1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

... Lớp 7 Bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm I/Mục tiêu 1. Kiến thức - nhận biết được sự đa dạng của ngành thân mềm về cấu tạo lối sống - Trình bày được đặc điểm chung ý nghĩa ... trường sống) Tuy nhiên thân mêm có 1 vài điểm chung 3. Nội dung hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung hoạt động 1: xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm - Y/c: hs đọc thông tin quan sát H21,H19.1. ... làm bài tập -Từ bảng 1, yêu cầu hs rút ra nx về sự đa dạng của thân mềm đặc điểm chung của thân mềm - Hoàn thiện kiến thức - Đọc thông tin , quan sát tranh để ghi nhớ kiến thức về cấu tạo của...
 • 4
 • 7,728
 • 9
[Tiết 22] Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

[Tiết 22] Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

... đều có đặc điểm chung : * Đặc điểm chung của ngành Thân mềm: Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM 1. c im chung: 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm? 1. ... Giác bám TiẾT 22 : TiẾT 22 : ĐẶC ĐiỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I Đặc điểm chung : • : I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Ốc sên I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Ốc sên I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Ốc sên Trai n c ng t ... Phạm Hồng Ninh BỘ MÔN: Sinh học 7 BÀI DẠY: Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1. Hoàn thành chú thích hình vẽ: đặc điểm cấu tạo cơ thể trai sông? 1....
 • 43
 • 1,910
 • 6
tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

... HỌC LỚP 7B Ốc anh vũ Sò Vẹm Ốc vặn Nghêu Bào ngư Ốc bươu vàng Hến Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM 1. Đặc điểm chung 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 1. Ch©n Trai Ốc sên Mùc 2. Vá(hay ... tạo chung của các đại diện thân mềm sau? Đặc điểm cơ thể Lối sống Không phân đốt Phân đốt Khoang áo phát triển Kiểu vỏ đá vôi Nơi sống Đại diện Đặc điểm Sò Trai sông Ốc sên Ốc vặn Mực Cụm từ ... giảm x x x Đặc điểm cơ thể Lối sống Không phân đốt Phân đốt Khoang áo phát triển Kiểu vỏ đá vôi Nơi sống Đại diện Đặc điểm Sò Trai sông Ốc sên Ốc vặn Mực Cụm từ kí hiệu gợi ý Thân mềm -Ở cạn,...
 • 29
 • 1,481
 • 7
dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

... giảm) Bài 21 Bài 21 : : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Sự khác nhau giữa các loài trong ngành thân mềm: số lượng ... ngư, sò huyết Bài 21 Bài 21 : : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân 2. Vỏ ... Tiết 23 : : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM 1. Đặc điểm chung 5 2 3 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm: 1. Chân...
 • 26
 • 909
 • 0
Tiết 22: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Tiết 22: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

... 22: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm Ngày soạn: / / 2010 Ngày dạy: / / 2010 I . Mục tiêu : 1. Kiến thức:- Trình bày đợc sự da dạng của thân mềm - Trình bày đợc đặc điểm chung ... bị của học sinh. 2. Mở bài : 3. Các hoạt động:a . Hoạt động1: Tìm hiểu đặc điểm chung ( 19 ph) :*Mục tiêu: Thấy đợc sự đa dạng của thân mềm tìm ra đợc đặc điểm chung của ngành thân mềm ... diện Thân mềm để ghi vào bảng 2? ( Chia theo nhóm, trải nghiệmtheo kĩ thuật khăn trải bàn).+ Vai trò cơ bản của ngành Thân mềm? + Nêu ý nghĩa của vỏ thân mềm ?+ ở địa phơng em có các loại thân...
 • 3
 • 1,670
 • 4
Bài 10-Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang .

Bài 10-Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang .

... ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Bµi 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG Trường THCS PHƯỚC LONG – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG . Jerry ... HỌC 7 – I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG . Jerry lập lại xem đúng không nhé… I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Tuy rất khác nhau về kích thước , hình dạng lối sống nhưng các loài ruột khoang đều có chung 4 đặc điểm :  ... Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – Bài 10 : ĐẶC ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Các anh chò ạ ! Tuy cũng là loài vật nhưng Jerry cũng chưa hiểu hết đồng loại của mình . Vì vậy từ hôm nay...
 • 10
 • 10,614
 • 22
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành phân khớp

... ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi tËp Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ... Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài làm chỗ bám cho cơ. - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau. - Sự phát triển ... ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp I.§Æc ®iÓm chung Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vai trß cña ngµnh ch©n khíp Bµi 29 ®Æc ®iÓm chung vµ vai...
 • 27
 • 1,546
 • 0
BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

... Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH ... ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài ... III. VAI TRÒ THỰC TIỄN Bảng 3: Vai trò của ngành chân khớp I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH...
 • 13
 • 1,721
 • 5
Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29 - Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

... 2008-2009 Câu hỏi: Nêu đặc điểm chung vai trò của lớp Sâu bọ? Trả lời: + Đặc điểm chung: - Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực bụng. - Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân hai đôi cánh. ... phát triển của Chân khớp A. Ở giáp xác; B. Ở sâu bọ B A Đánh dấu () vào ô trống ở đầu câu để chọn lấy các đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?  Hình 29.1. Đặc điểm cấu tạo ... SKG. Đọc trước bài “Cá chép”. Mỗi nhóm chuẩn bị 01 con cá chép còn sống. Kẻ bảng 1, 2 trang 103, 105 vào vở. Năm học: 2008-2009 MỘT SỐ ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Hình 29.1 Đặc điểm cấu tạo...
 • 10
 • 11,494
 • 26
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

... khác. Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... tập tính HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG                 I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần ... ngoài - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần...
 • 10
 • 3,462
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềmgiáo án sinh học lớp 7 tiết 22 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm potxđặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm gvgsinh hoc lop 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nganh ruot khoangbài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớpbài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớpbài 10 đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoanggiai bai tap sinh hoc 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nghanh ruot khoangsinh hoc lop 7 bai 10 dac diem chung va vai tro cua nghanh ruot khoangđặc điểm chung và vai trò của ngành giun dẹpđặc điểm chung và vai trò của ngành giun trònđặc điểm chung và vai trò cuả ngành chân khớpđặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớpđặc điểm chung và vai trò của ngành sâu bọneu dac diem chung va vai tro cua nganh dong vat nguyen sinh va nganh ruot khoangBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ