1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông phú bình - thái nguyên 2009 - 2011

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông phú bình - thái nguyên 2009 - 2011

... Phú Bình1TRƯNG ĐAI HC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông huyện Phú Bình - Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011” ... bàn huyện Phú BìnhBảng 4.12 :Đánh giá khả năng tiếp nhận kiến thức qua các kênh thông tin của nông dân đến việc triển khai các hoạt động Bảng 4.13: Đánh giá tác động của một số chương trình ... RYA#OCTVPANRZNDVDDA#OAD[A\>E(S#NRA\DCA#O:B# Đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông huyện Phú Bình - Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011-)2Y:CPRYE(:B#:A\&!MNOA=&!%F%A#OPQD@&!%JKOHP]A'ABT@R=^_NDD`RK(%A#OPQD@F(AOR2YAC[a:FO%A#OPQD@&!%JKFA...
 • 28
 • 758
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN tỉnh Thái Nguyên

... được kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân TBMMN bằng phương pháp Bobath tại bệnh viện. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động ... điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN tỉnh Thái Nguyên . Nhằm mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của người bệnh sau Tai biến mạch ... Tỉnh Thái Nguyên, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN Tỉnh Thái Nguyên. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc các khoa phòng Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên...
 • 87
 • 773
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN tỉnh Thái Nguyên

... được kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân TBMMN bằng phương pháp Bobath tại bệnh viện. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động ... điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN tỉnh Thái Nguyên . Nhằm mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của người bệnh sau Tai biến mạch ... Tỉnh Thái Nguyên, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN Tỉnh Thái Nguyên. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc các khoa phòng Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên...
 • 87
 • 1,178
 • 0
Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty 2010 tổng công ty hàng hải việt nam

Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty 2010 tổng công ty hàng hải việt nam

... thực hiện của Giám đốc các cán bộ quản lý của Công ty đã được Giám đốc Công ty báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Các kết quả chủ yếu Giám đốc Công ty các cán bộ quản lý đã ... các cán bộ quản lý cần khắc phục, đó là: công tác quản lý điều hành còn bộc lộ những hạn chế về quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân sự. Đây cũng là một phần nguyên nhân làm ảnh ... danh Phó giám đốc công phụ trách công tác kinh doanh ( Marketing bán hàng).- Phát huy hoạt động có hiệu quả của Văn phòng đại diện tại Quảng trị trong việc mở rộng thị trường.II/ Kết quả giám...
 • 3
 • 475
 • 0
Đánh giá kết quả kinh doanh của mạng lưới đại lý bảo hiểm tại văn phòng II Công ty Bảo Hiểm Viễn Đông

Đánh giá kết quả kinh doanh của mạng lưới đại lý bảo hiểm tại văn phòng II Công ty Bảo Hiểm Viễn Đông

... có cho bảo hiểm III. Đánh giá kết quả kinh doanh của mạng lới đại lý bảo hiểm tại văn phòngII công ty bảo hiểm Viễn Đông 1. Kết quả kinh doanh của mang lới đại lý bảo hiểm Sau 2 năm đi vào ... cá nhân tham gia. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đó doanh nghiệp cũng phải đương đầu với không ít những khó khăn thư thách2. Các tồn tại nguyên nhân của B¶o hiÓm ViÔn §«ng Kết quả ... khaithác bảo hiểm báo cáo đơn vị sử dụng biết để theo dõi quản lý.2. Lập kế hoách quản lý đại lý Lập kế hoạch quản lý đại lý có vai trò quan trọng nó giúp cho công tác quảnlý đai lý của...
 • 20
 • 384
 • 0
[Luận văn]đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện lương tài tỉnh bắc ninh giai đoạn 2001 2010

[Luận văn]đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện lương tài tỉnh bắc ninh giai đoạn 2001 2010

... ñánh giá ñúng mức chưa có những nghiên cứu, ñánh giá ñể rút kinh nghiệm toàn diện ñầy ñủ cho kỳ quy hoạch sắp tới. ðể ñánh giá một cách chính xác kết quả thực hiện phương án quy hoạch ... toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch pháp luật, ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích có hiệu quả nhất. Nhà nước giao ñất cho các tổ chức nhân sử dụng ổn ñịnh, lâu dài” ... nước về tổ chức sử dụng quản lý ñất ñai ñầy ñủ, hợp lý, khoa học có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ ñất ñai (khoanh ñịnh cho các mục ñích các ngành) tổ chức sử dụng ñất...
 • 108
 • 999
 • 1
Luận văn đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 2010 huyện ninh hoà tỉnh khánh hoà

Luận văn đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1997 2010 huyện ninh hoà tỉnh khánh hoà

... kết quả thực hiện phương án quy hoạch phương án ñiều chỉnh QHSD ñất ñến năm 2010; phân tích, ñánh giá những kết quả ñã ñạt ñược, những tồn tại nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy ... các thầy cô giáo trong bộ môn Quy hoạch ñất ñai, các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên Môi trường, Viện Sau ñại học. Nhân dịp này cho phép tôi ñược bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới ... trên ñịa bàn huyện tỉnh. Sau khi ñược xét duyệt việc tổ chức triển khai thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñó ra sao, kết quả như thế nào, còn những tồn tại gì, nguyên nhân do ñâu, cần...
 • 119
 • 410
 • 1
Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính .DOC

Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính .DOC

... độ đạt kết quả thực hiện cần xem xét tỷ số giữa điểm thực tế với điểm tối đa của tiêu chí. Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện cho rằng, một kết quả thực hiện quản lý đào tạo được đánh giá tốt ... phỏng vấn, điều tra khảo sát.v…v.. Quy trình đánh giá đào tạo gồm các bước sau: Hình 3. Quy trình đánh giá đào tạo .Đánh giá kết quả thực hiện phải mô tả rõ các tiêu chí, chỉ số đánh giá. Mỗi một ... lao động, qua đó đem lại giá trị gia tăng cho tổ chức. Tại các tổ chức công Việt Nam, một thuật ngữ khác hay được sử dụng là bồi dưỡng. Bồi dưỡng, được xác định là quá trình làm cho người lao động...
 • 75
 • 1,022
 • 3
Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính.doc

Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính.doc

... độ đạt kết quả thực hiện cần xem xét tỷ số giữa điểm thực tế với điểm tối đa của tiêu chí. Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện cho rằng, một kết quả thực hiện quản lý đào tạo được đánh giá tốt ... phỏng vấn, điều tra khảo sát.v…v.. Quy trình đánh giá đào tạo gồm các bước sau: Hình 3. Quy trình đánh giá đào tạo .Đánh giá kết quả thực hiện phải mô tả rõ các tiêu chí, chỉ số đánh giá. Mỗi một ... lao động, qua đó đem lại giá trị gia tăng cho tổ chức. Tại các tổ chức công Việt Nam, một thuật ngữ khác hay được sử dụng là bồi dưỡng. Bồi dưỡng, được xác định là quá trình làm cho người lao động...
 • 73
 • 919
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy lithoclast tại bệnh viện thanh nhànđánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumabhóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ