1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC SUỐI NGỌC TUYỀN ĐOẠN CHẢY QUA ĐỘNG NHỊ THANH PHƯỜNG TAM THANH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN QUA VIỆC PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA HỌC

Quan Trắc Chất Lượng Nước Hồ Bán Nguyệt Thành Phố Hưng Yên Thông Qua Việc Phân Tích Một Số Chỉ Tiêu Hóa Học

Quan Trắc Chất Lượng Nước Hồ Bán Nguyệt Thành Phố Hưng Yên Thông Qua Việc Phân Tích Một Số Chỉ Tiêu Hóa Học

... nước hồ Bán Nguyệt thành phố Hưng Yên giai đoạn nghiên cứu có nhiễm bẩn từ môi trường bên nên định tiến hành quan trắc chất lượng nước hồ Bán Nguyệt thông qua việc phân tích số tiêu hóa học nhằm ... tới chất lượng nước hồ Chính vậy, từ thực tế hướng dẫn TS Vũ Thị Huyền, tiến hành thực đề tài: Quan trắc chất lượng nước hồ Bán Nguyệt thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thông qua việc phân tích ... Phạm vi nội dung: Quan trắc chất lượng nước mặthồ Bán Nguyệt thị xã Hưng Yên nhằm mục đích cảnh quan du lịch bảo vệ đời sống thủy sinh thông qua việc phân tích số tiêu hóa học 2.3 Nội dung nghiên...
 • 57
 • 223
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng cải thiện chất lượng nước của suối ngọc tuyền đoạn chảy qua động nhị thanh, phường tam thanh, thành phố lạng sơn

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng cải thiện chất lượng nước của suối ngọc tuyền đoạn chảy qua động nhị thanh, phường tam thanh, thành phố lạng sơn

... cứu Đánh giá chất lượng nước yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước suối Ngọc Tuyền đoạn chảy qua động Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước ... vấn đề Từ nội dung nêu trên, việc lựa chọn đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất hướng cải thiện chất lượng nước suối Ngọc Tuyền đoạn chảy qua động Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn ... đánh giá chất lượng nước suối Ngọc Tuyền thay đổi sau chảy qua khu dân cư) - Nước suối Ngọc Tuyền cửa sau động Nhị Thanh- Ký hiệu: NM5 (điểm để đánh giá chất lượng nước suối Ngọc Tuyền động Nhị...
 • 82
 • 440
 • 0
Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS)

Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS)

... học công nghệ cấp Bộ ” Xây dựng phần mềm quản tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa công nghệ Web GIS (WINS) Kết bật đề tài xây dựng thành công công ... hiểu công nghệ Web GIS, phương pháp CSDL công tác quản chất lượng nước - Xây dựng CSDL phục vụ cho công tác quản số liệu quan trắc chất lượng nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai - Xây dựng ... KHOA HỌC CẤP BỘ 2009-2010 mã số B2009-24-05 Xây dựng phần mềm quản tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa công nghệ Web GIS (WINS) Kính mong đóng góp...
 • 29
 • 396
 • 0
Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS)

Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS)

... học công nghệ cấp Bộ ” Xây dựng phần mềm quản tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa công nghệ Web GIS (WINS) Kết bật đề tài xây dựng thành công công ... hiểu công nghệ Web GIS, phương pháp CSDL công tác quản chất lượng nước - Xây dựng CSDL phục vụ cho công tác quản số liệu quan trắc chất lượng nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai - Xây dựng ... KHOA HỌC CẤP BỘ 2009-2010 mã số B2009-24-05 Xây dựng phần mềm quản tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa công nghệ Web GIS (WINS) Kính mong đóng góp...
 • 29
 • 265
 • 0
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước mặt SÔNG cầu đoạn CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN và đề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN lý, bảo vệ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước mặt SÔNG cầu đoạn CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN và đề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN lý, bảo vệ

... nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên Chương 2: Hiện trạng diễn biến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua Tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Đề xuất biện pháp quản bảo vệ chất lượng nước ... HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt sông Cầu 2.1.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt sông Cầu năm gần Thái Nguyên tỉnh ... ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ - CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN: Cục thống kê Thái Nguyên (2011), Niên giám...
 • 98
 • 807
 • 4
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

... hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc thải nhỏ (tính ... hoá Hoá học toàn chất hữu có mẫu nớc thành CO2 nớc Chỉ số đợc dùng rộng rãi để đặc trng cho hàm lợng chất hữu nớc thải ô nhiễm nớc tự nhiên Để xác định COD ngời ta thờng sử dụng chất oxi hoá mạnh ... Hoỏ Hc Niờn lun GVHD: T.S Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết trình xử lý đông tụ, khử khuẩn...
 • 33
 • 1,854
 • 15
phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

... Điện Điện Bàn vấn đề cộm đƣợc nhiều ngƣời quan tâm Từ thực tế đó, chọn đề tài: “ Phân tích, đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt khu vực thị trấn Vĩnh Điện -huyện Điện Bàn- tỉnh Quảng Nam ... trƣờng nƣớc thị trấn Vĩnh Điện Tìm hiểu tiêu chuẩn tiêu chất lƣợng nƣớc sinh hoạt Phân tích số tiêu hóa học để đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt khu vực Đánh giá thống kê sai số quy trình phân tích ... mẫu giáo 24 lớp, tiểu học 26 lớp, THCS 22 lớp, THPT 48 lớp Tổng số học sinh thị trấn 4.731 học sinh; lớp mẫu giáo 567 học sinh, tiêu học 933 học sinh, THCS 908 học sinh, THPT 2.323 học sinh Số...
 • 63
 • 1,081
 • 2
Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt Sông Cầu, đoạn chảy qua Thành phố Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt Sông Cầu, đoạn chảy qua Thành phố Thái Nguyên

... 3.3.1 Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt Sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên theo vị trí quan trắc 45 3.3.2 Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt Sông Cầu, đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên ... vị trí quan trắc - Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt sông Cầu, đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên theo thời gian Nội dung 4: giải pháp cải thiện, bảo vệ sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên ... CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 37 3.2.1 Thực trạng chất lƣợng Sông Cầu theo số liệu điều tra 37 40 3.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THEO...
 • 91
 • 959
 • 5
luận văn full áp dụng một số phương pháp tính toán chất lượng nước sông diễn vọng đoạn chảy qua thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

luận văn full áp dụng một số phương pháp tính toán chất lượng nước sông diễn vọng đoạn chảy qua thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

... cam đoan: Luận văn Áp dụng số phƣơng pháp tính toán chất lƣợng nƣớc sông Diễn Vọng đoạn chảy qua thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh công trình nghiên cứu Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung ... - NGUYỄN TIẾN THÀNH ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG DIỄN VỌNG ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Môi trƣờng phát triển ... hơn, vấn đề cần thiết cấp bách Do đó, luận văn Áp dụng số phƣơng pháp tính toán chất lƣợng nƣớc sông Diễn Vọng đoạn chảy qua thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đƣợc tiến hành Formatted: Font:...
 • 111
 • 363
 • 1
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013

... 2.2.2 .Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua Nội giai đoạn 2000 - 2013 - Diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2000 – 2005 - Diễn biến chất lượng nước sông ... chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Nội giai đoạn 2000 2013; - Sự thay đổi số tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Nội giai đoạn 2000 2013; - Các ... sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2006 - 2010 - Đánh giá trạng chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy năm 2013 thông qua tiêu chất lượng - Nhận xét chung chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy gia đoạn 2000 - 2013...
 • 132
 • 521
 • 3
Đánh giá chất lượng nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá chất lượng nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

... xuống 23%.[12][13] 4.2 Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng 4.2.1 Trữ lượng nước Sông Bằng: sông chảy qua lưu vực Cao Bằng bắt nguồn từ vùng ... trạng chất lượng môi trường nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng 31 4.2.1 Trữ lượng nước 31 4.2.2 Chất lượng nước 31 4.2.3 Đánh giá chất lượng nước theo ... rệt Chất lượng nước vào sâu thành phố mức độ nước sông ô nhiễm nặng - Ở điểm quan trắc phía sau nhà máy luyện gang – Km5, điểm quan trắc sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng (sông chảy...
 • 62
 • 934
 • 6
Diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000 – 2013.

Diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000 – 2013.

... đoạn 2000 2013 - Diễn biến số tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Nội giai đoạn 2000 2013 - Sự thay đổi số tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn ... cao chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy nói chung đoạn chảy qua địa bàn Nội nói riêng 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu trạng chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn Nội giai đoạn ... 3.3.2 Diễn biến số tiêu chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2000 2013 3.3.2.1 Sự thay đổi lưu lượng dòng chảy sông Nhuệ Đáy theo thời gian 3.3.2.2 Chất lượng nước sông Nhuệ Đáy thông qua...
 • 76
 • 500
 • 1
Đánh giá và phân vùng chất lượng nước sông châu giang đoạn chảy qua tỉnh hà nam

Đánh giá và phân vùng chất lượng nước sông châu giang đoạn chảy qua tỉnh hà nam

... n hành th c hi n ñ tài “ðánh giá phân vùng ch t lư ng nư c sông Châu Giang ño n ch y qua t nh Nam 1.2 M c tiêu nghiên c u: - ðánh giá ch t lư ng nư c sông Châu Giang (ño n ch y qua t nh ... sông ðáy Sông Nhu sông ñào d n nư c sông H ng t Th y Phương, T Liêm, N i ñi vào Nam v i chi u dài 14,5 km, sau ñó ñ vào sông ðáy Ph Lý Hàng năm ñón nh n kho ng 0,8 t m3 nư c Sông Châu Giang ... Nư c m t sông Châu Giang ño n ch y qua ñ a bàn t nh Nam 3.2 N i dung nghiên c u - ði u ki n t nhiên - kinh t xã h i c a t nh Nam liên quan ñ n ngu n nư c sông Châu Giang ño n ch y qua ñ a...
 • 81
 • 821
 • 6
Khóa luận: “ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BẰNG GIANG ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2008 2013”

Khóa luận: “ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BẰNG GIANG ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2008 2013”

... quản lý chất lượng nước sông hiệu tương lai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 – ... lượng nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng giai đoạn 2008 2013” nhằm mô tả diễn biến chất lượng nước đoạn sông Bằng Giang chảy qua thành phố Cao Bằng năm gần Từ tạo sở cho nhà quản ... NH4+ sông Bằng Giang giai đoạn 2008 – 2013 61 Hình 4.6 Diễn biến PO43- sông Bằng Giang giai đoạn 2008 – 2013 62 Hình 4.7 Diễn biến TSS sông Bằng Giang giai đoạn 2008 – 2013 63 Hình 4.8 Diễn biến...
 • 85
 • 913
 • 5
đánh giá chất lượng nước mặt sông hồng đoạn chảy qua tỉnh lào cai và yên bái năm 2014

đánh giá chất lượng nước mặt sông hồng đoạn chảy qua tỉnh lào cai và yên bái năm 2014

... cứu - Xác định áp lực chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai, Yên Bái năm 2014 - Đánh giá chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai, Yên Bái năm 2014 - Đề xuất số giải ... lý hiệu chất lượng nước sông Hồng? Chính tiến hành thực đề tài: Đánh giá chất lượng nước mặt sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai, Yên Bái năm 2014 nhằm đánh giá chất lượng nước LVS Hồng địa ... trường nước mặt địa bàn hai tỉnh Lào Cai Yên Bái - Phân tích trạng chất lượng nước mặt sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai Yên Bái năm 2014 - Đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ chất...
 • 104
 • 598
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hệ đh chính quyde thi dh mon vanđề thi thử đh tiếng anhthi thử đhđề thi thử đhde thi thu dh 2013 toanthi đhde thi thu dh toan 2014dề thi thử đh 2014đề thi thử đh môn hóathi thử đh tanh 2014thi thử đh hóa 2013thi thử đh 2013 môn sinhtrường đh nông nghiệp hà nộiôn thi đh môn toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM