giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6
... 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM VÒ dù giê líp 2c VÒ dù giê líp 2c tr­êng tiÓu häc l¹i th­îng tr­êng tiÓu häc l¹i th­îng Ph©n m«n: tËp lµm v¨n Ph©n m«n: tËp lµm v¨n 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Kim tra ... y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm văn Tập làm văn 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm văn Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ ... phim. 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm văn Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách Bài 2: Đặt câu...
 • 7
 • 2,528
 • 4

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
... lệ giao thông. II. Đồ dùng dạy học. - Tranh vẽ Sgk phóng to. - Tranh vẽ các biển báo giao thông. - 5 tấm bìa (30cm x 50 cm) và một 3 bộ bìa mỗi bộ có 12 tấm bìa nhỏ ( 6 tấm vẽ 6 biển bào giao ... cần phải chấp hành tót luật lệ giao thông. 2. Bài mới ( 32 -33 phút) * Giới thiệu bài .(1 - 2 phút) * Hoạt động 1: Thảo luận. (22 - 23 phút) - Làm việc theo nhóm: Quan sát H1/ Sgk (44 - 45) trả lời ... của ng ời dân ở địa phơng em. 2. Bài mới ( 32 -33 phút) * Giới thiệu bài .(1 - 2 phút) * Hoạt động 1: Thảo luận. (22 - 23 phút) - Làm việc theo nhóm: Quan sát H1/ Sgk ( 46 - 47) trả lời các câu hỏi...
 • 18
 • 1,424
 • 17

Giáo án LTVC lớp 2 cả năm

Giáo án LTVC lớp 2 cả năm
... Hs quan sát tranh và tìm từ ngữ ứng với nội dung từng bức tranh. Bài tập 1 : GV đính tranh. -Y/C hs quan sát tranh nêu số thứ tự của từng tranh. -Nhận xét. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2, 3. ... HỌC 20 ph 5 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1, 2, 3. Mục tiêu : Kể tên các môn học ở lớp 2, tìm chỉ hoạt động theo tranh.Kể nội dung tranh Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Nhận xét. Bài tập 2: ... : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI 2 : MRVT-TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP-DẤU CHẤM HỎI I. MỤC TIÊU : - Mở rộng vốn từ và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến...
 • 66
 • 1,332
 • 3

Toàn bộ giáo án LTVC lớp 2

Toàn bộ giáo án LTVC lớp 2
... hợp với từng tranh - Gọi HS lên làm bài * Bài 2/ 9 - GV chia các nhóm nhỏ - Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận, làm bài - GV nhận xét, chốt ý * Bài 3/9 - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, tìm hiểu ... chốt ý * Bài 2/ 82 - Hướng dẫn Hs tìm thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng - Đọc yêu cầu - Quan sát, suy nghó, làm bài - Đọc yêu cầu Kế hoạch bài học Luyện từ và câu Lớp 2 16 - Tổ chức ... hướng dẫn tìm từ chỉ sự vật trong tranh - HS đọc yêu cầu - Quan sát, suy nghó - Trình bày - Tổ chức các nhóm thảo luận ,trình bày - GV nhận xét, chốt ý * Bài 2/ 27 - GV hướng dẫn HS tìm các từ chỉ...
 • 77
 • 523
 • 0

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
... tra bài cũ **BT 2 79 15 64 38 12 26 67 33 Gọi tên các thành phần trong phép trừ Làm bảng con. -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Thực hành -BT 1 88 36 52 49 15 34 64 44 20 96 12 84 Làm bảng con ... 80. b- Từ 89 đến 95. 2- a- Số liền trước của 61 là: b- Số liền sau của 99 là: 3-Tính: 42 54 84 31 60 25 66 16 5 23 4-Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông hoa. Hỏi Mai làm ... vậy: 24 + 6 = ? -Viết vào bảng viết ntn? -GV viết: 26 + 4 = 30 HS nhắc lại. -Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính như sau: Đặt tính: 26 4 -Viết 26 , viết 45 thẳng cột với 6, viết dấu +, kẻ gạch ngang....
 • 20
 • 1,424
 • 6

GIAO AN TIN LOP 5 TUAN 6

GIAO AN TIN LOP 5 TUAN 6
... thích hợp để vẽ bức tranh" Giấc mơ của gấu con" - Hướng dẫn tỉ mĩ cách vẽ tranh và viết chữ lên tranh. - Chia 2 nhóm thực hành để HS có nhiều thời gian thực hành và 2 HS thực hành với ... chữ lên tranh - Có mấy kiểu viết chữ lên tranh? - Em hãy nêu sự khác nhau giữa hai kiểu viết chữ lên tranh? thúc - 2 HS thực hiện thao tác này - 10 HS thực hiện cách chọn chữ viết - 2 kiểu, viết ... Tuần 6: Soạn ngày 25 tháng 09 năm 20 10 BÀI 3: Viết chữ lên hình vẽ I>MỤC TIÊU - HS sử dụng được công cụ viết chữ để viết chữ lên tranh - HS phân biệt được biểu tương...
 • 2
 • 399
 • 1

GIAO AN TIN LOP 4 TUAN 6

GIAO AN TIN LOP 4 TUAN 6
... Tuần 6: Soạn ngày 25 tháng 09 năm 20 10 BÀI 3: Sao chép hình I>MỤC TIÊU - HS biết tác dụng của việc sao chép các ... quả giống hệt nhau và tốn nhiều thời gian. Với phần mềm Paint, cách đơn giản và chính xác nhất là Sao chép một phần hình vẽ thành nhiều phần giống nhau 2. 2 Nội dung: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC ... bài cũ: a) Em hãy nêu cách vẽ hình chữ nhật? b) Em hãy nêu cách vẽ hình chữ nhật tròn góc? 2. Bài mới: 2. 1 Giới thiệu bài: Trong khi vẽ hình, có nhiều lúc trên hình vẽ có hai hay nhiều chi tiết...
 • 2
 • 555
 • 0

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
... ; 1 6 + 6 ; 36 + 24 HS nêu cách tính. Lớp làm bảng con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7......... .28 + 6 26 + 9.......... 36 36 + 4.......... 32 + 8 Muốn điền đợc ... bài 6 cộng với một số. So sánh để điền dấu. Biết cách tính và nhận dạng để khoanh vào đáp án đúng với giải toán bằng sơ đồ. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 6 + 8 ; 1 6 + 6 ; 36 ... I) Mục tiêu: Kể truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây để tạo thành câu chuyện...
 • 5
 • 669
 • 2

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4
... con. - Nghe, ghi nhớ có) Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 20 10 Đồng chí Nhàn dạy Ngày soạn: Ngày 20 / 9 /20 10 Ngày giảng: Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 20 10 Toán: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 8+5 I. Yêu ... Dặn: Quan sát tranh, tập kể lại câu chuyện này. - Nêu ý kiến - Lắng nghe, ghi nhớ -Thực hành ở nhà Ngày soạn: Ngày 10 / 9 /20 10 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 20 10 Toán: 49 + 25 I. ... tính. 69 + 4 ; 39 + 5 - Nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi đề. -2 em làm bảng lớp. -Nhận xét bài bạn. - Nghe 2. Giới thiệu phép cộng 49 + 25 : * Bài toán: Có 49 que tính thêm 25 ...
 • 19
 • 466
 • 0

giao an chieu lop 2 tuan 17

giao an chieu lop 2 tuan 17
... 25 +17 82- 36 35+47 62 - 6 +Y/C HS. đặt tính và tính. + Y/C HS. làm bài. +Bài 3: Số? 8+7= 9 +6= 16- 8= 8 +2+ 5= 9+1+5= 16- 3-5= +Y/C HS . tự làm bài và so sánh 2 phép tính ở cột 1. +Bài 4: a. Lớp 2A ... Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 1.Hoạt động 1 : Kiểm tra : 2. Hoạt động 2 : Thực hành : +Bài 1: Tính nhẩm 7 +6 5+9 6+ 8 6+ 7 5+9 8 +6 13 -6 14-9 14 -6 13-7 14-5 14- 8 +Bài 2: Đặt tính ... A-KTBC 2. Dy bi mi: *Hoàn thành VBTTNO1 ,2, 7,14 ,tr43,44,45. - Giúp đỡ HS yếu hoàn thành VBT. *Đối với HS khá(G) làm thờm bài tập sau: Bi 1.tớnh: 7+8= 14+9= 25 + 36= 32+ 68 = 8+7= 9+14= 36 +25 = 68 + 32= ...
 • 11
 • 443
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an toan lop 2 tuan 21giao an toan lop 2 tuan 17giao an toan lop 2 tuan 23giao an toan lop 2 tuan 16giáo án toán lớp 2 tuần 32giáo án toán lớp 2 tuần 30giáo án toán lớp 2 tuần 31giáo án toán lớp 2 tuần 29giáo án toán lớp 2 tuần 15giao an toan lop 5 tuan 6giáo án toán lớp 2 tuần 18giáo án seqap lớp 2 tuần 18giao an toan lop 2 tuan 5giáo án toán lớp 2 tuần 14giáo án seqap lớp 2 tuần 14chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ