Bài GIẢNG ĐIỆN TỬ Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 1 VAI TRÒ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG pot

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 1 VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG pot
... ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI TG CHÉP PHẦN MỘT: KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ BÀI1: VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN I Vai trò: Hoạt động 1: Giới thiệu vai trò thuật điện tử sản xuất đời sống * Đối với sản ... hợp với vai trò thuật điện tử tìm hiểu phần I Rút triển vọng phát triển thuật điện tử Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá GV nhấn mạnh vai trò, triển vọng phát triển thuật điện tử sản xuất ... HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI CHÉP * Đối với đời sống: - Nhấn mạnh vai trò thuật điện tử việc nâng cao đời sống sinh hoạt TG cho người VĐ: Em kể số ứng dụng thuật điện tử đời sống, sinh...
 • 6
 • 3,891
 • 9

bài giảng công nghệ 12 bài 1 vai trò triển vọng của ngành thuật trong đời sống trong sản suất

bài giảng công nghệ 12 bài 1 vai trò và triển vọng của ngành kĩ thuật trong đời sống và trong sản suất
... TIẾT 1, BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT Quan sát sản phẩm sau đây: TIẾT 1, BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ... VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT II BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG Quan sát sản phẩm sau đây: TIẾT 1, BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN ... VÀ ĐỜI SỐNG I BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT Vậy sản phẩm làm nào? Em cho biết hình 1. 2a, b c liên quan đến vẽ thuật? TIẾT 1, BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG...
 • 34
 • 997
 • 0

bài giảng vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống

bài giảng vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
... 31 Bài 32 VAI TRỊ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG Mục tiêu: • Biết q trình sản xuất truyền tải điện • Hiểu vai trò điện sản xuất đời sống Nhµ m¸y thđy ®iƯn trÞ an BÀI 32 VAI TRỊ CỦA ĐIỆN ... XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I ĐIỆN NĂNG Điện gì? Sản xuất điện a) Nhà máy nhiệt điện b) Nhà máy thủy điện c) Nhà máy điện ngun tử Truyền tải điện BÀI 32 VAI TRỊ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I ĐIỆN ... Làm Của dòng Làm nước nước quay quay Máy phát điện Tạo Điện BÀI 32 VAI TRỊ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I ĐIỆN NĂNG Điện gì? Sản xuất điện a) Nhà máy nhiệt điện b) Nhà máy thủy điện...
 • 49
 • 1,052
 • 1

GIÁO ÁN TÍCH HỢP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8. Tiết: 33 Bài 32. VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG( GIÁO ÁN ĐẠT GIẢI 3 CẤP QUỐC GIA

GIÁO ÁN TÍCH HỢP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8. Tiết: 33 Bài 32. VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG( GIÁO ÁN ĐẠT GIẢI 3 CẤP QUỐC GIA
... phõn c ỏnh sụ? trờn? Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề CUA IấN NNG TRONG SAN XUT V I SễNG San xuõt iờn nng a Nh mỏy nhiờt iờn Nguyờn tc hoat ụng Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề CUA IấN NNG TRONG SAN XUT V I SễNG ... phát Tao điện iờn nng Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề CUA IấN NNG TRONG SAN SUT V I SễNG I iờn nng iờn nng l gỡ ? San xuõt iờn nng a Nh mỏy nhiờt iờn PHU MYế Cõn Th Pha Lai Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề CUA ... nng Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề CUA IấN NNG TRONG SAN XUT V I SễNG c Nh mỏy iờn nguyờn t My Nhõt Ban Hỡnh anh Nh mỏy iờn hat nhõn õu tiờn cua Viờt Nam tng lai Tinh Ninh Thuõn Tiờt 33 - Bi 32 : VAI TRề...
 • 28
 • 5,403
 • 32

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
... SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG Nhà máy điện nguyên tử Dựa vào trình bày quan sát, em lập sơ đồ tóm tắt trình sản xuất điện nhà máy điện nguyên tử ? Năng Lượng nguyên tử Hơi nước Máy phát điện Tuabin ... máy điện nguyên tử ? Năng Lượng nguyên tử Hơi nước Máy phát điện Tuabin Làm quay Làm quay Điện Phát điện ...
 • 2
 • 617
 • 1

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
... Tiết 31- Bài 32 *Vai trò điện sản xuất đời sống * An tồn điện * §å dùng ®iƯn gia ®×nh * M¹ng ®iƯn nhµ PIN BÌNH ACQUY MÁY PHÁT ĐIỆN Quy trình sản xuất điện nhà máy nhiệt điện Đun nóng nước ... máy thủy điện Phát điện Máy phát điện quay Làm quay tua bin nước Thủy dòng nước Q trình sản xuất điện nhà máy điện ngun tử Lò phản ứng hạt nhân Nồi nấu Hơi nước Tuabin Máy phát điện Điện THẢO ... øng h¹t minh t¹i §µ L¹t TRẠM PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG GIĨ TRONG ĐẤT LIỀN TRẠM PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG GIĨ NGỒI BIỂN TRẠM PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tr¹m ph¸t ®iƯn...
 • 34
 • 932
 • 0

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống (thủy điện)

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống (thủy điện)
... SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG Nhà máy thuỷ điện Quá trình sản xuất điện nhà máy thuỷ điện ? Điện Máy phát điện Nước từ hồ Dòng nước Tuabin SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG Nhà máy thuỷ điện Dựa vào trình bày ... em lập sơ đồ tóm tắt trình sản xuất điện nhà máy thuỷ điện ? Sau ghi kết vào phiếu học tập ? Năng lượng dòng nước Máy phát điện Tuabin Làm quay Làm quay Điện Phát điện ...
 • 3
 • 299
 • 0

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống (truyền tải)

Bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống (truyền tải)
... TẢI ĐIỆN NĂNG Đường dây 230 kV Đường dây có điện áp cao có chức ? Đường dây có điện áp thấp có chức ? Trụ điện 230 Kv Nội dung ghi : Đường dây điện áp cao ( 500 kV, 220 kV ): từ nhà máy điện ... dung ghi : Đường dây điện áp cao ( 500 kV, 220 kV ): từ nhà máy điện đến khu công nghiệp Đường dây điện áp thấp ( 220 V – 380 V ) : đến hộ gia đình , lớp học … ...
 • 2
 • 509
 • 0

Vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống

Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
... sáng Đèn điện , quạt, ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện Phần 3: Kỹ thuật điện Tiết 31 Bài 32: Vai trò điện sản xuất đời sống I, Điện Điện gì? Sản xuất điện 3.Truyền tải điện II Vai trò điện Điện nguồn ... nước Máy phát điện Phát Điện Phần 3: Kỹ thuật điện Tiết 31 Bài 32: Vai trò điện sản xuất đời sống I, Điện Điện gì? Sản xuất điện a Nhà máy nhiệt điện b Nhà máy thuỷ điện c Nhà máy điện nguyên ... thành điện ? Pin, ắc quy, máy phát điện biến đổi thành ? Vậy điện ? điện Phần 3: Kỹ thuật điện Tiết 31 Bài 32: Vai trò điện sản xuất đời sống I, Điện Điện gì? Sản xuất điện a Nhà máy nhiệt điện...
 • 19
 • 8,446
 • 16

Bài văn nói về vai trò tác dụng của việc đọc sách pdf

Bài văn nói về vai trò và tác dụng của việc đọc sách pdf
... tinh thần nhân loại Biết đọc sách tức thoát khỏi chán ghét sống ,và hướng tới tương lai tươi sáng ,tốt đẹp Sách trở thành người bạn tất trân trọng Tác dụng việc đọc sách Đọc sách giúp tăng cường ... qua Việc đọc sách biện pháp hữu hiệu giúp bạn khắc phục sai sót việc sử dụng ngôn ngữ Bạn đọc sách văn chương thấy tác giả dùng từ ngữ hay để miêu tả bầu trời trạng thái khác Bạn thấy câu văn ... Trước tiên ta phải đọc qua Bàn đọc sách trước đã, hẳn ngồi phải đọc qua lần Học vấn không chuyện đọc sách , đọc sách đường quan trọng học vấn Bởi học vấn không việc cá nhân, mà việc toàn nhân loại...
 • 9
 • 3,479
 • 12

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Vai trò của điện năng trong sản xuất đời sống (tiết 2) ppsx

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống (tiết 2) ppsx
... niệm điện 15/ I .Điện năng sản xuất điện 1 .Điện gì? GV: Đưa dạng lượng - Năng lượng điện yêu cầu học sinh cho ví dụ dòng điện ( Công việc người sử dụng dòng điện ) gọi lượng điện cho hoạt động điện ... tắt quy trình sản xuất điện nhà máy nhiệt điện HS: Làm GV: Nhận xét GV: Hướng dẫn yêu cầu học sinh tóm tắt quy trình sản xuất điện nhà máy thuỷ điện b) Nhà máy thuỷ điện HS: Làm vào tập GV: Nhận ... tải điện áp thấp ( Hạ áp) 220V -380V HĐ3.Tìm hiểu vai trò điện II Vai trò điện GV: Hướng dẫn học sinh nêu ví - Điện nguồn động dụ sử dụng điện lực, nguồn lượng ngành cho máy, thiết bị HS: Làm sản...
 • 6
 • 1,580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sốngbài 32 vai trò của điện năng trong sản xuấtvai trò của điện năng trong sản xuất và đời sốngvai tro cua dien nang trong san xuat và doi songvai trò của kỹ thuật điện tử trong sản xuấtvai trò điện năng trong sản xuất và đời sốngvai trò và vị trí của điện năng trong sản xuất đời sốngvai trò của điện năng trong sản xuấtvai trò của điện năng trong sản xuất công nghiệpbài giảng diễn đạt trong văn nghị luậnbài giảng quản trị công nghệ và đổi mớibài giảng thứ tự trong tập hợp các số nguyênvai trò và đối tượng của thông tin trong quản trị kinh doxuất khẩu có vai trò tác động vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triểntrò của điện năng trong sản xuất và đời sốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ