1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps

... tiêu diệt tập cuối kỷ XVIII đoàn phong kiến thống đất nước Kháng chiến chống - HS nghe, ghi chép - GV dẫn dắt: Ngoài nghiệp thống đất nước phong trào Tây Sơn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ... I Phong trào Tây Sơn - GV: Giới thiệu sơ lược tình trạng nghiệp thống đất khủng hoảng chế độ phong kiến nước cuối kỷ XVIII Đàng Ngoài; kỷ VXIII chế đoọ phong kiến Đàng Ngoài lâm vào khủng hoảng ... nên nghiệp lớn: Thống đất nước đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động thầy trò Kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: I Phong trào...
 • 12
 • 4,685
 • 8
PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII - Lịch sử lớp 10 docx

PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII - Lịch sử lớp 10 docx

... Trịnh, thống đất nước - GV dẫn dắt: Ngoài nghiệp thống đất nước phong trào Tây Sơn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ngoại bang bảo vệ Tổ quốc Hoạt động 2: lớp, cá nhân II Các kháng chiến cuối - ... ý thức tâm bảo vệ lược độc lập) - Phong trào nông dân Tây Sơn Bài hiểu dụ cổ vũ, tạo khí tâm bước đầu hoàn thành nghiệp chiến đấu nghĩa quân Tây Sơn sau ngày thống đất nước bảo vệ Tổ hành quân ... - Giáo dục lòng yêu nước đấu tranh cho nghiệp bảo vệ toàn vẹn đất nước - Tự hào tinh thần đấu tranh người nông dân Việt Nam Kỹ - Bồi dưỡng kỹ sử dụng đồ lịch sử - Bồi dưỡng khả...
 • 13
 • 5,511
 • 2
Bài 23. PHONG TRÀO tây sơn và sự NGHIỆP THỐNG NHẤT đất nước bảo vệ tổ QUỐC CUỐI THẾ kỷ XVIII

Bài 23. PHONG TRÀO tây sơn sự NGHIỆP THỐNG NHẤT đất nước bảo vệ tổ QUỐC CUỐI THẾ kỷ XVIII

... quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội Ngọc Hồi – Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược - Phong trào nông dân Tây Sơn bước đầu hoàn thành nghiệp thống đất nước bảo vệ Tổ quốc ... - GV dẫn dắt: Ngoài nghiệp thống đất nước phong trào Tây Sơn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ngoại bang bảo vệ Tổ quốc - 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên Tây Sơn (Bình Định) + Từ khởi nghĩa ... Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước (cuối kỉ XVIII) - HS nhớ lại kiến thức trước để trả lời - GV kết luận: + GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy diễn biến phong trào nông dân Tây Sơn vai trò...
 • 7
 • 670
 • 4
Bài giảng BÀI 3 - PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

Bài giảng BÀI 3 - PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

... I Phong trào nông dân Tây Sơn nghiệp thống đất nước * Hoàn cảnh + Ở Đàng Ngoài, nhà nước phong kiến khủng hoảng sâu sắc, phong trào nông dân diễn nhiều nơi + Ở Đàng ... Nguyễn rơi vào suy thoái * Phong trào Tây Sơn với nghiệp thống đất nước - Năm 1771, khởi nghĩa nổ lên Bình Định ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo - Được ủng hộ nhân dân, khởi ... Các kháng chiến cuối kỷ XVIII Kháng chiến chống quân Xiêm a Hoàn cảnh - Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn dồn đuổi chạy sang cầu cứu vua Xiêm Thăng Long Phú Xuân 1775 Chú thích Tây Sơn (1771) Địa bàn...
 • 14
 • 1,454
 • 6
PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pdf

PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pdf

... Trịnh, thống đất nước - GV dẫn dắt: Ngoài nghiệp thống đất nước phong trào Tây Sơn đảm đương nhiệm vụ kháng chiến chống ngoại bang bảo vệ Tổ quốc Hoạt động 2: lớp, cá nhân II Các kháng chiến cuối ... ý thức tâm bảo vệ lược độc lập) - Phong trào nông dân Tây Sơn Bài hiểu dụ cổ vũ, tạo khí tâm bước đầu hoàn thành nghiệp chiến đấu nghĩa quân Tây Sơn sau ngày thống đất nước bảo vệ Tổ hành quân ... Phong trào Tây Sơn - GV: Giới thiệu sơ lược tình trạng nghiệp thống đất nước (cuối khủng hoảng chế độ phong kiến đàng kỉ XVIII) Ngoài; kỷ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngoài làm vào khủng hoảng...
 • 13
 • 1,046
 • 4
Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc (Cuối thế kỷ XVIII)

Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc (Cuối thế kỷ XVIII)

... quân Tây Sơn chiến thắng vang dội Ngọc Hồi - Đống Đa tiến vào Thăng Long đánh bại hoàn toàn quân xâm lược - Phong trào nông dân Tây Sơn bước đầu hoàn thành nghiệp thống đất nước bảo vệ tổ quốc ... *Công lao phong trào nông dân Tây Sơn Nguyễn Huệ: Tiêu diệt tập đoàn phong kiến phản động kháng chiến chống Xiêm chống quân Thanh - Thống đất nước bảo vệ tổ quốc III VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN - Năm ... Chiêu Thống phản bội Tây Sơn Sau bị quân Tây Sơn đánh vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh Vua Thanh cho 29 vạn quân sang nước ta Lược đồ diễn biến trận đánh Ngọc Hồi – Đống Đa (Tết Kỷ Dậu...
 • 7
 • 2,452
 • 0
Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

... pháp tổ chức thực 3.1 Mục tiêu học 3.2 Một số phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo dạy học 7 Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối XVIII 3.2 Sử dụng tài liệu tham khảo ... tượng dạy học Việc sử dụng tài liệu tham khảo dạy học Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII SGK lịch sử 10 chương trình chuẩn cho thành công sau tiết dạy Học ... tòi, định sử dụng phương pháp: “ Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu dạy học : Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736;...
 • 25
 • 576
 • 0
SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

... Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu dạy học : Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Tài liệu lịch sử thành ... 3.2 MỘT PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG DẠY HỌC BÀI “ Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII ” Sách giáo khoa tài liệu học tập học sinh trường phổ ... tượng dạy học Việc sử dụng tài liệu tham khảo dạy học Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII” SGK lịch sử 10 chương trình chuẩn cho thành công sau tiết dạy Học...
 • 19
 • 1,289
 • 0
PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII

PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII

... miệng nói khoác bụng sợ quân Tây Sơn sợ cọp “ I PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII • II CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII • Cuộc kháng chiến chống ... I PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII • Vào kỉ XVIII, chế độ phong kiến Đàng khủng hoảng sâu sắc.Cùng thời gian này, Đàng ,chúa Nguyễn xưng vương • Đất ... nhân dân ta I PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP II CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII Cuộc kháng chiến chống Xiêm(1785) Cuộc kháng chiến chống Thanh(1789) • III VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN...
 • 17
 • 2,993
 • 9
bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc

bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc

... triều Tây Sơn Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII I PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI TK XVIII Ba anh em nhà họ Nguyễn Bài ... Đạn dược thời Tây Sơn Vũ khí thời Tây Sơn Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII III VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN Sự thành lập Vương Triều Tây Sơn Các sách ... Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVII I Phong trào Tây Sơn nghiệp thống Đất nước cuối kỉ XVIII II Các khởi nghĩa...
 • 19
 • 4,396
 • 0
ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảovệ tổ quốc vào cuối thế kỉ XVIII

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước, bảovệ tổ quốc vào cuối thế kỉ XVIII

... phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc vào cuối kỉ XVIII diễn nào? Chúng ta tìm hiểu 23: Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII IV Tổ chức hoạt ... Tây Sơn nghiệp thống đất nước - GV: khái quát mục tiêu học I Phong trào Tây Sơn nghiệp I Phong trào Tây thống đất nước cuối kỉ Sơn nghiệp XVIII thống đất nước Hoàn cảnh lịch sử cuối kỉ XVIII Hoàn ... ghi bảng I Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước cuối •Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân ( 8’) Đáng giá công lao phong kỉ XVIII trào Tây Sơn việc thống đất nước - GV phát vấn: Vào kỉ XVIII, Hoàn...
 • 11
 • 5,908
 • 0
ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ -Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảovệ tổ quốc vào cuối thế kỉ XVIII

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ -Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước, bảovệ tổ quốc vào cuối thế kỉ XVIII

... cường, phong trào làm nên hai nghiệp lớn là: bước đầu thống đất nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập Vậy phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc vào cuối kỉ XVIII diễn ... trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỉ XVIII IV Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy trò Kiến thức ghi bảng I Phong trào Tây Sơn Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân nghiệp thống ... Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân nghiệp thống đất nước cuối ( 8’) Đáng giá công lao phong kỉ XVIII trào Tây Sơn việc thống đất nước - GV phát vấn: Vào kỉ XVIII, Hoàn cảnh lịch sử tình hình nước ta...
 • 8
 • 838
 • 2
bai 23 phog trao Tay Son va su ngiep thong nhat dat nuoc ,bao ve To quoc

bai 23 phog trao Tay Son va su ngiep thong nhat dat nuoc ,bao ve To quoc

... - Năm 1802 Nguyễn Ánh công, vương triều Tây Sơn sụp đổ Củng cố: Vai trò phong trào Tây Sơn - - Lật đổ hai tập đoàn phong kiến suy tàn lập vương triều tiến Thống đất nước mặt lãnh thổ Chống ngoại ... Vương triều Tây Sơn      - Vương triều Tây Sơn xác lập từ năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế song sau không làm thêm - Năm 1788, Nguyễn Huệ lên Hoàng đế Sau chiến thắng quân Thanh, thức xây ... Ngoài khủng hoảng trầm trọng Khởi nghĩa nông dân nổ liên miên - Đàng trong: Chính quyền chúa Nguyễn suy thoái Nhân dân khổ cực => Nhiều khởi nghĩa nổ ra, tiêu biểu khởi nghĩa nông dân Tây Sơn b Diễn...
 • 11
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ xviiibài giảng bài 3 phong trào nông dân tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ xviiitrào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ xviiibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ xviibài 23 phong trào tây sơn amp sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiiphong trào tâu sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiiphong trào nông dân tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiitrào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ xviiibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối tk xviiphong trào tây sơn và công cuộc thống nhất đất nưlịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơnbài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp violetbài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệpnội dung bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nướcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP