1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển Pin và mờ để điều khiển hệ thống Pin mặt trời.

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID và mờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID mờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

... lượng mặt trời số ứng dụng thực tế Chương 2: Tổng quan hệ thống pin mặt trời Chương 3: Giới thiệu tóm tắt điều khiển PID điều khiển mờ Chương 4: Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống pin mặt ... điều khiển pin mặt trời điều khiển mờ Để nâng cao hiệu suất cuả hệ thống thu thập lượng pin mặt trời người ta áp dụng phương pháp thiết kế điều khiển mờ để điều khiển hướng pin Motor A dùng để ... Sử dụng điều khiển mờ lai phát huy ưu điểm điều khiển mờ điều khiển rõ Ta xét hệ thống điều khiển có hai cấu trúc vòng, hai vòng điều khiển sử dụng điều khiển mờ Hình 3.5: Cấu trúc điều khiển mờ...
 • 28
 • 496
 • 4
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor II trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54  bobin

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor II trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54 bobin

... CÁC TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH TRÊN DÂY CHUYỀN BỆN CÁP 54 - BOBIN Các truyền động đƣợc liệt kê dƣới truyền động dây chuyền bện cáp 54 - Bobin : - Truyền động quay lồng bện - Truyền động máy dải dây - Truyền ... Nghiên cứu ứng dụng điều khiển Mentor II truyền động đồng tốc độ động dây chuyền bện cáp 54 - Bobin Đồ án gồm chƣơng: Chƣơng Giới thiệu chung Chƣơng Phân tích lựa chọn phƣơng pháp điều khiển truyền ... máy dải dây - Truyền động máy quấn cáp Khác với động đƣợc sử dụng truyền động quay lồng bện truyền động máy quấn cáp động chiều truyền động cho máy dải dây sử dụng động không đồng xoay chiều pha...
 • 99
 • 539
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

... ñi u n m lai h th ng ñi u n b l c tích c c ñ gi m sóng hài Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: - B l c tích c c - B ñi u n m lai PID - T i bi n t n Ph m vi nghiên c u: - Nghiên c ... u n m lai cho b l c tích c c trư ng h p ngu n pha lý tư ng, t i ñ i x ng - Mô ph ng ph n m m Matlab/Simulink h th ng ñi u n b l c tích c c cho t i bi n t n -54 Phương pháp nghiên c u - Nghiên ... giáo TS Phan Văn Hi n tác gi ñã ch n ñ tài Nghiên c u ng d ng b ñi u n m lai ñ ñi u n b l c tích c c cho t i bi n t n” ñ làm ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u - Đ gi i quy t v n ñ t ch nh ñ...
 • 26
 • 518
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

... biệt hệ chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG ... NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG Học viên : Đào Quốc Chính Lớp : Cao học K11-TĐH Cán HDKH: PGS.TS Nguyễn Nhƣ Hiển CÁN BỘ HƢỚNG ... chuyển bám theo quỹ đạo định trước; - Các phương pháp điều khiển đại: điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững (điều khiển mờ, điều khiển trượt, …) 1.1.2 Hệ truyền động Robot...
 • 87
 • 444
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển tự động hoá có khả năng lập trình cho các hệ thống điều khiển công nghệ

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển tự động hoá có khả năng lập trình cho các hệ thống điều khiển công nghệ

... Bộ Công THƯƠng Viện Nc Điện tử, Tin học, Tự động hoá & BO CO KT QU THC HIN TI NCKH & PTCN CP B NM 2007 Tờn ti: NGHIấN CU NG DNG B IU KHIN T NG HO Cể KH NNG LP TRèNH PAC CHO CC H THNG ... cỏc database n nhm cho phộp truy cp ti tt c cỏc thụng s v cỏc hm chc nng vỡ PAC c thit k cho cỏc ng dng tiờn tin nh cỏc ng dng a chc nng ũi hi phn mm bc cao ã Cụng c phn mm cho phộp ngi thit k ... dng cỏc modul nhm to iu kin thun li cho cỏc k s cú th la chn nhng thnh phn thớch hp Phn mm phi cho phộp thờm hay bt i cỏc modul ã S sng chun giao thc ph bin cho cỏc giao din mng, cỏc ngụn ng,...
 • 153
 • 887
 • 1
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID

... sau NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID Hình 4:mô hình matlab Ta có step time 33 ta có đặc tính ra: Hình 5:đồ thị đặc tính ghép thành mô hình: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID ... sai lệch điều khiển với luật điều chỉnh 4.MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN: Ta có mô hình khiển với phản hồi âm Bộ điều khiển PID ghép nối tiếp với đối tượng: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID Hình ... 16 :mô hình điều khiển cho điều khiển PID: Mô hình matlab: Hình 17 :mô hình PID matlab hệ thống PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN THÔNG SỐ CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN PID: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN P,PI,PID 5.1...
 • 43
 • 1,690
 • 0
nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ để điều khiển hệ thống gương mặt trời

nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ để điều khiển hệ thống gương mặt trời

... http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 Các tia mặt trời tới Các tia mặt trời phản xạ từ gng Gng phản xạ hình cầu hay parabol Nồi nấu Khung giữ bếp điều chỉnh cho gng cầu hng mặt trời Hỡnh 1.14: Bp NLMT hi t Cỏc ... B iu khin (BK), B ỏc qui, B bin i in (BDD) va cỏc thit b tiờu th in (ti) Dàn PMT Bộ điều khiển Bộ ác qui Tải DC Bộ biến đổi điện Tải AC Hỡnh 1.21 : S h ngun in mt tri c lp Dan PMT gm mt hay mt ... bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 1 Bộ thu lng mặt trời Nguồn đốt dự phòng Bình tích nhiệt H thống ống si Bơm hay quạt Hỡnh 1.15: H thng si m nh ca hay chung tri...
 • 111
 • 273
 • 0
nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển narma - l2 vào thiết bị lái tự động vào góc bay của máy bay boeing

nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển narma - l2 vào thiết bị lái tự động vào góc bay của máy bay boeing

... ĐIỀU KHIỂN NARMA - L2 VÀO 57 THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG GÓC BAY CỦA MÁY BAY BOEING 3.1 Động học góc bay máy bay 58 3.2 Ứng dụng điều khiển NARMA - L2 vào thiết bị lái tự động 60 góc bay máy bay Boeing ... khiển tự động góc bay máy bay Do đề tài đề cập tới việc ứng dụng điều khiển Narma -L2, điều khiển trung bình trượt, phi tuyến tự hồi quy L2 vào thiết bị lái tự động điều khiển góc bay máy bay Boeing ... thiết bị điều khiển góc bay cần tạo tín hiệu điều khiển bảo đảm góc bay máy bay bám theo góc bay mong muốn với độ xác cao Vì vấn đề đặt cần trang bị cho máy bay thiết bị lái tự động để điều khiển...
 • 95
 • 387
 • 2
luận văn nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor ii trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54 - bobin

luận văn nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor ii trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54 - bobin

... CÁC TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH TRÊN DÂY CHUYỀN BỆN CÁP 54 - BOBIN Các truyền động đƣợc liệt kê dƣới truyền động dây chuyền bện cáp 54 - Bobin : - Truyền động quay lồng bện - Truyền động máy dải dây - Truyền ... tài : Nghiên cứu ứng dụng điều khiển Mentor II truyền động đồng tốc độ động dây chuyền bện cáp 54 - Bobin Đồ án gồm chƣơng: Chƣơng Giới thiệu chung Chƣơng Phân tích lựa chọn phƣơng pháp điều khiển ... máy dải dây - Truyền động máy quấn cáp Khác với động đƣợc sử dụng truyền động quay lồng bện truyền động máy quấn cáp động chiều truyền động cho máy dải dây sử dụng động không đồng xoay chiều pha...
 • 100
 • 260
 • 0
Đồ án Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7200 điều khiển trạm trộn bê tông của Công ty CP DABACO Bắc Ninh

Đồ án Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7200 điều khiển trạm trộn bê tông của Công ty CP DABACO Bắc Ninh

... quan công ty Cổ phần DABACOBắcNinh - Chơng Tổng quan trạm trộn tông công ty cổ phần DABACO- Bắc Ninh - Chơng Lựa trọn thiết bị cho trạm trộn - Chơng Lu đồ thuật toán v chơng trình điều khiển ... Nguyễn Sỹ Sơn 2.4 Sơ đồ mô hình v sơ đồ công nghệ trạm trộn tông công ty mô 2.4.1 Sơ đồ mô hình trạm trộn tông Hình 2.2- Mô hình trạm trộn tông 20 Đồ án tốt nghiệp Bộ giáo dục & đ o tạo ... quan công ty Cổ PHầN DABACO - BắcNinh .6 1.1 DABACO1 .1 Tổng quan công ty DABACO- Bắc Ninh 1.2 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 1.3 Tình hình hoạt động công ty Chơng Tổng quan trạm trộn tông...
 • 146
 • 603
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN góc BAY của máy BAY BOEING

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN góc BAY của máy BAY BOEING

... sử dụng bước điều khiển tìm tín hiệu điều khiển u 2.2.3 Điều khiển theo mô hình mẫu KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NARMA-L2 VÀO THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG GÓC BAY CỦA MÁY BAY BOEING ... khiển tự động góc bay máy bay, không cần có người điều khiển máy bay bay với góc bay thực, bám với góc bay mong muốn Từ yêu cầu đó, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng điều khiển NARMA-L2 vào ... bị lái tự động góc bay máy bay boeing" vào thiết bị lái tự động góc bay máy bay Boeing Nội dung luận văn chia thành chương: Chương1 Tổng quan ứng dụng mạng nơron nhận dạng điều khiển Chương Các...
 • 23
 • 409
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ điều KHIỂN các CHUYỂN ĐỘNG của ROBOT THEO QUỸ đạo PHẲNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN HIỆN đại CHO hệ điều KHIỂN các CHUYỂN ĐỘNG của ROBOT THEO QUỸ đạo PHẲNG

... biệt hệ chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG ... đề tài nghiên cứu 4 Nội dung luận văn chia thành chương: Chương 1: Tổng quan Robot điều khiển đại Chương 2: Thiết kế điều khiển mờ lai cascade để điều khiển chuyển động Robot 2DOF mặt phẳng Chương ... - Các phương pháp điều khiển kinh điển, sử dụng điều khiển PID nhằm đảm bảo cho điểm tác động cuối (end-effector) tay máy dịch chuyển bám theo quỹ đạo định trước - Các phương pháp điều khiển đại: ...
 • 25
 • 497
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

... biệt hệ chuyển động Robot nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG ... NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT THEO QUỸ ĐẠO PHẲNG Học viên : Đào Quốc Chính Lớp : Cao học K11-TĐH Cán HDKH: PGS.TS Nguyễn Nhƣ Hiển CÁN BỘ HƢỚNG ... chuyển bám theo quỹ đạo định trước; - Các phương pháp điều khiển đại: điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững (điều khiển mờ, điều khiển trượt, …) 1.1.2 Hệ truyền động Robot...
 • 87
 • 377
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế để thu thập các thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu bao gồm những nội dung chính saunghien cuu ứng dụng chat dieu hoa sinh truong trong nông nghiệpảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệnnghiên cứu ứng dụng vật liệu sinh học c peek để chế tạo các dụng cụ cấy ghépđề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóatrung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trườngnghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí để tạo bề mặt có độ chịu mài mòn và bám dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệtnghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmtuyển tập các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường tỉnh long annhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trườngđộng quản lý và sử dụng các nguồn lực phát triển dạy nghề tổ chức chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghềnghiên cứu ứng dụng hai loài dương xỉ chọn lọc để xử lý ô nhiễm as trong đất tại vùng khai thác ti sn núi pháo ở hà thượng thí nghiệm 10cơ chế hỗ trợ tài chính để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực kh amp cnvề lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường liên quan đến thương mạigiải pháp về nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật và công nghệBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ