1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

Đề thi báo bảng Sinh học 10, 11, 12 năm học 2010 - 2011

Đề thi báo bảng Sinh học 10, 11, 12 năm học 2010 - 2011

Đề thi báo bảng Sinh học 10, 11, 12 năm học 2010 - 2011

... BỘ BÁO BẢNG MÔN SINH HỌC – KHỐI 10 ĐỀ BÀI (HS không phải chép lại đề vào bài làm) 1. Tại sao nói hệ thống sống là hệ mở và tự điều chỉnh? Nêu một vài ví dụ thể hiện mối quan hệ qua lại giữa sinh ... BỘ BÁO BẢNG MÔN SINH HỌC – KHỐI 10 ĐỀ BÀI (HS không phải chép lại đề vào bài làm) 1. Tại sao nói hệ thống sống là hệ mở và tự điều chỉnh? Nêu một vài ví dụ thể hiện mối quan hệ qua lại giữa sinh ... nuclêôtit trong mARN tương ứng. TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II CÂU LẠC BỘ BÁO BẢNG MÔN SINH HỌC – KHỐI 12 ĐỀ BÀI (HS không phải chép lại đề vào bài làm) 1. Mã di truyền là gì? Mã di truyền có các đặc điểm...
 • 3
 • 428
 • 2
Đáp án đề thi Hóa tuyển sinh vào 10- Tỉnh Bình Định(2009-2010)

Đáp án đề thi Hóa tuyển sinh vào 10- Tỉnh Bình Định(2009-2010)

... GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH Năm học: 2009 -2 010 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC A) Hướng dẫn chung: - Nếu một phản ứng ... Nếu một phản ứng mà viết sai công thức hóa học của chất thì không cho điểm. - Nếu một phản ứng mà cân bằng sai thì cho nửa số điểm của phản ứng đó. - Học sinh làm khác với hướng dẫn chấm mà đúng ... tạo của A là: CH 3 - COOH 0,25 C không tác dụng với NaOH nhưng tác dụng được với Na. Vậy C là rượu có công thức phân tử là C 2 H 6 O. 0,25 Công thức cấu tạo của C là: CH 3 -CH 2 -OH 0,25 Chất B...
 • 2
 • 483
 • 1
DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN

DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN

... Lưu ý: Học sinh khơng được sử dụng tài liệu có liên quan. THPT THẠNH AN ĐỀ THI HỌC KÌ I // Môn: Giáo dục- Công dân 10 Năm học 2009 – 2010 Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐỀ ... ý: Học sinh khơng được sử dụng tài liệu có liên quan.THPT THẠNH AN ĐỀ THI HỌC KÌ I // Môn: Giáo dục- Công dân 11 ( khối sáng) Năm học 2009 – 2010 Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐỀ ... ? Tại sao ? // Lưu ý: Học sinh khơng được sử dụng tài liệu có liên quan. THPT THẠNH AN ĐỀ THI HỌC KÌ I // Môn: Giáo dục- Công dân 11 ( khối chiều) Năm học 2009 – 2010 Thời gian 45 phút (Không...
 • 4
 • 394
 • 0
Đề thi và đáp án vào 10 Nghệ An năm 2009-2010

Đề thi và đáp án vào 10 Nghệ An năm 2009-2010

... Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An Năm học: 2009 -2 010 Môn: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (3,0đ). Cho biểu thức A = 1 1 ... 2 5x + 2 = 0 Phơng trình có hai nghiệm là: 2 và 1/2. 2. Ta có = (m + 3) 2 4.2.m = m 2 - 2m + 9= (m - 1) 2 + 8 => >0 với mọi m => phơng trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo Viét ... 5 2 x 1 x 2 =>2(m+3) = 5m m = 2. 3. Ta có (x 1 x 2 ) 2 = (x 1 + x 2 ) 2 - 4x 1 .x 2 = (m + 3) 2 :4 2m = (m 2 - 2m + 9):4 = 2 ( 1) 8 2 4 m + 1 2 2x x Vậy MinP = 2 m =1 Câu III: Gọi chiều...
 • 3
 • 4,261
 • 20
De thi va dap an vao 10 Nghe An nam 2009-2010

De thi va dap an vao 10 Nghe An nam 2009-2010

... Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An Năm học: 2009 -2 010 Môn: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (3,0đ). Cho biểu thức A = 1 1 ... 2 5x + 2 = 0 Phơng trình có hai nghiệm là: 2 và 1/2. 2. Ta có = (m + 3) 2 4.2.m = m 2 - 2m + 9= (m - 1) 2 + 8 => >0 với mọi m => phơng trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo Viét ... 5 2 x 1 x 2 =>2(m+3) = 5m m = 2. 3. Ta có (x 1 x 2 ) 2 = (x 1 + x 2 ) 2 - 4x 1 .x 2 = (m + 3) 2 :4 2m = (m 2 - 2m + 9):4 = 2 ( 1) 8 2 4 m + 1 2 2x x Vậy MinP = 2 m =1 Câu III: Gọi chiều...
 • 3
 • 577
 • 1
PPCT VLÍ 10.11.12 NĂM HỌC  08- 09

PPCT VLÍ 10.11.12 NĂM HỌC 08- 09

... tập về kính thi n văn -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- LP 12 - C BN C nm: 37 tun = 70 tit Hc kỡ I: 19 tun =35 tit Trong ú: 16tun x 2 tit = 32 tit v 3 tun x 1tit =3 tit 13 Học kì II: 18 ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN: VẬT LÍ (Áp dụng từ năm học 2008 -2 009) (Ban hành kèm theo QĐ số ……../QĐ-SGD&ĐT-GDTrH ngày 19/8/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - LỚP ... GD&ĐT Vĩnh Phúc) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - LỚP 10 – NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 87 tiết Học kì I: 19 tuần =36 tiết Trong đó: 17tuần x 2 tiết = 34 tiết và 2 tuần x 1tiết =2 tiết Học kì II: 18 tuần...
 • 20
 • 407
 • 0
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÝ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÝ TỈNH THÁI NGUYÊN

... AEC và WTO đều thừa nhận sự hạn chế đầu tư trong một số lĩnh vực nhạy cảm như xăng dầu, thuốc lá điếu, xì gà, băng đĩa hình, báo chí và một số mặt hàng nhạy cảm khác. - Cả WTO và AEC đều đặt ... mại hang hóa (TRIMs) đã thông báo trong vòng 2 năm kể từ ngày Hiệp đinh WTO có hiệu lực đối với các nước phát triển, 5 năm đối với các nước đang phát triển và 7 năm đối với các nước kém phát ... thời đến năm 2010 đối với ASEAN 6 và đối với Việt Nam, Lào và Myanmar, Campuchia lần lượt là 2013, 2015 và 2017. - Ngoài ra, cả Cộng đồng kinh tế ASEAN và Tổ chức thương mại thế giới WTO đều có...
 • 9
 • 4,281
 • 5
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN   NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: TOÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: TOÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

... THÁI NGUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 012 - 2013 MÔN THI: TOÁN (Chuyên Tin học) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 ... 12 ,xx. b. Tìm các giá trị của m để 22 12 xx đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 3 (3,0 điểm) a. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 23x 2x 5x 2 0yy    . b. Trong một hộp có 2 012 ...      0,5 =2370, .24mm     0,5 b (1 điểm) Ta có   12 12213x x mx x m   0,25      222 2 21 2 1 2 1 22x 4 1 2 3 4...
 • 3
 • 2,619
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toán tuyển sinh lớp 10 hà nội năm 2015đề thi học sinh giỏi môn sinh lớp 10 11 12đề thi dự bị sinh học 10đề thi olympic môn sinh học lớp 10đề thi trắc nghiệm sinh học 10 học kì 1đề thi hsg môn sinh học lớp 11đề thi trắc nghiệm sinh học 10đề thi hk2 môn sinh học 10đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hk2đề thi hk2 môn sinh học lớp 10đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hk1đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hkiđề thi trắc nghiệm sinh học 10 học kì 2đề thi hsg môn sinh học lớp 10đề thi chuyên môn sinh học lớp 10Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP