Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc bảo vệ thực vật (hợp chất fipronil) bằng cỏ vetiver

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc bảo vệ thực vật (hợp chất fipronil) bằng cỏ vetiver
... tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc bảo vệ thực vật (hợp chất Fipronil) cỏ Vetiver Đề tài nghiên cứu thử nghiệm mô hình Wetland nhân tạo nhằm đánh giá khả hấp thụ chất bảo vệ thực vật cỏ Vetiver, ... MUA BÁN VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 2.1 KHẢO SÁT TẠI ĐÀ NẴNG 2.1.1 Khảo sát trạng mua bán thuốc BVTV Tại Đà Nẵng nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trạng mua bán thuốc bảo vệ thực vật khu ... xuất nông nghiệp Đà Nẵng Nhóm nghiên cứu khảo sát 16 cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bao gồm trung tâm bảo vệ thực vật, cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ Trong có số hộ gia đình lấy thuốc bán lại...
 • 66
 • 680
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng hấp thụ khí co2 của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại thành phố lào cai, tỉnh lào cai
... thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ khí CO2 số quần xã rừng trồng mỡ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai , nhằm đưa dẫn liệu khả tích luỹ carbon rừng trồng mỡ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Số hóa ... Nghiên cứu sinh khối rừng Mỡ trồng loài tuổi khác thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 25 2.3.4 Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 số quần xã rừng Mỡ trồng loài tuổi khác thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ... lượng CO2 hấp thụ rừng trồng Mỡ tỉnh Lào Cai 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Một số quần xã rừng trồng Mỡ địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai * Phạm vi nghiên cứu: ...
 • 108
 • 373
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẲ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM CỦA NANO CACBON VÀ ĐIATOMIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... Biến tính vật liệu điatomit - Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm Điatomit biến tính nano cacbon - Nghiên cứu động học trình hấp phụ - So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến tính ... thuốc nhuộm nano cacbon điatomit môi trường nước ” I.2 Mục đích nghiên cứu - Khảo sát hấp phụ thuốc nhuộm nước cacbon nano điatomit biến tính để tìm điều kiện tối ưu cho trình hấp phụ - So sánh khẳ ... phân tán kim loại vật liệu… • Nghiên cứu khă hấp phụ thuốc nhuộm cacbon nano Điatomit biến tính dựa điều kiện tối ưu • So sánh khă hấp phụ thuốc nhuộm nano cacbon điatomit biến cần giải vấn đề...
 • 15
 • 791
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... hủy dầu diesel chủng vi khuẩn phân lập xăng Vi t Hoàng huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên * Mục tiêu nghiên cứu: Tuyển chọn đƣợc số chủng vi sinh vật có khả phân hủy dầu DO ( diesel )cao phục vụ ... dạng tế bào vi khuẩn - Phân loại sinh học phân tử - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện pH, nồng độ muối NaCl lên khả phân hủy dầu DO - Đánh giá khả phân hủy dầu DO chủng vi khuẩn phân lập đƣợc điều ... bị nghiên cứu 23 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 24 3.2.1 Thu thập mẫu: 24 3.2.2 Phân lập chủng vi khuẩn khả sử dụng dầu diesel 25 3.2.3 Khảo sát khả sử dụng dầu diesel...
 • 65
 • 562
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ và phân giải thuốc bảo vệ thực vật phục vụ xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt potx

Nghiên cứu khả năng hấp thụ và phân giải thuốc bảo vệ thực vật phục vụ xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt potx
... thuốc BVTV, tiến hành nghiên cứu đề tài: ghiên cứu khả sử dụng thực vật phân giải thuốc BVTV phục vụ xử ô nhiễm nguồn nước mặt vùng sản xuất rau an toàn II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... cứu khả hấp thụ thuốc BVTV loài thực vật thuỷ sinh để ứng dụng chúng vào mục đích xử nguồn nước bị ô nhiễm thuốc BVTV Để góp phần tạo lập sở khoa học bước đầu khả ứng dụng thực vật xử ô nhiễm ... nghiệm, khả hấp thụ thuốc có biến động tùy thuộc vào loại thuốc nồng độ thí nghiệm Đối với loại thực vật, khả hấp thụ Cypermethrin cao Chlopyrifos Ethyl Khi nồng độ thuốc tăng lên, khả hấp thụ thuốc...
 • 10
 • 517
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Cimetidine của màng Bacterial Cellulose để phục vụ việc sử dụng qua đường uống

Nghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Cimetidine của màng Bacterial Cellulose để phục vụ việc sử dụng qua đường uống
... tài: Nghiên cứu khả hấp thu giải phóng thu c Cimetidine màng bacterial cellulose để phục vụ việc sử dụng qua đường uống Mục đích nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống hấp thu giải phóng thu c ... việc sử dụng màng BC làm màng bọc cho paracetamol cách sử dụng thu t phun phủ Kết cho thấy màng BC có khả giữ thu c giải phóng thu c chậm lại, làm tăng hiệu sử dụng thu c Ở Việt Nam việc nghiên ... bị hấp thu thuốc CM độ dày màng khác 47 Hình 3.8 Biểu đồ lƣợng thu c hấp thu vào màng BC khác 51 Hình 3.9 Hiệu suất thu c hấp thu vào màng BC khác 53 Hình 3.10 Tỷ lệ giải phóng thu c từ màng...
 • 86
 • 282
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Neomycin của màng Bacterial cellulose để phục vụ việc sử dụng qua da

Nghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Neomycin của màng Bacterial cellulose để phục vụ việc sử dụng qua da
... thu giải phóng thu c neomycin màng bacterial cellulose để phục vụ việc sử dụng qua da Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tiềm màng BC việc hấp thu giải phóng thu c định hướng sử dụng qua da - ... loại thu c qua da Đây hướng khả quan việc nghiên cứu phát triển ứng dụng màng BC việc hấp thu giải phóng thu c neomycin mục đích giải phóng kéo dài thu c sử dụng da 1.3 Tổng quan neomycin Neomycin ... chất phù hợp với việc hấp thu thuốc phục vụ việc sử dụng da - Đánh giá khả hấp thu giải phóng thu c neomycin màng BC in vitro Vật liệu phạm vi nghiên cứu - Vật liệu nghiên cứu: Màng BC làm từ lên...
 • 76
 • 361
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên
... riêng lớn, nên nói chung, khoáng n y có khả hấp phụ; nhiên, trạng thái tự nhiên, tính hấp phụ chúng không cao Để nâng cao khả hấp phụ, cần xử lý chuyển hóa khoáng tự nhiên cho độ xốp, bề mặt riêng ... thông số cấu trúc vật liệu hấp phụ, xác định khả hấp phụ mẫu khoáng tự nhiên DA v BE đ= chuyển hóa biến tính, đ"ợc thực [3] Xác định thông số đặc tr ng vật liệu hấp phụ Các vật liệu hấp phụ l khoáng ... ảnh h"ởng đến khả hấp phụ khoáng trình hấp phụ nh": loại dầu, nhiên liệu lỏng (xăng, nhiên liệu diesel DO, nhiên liệu nặng FO, mazut, dầu nhờn ), thời gian hấp phụ, nhiệt độ trình hấp phụ, thời...
 • 5
 • 842
 • 3

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang

Nghiên cứu khả năng hấp thụ ion Cu 2+, Ni 2+ của than bùn Việt Yên - Bắc Giang
... cân hấp phụ với ion Ni2 + Cu2 + 45 phút 30 phút - pH hấp phụ tốt Ni2 + than bùn từ ÷ 5.5; ion Cu2 + ÷ 4.5 - Khi tăng nồng độ dung dịch Ni2 +, Cu2 + hiệu suất hấp phụ giảm - Sự hấp phụ ion Ni2 + Cu2 + than ... đạt cân hấp phụ than bùn - Khảo sát ảnh hưởng pH đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đến dung lượng hấp phụ Cu2 +, Ni2 + than bùn - Khảo sát dung lượng hấp phụ ... không lớn hiệu suất hấp phụ ion Ni2 Cu2 + than giảm Điều hoàn toàn phù hợp với lí thuyết Từ kết khảo sát tiến hành khảo sát trình hấp phụ ion Cu2 +, Ni2 + than bùn theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt...
 • 5
 • 649
 • 3

nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs
... hình để thực trình nghiên cứu khả hấp phụ xylen ôxít nhôm Ôxít nhôm hoạt tính có kích thước mao quản phù hợp có sử dụng để nghiên cứu khả hấp phụ xylen, từ đưa kết luận khả hấp phụ hợp chất có ... Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả hấp phụ VOCs hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 Chương Kết thảo luận Hấp phụ tĩnh xylen, rượu nước Hàm lượng zeolit ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cân khoảng 1,0 ... thu hồi (hấp phụ, hấp thụ, ngưng tự) cho phép thu hồi loại VOCs Nói chung, phương pháp hấp thụ, ngưng tụ, oxy hóa thường sử dụng để loại bỏ VOCs với hàm lượng lớn (trên 1%), phương pháp hấp phụ...
 • 59
 • 879
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp thụ và trao đổi ION của Xơ dừa và vỏ trầu biến tính

nghiên cứu khả năng hấp thụ và trao đổi ION của Xơ dừa và vỏ trầu biến tính
... 90,22% dừa 45,21% 78,41% trấu) Khả xử lý trấu so với dừa khả hấp phụ ban đầu kén hơn, hàm lượng thấp polymer có tác dụng hấp phụ lignin, tannin Tuy nhiên khả trao đổi ion tương đương dừa ... 81,21% 70,36%, ngang với nhựa trao đổi ion Dung lượng xử lý lần tương đương nhựa trao đổi ion zeolite A - Khả hấp phụ /trao đổi ion Ni2+ Cd2+ trấu hoạt hóa thấp so với dừa hoạt hóa Hiệu suất xử ... nhiều đến thay đổi Nồng độ dung dịch cao độ tăng độ dẫn điện riêng độ giảm độ pH lớn 3.2.Khảo sát khả hấp phụ hoặc /và trao đổi ion Ni2+, Cd2+ Khả xử lý ion kim loại dừa trấu khảo sát hai dung...
 • 8
 • 844
 • 16

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM
... lĩnh vực cải t o đất ô nhiễm KLN chưa nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, việc nghiên cứu khả hấp thụ KLN cỏ Vetiver môi 23 trường đất khác đánh giá hiệu cải t o đất ô nhiễm Cu - Cd cặp kim loại tương ... Panicoideae (Hình PL 6.1) loại đất: (a) Đất cát biển (FAO-UNESCO: Haplie Arenosols); (b) Đất đỏ vàng đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols) (c) Đất phù sa sông Vu Gia (FAO-UNESCO: Dystric Fluvisols) ... hữu theo phương pháp Walkley – Black; N KLN đất tổng số theo Kenđan; P 2O5 tổng số so màu xanh molipden; K 2O 16 3.2.4 Khả hấp thụ Pb tổng số o quang kế lửa; P 2O5 dễ tiêu theo Oniani; K 2O dễ Hàm...
 • 14
 • 2,306
 • 10

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật

Nghiên cứu khả năng hấp thụ cu, zn, pb từ đất của một số loại thực vật
... nghiên cứu 38 4.2 H m lợng Cu, Zn, Pb tổng số thân thực vật 40 lấy vùng đất bị ô nhiễm 40 4.3 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 47 4.4 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Dừa Nớc 48 4.5 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Mơng ... Đối tợng nghiên cứu - Đất bị ô nhiễm Cu, Zn, Pb - Các loại thực vật sống vùng đất ô nhiễm Cu, Zn, Pb 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu khả hấp thụ Cu, Zn v Pb thực vật sau: Đơn Buốt, ... Đứng 49 4.6 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Rau Muống 50 4.7 Khối lợng Cu, Zn, Pb tích lũy v giảm đất 52 sau 90 ng y thí nghiệm 52 4.8 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt 53 4.9 Khả hấp thụ Cu, Zn, Pb Đơn Buốt...
 • 110
 • 509
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx

Tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cadmium trong đất của cỏ Vetiver docx
... Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CADMIUM TRONG ĐẤT CỦA CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES L.) 1.GIỚI THIỆU 1.1Tổng Quan kim loại nặng cadmium Cadmium nguyên tố ... thiểu Hình :Cỏ Vetiver 2.NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Thực vật sử dụng để nghiên cứu loài cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides L.) Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học ... kể đến khả sinh trưởng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học phát triển cỏ vetiver Trong tiêu sinh lý cỏ, chiều dài rễ có biểu rõ tác động hàm lượng Cd đất 3.2 Khả tích luỹ Cd phận cỏ vetiver Khả tích...
 • 9
 • 942
 • 4

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi
... dụng để xử lý nước thải có chứa Crom  Kiến nghị Nên nghiên cứu khả hấp thụ kim loại khác cỏ voi Nghiên cứu áp dụng mô hình để xử lý loại nước thải có chứa Crom nước thải công nghiệp, nước thải bệnh ... cây, nồng độ Crom nước đầu vào khác khả hấp thụ Crom thùng khác Có khác biệt điều kiện sống, cách chăm sóc với mật độ khác nên khả hấp thụ chất dinh dưỡng thùng có nhiều lớn so với thùng Cỏ voi ... thuận lợi Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển dồi nguồn nguyên liệu tự nhiên Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận tập trung nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu khả hấp thụ Crom nước cỏ voi Đề tài vừa...
 • 50
 • 471
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41nghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhaunghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ ion fe3 sau khi tiến hành các bước như phần ii 5 thu được dung dịch có ph 6 5 chúng tôi điều chỉnh ph 2 3 bằng dung dịch ch3cooh loãngtừ bảng 3 1 khi nghiên cứu khả năng hấp phụ ion ni2 chúng tôi nghiên cứu ở ph của dung dịch thu được từ cách tiến hành ơ phần ii 5 dung dịch có ph khoảng 6 5nghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ