1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

CÁC DẠNG CÂN BẰNG

Cac Dang Can Bang

Cac Dang Can Bang

... cã mÆt ch©n ®Õ Bµi 20 I. Các dạng cân bằng Xét sự cân bằng của các vật có một trục quay cố định hoặc có một điểm tựa. 1, Cân bằng không bền Các em hãy quan sát kỹ các trường hợp sau đây và nêu ... vật ? Cân bằng phiếm định 3, Cân bằng phiếm định Hiện tượng: Khi vật rời sang vị trí mới lại ở vị trí cân bằng mới. Khái niệm: Là dạng cân bằng mà một vật sau khi lệch ra khỏi vị trí cân bằng ... Là dạng cân bằng mà một vật sau khi lệch ra khỏi vị trí cân bằng bền sẽ tự trở về vị trí đó được. Nguyên nhân :Trọng tâm vật ở vị trí thấp nhất 3. Cân bằng phiếm định Các em hãy quan sát kỹ các...
 • 25
 • 1,236
 • 7
Các dạng cân bằng

Các dạng cân bằng

... đứng yên ? CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng bền O 13 Cân bằng bền O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng bền 14 Cân bằng bền O CÁC DẠNG CÂN BẰNG 15 Cân bằng bền CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thước chuyển ... trí cân bằng về vò trí cân bằng cũ cũ . . 19 A B CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng 20 A B CÁC DẠNG CÂN BẰNG Trạng thái cân bằng không bền Vò trí cân bằng 21 Cân bằng không bền A B P N CÁC DẠNG ... 37 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG 7 A B CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng 8 A B CAÙC DAÏNG CAÂN BAÈNG 9 Trạng thái cân bằng bền CÁC...
 • 57
 • 1,355
 • 4
Bài 20 : Các dạng cân bằng

Bài 20 : Các dạng cân bằng

... trí cân bằng vật sẽ cân bằng ở vò trí mới. O G P  P  Cân bằng này gọi là cân bằng phiếm đònh. CÁC DẠNG CÂN BẰNG. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG. II. ĐỀU KIỆN CÂN BẰNG. III. MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG. ... 1. CÂN BẰNG BỀN: Cân bằng này gọi là cân bằng bền. I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1. CÂN BẰNG BỀN: 2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: Vật đang ở vò trí cân bằng có G cao hơn O . Nếu đưa vật ra khỏi vò trí cân bằng ... trí cũ. G O P  G O P  Cân bằng này gọi là cân bằng không bền. O G I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG: 1. CÂN BẰNG BỀN: 2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN: 3. CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH: Vật ở vò trí cân bằng có G trùng với O....
 • 8
 • 1,234
 • 7
Các dạng cân bằng

Các dạng cân bằng

... 3 .Cân bằng phiếm đònh O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG 16 Cân bằng phiếm đònh O CÁC DẠNG CÂN BẰNG 17 Cân bằng phiếm đònh O O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG Momen lực bằng không 18 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3.CÂN BẰNG ... cân bằng không bền. 11 2 Cân bằng bền Tại sao thước đứng yên ? CÁC DẠNG CÂN BẰNG O 12 2 .Cân bằng bền O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG 13 Cân bằng bền O G P d (+) CÁC DẠNG CÂN BẰNG Momen lực khác không ... BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ CHÂN ĐẾ 6 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền 2 .Cân bằng bền 3 .Cân bằng phiếm đònh 7 1 .Cân bằng không bền O P G I.CÁC DẠNG...
 • 38
 • 617
 • 1
BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

... tại vị trí cân bằng mới. 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 4 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: 4. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng: Do ... đổi. 07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề n(L5) 5 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế: 1. Mặt chân đế: Mặt chân ... MẶT CHÂN ĐẾ I. Các dạng cân bằng: 1. Cân bằng không bền: Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng không bền thì trọng lực gây ra momen làm vật không thể tự trở về vị trí đó 2. Cân bằng bền: Một vật...
 • 22
 • 799
 • 2
BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

... 18 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Trọng tâm của vật Trọng tâm của vật ở dạng CBB ở dạng CBB có có đặc điểm gì? đặc điểm gì? 2 .Cân bằng bền : 2 .Cân bằng bền : 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG ... CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền : 1 .Cân bằng không bền : Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về vị trí đó được. 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN ... ra dạng CBKB 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ? 1 .Cân bằng không bền : 1 .Cân bằng không bền : 14 CÁC...
 • 41
 • 668
 • 3
Bài giảng điện tử - Các dạng cân bằng- Cân bằng của vật có mặt chân đế

Bài giảng điện tử - Các dạng cân bằng- Cân bằng của vật có mặt chân đế

... lực ma sát *Chú ý: - Độ biến thiên cơ năng của vật bằng tổng công của các lực không phải là lực thế ∆W = W 2 – W 1 = A A : Tổng công của các lực không phải là lực thế *Vận dụng: Tính công c ... không bảo toàn: + Nếu vật chịu tác dụng của các lực cản, lực ma sát… (các lực không phải là lực thế) thì cơ năng không bảo toàn ∆W = W 2 – W 1 = A (Công của các lực không phải là lực thế) ... khi nó cách mặt đất 6m là: A. 200J B. 300J C. 500J D. 200J Câu 2: Vận tốc của vật lúc chạm mặt đất là: A. 10m/s B. 10 m/s C. 10 m/s D. 20m/s 2 5 Câu 3: Khi vật ở độ cao nào thì động năng bằng thế...
 • 12
 • 1,397
 • 5
cac dang can bang cua vat ran

cac dang can bang cua vat ran

... vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền. 14 I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG G N uur P ur p ur N uur Hãy quan sát hình vẽ ! 3 .Cân bằng phiếm định Hình 3 P ur 15 I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm ... chất. Ta nói vật có 3 dạng cân bằng khác nhau. 1 .Cân bằng không bền (hình 1) 2 .Cân bằng bền (hình 2) 3 .Cân bằng phiếm định (hình 3) Bây giờ chúng ta tìm hiểu các dạng cân bằng này ,về tình chất ... em.Trọng tâm của vật rắn ở dạng em.Trọng tâm của vật rắn ở dạng cân bằng bền có đặc điểm gì? cân bằng bền có đặc điểm gì? Nguyên nhân gây ra dạng cân bằng bền 2 .Cân bằng bền ở vị trí thấp nhất...
 • 30
 • 977
 • 3
Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

... 18 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Trọng tâm của VR Trọng tâm của VR ở dạng CBB ở dạng CBB có có đặc điểm gì? đặc điểm gì? 2 .Cân bằng bền : 2 .Cân bằng bền : 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN ... CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền : 1 .Cân bằng không bền : Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về vị trí đó được. 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN ... ra dạng CBKB 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ? 1 .Cân bằng không bền : 1 .Cân bằng không bền : 14 CÁC...
 • 42
 • 743
 • 2
Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

... I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng a) Cân bằng không bềnLà cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng. b) Cân bằng ... Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng 2. Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng II – Cân bằng của một vật có mặt chân đế1. Mặt chân đế là gì?2. Điều kiện cân bằng 3. Mức vững vàng của cân bằng ... 3GGGGG Cân bằng không bền Cân bằng bền Cân bằng phiếm định 2. Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng Do vị trí trọng tâm của vật:- Cân bằng không bền: trọng tâm cao nhất- Cân bằng bền:...
 • 15
 • 1,577
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các dạng cân bằng của vật rắnbài tập về các dạng cân bằng của vật rắnbài giảng các dạng cân bằng của vật rắnbài giảng điện tử các dạng cân bằngbài giảng các dạng cân bằngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ