1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Tự động hóa >

Luan van thac si nghiên cứu, tính toán hệ thống điều khiển đấu nối hệ thống pin mặt trời vào lưới phân phối

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

tóm tắt luận văn thạc Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

... giảm thiểu phát thải khí cacbon”, đề xuất đề tài Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane Bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Mục đích nghiên cứu (1) Đánh ... CTR Thành phố Đà Nẵng (2) Xác định thành phần CTR; lƣợng CTR chôn lấp khu xử lý (3) Tính toán xác định lƣợng khí Methane phát thải từ hộc chôn lấp chất thải rắn bãi chôn lấp Khánh Sơn, Thành phố ... 2.39 Thành phần CTR Thành phố Đà Nẵng 11 CHƢƠNG TÍNH TOÁN LƢỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN KHÁNH SƠN ĐÀ NẴNG 3.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Xác định lƣợng phát thải khí Methane từ...
 • 25
 • 620
 • 0
Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỦA ĐẬP TRÀN TUYẾN CONG

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỦA ĐẬP TRÀN TUYẾN CONG

... thân ngưỡng tràn 1.3 Một số vấn đề tồn tính tốn lưu lượng tràn tuyến cong Các thiết kế đập tràn kiểu Labyrinth đập tràn phím Piano có nghiên cứu khả tháo đập tràn, tràn tuyến cong nghiên cứu khơng ... 1.2.5 Kiểu đập tràn phím Piano (tràn PK) 1.3 Một số vấn đề tồn tính tốn lưu lượng tràn tuyến cong 1.4 Phạm vi nghiên cứu luận văn 1.5 Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG ... tháo tràn tuyến cong cần thiết 1.4 Phạm vi nghiên cứu luận văn Nghiên cứu thực cho số dạng tràn tuyến cong (chi tiết dạng tuyến tràn giới thiệu chương II) với nội dung sau: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật...
 • 95
 • 1,473
 • 7
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu mối liên hệ giữa tính thanh khoản và hoạt động đầu tư của các Công ty niêm yết trên sàn HOSE

Luận văn thạc Nghiên cứu mối liên hệ giữa tính thanh khoản và hoạt động đầu tư của các Công ty niêm yết trên sàn HOSE

... công ty s c tính toán theo công th c: i di toán theo công th c: a công ty c tính 21 - Bi n Cash Flow (Dòng ti mà công ty ph i di n cho m t ph n ràng bu c tài im c tính toán theo công th c u Nghiên ... B GIÁO D O I H C KINH T Tp HCM - TR N H NG H NH NGHIÊN C U M I LIÊN H GI A TÍNH THANH KHO N VÀ HO A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN SÀN HOSE Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201 LU PGS.TS ... c a công ty ch ng khoán6 T d li u thu th s d ng mô hình kho ng nêu xét quan h c, nghiên c u ng c a tính a m u công ty ng, nghiên c u c a công ty M u s d ng chi tiêu v n ng h p c a công ty niêm...
 • 61
 • 487
 • 3
Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của tài sản và tính thanh khoản của cổ phiếu ở Việt Nam

Luận văn Thạc Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của tài sản và tính thanh khoản của cổ phiếu ở Việt Nam

... trung vào mối quan hệ tính khoản tài sản tính khoản cổ phiếu doanh nghiệp Trên sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu cho thấy mối quan hệ phức tạp tính khoản tài sản tính khoản cổ phiếu Một mặt, tính khoản ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGÔ HÀ THẢO NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH THANH KHOẢN CỦA TÀI SẢN VÀ TÍNH THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân ... thuyết nghiên cứu tương quan tính khoản tài sản tính khoản cổ phiếu sau: Mệnh đề: Mối tương quan khoản tài sản khoản cổ phiếu cao (với 𝜆 thấp) 𝛼 < �, với � = 𝛼 𝛼 phiếu phức tạp Thanh khoản tài sản...
 • 66
 • 1,567
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình ứng dụng cho bài toán điều khiển

LUẬN văn THẠC nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình ứng dụng cho bài toán điều khiển

... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHÙNG THỊ CHÍNH NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN GIẢM BẬC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 60520216 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ... điều khiển cân robot sử dụng điều khiển giảm bậc 55 Hình 3.9 Sơ đồ hệ thống điều khiển cân robot sử dụng điều khiển gốc điều khiển giảm bậc Matlab-Simulink 55 Hình 3.10 Đáp ứng ... Thực giảm bậc hệ gốc bậc theo thuật toán giảm bậc Hankel tác giả thu kết giảm bậc bảng sau: Bảng 2.2 Kết giảm bậc hình hệ bậc Bậc Thông số hệ giảm bậc Số hóa Trung tâm Học liệu hình...
 • 74
 • 288
 • 0
MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

... 14 Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom ... Vietnam Development Bank + Makes sure the investment in information technology applications in the Vietnam Development Bank in compliance with the current rules of the State and the Vietnam Development ... applicability, if any: - The thesis may be reference materials, documents which provide for the investment management of applications of information technology in the Vietnam Development Bank - Can use the...
 • 2
 • 2,652
 • 7
LUẬN VĂN THẠC SĨ

LUẬN VĂN THẠC " NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG " pdf

... tiêu luận văn Trong chương tới, tập trung nghiên cứu tích hợp hệ thống kiểm soát trình giao vân ngân hàng 29 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG ... CÔNG NGHỆ VŨ MINH TUẤN NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người ... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG 30 Bài toán đặt 30 Quy trình chung 30 Đặc tả chi tiết trình giao vận ngân hàng ...
 • 59
 • 518
 • 0
Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỐNG TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN KIỂU GIẢ MẠO ĐỊA CHỈ IP NGUỒN TẤN CÔNG CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ DỊCH VỤ

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỐNG TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN KIỂU GIẢ MẠO ĐỊA CHỈ IP NGUỒN TẤN CÔNG CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ DỊCH VỤ

... Nguyễn Hiếu Minh Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống công từ chối dịch vụ phân tán kiểu giả mạo địa IP nguồn công cho hệ thống máy chủ dịch vụ Tóm tắt: Các công DDOS gây nhiều hậu ... chủ dịch vụ thử nghiệm hệ thống chống công từ chối dịch vụ phân tán kiểu giả mạo địa IP nguồn công 79 4.4 Kịch thử nghiệm khả chống công DDOS kiểu giả mạo địa IP nguồn công hệ thống ... Chương NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHỐNG TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN KIỂU GIẢ MẠO ĐỊA CHỈ IP NGUỒN TẤN CÔNG Nội dung chương tác giả tập trung tìm hiểu sản phẩm chống công từ chối dịch vụ...
 • 102
 • 1,476
 • 8
Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG TIN

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG TIN

... toàn thông tin Alarm Cảnh báo an toàn thông tin NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG TIN II Giới thiệu chung II.1 Mục tiêu tài liệu Trình bày thiết kế xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin ... thu thập thông tin ATM - ISGP Giao thức thu thập thông tin an toàn mạng xây dựng nhằm thống nhất, chuẩn hóa quy trình trao đổi thông tin thiết bị sensor chuyên dụng hệ thống thu thập thông tin ... thu thập thông tin từ thiết bị bảo vệ mạng thương mại - Phân hệ sở liệu phần mềm xử lý thông tin trung tâm - Phân hệ hỗ trợ huy điều hành ứng cứu cố 13 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG...
 • 86
 • 872
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn thac sĩ hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmmẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênđề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toánluận văn thạc sĩ mạng máy tínhluận văn thạc sĩ vệ sinh an toàn thực phẩm theo haccpluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longluận văn thạc sỹ nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất đắp của các đập ở đông nam bộluận văn thạc sỹ nghiên cứu kết hợp định tuyến và điều khiển cấu hình trong mạng ad hocluận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toáncao thị thu thủy luận văn thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tớiluận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam đến năm 2015luận văn thạc sĩ hoàn thiện chất lượng hệ thống chăm sóc khách hàng ở tổng công ty điện lực tp hcmmột số đề xuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam giai đoạn 2004 2010 của nguyễn hoàng linh luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2004Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ