1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

100 cau trac nghiem ve gioi tu co dap an a3382

100 cau trac nghiem ve gioi tu co dap an

100 cau trac nghiem ve gioi tu co dap an

... c.) in 67.) general, that is true However, there are many exceptions a.) On b.) In c.) By 68.) Can you recommend me a good book life in the sixteenth century? a.) of b.) about c.) in 69.) He ... He is a man action a.) of b.) with c.) for d.) against d.) in - of d.) after d.) for d.) but d.) by d.) of d.) with d.) around d.) all are correct >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để ... at the meeting yesterday a.) at b.) by c.) with d.) at and by are correct 73.) That car costs $2,000 a.) for b.) above c.) at d.) all are correct 74.) He is looking his glasses a.) after b.)...
 • 5
 • 647
 • 6
100 câu bài tập về giới từ (Có đáp án)

100 câu bài tập về giới từ (Có đáp án)

... 99.China became the third country in the world to be able to independently carry manned space flights 100 He was in orbit around the Earth a speed of more than 17,000 miles per hour >> Truy cập http://tuyensinh247.com ... like 88- up 89-of 90on 91- in 92- through 93-of 94- about 95- to 96- on 97-with 98- after 99- out 100- at >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!...
 • 4
 • 874
 • 10
100 câu trắc nghiệm ôn tập KH2 có đáp án

100 câu trắc nghiệm ôn tập KH2 đáp án

... B Ánh sáng trắng ánh sáng không đơn sắc C Ánh sáng đỏ ánh sáng đơn sắc D Ánh sáng đỏ ánh sáng không đơn sắc Câu 63: Đặt lăng kính cho cạnh song song với đèn ống Sát mặt lăng kính, phía đèn, ... vì: A Ánh sáng mặt trời chứa ánh sáng màu B Lăng kính chứa ánh sáng màu C Do phản ứng hoá học lăng kính ánh sáng mặt trời D Lăng kính chức biến đổi ánh sáng trắng thành ánh sáng màu, ánh sáng ... thấy ánh sáng màu D Đủ màu Câu 65: Nhìn bóng đèn đỏ qua lăng kính ( khe hẹp), ta thấy gì? Chỉ câu trả lời sai: A Chỉ thấy ánh sáng đỏ B Không thấy ánh sáng trắng C thể thấy ánh sáng xanh D Có...
 • 9
 • 1,935
 • 8
Tài liệu 200 câu trắc nghiệm về dao động có đáp án docx

Tài liệu 200 câu trắc nghiệm về dao động đáp án docx

... hòa tần số Trong điều kiện ly độ hai dao động thời điểm? a Hai dao động biên độ b Hai dao động pha c Hai dao động ngược pha d A C e A B 14 I) Để tượng giao thoa hai sóng gặp phải hai ... khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k Kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kỳ dao động T = 0,3 s Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kỳ dao động là: a 0,15 s b 0,3 s ... kỳ dao động vật là: a 0,35 s b 0,5 s c 0,7 s d 0,24 s e Một đáp số khác I) thau nước mà mặt nước thau hình tròn tâm hình tròn ta tạo dao động điều hòa phương thẳng đứng thấy mặt nước có...
 • 38
 • 1,392
 • 4
100 câu trắc nghiệm môn Thuế TNDN (có đáp án)

100 câu trắc nghiệm môn Thuế TNDN (có đáp án)

... chuyển giao công nghệ c)  Câu a b Câu 68: Căn tính thuế thu nhập tiền quyền : a)  Thu nhập tính thuế thuế suất b)  Thu nhập nhận thuế suất c)  Thu nhập chịu thuế thuế suất Câu 69: Tổ chức, cá nhân ... Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Biều thuế lũy tiến phần b/  Biểu thuế toàn phần c/  Cả a b sai Câu 43: Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  5% b/  10% c/  20% Câu ... & b Câu 48: Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất b/  Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất c/  Cả a b Câu...
 • 9
 • 10,343
 • 141
100 cau trac nghiem dot bien NST(co dap an)

100 cau trac nghiem dot bien NST(co dap an)

... : thõn thp Cỏc c th mang lai u gim phõn bỡnh thng 42 T l kiu hỡnh to t phộp lai AAA x Aaa l : a 100% thõn cao b 75% thõn cao : 25% thõn thp c 11 thõn cao : thõn thp d 35 thõn cao : thõn thp 43 ... lng NST t bo c ỏnh giỏ thi gian sinh trng v kh nng chng chu vi sõu bnh d ỏnh giỏ kh nng sinh sn 100 C ch cú th dn n lm phỏt sinh t bin s lng NST l : a Trao i chộo khụng bỡnh thng gia cỏc crụmatit...
 • 9
 • 624
 • 2
747 câu trắc nghiệm về cực trị có đáp án

747 câu trắc nghiệm về cực trị đáp án

... cú cc tiu D Mt cc tiu v mt cc i Câu 244 : D di õy, hm s no cú im cc tr ? Câu 243 : y = x - 3x + im cc tiu ca hm s A Câu 245 : l: B C D y = x - 2x - th hm s A Câu 246 : D y = x 3- x Hm s A S ... s t cc i ti x = Câu 247 : y = x - 6x + 9x To im cc i ca th hm s A ( 3, 0) Câu 248 : B l: ( 1, ) C ( 0, ) A -4 cú giỏ tr cc tiu l: B C Câu 249 : Khụng cú cc tr B ? Cú cc tr Câu 250 : C Cú cc ... no sau õy l sai A yCD = yCT Câu 234 : B yCT = yCD C D y = x - 6x + Hm s cú my cc tr ? A B Câu 235 : C y = f ( x) Cho hm s l hm liờn tc trờn hm s cú s im cc tr l : A Câu 236 : Ă D f Â( x ) = x...
 • 141
 • 381
 • 3
500 câu hỏi trắc nghiệm về chứng khoán có đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm về chứng khoán đáp án

... 11.300 11.400 100 500 8000 7000 300 100 200 500 - V: 500 T: 200 S: 100 R: 100 Q: 100 R: 200 M N O P Q R S T U V Z Cng dn mua 3.200 3.200 3.100 3.600 1.800 1.100 800 700 500 500 - C bỏn Q: 300 ... vi giỏ úng ca trc ú l 30 .500 nh sau: Mua 200 (H) 300 (A) 500 (C) 500 (D) 600 (G) 700 Giỏ 30.900 30.800 30.600 30 .500 30.400 30.300 ATO Bỏn 400 (B) 1.100 (I) 800 (E) 500 (F) Hy xỏc nh giỏ v lng ... 400 20 .500 100 20.600 1.300 20.700 900 20.800 20.900 200 21.100 21.300 200 21.400 400 21 .500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000 Th trng S lng 700 300 100 200 500 100 700 900 500 200 800 500 Khi:...
 • 60
 • 1,338
 • 23
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐÁP ÁN

... tư dự án ngân sách tư Tài sản đặc trưng mà công ty nên đầu tư vào 10 Sự khác chứng khoán bán thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp là: a b c d Sự rủi ro chứng khoán Giá chứng khoán Chứng khoán phát ... cổ đông IOU nguồn ngân quỹ chung, chủ nợ -3 24 Chứng khoán lần bán thị trường _ , việc mua bán chứng khoán bán thị trường a b c d Tiền tệ, tư Tư bản, tiền tệ Ngân hàng, thứ cấp Sơ cấp, ... cân đối tài (The balance sheet)? a Những tài sản bị sụt giá nhiều b Những tài sản tăng giá trị c Những tài sản tăng nhanh theo kỳ hạn 35 Khoản mục không nên kèm theo liệt kê tài sản...
 • 17
 • 630
 • 1
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ E-LEARNING CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ E-LEARNING ĐÁP ÁN

... Chọn câu trả lời • A) Tiếp thu giảng B) Thảo luận • C) Thực hành • D) Thi cử • Đáp án là: Thi cử Vì: thể nhiều hình thức thi e-learning tùy theo yêu cầu môn học Ví dụ như: + Thi trắc nghiệm ... triển khai đồng • Đáp án là: Cung cấp công cụ tự đánh giá Vì: Một ưu điểm lớp học E-Learning là: tiến trình học theo dõi chặt chẽ cung cấp công cụ tự đánh giá Các lớp học E-Learning cung cấp ... điện tử để tự đánh giá (ví dụ trắc nghiệm trực tuyến; tập trực tuyến) cho phép lưu vết hoạt động người học Tham khảo: Bài mục Các đặc điểm E-Learning Câu1 1 Chị Hà theo học lớp kế toán trực tuyến...
 • 18
 • 7,567
 • 26
Câu hỏi trắc nghiệm về TIẾN HÓA (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm về TIẾN HÓA (có đáp án)

... nhân nằm nhân tế bào Câu 35 Tính thoái hóa mã di truyền tượng: A.một ba mã hóa cho loại aa B.một ba mã hóa cho nhiều loại aa C.nhiều ba mã hóa cho nhiều loại aa D.quá trình tiên hóa làm giảm dần ... hóa trị Câu 26 Xét cấu trúc hóa học, gen tế bào khác về: thành phần nucleotit trình tự xếp nucleotit số lượng nucleotit 4.chức loại nucleotit Phương án đúng: A.1,2,3 B.1,2,4 C.1,3,4 D.2,3,4 Câu ... mạch đơn Câu 11 Chuyển gen tổng hợp Insulin người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp prôtêin Insulin mã di truyền có A tính thoái hóa B tính phổ biến C tính đặc hiệu D ba kết thúc Câu 12 Điều...
 • 38
 • 1,750
 • 3
52 cau trac nghiem dung sai ktcc co dap an

52 cau trac nghiem dung sai ktcc co dap an

... cách đối xử theo nguyên tắc công ngang ◊ sai +Công ngang đối xử người có vị trí ban đầu xã hội + công ngang trường hợp giáo viên phải cho điểm vị trí xã hội ban đâu học sinh Câu 22: Chương trình ... họ muốn hay không ◊ sai HHCC Câu 40: Công theo chiều ngang cách đối xử khác người khác nhau, nhằm giảm bớt hậu điểm khác bẩm sinh ◊ sai công ngang đối xử với người có vị trí ban đầu xã hội Câu ... người lao động sách tương hợp với chế thị trường ◊ Sai sách trợ cấp cho doanh nghiệp Câu 5: Bản thân phủ nguy đe doạ cạnh tranh sở hữu tư nhân Sai phủ có vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô Câu 6:...
 • 13
 • 3,123
 • 2
1000 câu trắc nghiệm TA Thi TNPT có đáp án

1000 câu trắc nghiệm TA Thi TNPT đáp án

... you not take a taxi B Unless you take a taxi C Because you not take a taxi D For you not take a taxi 852 The little children _ to the water park A enjoyed taking B enjoyed to be taken C ... fighting and a window a talked / started / broke b was talking / started / broke c was talking / was starting / broke d was talking / was started / broke 269 He used to talk to us for hours about ... anything A buy B to buy C bought D buying 490 She has avoided to me so far A being talked B talk C talking D to talk 491 to friends is nice is also enjoyable A Talking /being alone B To talk/...
 • 46
 • 1,380
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm về mạo từ có đáp ánbài tập trắc nghiệm về mạo từ có đáp án100 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về tín dụng có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về microsoft word có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về bác hồ có đáp ánnhung cau hoi trac nghiem ve bac ho co dap antrắc nghiệm sóng điện từ có đáp ánbài tập trắc nghiệm về kim loại có đáp ánbài tập về giới từ có đáp án630 câu trắc nghiệm sinh học 11 có đáp ántrắc nghiệm về chứng khoán có đáp ánbài tập trắc nghiệm về đảo ngữ có đáp án640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án5baì tập về giới từ có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam