1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen

... tài: Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng ... bản hậu quả sẽ rất nguy hiểm khi có những kết luận không chính xác. Chính vì vậy chúng em tiến hành đề tài Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen ... Văn Dương Dòng đẳng gen dòng có nền gen cơ bản giống nhau nhưng chỉ khác nhau gen kháng. Dòng đẳng gen đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định thành phần chủng bệnh bạc lá. Việc kết...
 • 32
 • 919
 • 2
Ứng dụng kĩ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạclá

Ứng dụngthuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạclá

... Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng gen kiểm chứng gen kháng bệnh bạc các dòng đẳng ... hậu quả sẽ rất nguy hiểm khi có những kết luận không chính xác. Chính vì vậy chúng em tiến hành đề tài Ứng dụng kỹ thuật PCR lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen ... Dương  Dòng đẳng gen dòng có nền gen cơ bản giống nhau nhưng chỉ khác nhau gen kháng. Dòng đẳng gen đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định thành phần chủng bệnh bạc lá. Việc...
 • 32
 • 344
 • 0
Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá pot

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc pot

... 4, 6 7 các cá th cha gen kháng ng hp, lane 5 9 cá th cha gen kháng ng hp ln, lane 8 10 trng thái d hp t 2. Kết quả chọn lọc gen kháng Xa5 Gen kháng Xa5 là gen kháng ... -: Không cha gen +: Cha gen- +: Dng d hp t. Bảng 2. Tổng hợp kết quả chọn lọc gen kháng bạc các quần thể dòng mẹ Tổ hợp Số cây phân tích Gen Xa4 Gen Xa5 Gen Xa7 Gen Xa21 - - ... ưc các dòng b, m mang gen kháng bc sau: Có 7 dòng b mang gen kháng bc Xa4  dng ng hp t là dòng s 4, 5 thuc t hp BB4/RTQ5; Dòng s 2, 3, 4 thuc t hp BB4/4492 dòng s...
 • 9
 • 667
 • 6
ứng dụng kỹ thuật pcr và rt-pcr trong chẩn đoán wssv (white spot syndrome virus) và gav (gill-associated virus) trên tôm sú (penaeus monodon) ở đồng bằng sông cửu long

ứng dụng kỹ thuật pcr rt-pcr trong chẩn đoán wssv (white spot syndrome virus) gav (gill-associated virus) trên tôm sú (penaeus monodon) đồng bằng sông cửu long

... vi-rút gây bệnh đốm trắng Phillipines từ thắng 5/1999 bằng kỹ thuật PCR Western blot. Tổng số 71 mẫu tôm kiểm tra vi-rút gây bệnh đốm trắng có 18 mẫu giai đoạn ấu trùng 53 mẫu giai ... diện tích bị nhiễm bệnh, có đến 450 ha bị bệnh đốm trắng, số còn lại bị bệnh còi đầu vàng. Đặc biệt, dịch bệnh năm nay lại đến sớm lây lan nhanh hơn so với mọi năm, đến thời điểm ... đến triệu chứng lâm sàng của vi-rút trước khi hiện hữu, vì nó có thể xuất hiện với bệnh đầu vàng bệnh đốm trắng hoặc liệu bệnh này phát sinh từ một lây nhiễm mới với một chủng gây bệnh của...
 • 74
 • 1,337
 • 0
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN WSSV (White Spot Syndrome virus) GAV (Gill-associated virus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" docx

... vi-rút gây bệnh đốm trắng Phillipines từ thắng 5/1999 bằng kỹ thuật PCR Western blot. Tổng số 71 mẫu tôm kiểm tra vi-rút gây bệnh đốm trắng có 18 mẫu giai đoạn ấu trùng 53 mẫu giai ... diện tích bị nhiễm bệnh, có đến 450 ha bị bệnh đốm trắng, số còn lại bị bệnh còi đầu vàng. Đặc biệt, dịch bệnh năm nay lại đến sớm lây lan nhanh hơn so với mọi năm, đến thời điểm ... đến triệu chứng lâm sàng của vi-rút trước khi hiện hữu, vì nó có thể xuất hiện với bệnh đầu vàng bệnh đốm trắng hoặc liệu bệnh này phát sinh từ một lây nhiễm mới với một chủng gây bệnh của...
 • 74
 • 930
 • 1
ứng dụng kỹ thuật PCR và FISH nghiên cứu biến đổi ADN ở một số thể bệnh lơxêmi và hemophilia a

ứng dụng kỹ thuật PCR FISH nghiên cứu biến đổi ADN một số thể bệnh lơxêmi hemophilia a

... giảm ngời bệnh suy thận ngời cao tuổi [5], [26], [27]. Hiệu quả điều trị của metformin không phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, thời gian mắc bệnh, nồng độ insulin C- peptid của bệnh nhân. ... sử dụng glucose tế bào, cải thiện liên kết của insulin với thụ thể có thể có cả tác dụng sau thụ thể, ức chế tổng hợp glucose tại gan giảm hấp thu glucose ruột. Thuốc không có tác dụng ... tuỳ thuộc vào nồng độ glucose huyết trớc khi điều trị của bệnh nhân [27]. Metformin còn có tác dụng lên chuyển hoá lipid ngời bệnh ĐTĐ typ 2. Thuốc làm tăng HDL, giảm triglycerid LDL-cholesterol....
 • 70
 • 461
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng bố và các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khả năng kháng bệnh bạc của các dòng bố các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới

... thành công các giống lúa lai kháng bệnh bạc cần có nguồn gen kháng bệnh bạc lúa. Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới ñã xác ñịnh ñược rất nhiều gen kháng bệnh bạc Trường ðại học Nông ... ………………………2 lúa như Xa1, Xa2, Xa3 Trong ñó các gen Xa4, xa5, Xa7, Xa21 kháng ñược hầu hết các chủng bạc miền bắc Việt Nam. Dựa trên cơ sở nguồn gen kháng bệnh bạc ñã tìm ñược, ... VÀ YÊU CẦU 1.2.1. Mục ñích - ðánh giá các dòng mang gen kháng bệnh bạc trong tập ñoàn các dòng, giống lúa sử dụng ñể nghiên cứu. - ðánh giá con lai nhằm phát hiện các tổ hợp lai mang gen...
 • 141
 • 557
 • 0
Góp phần nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi (Multiplex) trong phân loại Escherichia Coli gây tiêu chảy doc

Góp phần nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi (Multiplex) trong phân loại Escherichia Coli gây tiêu chảy doc

... sinh hoá, sự ly giải bởi phage đã đợc áp dụng. Song, chúng cũng đều là các phơng pháp gián tiếp đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp, nên ít đợc ứng dụng trong phân loại các E. coli gây tiêu chảy. ... vong [5]. nớc ta, tiêu chảy là nguyên nhân quan trọng gây suy dinh dỡng, là nguyên nhân gây tử vong ứng hàng thứ 2 trẻ em (chỉ xếp sau nhiễm khuẩn đờng hô hấp). Nhiều tác nhân vi sinh ... E. coli gây tiêu chảy, chỉ sử dụng phơng pháp quai ruột định type huyết thanh cũng chỉ dừng lại ETEC (Enterotoxingenic E. coli) EPEC (Enteropathogenic E. coli), EIEC (Enteroinvasive...
 • 6
 • 763
 • 0
Phát triển và ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán E. coli gây tiêu chảy từ phân Đọc thêm thuvienykhoa.vn ppt

Phát triển ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán E. coli gây tiêu chảy từ phân Đọc thêm thuvienykhoa.vn ppt

... tiến hành các phản ứng PCR chúng ta sẽ làm giảm sự nhiễm của phản ứng này. Một vấn đề đáng lo ngại của kỹ thuật PCR. Khi tiến hành kỹ thuật PCR đa mồi trên các bệnh phẩm phân trẻ em dới ... ETEC: Có gen eltB và/ hoặc estA EHEC: Có gen vt1 và/ hoặc vt 2. Có gen eaeA,EHEC điển hình EPEC: Có gen bfpA eaeA EIEC : Có gen ial EAEC : Có gen pCVD Taq polymerase, MgCl2 Buffer ... đợc sự nhiễm trong kỹ thuật này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu: 1. Phát triển kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán E. coli gây tiêu chảy. 2. ứng dụng kỹ thuật...
 • 8
 • 703
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kỹ thuật pcr trong chọn tạo giống cây trồngứng dụng kỹ thuật pcr polymerase chain reaction để chẩn đoán bệnh cầu trùng gàứng dụng kỹ thuật pcr rflp xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo yorkshirenghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longứng dụng kỹ thuật pcr khảo sát sơ bộ tần suất phân bố các alen của locus d7s820 người việt nam1 2 2 ứng dụng kỹ thuật mạng noron trong khai phá dữ liệu tối ưu hiệu suất lò hơi ở nhà máykỹ thuật pcr và ứng dụngứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bòluận văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bò part 6 docgiáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tổng quan về gia tốc hệ điều hành và api p1nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏicông nghệ adsl và khả năng ứng dụng kỹ thuật xdsl trong mạng truy nhập việt namđánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật ipm của nông dân sản xuất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình cứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây mắt trâu của vườn quốc gia cúc phươngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ