1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Ma trận đề thi học kỳ 1 môn hóa 12 chính thức

đề thi học kỳ 1 môn hóa 12

đề thi học kỳ 1 môn hóa 12

... vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0 ,12 5 M , sau đem cô cạn dung dịch 1, 815 g muối Phân tử khối X ( cho C = 12 ; H = ; N= 14 ; Cl=35,5 ; O = 16 ) A 18 7 B 14 5 C 19 5 D 14 7 Câu 38: Trong trình điện phân ... 24; Al= 27; Ba= 13 7; Fe= 56; Zn=65; Cu= 64;Ag =10 8; C= 12 ; H= 1; Cl= 35,5; Br= 80; S= 32; O= 16 ; N= 14 ; He= 4) - HẾT -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Trang 3/3 - Mã đề thi 896 ... 36: Đun hỗn hợp gồm 12 g CH3COOH 11 ,5 g C2H5OH (H2SO4 đặc) Sau phản ứng thu 11 ,44 gam este Hiệu suất phản ứng A 52,0 % B 50,0 % C 65,0 % D 66,6 % Câu 37: X α-amino axit Cho 0, 01 mol X tác dụng vừa...
 • 3
 • 906
 • 6
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Đề thi gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ THI HỌC KỲ Năm học: 20 11 20 12 Môn: Tiếng Anh Lớp :11 (Chương trình chuẩn nâng cao) ... - - HẾT -THPT chuyên Lê Quý Đôn PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (20 11 -2 0 1 2) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 ... mã đề 485 Điểm C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C...
 • 8
 • 1,253
 • 15
Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học kì 1 môn sinh học 8

Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học1 môn sinh học 8

... ĐỀ ĐỀ NGHỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2 013 - 2 014 ) Môn: Sinh học 8( Thời gian: 45 phút) Họ tên GV đề: Huỳnh Thị Loan Đơn vị: Trường THCS MỸ HÒA I/ Phần trắc nghiệm ( ... bày đầy đủ ý phần ghi nhớ trang 50 SGK sinh học ( 1 ) - Ý nghĩa (0,5đ) Câu : - Biến đổi lí học (0,5đ) - Biến đổi hóa học (0,5đ) - Xác định biến đổi hóa học chủ yếu (0,5đ) - Giải thích (0,5đ) ... trao đổi khí thể với môi trường : A.Thanh quản B Khí quản C.Phổi D Khoang mũi II/ Phần tự luận : (7 điểm ) Câu 1: Phán xạ ? Cho ví dụ Kể tên thành phần cung phản xạ? (1, 5đ) Câu 2: Trình bày đặc...
 • 3
 • 486
 • 1
tuyển tập các đề thi học kỳ 1 môn toán 12

tuyển tập các đề thi học kỳ 1 môn toán 12

... BO0935.785 .11 5 32 T Toỏn THPT Phong in ễn THI HC Kè I- Mụn Toỏn 12 Nm hc 2 013 - 2 014 S GIO DC V O TO KIM TRA HC Kè I LP 12 THPT NM HC 2 012 -2 013 LNG SN MễN: TON Ngy thi: 28 /12 /2 012 Thi gian: 12 0 phỳt ... Toỏn 12 Nm hc 2 013 - 2 014 Sở Giáo dục đào tạo kiểm tra học kỳ I - năm học 2 010 -2 011 Thừa Thi n Huế Mụn: TOáN - Lớp 12 Thi gian lm bi: 90 phỳt CHNH THC Cõu 1: (1, 0 im) Cho hm s y = x + 12 x ... Mụn thi: TON Lp 12 Thi gian: 12 0 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Ngy thi: 14 /12 /2 012 CHNH THC ( thi gm cú 01 trang) I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) (1) Cõu I (3,0 im) Cho hm s y = x x 1) ...
 • 36
 • 401
 • 0
đề thi Học Kỳ 1 môn Hóa lớp 10 ngUYỄN TRÃI

đề thi Học Kỳ 1 môn Hóa lớp 10 ngUYỄN TRÃI

... ĐỀ THI HK1_HÓA 10 _2 015 -2 016 _VÕ THÀNH NGHĨA 10 A1 Câu 25: Cấu hình e lớp nguyên tử nguyên tố nhóm halogen là: A ns2np5 B ns2np4 C ns2np6 D ns1 Câu 26: Hạt nhân nguyên tử R có điện tích +32 .10 -19 ... ĐỀ THI HK1_HÓA 10 _2 015 -2 016 _VÕ THÀNH NGHĨA 10 A1 A Na, K, Mg, Al B Al, Mg, Na, K C K, Na, Mg, Al D Al, Mg, K, Na 3+ Câu 12 : Một ion M có tổng số hạt (p,n,e) ... 21, 7 (g) Câu 30: Phân tử sau phân tử không phân cực? A H2S B CO2 C H2O D SO2 ĐÁP ÁN: Câu Đáp án Câu Đáp án A 16 B D 17 B D 18 B A 19 D A 20 D C 21 C D 22 D B 23 A A 24 D 10 A 25 A 11 B 26 B 12 ...
 • 3
 • 491
 • 1
de thi hoc ky 1 mon toán 12

de thi hoc ky 1 mon toán 12

... M < N Cõu 12 : o hm ca hm s y = log A y ' = C y ' = ( 2x ( 4x + 1) ( 2x + x + 1) ln 2 ( 4x + 1) ( 2x2 + x + 1) ln + x + 1) l: ( 2x B y ' = ( 4x + 1) log D y ' = ( 4x + 1) log ( 2x Cõu 13 : im cc ... hm s y = cú ta ca tõm i xng l im x- A (2 ;1) B ( -1; 1) C (1; -1) D (1; 2) Cõu 28: Tỡm xỏc nh ca cỏc hm s y = log (x- 3) - A (3; 10 ) B (3; 10 ] C (- Ơ ; 10 ) D (3; + Ơ ) Cõu 29: H s gúc ca tip tuyn ... im cc i ca th hm s y = 3x - 4x l: ổ 1 1 ữ ỗ ỗ ; - 1 ; - ;1 ữ ữ ữ A ỗ B C ỗ ỗ ỗ ữ ữ ữ ỗ ỗ ỗ ố2 ứ ố ứ ố ứ 2 + x + 1) + x + 1);1 ữ D ỗ ỗ ữ ỗ ố2 ứ Cõu 14 : Trong cỏc a din sau õy, a din no...
 • 5
 • 339
 • 2
Đề thi học kì 1 môn hóa 12

Đề thi học1 môn hóa 12

... đặc, đun nóng Sau phản ứng hóa học xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí điều kiện tiêu chuẩn thấy khối lượng sắt giảm m gam Giá trị m A 11 ,2 B 6,72 C 7,2 D 5,6 Câu 31: Cho 21, 9 gam amin đơn chức, bậc ... dịch NH3 đun nóng thu 2 ,16 gam Ag Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ dùng A 0,01M B 0,02M C 0,20M D 0 ,10 M - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 2 01 ... pin điện hoá Zn – Ag A 0,84V B 0,04V C 1, 56V D 2,36V Câu 16 : Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp este đơn chức X, Y cần tối thi u 10 0 ml dung dịch NaOH 1, 5M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu...
 • 4
 • 1,654
 • 35
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC1 MÔN HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

... - Mã đề thi 13 2 - HẾT -13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... X phản ứng tráng bạc thu m gam Ag Giá trị m là: A 69 ,12 B 76,77 C 86,4 D 77,76 Câu 20: Chất chất béo A C3H5( COOC15H 31) 3 B (C17H35COO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C4H7 Câu 21: Chất ứng ... là: A 15 ,4 B 14 ,5 C 14 D 19 ,4 Câu 29: C5H10O2 đồng phân este thủy phân dung dịch NaOH sinh Natri axetat A B C D Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 10 0 ml...
 • 3
 • 675
 • 11
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN ANH VĂN - Mã đề thi: 125 pps

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN ANH VĂN - đề thi: 125 pps

... end - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I - LỚP 12 - MÔN ANH VĂN Năm học: 2 010 -2 011 đề thi 12 5 1D, 2C, 3A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8D, 9C, 10 A, 11 B, 12 A, 13 C, 14 D, 15 C, 16 B, 17 A, 18 D, 19 D, 20B 21C, 22A, ... - TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Tổ Ngoại Ngữ ĐỀ THI HỌC KỲ – MÔN ANH VĂN - LỚP 12 NĂM HỌC 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 45 phút , không kể thời gian giao đề Họ tên :……………………… Lớp 12 Số báo danh: ... - TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Tổ Ngoại Ngữ ĐỀ THI HỌC KỲ – MÔN ANH VĂN - LỚP 12 NĂM HỌC 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 45 phút , không kể thời gian giao đề Họ tên :……………………… Lớp 12 Số báo danh:...
 • 10
 • 582
 • 2
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học kì 1 văn 12

Đề thi học1 lớp 12 môn Văn Ma trận đề thi học1 văn 12

... luận xúc Số câu 1 10% 10 % 20% 10 % 50% – Số điểm /tỉ lệ 2câu Tổng số câu Tổng số điểm 2.5 Tỉ lệ 25% 2.25 3.25 10 22.50% 32.50% 20% 10 0% IV Đề thi thức môn văn học lớp 12 Câu (5 điểm): Đọc đoạn ... vọng – Nguyễn Khoa Điềm) ………… (Hết)…………… B Đáp án đề thi hướng dẫn chấm môn văn học lớp 12 Câu Nội dung Điểm Câu 1 Đoạn thơ nằm thơ Sóng nữ thi sĩ Xuân Quỳnh 0.25 – Hình tượng bao trùm xuyên ... Các khái niệm liên Làm văn: Nghị luận quan đến vấn đề nghị luận xã hội tư tưởng nghị luận đạo lí Số câu: Số điểm Tỉ lệ: Làm văn: nghị luận văn học Huy động kiến thức đời Lời văn săc sảo, sống xã...
 • 5
 • 909
 • 8
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn có đáp án chi tiết

Ma trận đề thi học1 lớp 11 môn Văn có đáp án chi tiết

... tử tù” nhà văn Nguyễn Tuân B Đáp án hướng dẫn chấm đề thi học môn văn lớp 11 I Hướng dẫn chung: – Giáo viên phải nắm nội dung trình bày làm học sinh để đánh giá cách khái quát, tránh đếm ý ... Làm văn: Viết văn nghị luận Nhận biêt – Hiểu vấn – Biết viết kiểu đề cần nghị luận văn nghị luận Điểm: Tỉ lệ: Điểm – Tỉ lệ: 10 % – so sánh liên hệ với tác phẩm văn học khác chủ đề – Điểm ... 0,75 làm tròn thành 1, 0 II Đáp án đề thi văn thang điểm Câu Ý NỘI DUNG ĐIỂM Đọc đoạn văn 5,00đ Tác phẩm Chí Phèo nhà văn Nam Cao 0,50đ – Chí Phèo Nam Cao viết năm 19 41 Đề tài: Người nông dân...
 • 5
 • 5,039
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kỳ 1 môn hóa 12ma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 11ma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 10ma tran de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 12đề thi hoc kỳ 1 môn hóađề thi học kỳ 1 môn sinh 12đề thi học kỳ 1 môn hóa 11đề thi học kỳ 1 môn hóa lớp 10đề thi học kỳ 1 môn hóa lớp 11đề thi học kỳ 1 môn hóa lớp 12de thi hoc ky 1 mon hoa 11đề thi học kỳ 1 môn lý 12đề thi học ky 1 mon hóa lớp 8đề thi học kì 1 môn hóa 12đề thi học kì 1 môn hóa 12 violetBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM