Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016 (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm số xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương” Với mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét đặc điểm số xét nghiệm đông ... sàng, xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đầy đủ khảo sát đặc điểm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia mối liên quan đặc điểm đông cầm máu với thể bệnh, ... nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia điều trị Viện Huyết học Truyền máu TW Tìm hiểu mối liên quan thay đổi xét nghiệm đông cầm máu với số đặc điểm bệnh 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 HUYẾT SẮC...
 • 97
 • 686
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... tài Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan bệnh nhân Thalassemia Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tổn thương gan bệnh nhân thalassemia ... gan bệnh nhân thalassemia [12][13] Ở Việt Nam có nghiên cứu bệnh thalasemia [14][15], chưa có nghiên cứu tập trung vào vấn đề tổn thương gan, bệnh nhân truyền máu nhiều lần Tại trung tâm Thalassemia ... gan nơi bị tổn thương [11] Gan bị tổn thương bị suy giảm chức ảnh hưởng đến quan khác thể, nguyên nhân gây tử vong bệnh nhân thalassemia Trên giới, có nhiều công trình nghiên cứu tổn thương gan...
 • 89
 • 1,055
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan bệnh nhân Thalassemia Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tổn thương gan bệnh nhân thalassemia Tìm ... mức độ tổn thương gan với truyền máu bệnh nhân thalassemia 9 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH THALASSEMIA 1.1.1 Định nghĩa Thalassemia bệnh lý thiếu máu tan máu di truyền thiếu hụt tổng hợp ... đánh giá đặc iểm tổn thương gan tìm hiểu mối liên quan truyền máu tổn thương gan Bàn luận Kết luận Lựa chọn BN đủ tiêu chuẩn chụp MRI đo nồng độ sắt gan 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM...
 • 94
 • 1,725
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... máu với tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  Bao gồm 273 BN được chẩn đoán xác định và điều trị  thalassemia tại trung tâm  Thalassemia Viện ... Không thiếu máu Thiếu máu vừa Thiếu máu rất nặng Biểu đồ 3.8: Đặc điểm kích thước gan theo tình trạng thiếu  máu ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG GAN Bảng 3.4. Đặc điểm về thay đổi số lượng tiểu cầu theo thể  bệnh ... MỐI LIÊN QUAN GIỮA  TRUYỀN MÁU VÀ TỔN THƯƠNG GAN Bảng 3.31: Tỷ lệ BN có gan to theo tuổi bắt đầu truyền máu Tuổi bắt đầu truyền máu (năm) Tổng Gan to >20 ≤ 2 2­5 5­10 10­20 Không Có Tổng p n % 8%...
 • 51
 • 562
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016
... LAN HNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, XéT NGHIệM BệNH NHI THIếU MáU THIếU SắT ĐIềU TRị TạI VIệN HUYếT HọC TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2015- 2016 KHểA LUN TT NGHIP BC S A KHOA KHểA 2010 2016 ... lõm sng, xột nghim bnh nhi thiu mỏu thiu st iu tr ti bnh vin huyt hc truyn mỏu trung ng giai on 2015- 2016 vi hai mc tiờu sau: 12 Nghiờn cu c im lõm sng, xột nghim ca bnh nhi thiu mỏu thiu st iu ... thiu st; bt u cú triu chng ca thiu st nh: mt trung, mt mi - Giai on 3: Thiu mỏu v th hin l cú c triu chng ca thiu mỏu v thiu st Tuy nhi n, ranh gii cỏc giai on khụng rừ rng Nhỡn chung, bnh thiu...
 • 57
 • 302
 • 7

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008
... THU NHUNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM CủA NGƯờI CHO MáU TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2006 - 2008 LUN VN THC S Y HC H NI - 2008 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n : - Ban Giỏm ... ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc Truyn mỏu trung ng nm 2006 2007 - Nghiờn cu mt s thụng s sc khe ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc - Truyn mỏu trung ng nm 2008 3 Chng TNG QUAN 1.1 LCH S TRUYN MU ... 12/2007 - Nghiờn cu tin cu: T thỏng 1 /2008 n thỏng 6 /2008 2.3.1 Nghiờn cu c cu NHM nm 2006 2007 - Lp mu thu thp s liu v c cu NHM 21 - Da trờn h s NHM t thỏng 1 /2006 n thỏng 12/2007 ti khoa thu gom...
 • 89
 • 602
 • 3

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học truyền máu trung ương

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương
... mảnh ghép ghép chống chủ 1.3.2 Nguồn tế bào gốc tạo máu Có nguồn tế bào gốc tạo máu tủy xương, máu ngoại vi máu cuống rốn .Tủy xương nguồn tế bào gốc sinh máu sử 12 dụng để ghép tế bào gốc tạo máu ... điều trị thông thường Ghép tế bào gốc tạo máu phương pháp có khả chữa khỏi bệnh Có phương pháp để ghép tế bào gốc tạo máu, ghép tự thân (lấy tế bào gốc bệnh nhân) ghép đồng loại (lấy tế bào gốc ... 1.3 Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị LXM cấp dòng tủy Thử nghiệm lâm sàng sử dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân LXM cấp Thomas cộng thực năm 1957 Trên thực tế, ...
 • 88
 • 919
 • 6

Nghiên cứu tác dụng không mong muốn bệnh nhân Hemophilia được truyền chế phẩm máu tại viện huyết học - truyền máu Trung ương giai đoạn 2004 - 2008

Nghiên cứu tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân Hemophilia được truyền chế phẩm máu tại viện huyết học - truyền máu Trung ương giai đoạn 2004 - 2008
... Trờng đại học y hà nội - - Nguyễn thị hơng quế Nghiên cứu tác dụng không mong muốn bệnh nhân Hemophilia đợc truyền chế phẩm máu viện huyết học - truyền máu Trung ơng giai đoạn 2004 - 2008 ... Đại học, Bộ môn Huyết học - Truyền máu trờng Đại học Y H Nội; - Ban L nh đạo Viện Huyết học -Truyền máu Trung ơng, tập thể cán Viện Huyết học -Truyền máu Trung ơng; - Sở Y tế tỉnh Nam Định, Bệnh viện ... bệnh nhân Hemophilia B đợc điều trị chế phẩm máu 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân Hemophilia đợc quản lý trung tâm Hemophilia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ơng v đợc truyền chế phẩm máu...
 • 95
 • 505
 • 2

Một số đặc điểm lâm sàng xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h người trưởng thành tại viện huyết học truyền máu trung ương từ 11998 52002

Một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h ở người trưởng thành tại viện huyết học  truyền máu trung ương từ 11998  52002
... HbH ngời trởng thành, tiến h nh đề tài nhằm mục tiêu: Tìm hiểu số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh HbH ngời trởng thành Tìm hiểu số đặc điểm huyết h c sinh hoá bệnh HbH ngời trởng thành Phần 2: tổng ... bệnh HbH Theo tác giả lần tác giả phát đợc thành phố H Chí Minh bệnh HbH có tần số cao nh [3] 2.7 Bệnh huyết sắc tố H 14 Bệnh huyết sắc tố H hậu thiếu h t gen globin Nh vậy, gen hoạt động chuỗi ... Vinh Phó viện tr ởng viện Huyết h c Truyền máu trung ơng, phó chủ nhiệm môn Huyết h c Truyền máu trờng Đại h c Y H Nội Những ngời thầy cho em kiến thức huyết h c, giúp đỡ tạo điều kiện cho...
 • 41
 • 456
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN và đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG
... cầu hạt Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương để góp phần làm rõ thêm: Nghiên cứu bất thường NST bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt Nghiên cứu ột biến gen hỗn hợp BCR-ABL bệnh nhân ... Tại Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt [7],[10],[11],[12],[13],[14],[15], [16] Các xét nghiệm tế bào di truyền ... sinh học phân tử đóng vài trò quan trọng việc chẩn đoán theo dõi bệnh LXMKDBCH Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch...
 • 64
 • 406
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR và mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến
... biến gen EGFR bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 88 4.2 Mối liên quan đột biến gen EGFR với lâm sàng cận lâm sàng 97 4.2.1 Mối liên quan đột biến gen EGFR với số đặc điểm lâm sàng BN ung thư phổi ... Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến nhằm mục tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đột biến gen ... 3.1.2 Đặc điểm cận lâm sàng 54 3.1.3 Tỷ lệ đột biến gen EGFR bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 60 3.2 Mối liên quan đột biến gen EGFR với ung thư phổi biểu tuyến 65 3.2.1 Mối liên quan đột biến...
 • 135
 • 387
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến tt

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR và mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến tt
... 4.2 MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN GEN EGFR VỚI LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 4.2.1 Mối liên quan đột biến gen EGFR với số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 4.2.1.1 Mối liên quan đột ... SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐỘT BIẾN GEN EGFR LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐÁP ỨNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÍCH BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến ... ứng thuốc điều trị đích bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến Xác định mối liên quan đột biến gen EGFR với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến Tính cấp thiết đề...
 • 27
 • 449
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh nhân mắc một số bệnh máu ác tính tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn ở bệnh nhân mắc một số bệnh máu ác tính tại viện huyết học – truyền máu trung ương
... nhân mắc số bệnh máu ác tính viện Huyết học Truyền máu Trung ương với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh nhân mắc số bệnh máu ác tính Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ... quan số xét nghiệm vi khuẩn với đặc điểm lâm sàng trường hợp nhiễm khuẩn 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính 1.1.1 Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện Nhiễm ... trừ bệnh nhân: - Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu - Bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn cộng đồng - Bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính khác không thuộc đối tượng nghiên cứu đề tài 2.3.3 Bệnh phẩm...
 • 83
 • 804
 • 12

Nghiên cứu đặc điểm giai đoạn bệnh theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế ISS trong bệnh đa u tuỷ xương tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm giai đoạn bệnh theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế ISS trong bệnh đa u tuỷ xương tại viện huyết học truyền máu  trung ương
... Thi u m u, có xuất huyết - Các bi u bệnh xương: Đau hệ thống xương khớp chiếm 60% (như đốt sống lưng, xương sườn, xương ức, xương sọ, xương ch u) Ngoài gặp gãy xương, u xương - Suy thận thứ phát ... Phân loại nhóm BN theo ti u chuẩn ISS; Phân loại nhóm BN theo ti u chuẩn Durie-Salmon;  So sánh phân loại giai đoạn bệnh ĐUTX theo ISS Durie – Salmon;  So sánh phân loại giai đoạn bệnh ĐUTX ... định bắt đ u đi u trị xác định rừ giai đoạn bệnh Theo hệ thống phân loại giai đoạn quốc tế (ISS) : Bệnh nhân giai đoạn I tri u chứng, u đơn độc không cần đi u trị mà theo dừi Bệnh giai đoạn II trở...
 • 71
 • 703
 • 6

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương

bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học- truyền máu trung ương
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUẾ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHỐI TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI DÙNG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VI N HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: HUYẾT ... Y Hà Nội Ngành học: Huyết học- Truyền máu Tên luận văn : Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngọa vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Ngày nơi bảo vệ ... Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị số bệnh máu Vi n Huyết học- Truyền máu Trung ương Người nhận xét: GS.TS Nguyễn Anh Trí Giáo vi n hướng dẫn...
 • 112
 • 872
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu sàng lọc kháng thể bất hệ hồng cầu ở bệnh nhân bị bệnh máu tại viện huyết học truyền máu tw 2004 2005đánh giá chất lƣợng hạt và nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen ltp ở đậu xanh vigna radiata l wilczeknghiên cứu đặc điểm lâm sàng siêu âm và điều trị phẫu thuật tổn thương gan trong trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện khu vực sơn tâyhà nộinghiên cứu đặc điểm cấu trúc mật độ và tỷ lệ cây tái sinh triển vọngtổng quan tình hình nghiên cứu đặc điểm tiếng anh giao tiếp và việc ứng dụng dạy tiếng anh như một ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp nghiên cứu đặc điểm bột vỏ thân lá và cành non cây ba chạcmột số nghiên cứu đặc điểm sinh lí hóa sinh liên quan đến tính chịu thiếu nước ở cà chuanghiên cứu các loại hình tàn tật và biện pháp điều trị phục hồi cho bệnh nhân phong tại phú yênnghiên cứu một số chỉ số hóa sinh liên quan đến hội chứng kháng insulin ở bệnh nhân tiền sản giậtsánh cabg với điều trị nội khoa ở bệnh nhân bệnh 3 đmv nghiên cứu cassnghiên cứu của trần thị minh hương từ 1997 1999 không có đối tượng là bệnh nhi vì lúc đó viện huyết học truyền máu còn nằm trong bệnh viện bạch mai nên các bệnh nhi được điều trị tại khoa nhikhảo sát biến chứng thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi tại bệnh viện lão khoa trung ươngntprobnp là yếu tố tiên đoán biến cố tim mạch tổn thương động mạch vành và hiệu quả của điều trị can thiệp ở bệnh nhân bệnh động mạch vànhnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chóBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ