Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

slide bài giảng môn bảo hiểm xã hội - chương 4: Tài chính bảo hiểm xã hội

slide bài giảng môn bảo hiểm xã hội - chương 4: Tài chính bảo hiểm xã hội
... hội;• Quốc tế. 11/04/14 124.1.2.1 Tài chính BHXH với NSNNLà khâu TC giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống TC quốc gia:•Là quỹ tiền tệ tập trung có quy mô lớn nhất trong nền kinh tế •Ra ... ban hành ngày 2 0-0 3-1 996 •Được cơ quan có thẩm quyền quyết định:• Quốc hội quyết định dự toán NSNN và phân bổ NSNN, phê chuẩn quyết toán NSNN. •CP chịu trách nhiệm trước quốc hội, quản lý ... thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NN  gắn với chủ thể duy nhất - là NN•Hoạt động thu, chi của NSNN luôn gắn liền với quyền lực KT-CT của NN •Luôn chứa đựng những lợi ích chung, lợi ích công...
 • 45
 • 2,114
 • 11

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển
... chỉnh:Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế về vận đơn, vận tải; Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế về vận đơn, vận tải; Công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Công ước về hợp đồng ... hàng hóa quốc tế Nguồn luật quốc gia về giao nhận -vận tải: Bộ luật hàng hải Nguồn luật quốc gia về giao nhận -vận tải: Bộ luật hàng hải 2005, Luật thương mại 2005, Quyết định số 2106-QĐ/GTVT ... cứu về kỹ thuật vận Tiểu ban nghiên cứu về kỹ thuật vận chuyển đường bộ, sắt, hàng khôngchuyển đường bộ, sắt, hàng khôngTiểu ban về vận chuyển đường biển và Tiểu ban về vận chuyển đường biển và...
 • 44
 • 1,537
 • 12

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức
... nơi có mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia rất phát triển Đường sắt - Ô tô - Thuỷ nội địa - Biển (Rail - Road - Inland Waterway - Sea)+ Là sự kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau trong ... nhất 2 phương thức vận tải. có chuyển tải + Chỉ sử dụng một chứng từ vận tải duy nhất trên cơ sở hợp đồng vận tải duy nhất (HĐVTĐPT):-Multimodal/Combined Transport Document-Multimodal/Combined ... thức (Multimodal Transport) quốc tế là phương pháp vận tải, trong đó hàng hoá được vận chuyển bằng ít nhất 2 phương thức vận tải trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ điểm...
 • 34
 • 1,464
 • 35

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt
... đường sắt giữa các nước Liên vận quốc tế đi suốt bằng đường sắt giữa các nước tham gia công ước.tham gia công ước.Liên vận quốc tế đi suốt bằng đường sắtLiên vận quốc tế đi suốt bằng đường sắt ... đường sắt mới hoặc đường các ga đường sắt , các tuyến đường sắt mới hoặc đường nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia hoặc quốc tế. nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia hoặc quốc tế. 4 II. CƠ SỞ ... LIÊN VẬN QUỐC TẾVẬN QUỐC TẾ1. Nguồn luật điều chỉnh:1. Nguồn luật điều chỉnh:Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hoá bằng đường sắt Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hoá bằng đường sắt (Convention...
 • 42
 • 2,692
 • 46

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không
... Container: III. CÁC TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ1. Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế1 .1. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil ... sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế + “Công ước để thống nhất một số quy tắc về vận tải hàng không quốc tế - ký kết ngày 2/10/1929 tại Vacsava - Công ước Vacsava 1929. - Lúc đầu có 23 ... KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.1. Lịch sử phát triển và vị trí của vận tải đường hàng không -Ra đời và phát triển từ những năm đầu của thế kỷ XX. -Leonardo Devinci (145 2-1 519 )- thiết kế...
 • 42
 • 1,202
 • 21

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế
... động -Vận tải thủyVận tải thủy -Vận tải đường b Vận tải đường bộ -Vận tải hàng khôngVận tải hàng không -Vận tải đường ốngVận tải đường ốngCăn cứ vào hành trình vận chuyểnCăn cứ vào hành trình vận ... động: -Vận tải nội địaVận tải nội địa -Vận tải quốc t Vận tải quốc tế Căn cứ vào khoảng cách vận chuyểnCăn cứ vào khoảng cách vận chuyển -Vận tải gầnVận tải gần -Vận tải xaVận tải xa Căn cứ vào môi trường ... phục vụ: -Vận tải hành kháchVận tải hành khách -Vận tải hàng hóaVận tải hàng hóa -Vận tải hỗn hợpVận tải hỗn hợpCăn cứ vào phạm vi hoạt động:Căn cứ vào phạm vi hoạt động: -Vận tải nội địaVận tải nội...
 • 24
 • 1,385
 • 17

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 1: Những vấn đề cơ bản của dự báo kinh tế kinh doanh

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 1: Những vấn đề cơ bản của dự báo kinh tế kinh doanh
... dự báo - Dự báo kinh tế - Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật - Dự báo nguồn nhân lực - Dự báo xã hội - Dự báo môi trường sinh tháiTheo tầm xa dự báo - Dự báo tác nghiệp - Dự báo ngắn hạn - Dự ... quá khứ - hiện tại – tương lai.-Tính đến các vấn đề nẩy sinh ngay từ đầu. - Tác dụng: Lường trước các hậu quả xấu và đón nhận cơ hội tốt.Yêu cầu: - Tư duy và phân tích, - Bình tĩnh, - Ý thức ... Quản lý dự báo - Phản ứng giải quyết những vấn đề khi xảy ra. - Tác dụng: Nhanh chóng đưa nguồn lực trở lại hoạt động kinh tế. Yêu cầu: - Quyết định và có khả năng hành động nhanh, - Có thể tìm...
 • 26
 • 5,100
 • 16

Bài giảng môn thanh toán quốc tế

Bài giảng môn thanh toán quốc tế
... -Tạolậpvàkiểmtrahốiphiếu - Các nghiệpvụ liên quan -Cácloạihốiphiếu  KỲ PHIẾU THƯƠNG MẠI  SÉC: - Định nghĩa - Đặc điểm -Nội dung củaséc - Nguyên tắc phát hành séc -Lưu thông thanh toán séc -Cácloạiséc ... ĐỔI - FREE CONVERTIBLE CURRENCY - TRANSFERABLE CURRENCY - CLEARING CURRENCY . 1.3 – CĂN CỨ VÀO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG - ACCOUNT CURRENCY - PAYMENT CURRENCY 22/9/2007 - HVTC Chuyên đề Thanh toán quốctế ... PTTT KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ -Chuyểntiền(Remittance) -Ghisổ (Open account) -Bảolãnh(letter of guarantee- L/G) -Nhờ thu trơn(clean collection) - Stand-by L/C NHÓM PTTT KÈM CHỨNG TỪ -Nhờ thu kèm chứng từ...
 • 27
 • 934
 • 3

BÀI GIẢNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

BÀI GIẢNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
... doanh quốc tế của doanhnghiệp, thanh toán viên của phòng thanh toán quốc tế, dealer của phòng kinh doanh ngoại tệ…Incoterms 2000-ICC No 620• EXW-Ex Works-Giao tai xưởng• FCA- Free Carrier-Giao ... chuyên chở• FAS-Free Alongside Ship-Giao hàng dọc mạn tàu• FOB-Free on Board- giao lên tàu• CFR-Cost and freight-Tiền hàng và cước phí• CIF-Cost,Insurance and Freight-tiền hàng-bảo hiểmvà cước ... phí• CPT-Carriage Paid to-cước phí trả tới• CIP-Carriage and Insurance Paid to-Cước phí và bảohiểm trả tới.• DAF-Delivered at Frontier-Giao tại biên giới• DES- Delivered Ex Ship-Giao tại...
 • 63
 • 4,381
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn kinh doanh quốc tếslide bài giảng môn vận tải quốc tế chương vận tải đường sắtslide bài giảng môn quan hệ kinh tế quốc tếbài giảng môn kinh doanh quốc tếbài giảng môn thanh toán quốc tếbài giảng môn đầu tư quốc tếtập bài giảng môn công pháp quốc tếbài giảng môn công pháp quốc tếslide bài giảng luật thương mại quốc tếslide bài giảng môn toán tài chínhbài giảng môn công pháp quốc tế 2slide bài giảng môn văn hóa doanh nghiệpbài giảng môn tư pháp quốc tếbài giảng môn thương mại quốc tếbài giảng môn kế toán quốc tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI