1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

... chúng ta sẽ như sau: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ENTITY Trochoiled7thanh ... về VHDL - 132 - Mã thiết kế sẽ như sau: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... Tìm hiểu về VHDL - 120 - Mã thiết kế sẽ như sau: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ENTITY barrel...
 • 31
 • 5,485
 • 34
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

... PROCESS cho đọan mã sau đây: 1 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - 2 LIBRARY ieee; 3 USE ieee.std_logic_1164.all; 4 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - 5 ENTITY dff IS 6 PORT ... VHDL - 18 - Hình 2.7. DFF kết hợp với cổng NAND Mã thiết kế: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ENTITY example IS PORT ( a, b, clk: IN BIT; q: OUT BIT); END example; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... behavior; 21 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - (Chú ý: VHDL không phân biệt chữ hoa và chữ thường.) * Kết quả phỏng: Hình 2.6: Kết quả phỏng của ví dụ 2.1 Hình 2.6 phỏng...
 • 150
 • 5,980
 • 90
Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

... Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDL ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển ... bộ tả hay công nghệ phần cứng nào. Người thiết kế có thể tự do lựa chọn công nghệ, phương pháp thiết kế trong khi chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Và khi đem so sánh với các ngôn ngữ ... tạo phần cứng mới ra đời nó có thể được áp dụng ngay cho các hệ thống đã thiết kế. Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động...
 • 6
 • 668
 • 4
Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

... CHƢƠNG 2 : DÙNG NGÔN NGỮ VHDL MÔ TẢ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN 27 2.1 Ngôn ngữ VHDL tả các cổng logic cơ bản: 27 2.1.1 Đoạn mã VHDL tả cổng NAND 2 ngõ vào: 27 2.1.2 Ngôn ngữ VHDL tả cổng NOR ... 28 2.1.3 Dùng ngôn ngữ VHDL tả một hệ thống báo động cho xe hơi: 29 2.2 Bộ giải mã LED 7 đoạn: 31 2.2.1 Xây dựng cấu trúc bộ giải mã LED 7 đoạn: 31 2.2.2 Ngôn ngữ VHDL tả mạch giải mã ... package-name IS type-declarations; subtype-declarations; signal-declarations; variable-declarations; constant-declarations; component-declarations; function-declarations; procedure-declarations;...
 • 137
 • 1,700
 • 1
Ngôn ngữ mô tả phần cứng VERILOG

Ngôn ngữ tả phần cứng VERILOG

... phổ biến ngôn ngữ tả phần cứng Verilog. Giáo trình Verilog [Type text] Page 25 Vào năm 1987, một ngôn ngữ tả phần cứng khác là VHDL trở thành một chuẩn ngôn ngữ tả phần cứng của ... giữa ngôn ngữ tả phần cứng nói chung (ngôn ngữ Verilog HDL nói riêng) và ngôn ngữ lập trình nói chung (ngôn ngữ C nói riêng)? 4. Tìm hiểu sự khác biệt giữa hai loại ngôn ngữ tả phần cứng ... động là do sự phát triển của những ngôn ngữ tả phần cứng (HDLs) và những phương pháp thiết kế dựa trên những ngôn ngữ này. Dựa trên những ngôn ngữ tả phần cứng (HDLs), những công cụ CAD trong...
 • 236
 • 1,428
 • 17
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG docx

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ TẢ PHẦN CỨNG docx

... hay tả theo hình cấu trúc (Structure). Tuy nhiên một hệ thống có thể bao gồm cả tả theo hình hoạt động và tả theo hình cấu trúc.• tả kiến trúc theo hình hoạt động: hình ... OK.6BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN ĐIỆN TỬBÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG Đối tượng: HSSV trình độ Đại học, Cao ... sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. VHDL có một số ưu điểmhơn so các ngôn ngữ phỏng phần cứng khác hẳn là: - Khả năng được hỗ trợ bởi nhiều công nghệ và nhiều phương pháp thiếtkế: VHDL cho phép...
 • 131
 • 1,189
 • 17
Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

... TÍCH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH DẠY BÀI TẬP TRONG PHẦN PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1. Các dạng bài toán * Bài toán phần phóng xạ - Bài toán 1:  ... lýtínhkhách quan   QuangSƠ ĐỒ PHÂN LOẠI BÀI TẬP VẬT LÝ 7 -  -  -  - uan  ...   “Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlap trong dạy học bài tập phần Phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa Vật lý 12 nâng cao” ...
 • 18
 • 1,136
 • 1
Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2

... 1 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 2 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 3 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 4 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 5 of 45 Bài tập tham khảo SBVL ... 6 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 7 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 8 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 9 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 10 of 45 Bài tập tham khảo SBVL ... of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 12 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 13 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 14 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 15 of 45 Bài tập tham khảo SBVL...
 • 68
 • 3,101
 • 8
Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý

Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý

... 2.20 2.00 4.00 -7 .41 54.92 -1 2.30 151.29 91.16 5.24 -3 .04 9.25 8 10.30 6.60 43.56 -2 .81 7.90 -4 .20 17.64 11.81 10.99 -0 .69 0.47 9 7.60 4.40 19.36 -5 .01 25.11 -6 .90 47.61 34.58 8.24 -0 .64 0.41 Tổng ... 51.84 -2 .21 4.89 -2 .60 6.76 5.75 11.74 0.16 0.03 2 9.40 4.00 16.00 -5 .41 29.28 -5 .10 26.01 27.60 7.74 1.66 2.76 3 7.50 3.10 9.61 -6 .31 39.83 -7 .00 49.00 44.18 6.61 0.89 0.78 4 4.00 1.60 2.56 -7 .81 ... 2.56 -7 .81 61.01 -1 0.50 110.25 82.02 4.74 -0 .74 0.55 5 11.30 4.80 23.04 -4 .61 21.26 -3 .20 10.24 14.76 8.74 2.56 6.56 6 66.30 51.00 2601.00 41.59 1729.64 51.80 2683.24 2154.30 66.46 -0 .16 0.03 7 2.20...
 • 25
 • 4,968
 • 51

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdltìm hiểu về ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdlgiới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdlngôn ngữ mô tả phần cứngthiết kế số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứngbài tập ngôn ngữ mô tả phần cứngngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 2giáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứngngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 3ngôn ngữ mô tả phần cứng verilogngôn ngữ mô tả phần cứng hdlngôn ngữ mô tả phần cứng verilog hdl phần 1ngôn ngữ mô tả phần cưnggiáo trình ngôn ngữ mô tả phần cứng verilogngôn ngữ mô phỏng phần cứngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật