Bài soạn tu chon Van 8

Bài soạn tu chon Van 8

Bài soạn tu chon Van 8
... VŨ ĐÌNH LIÊNVũ Đình Liên (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1913- mất ngày 18 tháng 1 năm 1996) là một nhà thơ, nhà giáo nhân dân Việt namÔng sinh tại Hà Nội, quê gốc ở thôn ... Trường nữ sinh Hoài Đức để kiếm sống, ông học thêm trường Luật. Năm 1936 ông được biết đến với bài thơ "Ông đồ" đăng trên báo Tinh Hoa. Ông tham gia giảng dạy nhiều năm và từng là ... phê bình văn học và dịch thuật. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt nam Tác phẩm• Một số bài thơ: Ông đồ, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Luỹ tre xanh, Người đàn bà điên ga Lưu xá...
 • 2
 • 291
 • 0

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.
... Phục2 Bài soạn tự chọn toán 8 Năm học 2009-2010b) 5(2x - 1) + 4 (8 -3x) = -5Y/ c Hs nªu c¸ch lµm GV goi 2HS lªn b¶ng thùc hiƯn- HS díi líp lµm bµi vµ nhËn xÐt bµi tËp cđab¹n16x) = 81 48x2 ... vµ nhËn xÐt bµi tËp cđab¹n16x) = 81 48x2 - 12x - 20x + 5 + 3x -48x2 - 7+ 112x = 81 83 x = 83 x = 1 b) 5(2x - 1) + 4 (8 -3x) = -5 10x - 5 + 32 - 12x = 5 - 2x = -22 x = 11IV. Cđng cè ... 3: T×m x:4( 18 - 5x) - 12( 3x - 7) = 15(2x -16) -6(x + 14) 72 - 20x - 36x + 84 = 30x - 240 -6x - 84 -80 x = - 480 x = 6Bµi tËp 4:Thùc hiƯn phÐp tÝnh:a. (3xy - x2 + y)32x2y = x3y2...
 • 7
 • 465
 • 3

Bài soạn tự chon toan 8

Bài soạn tự chon toan 8
... 392 x 390 x 388 x 386 x 384 x532 34 36 38 40− − − − −+ + + + = −3) x 2006 2007 x 2005 2007 x 2005 200632005 2006 2007− − − − − −+ + =c) Các bài tập trong SGK và SBT Toán 8. II) PHƯƠNG ... của ẩn cho 2 vế ( Tìm giá trị của ẩn tức là tìm nghiệm của Pt)b) Bài toán: Giải các pt sau :2 2(x 2) (x 1) (x 4)(x 6)1)12 21 28 3(2x 1) 3x 2 2(3x 1)2) 54 10 53(2x 1) 5x 3 x 1 73) x4 6 ... + Phương trình có ẩn ở mẫu thức+ Phương trình có chứa tham số ; có chứa dấu giá trị tuyệt đối.+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình.- Rèn luyện cho HS khả năng giải pt thành thạo và...
 • 9
 • 372
 • 0

Bài soạn Tu chon toan 8

Bài soạn Tu chon toan 8
... tạo t duy lô gic. II. ph ơng tiện thực hiện. - GV: Bài tập, bài soạn. - HS: Các t/c toán học. III. tiến trình bài dạy1. Tổ chứcLớp 8A:Lớp 8B:2. Kiểm tra: - Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ ... tạo t duy lô gic. II. ph ơng tiện thực hiện - GV: Bài tập, bài soạn. - HS: Các t/c toán học. III. tiến trình bài dạy1. Tổ chứcLớp 8A:Lớp 8B:2. Kiểm tra: - Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ ... đại số- Có kỹ năng PTĐTTNT II. ph ơng tiện thực hiện - GV: Bài soạn - HS: Bài học.III. Tiến trình bài dạyA) Tổ chứcLớp 8A:Lớp 8B:B) Kiểm traa) Nêu đ/n phân thức đại số ? và các t/c?b)...
 • 64
 • 414
 • 0

Bài soạn Tu chon toan 8

Bài soạn Tu chon toan 8
... bài tập về nhàIII. Cách thức tiến hành:Phơng pháp tích cựcThầy tổ chức + Trò hoạt độngIV. Tiến trình bài dạyA- Tổ chức:Lớp 8A:Lớp 8B:B- Kiểm tra:Đề bài GA tự chọn toán 8 Tiết 5+6+7 +8+ 9 ... về nhà: Làm các bài: 42, 43, 48/ 31, 32 (SGK) Tu n: 27Ngày soạn: Ngày giảng:Tiết 53Luyện tập ( tiếp)I. Mục tiêu bài giảng:- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách ... 1) Chữa bài 52Giải phơng trình(2x + 3)3 8 12 7xx+ + ữ = (x + 5) 3 8 12 7xx+ + ữ (2x + 3)3 8 12 7xx+ + ữ - (x + 5) 3 8 12 7xx+ + ữ =03 8 12 7xx+...
 • 64
 • 304
 • 0

Nội dung tự chọn Văn 8,9

Nội dung tự chọn Văn 8,9
... tiến hành thực hiện một bài kiểm tra trắc nghiệm3. Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra, bài thi bằng hình thức trắc nghiệm1. Nắm đợc các dạng câu hỏi, và yêu cầu của bài kiểm tra trắc nghiệm1.1. ... trình Ngữ văn 8, 9 nhng kết hợp ôn tập các nội dung đã học lớp 6-7Ngữ văn 8: Văn xuôi và thơ đầu thế kỉ, Văn nghị luận trung đại và hiện đại, Văn thuyết minh Kết hợp ôn: Các biện pháo tu từ, dấu ... bài tự luận về sự thể hiện CHNĐ qua một tác giả tác phẩm mà mình tâm đắc.3Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ qua thực hành phân tích tác phẩm văn học(Nâng cao)6- Tu...
 • 31
 • 521
 • 0

Tu chon van 8

Tu chon van 8
... đề lên bảng. Đề bài : Dựa vào bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh, em hãy thuyết minh về thể thơ tứ tuyệt. Giáo án tự chon: Ngữ Văn 8. 15Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 8. Ngời soạn : Ngyễn Thị ... lúc gần lúc xa.[ ] Bài tập về nhà:Su tầm các bài thơ, bài văn có trong chongtrình ngữ văn 8 trong đó có sử dụng từ t-ợng hình và từ tợng thanh.4/ Hớng dẫn học bài: - Về học bài. - Xem lại kiến ... cần chú ý điều gì?I / Lí thuyết.II/ Bài tập. Bài 1Từ địa phơng Từ toàn dân.- Bự to Giáo án tự chon: Ngữ Văn 8. 10Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 8. Ngời soạn : Ngyễn Thị Oanh*******************************************************************************************************************Tìm...
 • 17
 • 472
 • 2

tu chon van 8 (cuc hot)

tu chon van 8 (cuc hot)
... văn 8 Hồ Thò Lâm THCS Quỳnh Yên Năm học 20 08 - 2009 Ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2009Chđ ®Ị 4:Nh÷ng ®iĨm gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a v¨n miªu t¶ vµ v¨n thut minh Lo¹i chđ ®Ị: B¸m s¸t Thêi lỵng: 8 ... dïng c¸c biƯn ph¸p tu tõ: so s¸nh, liªn tëng.+ Dïng nhiỊu sè liƯu cơ thĨ, chi tiÕt+ øng dơng trong nhiỊu t×nh hng.6Tự chọn Ngữ văn 8 Hồ Thò Lâm THCS Quỳnh Yên Năm học 20 08 - 2009 * DỈn ... So s¸nh ®iĨm kh¸c gi÷a v¨n NL víi v¨n MT, TS. 2. Bµi míi:10Tự chọn Ngữ văn 8 Hồ Thò Lâm THCS Quỳnh Yên Năm học 20 08 - 2009 H: Ln ®iĨm lµ g×?H: C¸c ln ®iĨm ®ỵc s¾p xÕp ntn?- HS ®äc ®o¹n:...
 • 12
 • 519
 • 0

Giao an tự chọn văn 8

Giao an tự chọn văn 8
... nhóm một đoạn a. Đoạn 1: Bài tập 3- Tr 43 b. Đoạn 2: Bài tập 3- Tr 48 Sách Một số kiến thức kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 8 * GV gợi ý cho HS a. Đoạn 1: Bài tập 3- Tr 43 + Bổ sung ... tả và biểu cảm trong một dề bài cụ thể - GV ra đề bài cho HS luyện tập Đề bài: Kể chuyện một bạn học sinh phạm lỗi Yêu cầu: Viết phần mở bài và kết bài cho đề bài trên ( mỗi phần ít nhất ... trong một dề bài cụ thể - GV ra đề bài thứ hai cho HS luyện tập Đề bài: Kể một kỉ niệm sâu sắc và xúc động về thầy cô giáo cũ của em Yêu cầu: Viết phần mở bài và kết bài cho đề bài trên (...
 • 32
 • 1,266
 • 8

tu chon van 8 09-10 cuc hay

tu chon van 8 09-10 cuc hay
... nhóm một đoạn a. Đoạn 1: Bài tập 3- Tr 43 b. Đoạn 2: Bài tập 3- Tr 48 Sách Một số kiến thức kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 8 * GV gợi ý cho HS a. Đoạn 1: Bài tập 3- Tr 43 + Bổ sung ... đoạn kết bài - Nghe kết hợp tự ghi bổ sung những kiến thức cơ bản9 cảm: Hôm nay trong giờ học môn Ngữ văn, khi cô giáo kiểm tra bài cũ tôi đã không thuộc bài. Tu n 4- Tiết 8 Soạn: ... tả và biểu cảm trong một dề bài cụ thể - GV ra đề bài cho HS luyện tập Đề bài: Kể chuyện một bạn học sinh phạm lỗi Yêu cầu: Viết phần mở bài và kết bài cho đề bài trên ( mỗi phần ít nhất...
 • 32
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tu chon van 8 hoc ki iigiáo án tự chọn văn 8 cả nămsoạn bài trợ từ thán từ ngữ văn 8bài giảng điện tử ngữ văn 8 câu cầu khiếnbài giảng điện tử ngữ văn 8 bài ông đồbài giảng điện tử ngữ văn 8 câu nghi vấnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ