1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Tài chính - Ngân hàng >

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM HỘI

... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI I. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC THU BHXH Tham gia BHXH là một nghĩa vụ của các đơn vị sử dụng lao động nhằm ... kê về công tác thu BHXH mà cơ quan BHXH đưa ra mới thực sự đảm bảo được tính chính xác và kịp thời. Công tác này là cơ sở của việc lập kế hoạch thu, cơ sở của công tác tính toán khả năng đảm bảo ... tượng thu, tạo nguồn thu cho quỹ BHXH nhằm tại nên một quỹ BHXH ngày càng lớn, càng mang tính hội và tính nhân văn, nhân bản sâu sắc, tăng cường công bằng hội, điều này góp phần tại ra một...
 • 12
 • 380
 • 1
một số vấn đề về công tác thu bảo hiểm xã hội ở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện gia lộc

một số vấn đề về công tác thu bảo hiểm hội ở cơ quan bảo hiểm hội huyện gia lộc

... tài: Một số vấn đề về công tác thu bảo hiểm hội ở cơ quan bảo hiểm hội huyện Gia Lộc để nghiên cứu.Kết cấu đề tài gồm những nội dung sau:Chơng I: Khái quát chung về BHXH và công tác thu ... lợng công việc lớn, đối tợng lớn nên chi phí cho công tác thu cũng rất lớn do việc chuẩn bị về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.Vậy việc thu BHXH là một nhiệm vụ quan trọng, là nguồn thu chủ ... BHXH để tự bảo hiểm cho mình.Tuy nhiên, nghĩa vụ và quyền lợi của ngời lao động về BHXH còn tuỳ thu c vào điều kiện kinh tế hội, vào các mối quan hệ kinh tế, chính trị, hội và lịch...
 • 76
 • 1,607
 • 1
Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp.DOC

Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm hội – nguyên nhân và giải pháp.DOC

... trong Bảo hiểm hội thì Công tác thu phải thực hiện tốt hay có thu tốt thì chi mới đủ. Vì vậy em chọn đề tài : Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm hội nguyên nhân và giải pháp cho đề ... xung cho đề tài đợc tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn Cô.1Nội dungChơng I .Giới thiệu chung về Bảo hiểm hội công tác thu Bảo hiểm hộiI .Bảo hiểm hội ( BHXH )1.BHXH là một chính ... Mục đích của đề tài này là cho ta một cái nhìn tổng quát hơn về một số bất cập trong Công tác thu Bảo hiểm hội, với những nguyên nhân và giải pháp đa ra nhằm làm cho Công tác thu trở lên hoàn...
 • 27
 • 987
 • 3
Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp.doc

Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm hội – nguyên nhân và giải pháp.doc

... phí bảo hiểm: Để khuyến khích các chủ xe có số lợng lớn tham gia bảo hiểm tại công ty mình, các công ty bảo hiểm thờng áp dụng mức giảm phí so với mức phí chung theo số lợng xe tham gia bảo hiểm. ... VNĐNh vậy giá trị bảo hiểm sẽ là:600.000.000 156.000.000 = 444.000.000 VNĐb. Phí bảo hiểm: Khi xác định phí bảo hiểm cho từng đối tợng tham gia bảo hiểm cụ thể, các công ty bảo hiểm thờng căn cứ ... hợp để có thể lái xe thì công ty bảo hiểm mới nhận bảo hiểm. Ngoài ra, để khuyến khích hạn chế tai nạn, các công ty bảo hiểm thờng yêu cầu ngời đợc bảo hiểm tự chịu một phần tổn thất xảy ra với...
 • 41
 • 546
 • 0
Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam.doc

Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm hội Việt nam.doc

... phòng, Bảo hiểm hội Bộ Công an, Bảo hiểm hội Ban Cơ yếu Chính phủ), chuyển đến Bảo hiểm hội huyện đối với người sử dụng lao động do Bảo hiểm hội huyện quản lý và thu bảo hiểm hội; ... đốc Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm hội Bộ Công an, Giám đốc Bảo hiểm hội Ban Cơ yếu Chính phủ (mẫu số 07A-HSB).2 - Người lao động bảo ... Bản quá trình đóng bảo hiểm hội theo sổ bảo hiểm hội (mẫu số 04-HSB theo loại chế độ);e- Bản điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm hội để tính hưởng bảo hiểm hội (mẫu số 06-HSB);g- Quyết...
 • 64
 • 670
 • 3
Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm xã hội – nguyên nhân và giải pháp

Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm hội – nguyên nhân và giải pháp

... Bảo hiểm hội thì Công tác thu phải thực hiện tốt hay có thu tốt thì chi mới đủ. Vì vậy em chọn đề tài : Một số bất cập trong Công tác thu bảo hiểm hội – nguyên nhân và giải pháp” cho đề ... xung cho đề tài được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn Cô. 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I .GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI I .Bảo hiểm hội ( BHXH ) 1.BHXH là một chính ... Mục đích của đề tài này là cho ta một cái nhìn tổng quát hơn về một số bất cập trong Công tác thu Bảo hiểm hội, với những nguyên nhân và giải pháp đưa ra nhằm làm cho Công tác thu trở lên hoàn...
 • 29
 • 659
 • 0
Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam

Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm hội Việt nam

... trạng thu bảo hiểm hội. Bảo hiểm hội Việt Nam là cơ quan chỉ đạo công tác quản lý bảo hiểm hội và thực hiện chính sách, chế độ trợ cấp bảo hiểm hội theo Điều lệ bảo hiểm hội hiện ... chọn đề tàI : Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm hội Việt nam ” . Kết cấu đề tài gồm ba chương: Chương 1 : Lý luận chung về Bảo hiểm hội. Chương 2 : Thực trạng quản lý quỹ Bảo hiểm ... Điều lệ bảo hiểm hội. - Chi quản lý bộ máy. Hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam chính thức thực hiện chi trả 5 chế độ bảo hiểm hội cho các đối tượng hưởng chính sách từ quỹ bảo hiểm hội và...
 • 41
 • 510
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM HỘI

... tiếp sau. 2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.Tổng quan về Bảo hiểm hội: 1.1.1.Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm hội: Trong suốt cuộc đời con người, ... nguyên tắc an toàn, hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên. 1.2.CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI: 1.2.1. Vai trò của công tác thu Bảo hiểm hội: Quỹ BHXH là một quỹ tài chính tập trung, ... NƯỚC VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 2.1. Quản lý thu BHXH: Quản lý thu giữ vai trò quan trọng và quyết định đến sự thành công của quá trình thu BHXH, từ đó quyết định đến sức mạnh quỹ BHXH để đảm bảo...
 • 35
 • 892
 • 3
Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa.doc.DOC

Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa.doc.DOC

... Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo Hiểm Bảo Minh Thanh Hóa• Chương II. Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ... (N021)54 Bảo hiểm P&I tàu biển55 Bảo hiểm tàu sông, ven biển (N023)106 Bảo hiểm tàu đánh cá (N024)107 Bảo hiểm Cháy, nổ (N031)88 Bảo hiểm XDLD (N041)59 Bảo hiểm tài sản (N043)510 Bảo ... với đề tài Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo chuyên đề của em bao gồm 2...
 • 58
 • 1,031
 • 10
Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Hải Phòng.DOC

Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Hải Phòng.DOC

... Công ty Điện lực Hải Phòng, tôi xin chọn đề tài nghiên cứu: Một số vấn đề về công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Hải Phòng- cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với mong muốn thông ... phỏng vấn một ứng viên.- Phỏng vấn theo nhóm: Một cán bộ tuyển chọn phỏng vấn nhiều đối tợng trong nhóm. + Theo hình thức phỏng vấn: Có phỏng vấn theo mẫu và phỏng vấn tự do.- Phỏng vấn theo ... yếu tố hội: Cơ chế, luật pháp nhà nớc thể hiện vị trí ngời lao động trong hội. 2. Các học thuyết tạo động lựcCác học thuyết về tạo động lực thờng đợc nhắc đến đó là:2.1 Học thuyết về nhu...
 • 84
 • 1,420
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: đề tài một só vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thái nguyênmột số vấn đề về phương pháp trong nghiên cứu xã hội về lứa tuổimột số vấn đề về dân cư trong tồn tại xã hội hiện đạicông tác thu bảo hiểm xã hộihoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hộithực trạng công tác thu bảo hiểm xã hộihoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện quế võ tỉnh bắc ninhtiểu luận công tác thu bảo hiểm xã hộigiải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quangmột số vấn đề về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế sử dụng đất phi nông nghiệpnhững vấn đề chung về quản lý thu bảo hiểm xã hộitiểu luận về quản lý thu bảo hiểm xã hộicông tác chi bảo hiểm xã hộiquy định về quản lý thu bảo hiểm xã hộibộ đề thi công chức ngành bảo hiểm xã hộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ