1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

... chọn đề tài: "Trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng đề xuất" Đối tượng nghiên cứu Trách nhiệm hội doanh nghiệp (Corporate social responsibility) Phạm vi nghiên cứu Các doanh nghiệp ... 2.2.3 Thực trạng việc áp dụng CSR vấn đề phòng chống tham nhũna doanh nghiệp Việt Nam 59 2.2.4 Thực trạng việc thực CSR với công tác hội từ thiện doanh nghiệp Việt Nam 64 2.2.5 Thực trạng ... THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ TÀI: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG V À Đ Ể XUẤT Họ tên sinh viên Lớp...
 • 101
 • 1,993
 • 23
Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

... nghiêm túc hiệu vấn đề trách nhiệm hội Tuy nhiên Việt Nam, CSR khái niệm mẻ Hiện nay, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng vấn đề Do việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp nước ... Với mong muốn tìm hiểu thêm vấn đề CSR việc thực CSR Việt Nam, em chọn đề t i " vẩn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn nay" làm đề t i khó luận tốt a nghiệp Ì Mục tiêu nghiên ... Ế V À KINH DOANH Q U Ố C T Ế C H U Y Ê N N G À N H KINH T Ế Đ ố i NGOẠI sodcs KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VÂN ĐỂ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Li/Oi7^...
 • 101
 • 1,608
 • 13
Ô nhiễm môi trường Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Ô nhiễm môi trường Trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam

... doanh nghiệp Nói cách khác, doanh nghiệp trách nhiệm hội bao nhiêu, có khả sinh lợi nhiều nhiêu ngược lại Và trách nhiệm hội chất doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải thể trách nhiệm hội ... hoạt động kinh doanh, họ gây không tổn hại môi trường tự nhiên hội Vĩ lẽ đó, việc đóng thuế, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hội với môi trường, cộng đồng người lao động Ở Việt Nam, khái niệm ... hộ làm nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường, nên tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ngày trầm trọng mức “báo động đỏ” Hoạt động gây ô nhiễm môi trường sinh thái làng nghề không ảnh hưởng trực...
 • 10
 • 572
 • 7
Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam trong giai đọan hiện nay

Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam trong giai đọan hiện nay

... nghiêm túc hiệu vấn đề trách nhiệm hội Tuy nhiên Việt Nam, CSR khái niệm mẻ Hiện nay, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng vấn đề Do việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp nước ... Với mong muốn tìm hiểu thêm vấn đề CSR việc thực CSR Việt Nam, em chọn đề tài " vẩn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn nay" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Ì Mục tiêu nghiên cứu ... Ế V À KINH DOANH Q U Ố C T Ế C H U Y Ê N N G À N H KINH T Ế Đ ố i NGOẠI sodcs KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VÂN ĐỂ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Li/Oi7^...
 • 10
 • 517
 • 2
Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam

Thực hiện trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam

... niệm Trách nhiệm hội Một khía cạnh quan trọng Đạo đức kinh doanh doanh nghiệp, để đánh giá doanh nghiệp Trách nhiệm hội doanh nghiệp Trách nhiệm hội doanh nghiệp đời sau đạo đức kinh doanh ... hành chế, sách khuyến khích doanh nghiệp 1.3 Nội dung Trách nhiệm hội doanh nghiệp 1.3.1 Phạm vi ảnh hưởng Trách nhiệm hội doanh nghiệp Trách nhiệm hội doanh nghiệp lĩnh vực rộng lớn liên ... thiện - Việc thực Trách nhiệm hội doanh nghiệp góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Trách nhiệm hội doanh nghiệp không dừng lại vấn đề vừa nêu, nhìn chung vấn đề trọng tâm Thực tốt trách...
 • 82
 • 574
 • 3
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

... TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY NGUYỄN LINH KHIẾU (*) Trong giới có lệ thuộc lẫn nay, trách nhiệm hội vấn đề đặt với cá nhân, tổ chức Báo chí cách mạng Việt Nam phận ... làm báo phải hoàn thành tốt trách nhiệm hội nghĩa vụ công dân Chỉ nhà báo nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm hội quan trọng báo chí cách mạng Việt Nam thực tốt trách nhiệm hội báo chí ... chức năng, nhiệm vụ xác định phương thức để báo chí thực trách nhiệm hội Trên sở làm rõ số chức năng, nhiệm vụ báo chí Việt Nam, tác giả phân tích luận giải trách nhiệm hội báo chí số lĩnh...
 • 11
 • 635
 • 0
Mô hình sáng kiến nâng cao xã hội doanh nghiệp về tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam sản xuất-cung ứng sản phẩm cho thị trường bán lẻ của Phần Lan

Mô hình sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp về tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm hội cho doanh nghiệp Việt Nam sản xuất-cung ứng sản phẩm cho thị trường bán lẻ của Phần Lan

... tiêu dự án, kết mong đợi số Sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội (BSCI) dựa tiêu chuẩn lao động ILO Bộ luật lao động Việt Nam Mục tiêu Dự án nhằm giúp đào ... trợ cho dự án tương tự Việt Nam Lào BÁO CÁO DỰ ÁN Giai đoạn Dự án SASK Phần 1: Thông tin Tên dự án hình sáng kiến Nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội cho doanh ... USD13,074 Phần 2: Giới thiệu Với hỗ trợ từ phía SASK, SAK, phủ Phần Lan mang lưới thị trường bán lẻ Phần Lan, dự án hình sáng kiến Nâng cao hội doanh nghiệp (sau gọi tắt BSCI) hoàn thành vào...
 • 17
 • 364
 • 0
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR ở việt nam

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR ở việt nam

... lao ng Trách nhi m c a doanh nghi p i v i nhà nư c óng góp thu trách nhi m c a nhà nư c s d ng ti n thu ó hi u qu nh t l i ích công c ng Như v y, n u doanh nghi p th c hi n trách nhi m h ... kinh t h i nhìn nh n b n ch t ho t ng c a doanh nghi p ngư i qu n v i tư cách ngư i thác qu n doanh nghi p c n th c hi n trách nhi m h i c a doanh nghi p nghĩa v l i ích c a doanh ... cho h th ng quan qu n hành c a nhà nư c t trung ương xu ng a phương vi c giám sát qu n CSR Khung kh ba bên nhà nư c- h i- doanh nghi p ó s doanh nghi p ho t mb o t c CSR m t cách t i ưu,...
 • 16
 • 1,871
 • 5
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may việt nam trường hợp công ty cổ phần may đáp cầu

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may việt nam trường hợp công ty cổ phần may đáp cầu

... “TNXHDN Việt Nam: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách”, Tạp chí Triết học, (2010) Nguyễn Phương Mai, “Nghiên cứu thực tiễn trách nhiệm hội doanh nghiệp - Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu , ... tiễn Trong ngành dệt may Việt Nam, doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ phía đối tác nước việc tuân thủ quy định TNXHDN hầu hết doanh nghiệp dệt may sản xuất theo hình thức gia công xuất Vì vậy, doanh ... tiễn ngành dệt may Việt Nam, cụ thể DAGARCO, thấy DAGARCO nói riêng doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung bước cải thiện hoạt động TNXHDN nhằm tăng cường khả cạnh tranh chuỗi sản xuất toàn cầu...
 • 9
 • 966
 • 2
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cảm nhận của khách hàng– nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền bắc việt nam

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và cảm nhận của khách hàng– nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền bắc việt nam

... ý doanh nghiệp Trong viết tác giả trình bày kết nghiên cứu định tính, thông qua vấn sâu, đặc biệt mang lại hiểu biết cảm nhận khách hàng hoạt động TNXHDN ngành thức ăn chăn nuôi, miền Bắc Việt ... diện lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi miền Bắc Ở nhóm có 07 người vấn Họ phó tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh 07 doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Mục đích ... nuôi, miền Bắc Việt Nam Kết nghiên cứu rằng, bên cạnh nhiều điểm chung cảm nhận khách hàng tương tự số nước số ngành khác, cảm nhận khách hàng ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam thể số điểm riêng...
 • 8
 • 1,196
 • 9
báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm hội của doanh nghiệpviệt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

... xét thách thức mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng Thông qua phân tích tình hình lao động - việc làm mục tiêu đảm bảo an sinh hội Việt Nam, viết nhấn mạnh ... kinh tế” nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, coi nhẹ an sinh hội người dân An sinh Việt Nam đòi hỏi phải cải thiện, từ số giường bệnh, số phòng học khoản ... trưởng kinh tế trở nên ý nghĩa Sự quan tâm ý đến vấn đề hội chia sẻ trách nhiệm trước thách thức liền với tác động suy thoái kinh tế dường chưa ý Từ góc nhìn hội, viết xem xét thách thức mục...
 • 3
 • 815
 • 10
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

... CA DOANH NGHIÏÅP VÂ THÛÅC TIÏỴN VÊÅN DNG ÚÃ VIÏÅT NAM HIÏÅN NAY TRÊÌN ANH PHÛÚNGâ(*) Nhûäng nùm gêìn àêy, cng vúái sûå phất triïín mẩnh mệ ca cấc doanh nghiïåp vâ àưåi ng doanh nhên Viïåt Nam, ... niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008 Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn ... 100 doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam thúâi k hưåi nhêåp Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh...
 • 10
 • 538
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về trách nhiệm xã hội ở doanh nghiệp việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệptài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpcác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vedantrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiểu luậntrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gìtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csrtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với nhà nướcbài tiểu luận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpthế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ