1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

... lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học công nghệ môi trờng.1. Kế toán kết quả tài chính Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng là doanh nghiệp Nhà n-ớc, trực thuộc Tổng công ... Thị Thu Hiền Thực trạng kế toán tài chính phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học công nghệ thuộc Tổng công ty Than I. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức bộmáy ... Thị Thu Hiền Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng là một doanh nghiệpNhà nớc, trực thuộc Tổng công ty Than. Công ty là một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, căn cứ vào nhiệm...
 • 46
 • 280
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA

... phúc lợi Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận Công ty Than Nội địa đợc thể hiệnqua sơ đồ sau Sơ đồ phân phối lợi nhuận tại Công ty Than Nội địaVí dụ: Tổng lợi nhuận trớc thuế của Công ty trong ... Bảng trích lập các quỹĐể kế toán phân phối lợi nhuận, kế toán sử dụng TK 421 " Lợi nhuận cha phân phối& quot;.Ngoài ra, kế toán phân phối lợi nhuận còn sử dụng các tài khoản: TK 111,TK 112, ... cứ vào bảng trích lập các quỹ doanh nghiệp, kế toán ghi các bút toán sau:Nợ TK 421 : Lợi nhuận cha phân phối Có TK 415 : Quỹ dự phòng tài chính Thực trạng công tác kế toán kết quả tài chính và...
 • 30
 • 267
 • 0
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

... Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty giao nhận kho vận ngoại thơng (Vietrans)1. t ình hình tổ chức kinh doanh tổ chức công tác kế toán tại công ty ... pháp kế toán phân phối lợi nhuận .2.2.2.1 Hạch toán ban đầu Trong quá trình phân phối lợi nhuận kế toán sử dụng các tài liệu :- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm- Bảng kế hoạch tài chính - ... bút toán tạm phân phối. 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng. Kế toán công ty sử dụng TK 421 Lãi cha phân phối để phản ánh kết quả kinh doanh cuối cùng của công ty tình hình phân phối lợi nhuận của công...
 • 33
 • 326
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA

... Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả các hoạt động kinh doanh phân phối lợi nhuận tại Công ty than nội địaI /Một số nét khái quát về Công ty Than Nội Địa1. Đặc ... doanh1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Than Nội Địa Công ty Than Nội địa là doanh nghiệp nhà nớc hạch toán độc lập, là đơn vị thành viên thuộc tổng Công ty Than Việt Nam đợc thành ... vốn: Nguồn vốn của Công ty chủ yếu thuộc sở hữu nhà nớc do tổng công ty Than Việt Nam phân giao lại cho Công ty quản lý, sử dụng để duy trì phát triển sản xuất. Vốn của Công ty bao gồm các khoản...
 • 38
 • 330
 • 0
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA

... DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOAII.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA. II.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ... đến tài chính. - Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp thuế: Giúp kế toán trưởng tổ chức công tác kiểm tra kinh tế trong Công ty theo kế hoạch. Có nhiệm vụ xác định kết quả kinh doanh, tổng ... phòng kế toán. Hàng ngày các phòng, ban thống kê ghi chép những thông tin kinh tế có liên quan tới công tác kế toán gửi lên phòng kế toán để phòng kế toán xử lý tiến hành công việc kế toán. ...
 • 59
 • 312
 • 0
Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng hoa

Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng hoa

... tắc phân phối lợi nhuận tại Công ty cổ phần thơng mại công nghệ Hoàng Hoa. Cũng nh việc tính kết quả kinh doanh của công ty, cách phân phối lợi nhuận của công ty cũng theo đúng chế độ kế toán ... kế toán xử lý tiến hành công việc kế toán. Hiện nay phòng kế toán của công ty gồm có 4 ngời trong đó có 1 kế toán trởng, 2 kế toán viên 1 thủ quỹ.Sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán của công ty ... phối. II.2.2.2.2 .Tài khoản sử dụng. Kế toán công ty sử dụng TK 421 Lãi cha phân phối để phản ánh kết quả kinh doanh cuối cùng của công ty tình hình phân phối lợi nhuận của công ty, đồng thời...
 • 54
 • 367
 • 0
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG.

... thiện công tác kế toán kết quả tài chính phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng.I- Nhận xét về công tác kế toán nói chung kế toán xác định kết quả tài ... định kết quả tài chính phân phối lợi nhuận. Trong thời gian thực tập tại Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng, đi sâu tìm hiểu về hoạt động kế toán xác định kết quả tài chính ... về kế toán kết quả tài chính phân phối lợi nhuận tại Công ty. Sau thời gian đi sâu tìm hiểu kế toán xác định tài chính phân phối lợi nhuận em nhận thấy có những u điểm sau:- Công tác kế...
 • 20
 • 396
 • 0
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

... TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂNPHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘII/ Giới thiệu tổng quan về công ty: 1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức ... ẻ kế toán chi tiếtNHẬT KÝCHỨNGTỪChứng từgốcII/ Tình hình kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội:1. Kế toán kết quả kinh doanh:1.1. Nội dung ... quan gửi lênphòng kế toán công ty. Kế toán công ty sẽ tổng hợp các NKCT số 8 do các cửahàng gửi lên ghi vào sổ Cái. - Sổ cái: Công ty có bao nhiêu tài khoản thì mở bấy nhiêu sổ cái. Kế toán...
 • 46
 • 311
 • 0
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

... hàng)Tổ trởng kế toán các cửa hàng Kế toán công nợ Kế toán trởng Kế toán thống kê Kế toán thống kê Kế toán công nợ Kế toán QuầyThủ quỹ Kế toán quỹ - Nhật ký chứng từ số 8: kế toán các cửa ... 20.135.200đTình hình thực tế công tác kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty thơng mại đoàn kếtI/ Giới thiệu tổng quan về công ty: 1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức ... 35.435.885 7.151.890 4.767.9282.2. Phơng pháp kế toán phân phối lợi nhuận: 2.2.1. Hạch toán ban đầu: Cũng nh kế toán kết quả kinh doanh, kế toán phân phối lợi nhuận cũng sử dụng các chứng từ tự lập,...
 • 31
 • 317
 • 0
Tình hình thực tế cụng tác kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội.

Tình hình thực tế cụng tác kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội.

... toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận tại công ty Th ơng Mại Hà Nội:1. Kế toán kết quả kinh doanh:168. 1.1. Nội dung phơng pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 169. Kết ... Cuối tháng kế toán các cửa hàng gửi toàn bộ các sổ NKCT, bảng kê, sổ thẻ kế toán chi tiết đó lên cho kế toán công ty. 142. Kế toán công ty sẽ tiến hành tổng hợp các NKCT, bảng kê, sổ thẻ ... động tài chính chi phí hoạt động tài chính, các phiếu kế toán . . . .232. Vì kế toán kết quả kinh doanh mang tính chất kế thừa các nghiệp vụ kinh doanh nên để đảm bảo có thông tin chính...
 • 51
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán tại công tynhững nhận xét chung về thực trạng kế toán tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tại công tychính sách phân phối lợi nhuận của công tychính sách phân phối lợi nhuận của công ty tnhhchính sách phân phối lợi nhuận của công ty cổ phầnthực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp hà tâyđánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiên tânphần i thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sơn master 5phần ii thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh lam hồng sơnthực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng tài chính kế hoạch huyện phù yênthực trạng kế toán tiền lương và tính lương bhxh phải trả công nhân tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư csu sơ đồ quy trình kế toán máyđánh giá chung về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần năng lực việtnhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại hà anhđánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng 18Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ