h = 45 mm th cho ta khả năng bám là tốt nhất. Đề nghị 1) Nghiên cứu và thiết kế chế tạo hoàn thiện khung th nghiệm ... nghiệp. Các lý thuyết về đo lờng các th ng số quá trình động lực học trong ôtô máy kéo, nghiên cứu và sử dụng chơng trình phần mềm hiện đại và đa năng nh Dasylab 7. 0. b) Nghiên cứu th c nghiệm ... đợc bán kính lăn của bánh xe. Nếu lấy r là bán kính lăn của bánh xe khi lăn trên đờng th ng th quỹ tích các điểm trên bánh xe là một đờng xy-clô-it và có th th hiện theo công th c: ==cossin11rryrrx...
 • 87
 • 671
 • 1
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á

... tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Trên th ̣c tế, do sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, khi gia của sản phẩm cao hơn so với gia của sản phẩm thay th ́ thì người ... cung ứng. Do đó, họ có th ̉ chèn ép lợi nhuận của doanh nghiệp không có khả năng bù đắp chi phí tăng lên. Đe dọa từ phía sản phẩm thay th ́ Sản phẩm thay th ́ là sản phẩm ... đó mới nghiên cứu chi tiết thị trường. 1.2. Nội dung nghiên cứu thị trường Nghiên cứu khái quát thị trường: Nghiên cứu khái quát thị trường th ̣c chất là nghiên cứu vĩ...
 • 69
 • 565
 • 1
bài thảo luận quản trị rủi ro- một doanh nghiệp kinh doanh giống mặt hàng của bạn, mới thành lập nhưng giá của họ rẻ hơn giá bán sản phẩm của bạn.doc

bài thảo luận quản trị rủi ro- một doanh nghiệp kinh doanh giống mặt hàng của bạn, mới thành lập nhưng giá của họ rẻ hơn giá bán sản phẩm của bạn.doc

... xảy ra.- Th hai, có th là do chiến lược của đối th cạnh tranh bằng giá th p để th m nhập th trường. Vì đây là một ngành hàng mới, th trường còn trống nhiều, nên việc th m nhập th trường ... chuyện th ờng ngày vẫn xảy ra và không th tránh khỏi trong th trường cạnh tranh như ngày nay. Khi có th m một doanh nghiệp kinh doanh giống mặt hàng của bạn th cũng đồng nghĩa với việc tăng th m ... nào kinh doanh sản phẩm trên th trường. Tìm hiểu, nghiên cứu kịp th i, chính xác các th ng tin về th trường sẽ làm cho doanh nghiệp có th mạnh bền vững trên th trường. Mặt ngược lại, nếu...
 • 26
 • 4,057
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: mỗi làng một sản phẩmyếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựcvăn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứ theo phụ lục vii phnc nếu có phối hợp nghiên cứuthực trạng công tác quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động gdhnnhà máy gạch thiên lộc phátslide báo cáo luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần dincothuoc tru sau thao moc anh huo ng den qua trinh sinh truog cua cay luanghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướchiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tếmột số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời trầnluận văn thạc sĩ nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3dmột số giải pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường thcs của phòng giáo dục và đào tạo huyện mỹ hào tỉnh hưng yênnghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thânảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến nhân giống khoai tây bằng phương pháp khí canhnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ