1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Ngoại Ngữ >

thpt yen lac 2 vinh phuc mon tieng anh lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

thpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiết

thpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiết

... thi file word có lời giải Đáp án 1- D 11 -D 21- B 31- A 2-A 12 -B 22-C 32-C 3-D 13 -B 23-A 33-A 4-A 14 -A 24-A 34-C 5-B 15 -C 25-C 35-A 6-C 16 -D 26-C 36-B 7-D 17 -C 27-B 37-A 8-C 18 -B 28-C 38-A 9-C 19 -C ... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải (C17H33COO)3C3H5 + H2 → (C17H35COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5 + KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3 Ta có : n C17H35COOK = n H2 = 0,3 / = 0 ,15 ... + 18 b = 1, 12 + 0, 0575.32 b = 0, 03 Tỉ lệ C : H : O = 0, 055 : 0, 06 : 0, 025 = 11 :12 : Z có CTPT trùng CTĐGN nên Z C11H12 O5 ⇒ n X = 0, 005 Số mol NaOH phản ứng với 1, 12 gam Z 0, : = 0, 01...
 • 11
 • 632
 • 1
Chuyen vinh phuc mon hoa hoc lan 3 nam 2017 file word co loi giai

Chuyen vinh phuc mon hoa hoc lan 3 nam 2017 file word co loi giai

... thi thử file word có lời giải Đáp án 1-B 11-D 21-B 31 -D 2-C 12-D 22-B 32 -A 3- C 13- B 23- A 33 -A 4-D 14-D 24-A 34 -B 5-B 15-A 25-D 35 -C 6-C 16-D 26-D 36 -C 7-C 17-D 27-C 37 -D 8-C 18-A 28-A 38 -A 9-B ... 2: Đáp án C Chất lưỡng tính tác dụng với H+ OHCâu 3: Đáp án C (I) : C2H5OH (G) : CH3CHO (T) : CH3COONa (H) : Na 2CO3 (Z) : CH3COOCH=CH2 (X) : CH3COOH (Y) : CH≡CH Câu 4: Đáp án D Chỉ có Al phản ứng ... 12,88 lit Câu 35 : Đáp án C K + H2O → KOH + H2↑ Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3↓ + K 2CO3 + 2H2O Câu 36 : Đáp án C (b) Sai Saccarozo có hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam Câu 37 : Đáp án D Câu 38 : Đáp án A...
 • 9
 • 451
 • 0
THPT chuyen bien hoa mon toan lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

THPT chuyen bien hoa mon toan lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

... m = Điểm M( 1; 0;0) ∈ (P) nên khoảng cách hai mặt phẳng (P), (Q) d(M;(Q)) = 11 14 15  m=  11 11 ⇒ (Q) :  −4x − 2y + 6z + = ⇒ = ⇔ m−2 = ⇔   4x + 2y − 6z + 15 = 22 + 12 + (−3) 2 14  m = − ... wei9rtfng289034u902384 912 849 012 8590238590348905 812 34905423904823904823904823 90482390542390482390842390842353489ut5jgvdfmfgjkr23r4qwmfiopawje Trang Đáp án 1- C 11 -C 21- D 31- A 41- C 2-D 12 -C 22-C 32-C 42-A 3-C 13 -C ... 4-A 14 -B 24-B 34-C 44-C 5-D 15 -A 25-B 35-D 45-A 6-B 16 -B 26-C 36-B 46-D 7-B 17 -B 27-B 37-A 47-D 8-B 18 -D 28-C 38-C 48-D 9-B 19 -D 29-C 39-D 49-C 10 -D 20-C 30-D 40-C 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: ...
 • 14
 • 380
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc Gia trường Chuyên Khoa học tự nhiên lần 1 năm 2016 file Word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia trường Chuyên Khoa học tự nhiên lần 1 năm 2016 file Word lời giải chi tiết

... toàn 0 ,1 mol hỗn hợp gồm CH4 , C2H4 , C4H10 thu 0 ,14 mol CO2 0,23 mol H2O Số mol ankan anken hỗn hợp ban đầu : A 0,09 0, 01 B 0,08 0,02 C 0,02 0,08 D 0, 01 0,09 Câu 14 : phản ứng hóa học xảy ... Cho toàn khí B hấp thụ vào ducg dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo gam kết tủa Giá trị m : A 11 ,16 g B 11 ,58g C 12 ,0g D 12 ,2g Câu 37: Khi nung nóng than cốc với CaO , CuO , FeO , PbO phản ứng xảy với : A ... sai : (1) 2Fe + 6HCl  2FeCl3 + 3H2 (2) 2Fe + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2 (3) 8Fe + 15 H2SO4 đặc nguội  4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12 H2O (4) 2Fe + 3CuCl2  2FeCl3 + 3Cu A (1) , (2) B (1) ,(2),(4) C (1) ,(2),(3)...
 • 19
 • 3,385
 • 5
THPT chuyen bien hoa lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

THPT chuyen bien hoa lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1- C 11 -C 21- D 31- A 41- C 2-D 12 -C 22-C 32-C 42-A 3-C 13 -C 23-B 33-A 43-A 4-A 14 -B 24-B 34-C 44-C 5-D 15 -A 25-B 35-D 45-A 6-B 16 -B ... I tâm mặt cầu qua điểm M ( 1; 0;0 ) , N ( 0 ;1; 0 ) , P ( 0;0 ;1) , Q ( 1; 1 ;1) Tìm tọa độ tâm I 1 1 A  ; − ; ÷ 2 2 2 2 B  ; ; ÷ 3 3 1 1 C  ; ; ÷ 2 2  1 1 D  − ; − ; − ÷  2 2 ... Điểm M( 1; 0;0) ∈ (P) nên khoảng cách hai mặt phẳng (P), (Q) d(M;(Q)) = 11 14 15  m =  −2 + m 11 11 ⇒ (Q) :  −4x − 2y + 6z + = ⇒ = ⇔ m−2 = ⇔   4x + 2y − 6z + 15 = 22 + 12 + (−3) 2 14  m...
 • 16
 • 668
 • 8
THPT chuyen ha long lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

THPT chuyen ha long lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiet

... án 1- B 2-D 3-C 45-B 6-D 7-C 8-C 9-B 10 -D 11 -B 12 -B 13 -D 14 -A 15 -C 16 -D 17 -D 18 -B 19 -D 20-A 21- B 22-D 2324-D 25-D 26-C 27-B 28-C 29-C 30-A 31- C 32-D 33-A 34-A 35-B 36-A 37-B 38-B 39-B 40-B 41- C ... + 1) D m ≥ π D ( −∞ ;1) ∪ ( 3; +∞ ) C R ln B y ' = ( x + x + 1) ln( x + x + 1) D y ' = ( x + 1) ( x + x + 1) 1 1 Câu 18 : Phương trình log ( x + x + 17 ) = có tập nghiệm S là:  8 A S = 1; ... trắc nghiệm)  10 0% file Word gõ mathtype (.doc) chỉnh sửa  10 0% có lời giải chi tiết câu  Nhiều tài liệu hay khác : Đề theo chuyên đề, sách tham khảo, tài liệu file word tham khảo hay khác… HƯỚNG...
 • 13
 • 592
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên đại học vinh  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... x + 1) 2x +1 x +1 Theo công thức tích phân phần ta có: x + ln(2 x + 1) 1 I =− + ∫( + )dx 0 x + (2 x + 1) ( x + 1) x +1 0,5 0,5 0,5 = 1 (1 + ln 3) + ∫ ( + − )dx x +1 2x +1 x + 1 = (1 + ln 3) + ... − sin x) (1 − cos x) = 12 24 Gọi A biến cố “2 tiết mục lớp 11 A biểu diễn buổi” Nêu tiết mục lớp 11 A biểu diễn buổi I số cách chọn 10 tiết mục lại 10 cho buổi I C22 Hai tiết mục lớp 11 A cùng biểu ... x − 1) =  ( x − 1) x = −3 −3 ( x + 1) + , hay y= x − *Với x= -1 ta y = Suy tiếp tuyến y = 4 0,5 Ta y ' = 0,5 2.C122 11 *Với x= ta y = Suy tiếp tuyến P ( A) = = C24 23 Vậy có...
 • 7
 • 405
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên hưng yên  lần 1 năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên hưng yên lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... 812 0 812 0 14 5 Xác suất cần tính PA = = C 21 969 Câu e ln x + K =∫ dx x(ln x + 1) 1 Đặt t=lnx=> dt = dx Đổi cận: x =1= >t=0;x=e=>t =1 x 1 t+2 K =∫ dt = ∫ (1 + )dt = (t + ln | t + 1| ) = + ln t +1 ... +1 t +1 0 Vậy K = + ln2 Câu M ∈ D => M (1 − 2t ;1 + t ; −2 − t ) | 2 (1 − 2t ) + + t − 4(−2 − t ) − | d ( M ;( P )) = 21 = 21 22 + 12 + (−4) t = 16 |t +5| = 21 | t + |= 21 21 t = ... đồ thị hàm số điểm hoành độ y = (16 − 4m )( x − 1) − 2m + m + 5(∆) Vì ∆ // d nên 16 − 4m = 12 m = m = 1 m = => ∆ :12 x − y − = (thỏa mãn) m = 1 => ∆ :12 x − y − 10 = (loại ∆ trùng...
 • 8
 • 467
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên lương thế vinh  đồng nai  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên lương thế vinh đồng nai lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... (1 − x)[3 3(2 x − 1) + 2] Lại FE = + 3 (1 − x) = 3 3(2 x − 1) + (do x = không nghiệm pt) 1 x 3(2 x − 1) + 3 (1 − x) = 3 3(2 x − 1) 0,25 3 (1 − x) Đặt a = 3 (1 − x); b = 3(2 x − 1) ta ... AH = 14 0,25 Phương trình mặt cầu (x -1) 2 + (y + 4)2 + (z -1) 2 = 14 0,25 Câu 6: −3 Ta (sinx + cos x)2 = sinx cosx = 0,25 11 Do A = (sinx + cos x)3 – sinx cosx (sinx + cosx) = + = 16 16 k ... ÁN Câu 1: - TXĐ: D = R / {1} - Sự biến thi n 1 < 0, ∀x ∈ D ( x − 1) Hàm số nghịch biến khoảng xác định y = lim y = ;tiệm cận ngang y = 2; + Giới hạn tiệm cận xlim →−∞ x →+∞ + Chi u biến thi n...
 • 6
 • 517
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên nguyễn tất thành  yên bái  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên nguyễn tất thành yên bái lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... xdx + ∫ x sin xdx = I1 + I π 0,25 0,25 cos x Tính I1 = ∫ e sin xdx Đặt t=cosx=>dt=-sinxdx Đổi cận:x=0=>t =1; x= π =>t= -1 1 t t Ta có: I1 = − ∫ e dt = ∫ e dt = e t 1 1 =e− 1 e π Tính I = ∫ x sin ... log ( x − 1) ≤ log ( x + x − 4) 0,25 0,25 x >    x < 1 17 x 1 > 1 + 17   x > ĐK:  2  x + x − >  − + 17  x >   BPT cho tương đương với log 2 + log ( x − 1) ≤ log ... (1) 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = -4 Với m = -4 ta hàm số y = x + x − Điểm 0,25 Tập xác định: R Sự biến thi n +Giới hạn: lim y = −∞; lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ +Chi u biến thi n:...
 • 9
 • 336
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT việt yên II  bắc giang  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT việt yên II bắc giang lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT VIỆT YÊN II – BẮC GIANG – LẦN Câu 1a (1 điểm)  1 - TXĐ: R/ −   2 - Sự biến thi n: y’ = −2 < 0, ∀ x ≠ − (2x + 1) (0,25) 1    Hàm số nghịch biến ... 4m  OA2 + OB = x12 + ( 2mx1 + m + 1) + x2 + ( 2mx + m + 1) 2 2 = ( 4m + 1) ( x1 + x2 ) + 4m ( m + 1) ( x1 + x2 ) +2 ( m + 1) 2  m 1  2 = ( 4m + 1) 1 − 0,25 ÷ −4m ( m + 1) + ( m + 1) 2m ... 5.0 + 5.0 + = f (1) = − 5 .1 + 5 .1 + = f( -1) = ( 1) 5 − 5.( 1) 4 + ( 1) 3 + = 10 f(2) = − 5.2 + 5.2 + = −7 0,5 Trong kết trên, số nhỏ -10 số lớn Vậy min[ 1; 2 ] y = 10 x = -10 ; max[ 1; 2] y = x =...
 • 6
 • 366
 • 0
THPT phan chu trinh phu yen mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai

THPT phan chu trinh phu yen mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai

... A CH3COOH C2H5COOH B HCOOH C3H7COOH C C2H5COOH C3H7COOH D HCOOH C2H5COOH BỘ ĐỀ THI THỬ, TÀI LIỆU THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 MỚI NHẤT Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có ... b A : 10 B : 12 C : D : Đáp án 1- B 2-C 3-D 4-A 5-D 6-A 7-A 8-D 9-C 10 -D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết 11 -C 21- A 31- B 12 -B 22-C 32-A 13 -D 23-B ... Câu 19 : Cho sơ đồ : Tinh bột → A1 → A2→ A3→ A4 → CH3COOC2H5 A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần luợt A C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH B C12H22O 11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C glicozen, C6H12O6...
 • 12
 • 515
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt bắc giang  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán sở GD đt bắc giang lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... π2 1, 0 điểm + Mặt phẳng (Q) VTPT n= (1; -2; -1) + Phương trình (Q): x-2-2(y-5)-(z-8)=0 x-2y-z +16 =0 B(2+t; -1- 2t;-t) t = | 5t + | =  11 D(B;(P)) = t = 3  1 17 11 ; ; ) Do B(3;-3; -1) ... ĐK: x >1 0,25 log ( x − 1) = log ( x − 1) log ( x − 1) + log ( x − 1) = 2 ( x − 1) ( x − 1) = x( x − x − 1) = x = 0,25 1+ ( Do x >1)1 +  Vậy tập nghiệm PT S =     1, 0 điểm ... = y '( 1) (x + 1) + y= -9x-7 a 0,25 x 1 Suy đths tiệm cận ngang y =2 tiệm cận đứng x =1 1 < 0∀x ≠ Hàm số nghịch biến khoảng xác định - Ta y ' = ( x − 1) -Bảng biến thi n Điểm 1, 0 điểm...
 • 6
 • 429
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT anh sơn II  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT anh sơn II lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... hai môn tự chọn Mạnh 1 Lâm C3 cách chọn hai môn tự chọn, C6 C6 mã đề thi nhận cho hai môn tự chọn Lâm 1 Do n(Ω) = (C3 C6C6 ) = 11 664 Gọi A biến cố để Mạnh Lâm chung môn thi tự chọn mã đề ... cách chọn môn thi tự chọn Mạnh Lâm C3 2! = Do Trong cặp đề đề Mạnh Lâm giống Mạnh Lâm mã đề 1 môn chung, với cặp cách nhận mã đề Mạnh Lâm C6 C6 1. C6 = 216 Suy n( A) = 216 .6 = 12 96 Vậy xác ... với t ∈ [0 ;13 ] Xét hàm số 2t f (t ) = + ; t ∈ [0 ;13 ] t +1 t + 8 f '(t) = − (t + 1) (t + 8) f '(t) = t = 16 47 16 => f (t ) ≤ ∀t ∈ [0 ;13 ] Tính f (0) = 1; f (6) = ; f (13 ) = 21 16 Vậy giá trị...
 • 7
 • 402
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên amsterdam  hà nội  lần 1  năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên amsterdam hà nội lần 1 năm 2016 file word lời giải chi tiết

... cận ngang x →+∞ x →−∞ Bảng biến thi n: + Đồ thị Giao với Ox ( 1; 0), giao Oy (0; 1 ) Điểm I(2 ;1) tâm đối xứng đồ thị Câu Tập xác định (0;+∞) Ta f (1) =3a.ln1+b .1+ 1=3b=2 Khi đó: f(x)=a.lnx+2n2+x ... [1; 4] f(x) liên tục [1; 4] Ta f '( x ) = e x − > 0, ∀x ∈ [1; 4] x => f ( x) ≥ f (1) = e1 − > 0, ∀x ∈ [1; 4] 1 => e x > x > => − x > 0, ∀x ∈ [1; 4] x e => I = ∫ ( ≥ e1 − 4 1 1 ) − x + ( x ) dx ... Với t = a + b + c, t ≥ (1) Mặt khác a, b ≥ nên (a -1) (b -1) ≥0 ab +1 a+b Tương tự bc +1 b+c,ca +1 c+a 18 18 9 ≤ = = Suy + ab + bc + ca 2(a + b + c) a + b + c t 3t ≥ 3t − 18 t + 27 ≥ 3(t − 3)...
 • 8
 • 556
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn hoá học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii vĩnh phúcđề thi thử đh tiếng anh lần 1 năm 2014 trường thpt lương thế vinhđề thi thử đại học môn lý có lời giải chi tiếtđề thi tiếng anh khối d năm 2012 file wordbài tập tiếng anh có lời giải chi tiếttrắc nghiệm tiếng anh có lời giải chi tiếtde thi thu dai hoc mon hoa 2015 co loi giai chi tietde thi thu dai hoc mon hoa hoc 2015 co loi giai chi tietde thi thu dai hoc mon sinh hoc 2015 co loi giai chi tietcác đề thi đại học môn sinh có lời giải chi tiếtđề thi thử tiếng anh có lời giải chi tiếtđề thi thử môn sinh có lời giải chi tiếtbai tap con lac don co loi giai chi tietđề thi thử đại học môn hóa có lời giải chi tiếtđề thi thử đại học môn lý có lời giải chi tiết 2015Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam