1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

... dụng rộng rãi lĩnh đào tạo môn học từ xa Hệ thống cập nhật đợc danh sách giáo viên, giảng giáo viênhàng ngày mà bị sai sót thờng xuyên Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức VB Cập Nhật ... để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học với ... Form_Load() Adodc1.Visible = False Adodc1.RecordSource = "select * from Baigiang" End Sub 22 Kết luận Đào tạo từ xa chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, để chơng trình hoàn thiện...
 • 24
 • 472
 • 0
Luận văn: Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa docx

Luận văn: Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa docx

... gi ng cho ch ng trình t o t xa Ch ng Giáo trình tr c n: trình bày m t s khái ni m liên quan n giáo trình tr c n, mô t c u trúc c a giáo trình tr c n h ng d n quy trình th c hi n m t giáo trình ... gi ng, giáo trình cho ch ng trình t o t xa cách trình bày, th hi n gi ng, giáo trình lên trang web cho h c viên có th h c t p d dàng 1.1 M t s khái ni m: Giáo trình tr c n: Là giáo trình c l u ... cho ch CH NG TUY N 2.1 THI T K 57 CÔNG C ng trình t o t xa BIÊN SO N GIÁO TRÌNH TR C Công c biên so n giáo trình tr c n cho ch 2.1.1 ng trình t o t xa: 57 Mã ngu n m JAXE: 57 2.1.1.1...
 • 81
 • 379
 • 0
Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại đại học thái nguyên

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại đại học thái nguyên

... chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 54 2.3.5 Đánh giá chung chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 56 CHƢƠNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC ... chƣơng trình đào tạo từ xa Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên Chƣơng 3: Biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG ... động phát triển chƣơng trình đào tạo theo hình thức từ xa Đại học Thái Nguyên Giả thuyết khoa học đề tài Đào tạo theo phƣơng thức đào tạo từ xa hình thức đào tạo đƣợc triển khai Đại học Thái Nguyên...
 • 100
 • 338
 • 0
Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

... chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 54 2.3.5 Đánh giá chung chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên 56 CHƢƠNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC ... chƣơng trình đào tạo từ xa Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên Chƣơng 3: Biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG ... động phát triển chƣơng trình đào tạo theo hình thức từ xa Đại học Thái Nguyên Giả thuyết khoa học đề tài Đào tạo theo phƣơng thức đào tạo từ xa hình thức đào tạo đƣợc triển khai Đại học Thái Nguyên...
 • 100
 • 318
 • 0
Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

... triển nh vũ bão, chúng em mong muốn thiết kế chơng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập nhật ... dụng rộng rãi lĩnh đào tạo môn học từ xa Hệ thống cập nhật đợc danh sách giáo viên, giảng giáo viênhàng ngày mà bị sai sót thờng xuyên Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức VB Cập Nhật ... học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm...
 • 24
 • 666
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

... để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học với ... 0918.775.368 Kết luận Đào tạo từ xa chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực Tuy nhiên, để chơng trình hoàn thiện thực tế đòi hỏi cần có nhiều thời gian Trong khuôn khổ tập lớn môn học, chúng em ... việc học mang tính thủ công nghĩa ngời dạy ngời học phải tập trung nơi đáp ứng đợc hai nhu cầu Hiện kinh tế ngày phát triển, nhu cầu học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời...
 • 24
 • 531
 • 2
Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

... luận Tổ chức xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa tên gọi nó, tạo công cụ cho phép giáo viên soạn thảo giảng thể giảng thông qua giao diện web dựa mã nguồn mở JAXE để tạo công cụ cho giảng ... khóa luận Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa em quan tâm đến vấn đề sau: tổ chức cấu trúc giảng giáo trình trực tuyến, công cụ biên soạn giảng theo cấu trúc Đóng gói giảng tích ... trường phải đào tạo thêm chí đào tạo lại kiến thức thu kiến GVHD: DEA Bùi Minh Từ Diễm 22 SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066 Khóa luận: Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa thức sách...
 • 81
 • 719
 • 0
Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa"

... Khóa luận “Tổ chức xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa” tên gọi nó, tạo công cụ cho phép giáo viên soạn thảo giảng thể giảng thông qua giao diện web dựa mã nguồn mở JAXE để tạo công cụ cho giảng ... trường phải đào tạo thêm chí đào tạo lại kiến thức thu kiến GVHD: DEA Bùi Minh Từ Diễm 22 SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066 Khóa luận: Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa thức ... LMS tổ chức, đảm bảo trì quản lý hoạt động 4.2 LMS Moodle: Trong khóa luận “Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa” này, quan tâm đến chức hỗ trợ tổ chức, quản lý giảng cho phép...
 • 81
 • 571
 • 1
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa" docx

... Khóa luận “Tổ chức xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa” tên gọi nó, tạo công cụ cho phép giáo viên soạn thảo giảng thể giảng thông qua giao diện web dựa mã nguồn mở JAXE để tạo công cụ cho giảng ... trường phải đào tạo thêm chí đào tạo lại kiến thức thu kiến GVHD: DEA Bùi Minh Từ Diễm 22 SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066 Khóa luận: Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa thức ... LMS tổ chức, đảm bảo trì quản lý hoạt động 4.2 LMS Moodle: Trong khóa luận “Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa” này, quan tâm đến chức hỗ trợ tổ chức, quản lý giảng cho phép...
 • 81
 • 558
 • 0
Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

... luận Tổ chức xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa tên gọi nó, tạo công cụ cho phép giáo viên soạn thảo giảng thể giảng thông qua giao diện web dựa mã nguồn mở JA XE để tạo công cụ cho giảng ... giảng giáo trình web lợi ích: 55 GVHD: DEA Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 01120 66 Khóa luận: Tổ chức xây dựng giảng cho chương trình đào tạo t xa CHƯƠNG NH TRỰC TUYẾN 2.1 từ xa: ... luận Tổ chức xây dựng giảng cho c hương trình đào tạo từ xa em quan tâm đến vấn đề sau: tổ chức cấu trúc giảng giáo trình trực tuyến, công cụ biên soạn giảng theo cấu trúc Đ óng gói giảng tích...
 • 119
 • 379
 • 0
To chuc va xay dung bai giang cho chuong trinh dao tao tu xa

To chuc va xay dung bai giang cho chuong trinh dao tao tu xa

... xây dựng giảng cho chương trình đào tạo từ xa CHƯƠNG TUYẾN 2.1 THIẾT KẾ CÔNG CỤ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TRỰC 57 Công cụ biên soạn giáo trình trực tuyến cho chương trình đào tạo từ xa: 57 2.1.1 Mã ... Thành phần scoBaiGiang: 60 2.2.1.4 Thành phần scoTenBaiGiang 60 2.2.1.5 Thành phần scoTrang: 61 2.2.1.6 Thành phần scoDoanVan: 62 2.2.1.7 Thành phần scoTomTat: ... .59 Thành phần scoBaiGiang: 60 Thành phần scoTenBaiGiang .61 Thành phần scoTrang: 61 Thành phần scoDoanVan: 62 Thành phần scoTomTat: .62...
 • 81
 • 381
 • 0
Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

... viên ngành Hệ thống thông tin quản Khoa Tin học quản trường, định hướng chủ yếu xoay quanh hướng : Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Công nghệ phần mềm, Thống kê dự báo & Hệ ... chuỗi môn học Ngành Hệ thống thông tin quản Bảng thích Nhìn chung, định hướng kiến thức số chi tiết chương trình đào tạo thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu xã hội, qua khảo sát nghề nghiệp ... tử, Công nghệ phần mềm, Thống kê dự báo & Hệ hỗ trợ định Các hướng nghiên cứu môn học có liên quan trình bày chi tiết mục Hướng Nghiên Cứu ...
 • 3
 • 508
 • 0
xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại

xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại

... 260 201 216 K 48 232 2 38 327 Tng 1119 562 1235 V I T S C E U P D H F N 339 217 354 362 114 114 423 3 38 276 202 154 282 170 2 18 297 259 189 129 376 255 285 245 156 201 237 244 2 48 2 38 224 175 357 ... ơng mại mã số: 52340101 A Hệ đào tạo: Đại học Chính quy Văn bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ban hành km theo Quy t định số 141 /QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 03 năm 2012) kiến thức giáo dục đại cơng ... Hệ đào tạo: Đại học Chính quy Văn bằng: Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (Ban hành km theo Quy t định số 141 /QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 03 năm 2012) 32 TC kiến thức giáo dục đại cơng 1.1 Các học...
 • 42
 • 1,057
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI