1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

con nguoi va moi truong dia li

con nguoi va moi truong dia li

con nguoi va moi truong dia li

... dẫn đến sự thay đổi cảnh quan 2đ Baøi 21- Tieát 25 CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 1. Hot ng nụng nghip vúi mụi trng a lớ Trong các ảnh bên con người đã tiến hành những hình thức hoạt động nào ... tính đa dạng của sản xuất nông nghiệp ? Li n hệ Việt Nam? Nuôi thuỷ sản ở Nha Trang Nuôi vịt theo hình thức chăn thả Phun thuốc trừ sâu đốt rừng làm rẫy. CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 1. Hot ng ... Phát triển nền nông nghiệp sạch CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : Chế biến thuỷ sản Khai thác dầu mỏ Khai thaực Boõxit CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21...
 • 17
 • 717
 • 0
Bài 21: Con người với môi trường địa lí

Bài 21: Con người với môi trường địa

... Rừng lá kim- Ôn đới Xavan nhiệt đới Hoang mạc-nhiệt đới Rừng rậm- nhiệt đới Bµi 21: con ng­êi vµ m«i tr­êng ®Þa lÝ §o¹n phim trªn nãi vÒ ho¹t ®éng g× cña con ng­êi? Bài 21: con người và môi trường ... nghiệp của con người ở các châu lục rất đa dạng, gồm có trồng trọt và chăn nuôi. - Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng làm thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng tiêu cực - Con người khai ... yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển nông nghiệp Bµi 21: con ng­êi vµ m«i tr­êng ®Þa lÝ Bài 21: con người và môi trường địa lí 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí...
 • 14
 • 596
 • 0
con người và môi trường địa lý

con người môi trường địa

... TiÕt 25- Bµi 21 TiÕt 25- Bµi 21 : : Con ng­êi vµ Con ng­êi vµ m«i tr­êng ®Þa lÝ m«i tr­êng ®Þa lÝ 1.Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp víi m«i tr­êng ... cõu ë ¤-xtr©y -li- a Hình ảnh Địa danh Hình thức sản xuất Đới khí hậu Địa hình Hoa Kì Trồng trọt (Lúa mì) Ôn đới Đồng bằng b Côxta Rica Trồng trọt (Chuối) Nhiệt đới Đồi núi a c Ôxtrâylia Chăn nuôi ... đới Đồng bằng b Côxta Rica Trồng trọt (Chuối) Nhiệt đới Đồi núi a c Ôxtrâylia Chăn nuôi (Cừu) Ôn đới Đồng bằng d Philippin Trồng trọt (Lúa gạo) Nhiệt đới Đồi núi e. Trång b«ng ë Hoa K× Hình...
 • 33
 • 1,036
 • 1
Tiet 25-Con Người và môi trường địa lý

Tiet 25-Con Người môi trường địa

... của con ngời. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng sống gắn li n với hoạt động học tập và phát triển kinh tế sau này. II- Chuẩn bị: - Thày: Bài soạn, tranh ảnh về các hoạt động sản xuất của con ... Cung cấp nguyên, nhiên li u cho công nghiệp và đời sống con ngời. - Cạn kiệt tài nguyên, phá hủy môi trờng - Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm. Thay thế bằng nguồn nhiên li u sạch Sản xuất chế ... vụ đời sống con ngời - Gây ô nhiễm không khí, nguồn nớc, tiếng ồn - Sản xuất gắn li n với xử lí chất thải, - Trồng nhiều cây xanh Chế biến... - Tạo các sản phẩm có giá trị phục vụ con ngời, vật...
 • 4
 • 852
 • 0
Con người và môi trương địa lý

Con người môi trương địa

... tự nhiên trên có con người trong đó không? ?Vậy hoạt động của con người có ảnh hưởng như thế nào đến các thành phần tự nhiên nói riêng, môi trường địa lí nói chung. Tiết 25 : con người và môi ... Cung cấp nguyên, nhiên li u cho công nghiệp và đời sống con người. - Cạn kiệt tài nguyên, phá hủy môi trường - Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm. Thay thế bằng nguồn nhiên li u sạch - Tạo các ... ích phục vụ đời sống con người - Gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn - Sản xuất gắn li n với xử lí chất thải, Trồng nhiều cây xanh - Lưu thông, trao đổi nguyên, nhiên li u, hàng hóa - Tạo...
 • 31
 • 904
 • 0
Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ

Tác động tới con người môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ

... IX...............................................................................................................94 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LI U, DỮ LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 94 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LI U, DỮ LI U..............................................................94 ... cấp li u. Từ bunke này quặng tự động chảy qua sàng để lọc rác và tới thùng phối li u nhờ chênh lệch độ cao. - Nước được cấp tới thùng phối li u để hòa trộn cát quặng, từ đây dùng bơm cấp li u ... Bunke cấp li u dài 3m, rộng 2,5m, cao 2m : 1 cái 3. Thùng phối li u và lọc rác : 1 cái 4. Bơm cát các loại, bơm nước : 10 bộ 5. Hệ thống cấp đường ống nước : 1 ht 6. Máy phát điện 200kVA : 1 cái...
 • 100
 • 919
 • 1
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment »

CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG « Human and Environment »

... ruột khoang.  Là nguyên li u cho cây QH.  Tham gia vào quá trình trao đổi chất  Vai trò trong phát tán nòi giống sv.  Môi trường sống của nhiều loài + Các nhóm thực vật li n quan đến môi trường ... c/ Nhân tố con người  Làm thay đổi mạnh HST  Các dạng hoạt động của xã hội loài người làm biến đổi thiên nhiên nhiên, môi trường sống của sinh vật  Do sự phát triển trí tuệ  con người tác ... CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG « Human and Environment » Chương 2: Môi trường và các tài nguyên sinh học...
 • 77
 • 993
 • 9
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG

... CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Chương 1: Môi trường – Thiên nhiên – Con người (tt) 1.3. Con người và môi trường 1.4. Vài trò của con người trong phát triển của môi trường 1.5. Các hoạt động của con ... Gia tăng dân số li n quan đến tiến bộ khoa học và quan niệm lạc hậu: + Con người biết làm nông nghiệp, dự trữ lương thực, chăn nuôi + Tiến bộ về y khoa, trẻ em sống nhiều, tuổi thọ con người cao ... lượng sống cho các thế hệ mai sau 1.3.2 Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật 1.Tác động con người lên tài nguyên thiên nhiên - Con người lúc xưa không gây ảnh hưởng tác hại đến môi trường - Phát minh ra...
 • 48
 • 2,097
 • 27
Con người và môi trường

Con người môi trường

... NHiÖt li t chµo mõng Ch­¬ng iii Con ng­êi, d©n sè vµ m«i tr­êng TiÕt 56. T¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi m«i tr­êng Thời kì Nguyên thuỷ XH nông ... thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho con người và thiên nhiên. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là gì? II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên ... vật, gây ra nhiều hậu quả xấu. Những hoạt động nào của con người gây nhiều hậu quả xấu? Hot ng ca con ngi Hu qu phỏ hy mụi trng t nhiờn Tr li 1/ Hỏi lm a/ Mt nhiu loi sinh vt 2/Sn bt ng vt hoang...
 • 14
 • 1,417
 • 10
Chương III SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương III SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG

... wellMigrating vapor phaseContaminant plume moveswith the groundwaterFree gasolinedissolves ingroundwater(dissolved phase)GroundwaterflowWatertableGasolineleakage plume(liquid phase)LeakingtankBedrock39Fig. ... (tt)26TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VÀO MÔI TRƯỜNGCẠN KIỆT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN27CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNSuygiảm đadạngsinhhọcCácvấnđề li nquan đếntàinguyênrừngCácvấnđề li nquan đếntàinguyên ... đếntàinguyênrừngCácvấnđề li nquan đếntàinguyên đấtCácvấnđề li nquan đếntàinguyênkhoángsảnCácvấnđề li nquan đếntàinguyênnướcCácvấnđề li nquan đếntàinguyênbiểnCÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN RỪNGRừngnhiệt...
 • 62
 • 1,872
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài 21 con người và môi trường địa líbài 21 con người và môi trường địa lýtài liệu môn con người và môi trườngcon người và môi trườnghành vi con người và môi trườngmối quan hệ con người và môi trườngquan hệ giữa con người và môi trườngmôn con người và môi trườngsách con người và môi trườngmôn con người và môi trường là gìhành vi con người và môi trường xã hộicon người và môi trường lê thanh vâncon người và môi trường tự nhiêncon người và môi trường nướccon người và môi trường xã hộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ