1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Nghiên cứu thực trạng nhu cầu và chất lượng dịch vụ phòng lây truyền hiv từ mẹ sang con ở phụ nữ mang thai tại quảng nam năm 2012

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở phụ nữ nhiễm HIV tỏng độ tuổi sinh đẻ tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con phụ nữ nhiễm HIV tỏng độ tuổi sinh đẻ tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai

... KIếN THứC, THáI Độ, THựC HàNH Dự PHòNG LÂY TRUYềN HIV Từ Mẹ SANG CON PHụ Nữ NHIễM HIV TRONG Độ TUổI SINH SảN TạI KHOA TRUYềN NHIễM, BệNH VIệN BạCH MAI TI T T NGHI P C i NG H VHVL ng d n khoa h c ... m HIV khụng nờn sinh vỡ ch c ch n ng ý E1 Cõu h i R Stt ng ý M SANG CON ng ý PHềNG LY TRUY N HIV T ng ý V D B GIO D O IH KHOA KHOA H C S C KH E B NG NGUY N TH Y N Mó sinh viờn: B00368 KIếN THứC, ... tỡnh d c cú k ho ch sinh 4.4 T v d phũng lõy truy n HIV t m sang ng ý, 97.9 ng ý m ph n nhi m HIV khụng nờn sinh vỡ ch n ch n sinh s b nhi m HIV i nhi m HIV cú m t hi u bi t nh sang h bi y nh v...
 • 46
 • 276
 • 2
Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại khoa truyển nhiễm, bệnh viện bạch mai

Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại khoa truyển nhiễm, bệnh viện bạch mai

... THáI Độ, THựC HàNH Dự PHòNG LÂY TRUYềN HIV Từ Mẹ SANG CON PHụ Nữ NHIễM HIV TRONG Độ TUổI SINH SảN TạI KHOA TRUYềN NHIễM, BệNH VIệN BạCH MAI TI T T NGHI P C Ng ih NHN I UD ng d n khoa h c:TS.BS. ... M SANG CON ng ý PHềNG LY TRUY N HIV T V D R t ng ý E.THI B TR GIO D CV OT O NG I H CTH NGLONG KHOA KHOA H C S C KH E B MN I UD NG NGUY N TH Y N Mó sinh viờn: B00368 KIếN THứC, THáI Độ, THựC HàNH ... truy n HIV vo c th : virus HIV xõm nh p vo c th qua mỏu, ng sinh d c v m b nhi m HIV truy n sang cho th i k chu sinh Virus HIV cú nhi u mỏu, tinh d ch, d ch ti t õm o c a ng HIV/ AIDS Trong...
 • 46
 • 236
 • 1
Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại khoa truyển nhiễm, bệnh viện bạch mai

Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại khoa truyển nhiễm, bệnh viện bạch mai

... nhiễm- BV Bạch Bạch Mai Mai Mô Mô tả tả thực thực hànhhànhthái thái độ độ về dự dự phòng phòng lây lây truyền truyền HIV HIV từ từ mẹ mẹ sang sang con trên phụ phụ nữ nữ nhiễm nhiễm HIV HIV đang ... về dự dự phòng phòng lây lây truyền truyền HIV HIV từ từ mẹ mẹ sang sang con trên phụ phụ nữ nữ nhiễm nhiễm HIV HIV đang theo theo dõi dõi PKNT PKNT HIV- Khoa HIV- Khoa Truyền Truyền nhiễm- BV nhiễm- BV ... Ngườibệnh bệnhcó c tuổi tuổitừ từ3 0-35 30-3 5tuổi tuổi 37,1% 37,1% Người Ngườibệnh bệnhcó c tuổi tuổidưới dưới30 3 0tuổi tuổi 13.4% 13.4%Người Ngườibệnh bệnhcó c tuổi tuổitừ từ3 6-44 36-4 4tuổi tuổi...
 • 31
 • 416
 • 0
Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại Khoa truyển nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con phụ nưc nhiễm HIV trong độ tuổi sinh sản tại Khoa truyển nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

... HàNH Dự PHòNG LÂY TRUYềN HIV Từ Mẹ SANG CON PHụ Nữ NHIễM HIV TRONG Độ TUổI SINH SảN TạI KHOA TRUYềN NHIễM, BệNH VIệN BạCH MAI TI TT NGHIP C NHN IU DNG H VHVL Ngi hng dn khoa hc: TS.BS Duy Cng ... TRUYN HIV T M SANG CON Header Page 41 of 258 B GIO DC V O TO TRNG I HC THNG LONG KHOA KHOA HC SC KHE B MễN IU DNG NGUYN TH YN Mó sinh viờn: B00368 KIếN THứC, THáI Độ, THựC HàNH Dự PHòNG LÂY TRUYềN ... mun sinh con, mang thai, sau sinh cho cỏc ph n nhim HIV phũng lõy truyn HIV t m sang con: úng vai trũ quan trng, cn phi t cho tt c ph n nhim HIV bit nguy c v c ch lõy truyn ca HIV t m sang con, ...
 • 46
 • 198
 • 0
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BẰNG PHÁC ĐỒ ĐƠN LIỀU VÀ ĐA LIỀU pps

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BẰNG PHÁC ĐỒ ĐƠN LIỀU ĐA LIỀU pps

... giới, không dự phòng tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang vào khoảng 30-40% Do để làm giảm tỉ lệ Bộ Y tế Việt Nam với thống Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa kỳ ban hành phác đồ điều trị dự phòng giành ... tỉ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang phác đồ AZT+3TC+NVP/NVP 5% p2 = tỉ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang phác đồ NVP 15% Tính: n = 98 trường hợp nhóm Kết xử lý với phần mềm thống kê SPSS 10.0 KẾT QUẢ Bảng ... chung phòng lây truyền mẹ nói riêng Đây hạn chế khó tránh khỏi nghiên cứu KẾT LUẬN Tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang nhóm dùng AZT+TC+NFV/NVP từ tuần 36 4,1% Có 59,8% thai phụ biết nhiễm HIV vào chuyển...
 • 17
 • 469
 • 2
Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

... biện pháp dự phòng lây truyền 44 HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON HIV từ mẹ sang trường hợp mẹ nhiễm HIV mang thai; Hiệu chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Sự ... mục tiêu dự 36 HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON phòng lây truyền HIV từ mẹ sang nên tất nội dung thảo luận nhóm cần tập trung xung quanh việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Mỗi ... HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/ AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON Hà Nội, 2011 Tài liệu hỗ...
 • 126
 • 412
 • 0
Nghiên cứu thực trạng lây truyền HIV từ mẹ sàng con và kết quả can thiệp dự phòng tại bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2008 2012

Nghiên cứu thực trạng lây truyền HIV từ mẹ sàng con kết quả can thiệp dự phòng tại bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2008 2012

... Phụ Sản Hải Phòng 2008 2012 tiến hành nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng lây truyền HIV từ mẹ sang phụ nữ mang thai nhiễm HIV sinh Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm (2008 2012) Đánh giá kết chương ... nghiên cứu đánh giá cách đầy đủ công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm (2008 2012) , hy vọng đưa nhận xét có giá trị thực tiễn việc phòng lây truyền mẹ phụ ... Đánh giá kết chương trình can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng (2008 2012) CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm lây truyền HIV từ mẹ sang [37] Phần lớn trẻ...
 • 98
 • 384
 • 1
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại bắc ninh, giai đoạn từ 2007 2010

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại bắc ninh, giai đoạn từ 2007 2010

... Mô tả thực trạng chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Bắc Ninh giai đoạn 2007 đến 2010 Mô tả số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang Bắc Ninh, giai đoạn 2007 đến 2010 ... HIV từ mẹ sang số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV Bắc Ninh giai đoạn 2007 2010 nhằm tìm hiểu thực trạng chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Bắc Ninh giai đoạn 2007 2010, ... CHỐNG HIV/ AIDS BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: THỰC TRẠNG CHĂM SÓC ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON TẠI BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2007...
 • 66
 • 763
 • 3
KIẾN THỨC, THÁI độ và THỰC HÀNH tư vấn xét NGHIỆM HIV tự NGUYỆN TRONG PHÒNG lây TRUYỀN mẹ CON ở PHỤ nữ MANG THAI tại THÀNH PHỐ vị THANH, hậu GIANG, năm 2011

KIẾN THỨC, THÁI độ THỰC HÀNH vấn xét NGHIỆM HIV tự NGUYỆN TRONG PHÒNG lây TRUYỀN mẹ CON PHỤ nữ MANG THAI tại THÀNH PHỐ vị THANH, hậu GIANG, năm 2011

... TVXNTN phụ nữ mang thai (PNMT) bỏ ngỏ Vì vậy, để có tranh mô tả tổng thể nhóm PNMT tiến hành nghiên cứu Kiến thức, thái độ thực hành vấn xét nghiệm HIV tự nguyện phòng lây truyền mẹ phụ nữ mang ... (2010), "Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi HIV/ AIDS dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang phụ nữ mang thai phụ nữ tuổi sinh đẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2009", Tạp chí Y học thực hành số 742-743, ... Phương Mai (2010), "Nghiên cứu kiến thức, thái độ phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang qua vấn xét nghiệm tự nguyện tỉnh An Giang", Tạp chí Y học thực hành số 730, tr 17-20 Trương...
 • 5
 • 620
 • 2
Lây truyền HIV từ mẹ sang con như thế nào? pot

Lây truyền HIV từ mẹ sang con như thế nào? pot

... mẹ Nguy lây truyền HIV qua bú sữa mẹ tăng lên mẹ nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS (nồng độ HIV máu mẹ cao) mẹ nhiễm HIV sau sinh hay vào thời kỳ cho bú mẹ bị nhiễm HIV (vì thời kỳ nhiễm HIV, ... cách khác, nguy lây truyền HIV từ mẹ sang qua bánh rau sang thai nhi tăng lên tuổi mẹ tăng mang thai mẹ bị nhiễm HIV Vì đó, nồng độ HIV máu cao Tương tự vậy, người mẹ bị nhiễm HIV giai đoạn muộn, ... HIV chu sinh quốc tế cho thấy sau vỡ ối, nguy lây truyền HIV từ mẹ sang tăng thêm 2% Khi cho bú Cho dù với nồng độ không cao HIV có sữa mẹ nên lây nhiễm cho trẻ chúng bú sữa người mẹ nhiễm HIV...
 • 5
 • 218
 • 0
Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

... HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/ AIDS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON Hà Nội, 2011 Tài liệu hỗ ... Nam HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON BIÊN SOẠN TÀI LIỆU A Chủ biên PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/ AIDS; ... bà mẹ nhiễm HIV họ sau sinh 25 Chương III Chính sách pháp luật Nhà nước dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 27 I Các quy định liên quan đến dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Luật Phòng, chống HIV/ AIDS...
 • 10
 • 312
 • 0
Nghiên cứu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang và khả năng đáp ứng của lực lượng quân dân y trên một số đảo thuộc địa bàn quân khu 7 và quân khu 9

Nghiên cứu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng trang khả năng đáp ứng của lực lượng quân dân y trên một số đảo thuộc địa bàn quân khu 7 quân khu 9

... giá thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng quân đội số đảo thuộc địa bàn Quân khu Quân khu 9, năm 2010 2- Phân tích khả đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng quân ... BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA LỰC LƯỢNG QUÂN DÂN Y TRÊN MỘT SỐ ĐẢO THUỘC ... chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, lực lượng quân đội tuyến đảo thuộc địa bàn Quân khu Quân khu Chương TỔNG QUAN 1.1 NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI...
 • 233
 • 955
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả can thiệp về kiến thức thái độ thực hành dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang con ở thai phụ tại huyện ình chánh và quận ình tân thành phố hồ chí minh năm 2010 2012thực trạng chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang con tại bắc ninh giai đoạn 2007 đến 2010 dự án 3 hỗ trợ điều trị hiv aids và dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang conhỗ trợ điều trị hiv aids và dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang convà các phác đồ dùng trong phòng lây truyền hiv từ mẹ sang contrình chăm sóc điều trị arv và dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang contìm hiểu các nguyện vọng và đề xuất của cán bộ y tế với chƣơng trình dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang contìm hiểu các nguyện vọng và đề xuất của phụ nữ mang thai với chƣơng trình dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang contìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến kiến thức thái độ thực hành về dự phòng lây truyền hiv từ mẹ sang connhững yếu tố nguy cơ và những trở ngại trong việc phòng lây truyền hiv từ mẹ sang condựa trên nền tảng lý thuyết đã nêu tiến hành nghiên cứu thực trạng sử dụng và chất lượng lao động ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại của công tythực trạng hoạt động và chất lượng dịch vụ bưu chính ở bưu điện tỉnh bắc ninhnghiên cứu các giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internetnghiên cứu các vấn đề đảm bảo chất lượng dịch vụ và giám sát lưu lượng cho mạng ipthực trạng về tình hình chất lượng dịch vụ chuyển phát tại công ty cổ phần bưu chính viettelBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ