1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm thuyết bài tập chương 5 Nhóm halogen

... 50 câu hỏi trắc nghiệm thuyết bài tập chương 5 Nhóm halogen A. thuyết: Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, ... 3. D. HCl, H 2 SO 4, HNO 3. Câu 32: Phản ứng giữa I 2 H 2 xảy ra ở điều kiện: A. ánh sang.khuyếch tán. B. Đun nóng. C. 350 50 0 0 C. D. 350 50 0 0 C, xúc tác Pt. Câu 33: Nguồn chủ yếu để điều ... B. Câu 38: Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sang mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là : A. N 2 H 2 . B. H 2 O 2 . C. Cl 2 H 2 . D. H 2 S Cl 2. B. Bài tập: Câu...
 • 7
 • 8,570
 • 329
lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

thuyết bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

... λd = 0, 75 µm.A. 0,60 µm, 0 ,50 µm 0,43 µm. B. 0,62 µm, 0 ,50 µm 0, 45 µm.C. 0,60 µm, 0 ,55 µm 0, 45 µm. D. 0, 65 µm, 0 ,55 µm 0,42 µm. Câu 28. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm cách màn ... định. Câu 86. Trong chân không bước sóng của một ánh sáng màu lục là? A. 0 ,55 µm. B. 0 ,55 pm. C. 0 ,55 mm. D. 0 ,55 nm. Câu 87. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng lam ... đầu các đại của các quang electron.A. 0,09 85. 10 5 m/s. B. 0,9 85. 10 5 m/s. C. 9, 85. 10 5 m/s. D. 98 ,5. 10 5 m/s. Câu 18. Pin quang điện hoạt động dựa vàoA. hiện tượng quang điện ngoài. B. hiện...
 • 15
 • 968
 • 0
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Hóa học hữu cơ

Câu hỏi trắc nghiệm thuyết Hóa học hữu cơ

... 6 Câu 2. (KA–08) Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H 5 - NH3Cl (phenyl amoni clorua), H2N CH2 CH2 CH(NH2) COOH, ClH3N CH2 COOH, HOOC CH2 CH2 CH(NH2) ... các hợp chất sau: (a) HOCH2 CH2OH (b) HOCH2 CH2 CH2OH (c) HOCH2 CH(OH) CH2OH(d) CH3 CH(OH) CH2OH (e) CH3 CH2OH (f) CH3 O CH2CH3Các chất đều tác ... CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH=C(CH3)2; CH3 CH =CH2;CH3–CH=CH–CH=CH2; CH3–CH=CH–COOH. Số chất có đồng phân hình học làA. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 15. (KA-10) Tổng số chất...
 • 11
 • 15,623
 • 139
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP

... Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơII .5 MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT Câu 1 : Đặc điểm hay đặc tính nào sau đây giúp ... khối lượng). vậy CTPT số đồng phân tương ứng của A là :A. C6H14 4 đồng phânB. C6H14 5 đồng phânC.C 5 H12 3 đồng phânD.C6H14 6 đồng phân Câu 15: Cho propen, propin, ... 5, 4g H2O. CTPT của 2 hydrocacbon trên là :A. C2H4 C4H8B. C2H2 C4H6C. C3H4 C 5 H8D. CH4 C3H8 Câu 27: Thứ tự nhận biết các lọ mất nhãn đựng các khí :...
 • 10
 • 3,383
 • 23
Lý thuyết và bài tập chương dao động cơ học

thuyết bài tập chương dao động cơ học

... 0,25s B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s 35. Vật dao động điều hòa theo phương trình 5 os( )x c t cmπ= sẽ đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3 (kể từ lúc t = 0) vào thời điểm: A. 2 ,5( )t s=B. 1 ,5( ... C. s1D. s526. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ 3 cm thì vận tốc của nó là 2 /m sπ . Tần số daođộng của vật là A. 25 Hz B. 0, 25 Hz C. 50 Hz D. 50 πHz27. ... vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làmgốc là : A. 56 ,53 cm B. 50 cm C. 55 ,77cm D. 42cm3. Một vật dao động với phương trình x = 42cos (5 t − 3π/4)cm. Quãng đường vật...
 • 26
 • 8,679
 • 14
Lý Thuyết và bài tập chương III

Thuyết bài tập chương III

... H2N-[CH2]6–NH2 B. CH3–CH(CH3)–NH2 C. CH3–NH–CH3D. C6H 5 NH2 Câu 9: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C 5 H13N ?A. 4 amin. B. 5 amin. C. 6 amin. D. 7 amin. Câu 10: ... làA. 456 gam. B. 56 4 gam. C. 4 65 gam. D. 54 6 gam. Câu 27: Cho 9,3 gam anilin (C6H 5 NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 11, 95 gam. B. 12, 95 gam. C. 12 ,59 gam. ... C. 8,10 gam. D. 9 ,55 gam. Câu 29: Cho 4 ,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 7, 65 gam. B. 8, 15 gam. C. 8,10 gam. D. 0, 85 gam. Câu 30: Cho anilin...
 • 7
 • 586
 • 5
lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

thuyết bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

... lượt trên AC AD. O là một điểm bên trong∆BCD. Tìm giao điểm của: a) MN (ABO). b) AO (BMN).HD: a) Tìm giao tuyến của (ABO) (ACD).b) Tìm giao tuyến của (BMN) (ABO). 5. Cho hình ... giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) (BCD), (DMN) (ABC).VẤN ĐỀ 2: Tìm giao điểm của đường thẳng mặt phẳng Muốn tìm giao điểm của một đường thẳng một mặt phẳng ta có thể tìm giao ... rằng các mặt phẳng (ABC′), (BCA′) (CAB′) cómột điểm chung O ở trên đoạn GG′ nối trọng tâm ∆ABC trọng tâm ∆A′B′C′. Tính OGOG′. HD:1218Hình học 11BÀI TẬP ÔN 1.Cho tứ diện ABCD có AB...
 • 13
 • 2,008
 • 48
Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học

Ly thuyet va bai tap chuong II hinh học

... bcos 45 F2a cos60 2abcos180 b 2 cos 45 −=+ + G = (2cos230o + sin1 35 o 3tan120o)(cos180o–cot 45 o) H = 3sin2 45 o –2 cos21 35 o 4sin2 50 o –4 cos2 50 o+5tan 55 ocot 55 o Bài ... 3uuuurMC = r0 .ĐS : b) A/ (–2 ,0),H (–3 ,2) ; c) G( 5/ 3,8/3),I (–1 ,3) ; d) 30 ; 5 2 +310+4 5 ; + +60 5 2 3 10 4 5 e) M(-1/6,13/6) Bài 24. Cho A(1 ,5) , B (– 4, 5) , C(4 ,–1 ). Tìm tọa độ các điểm ... (–3 ,5) ; (5, 3) , (1 ,–3 ) ; b) (5/ 3,8/3) , (7/3,4/3) ; c) (–3 ,5) Bài 23. Cho A( 5, 6) , B (– 4 ,–1 ) , C(4,3)a) CMR : Ba điểm ABC tạo thành 1 tam giác.b) Tìm tọa độ chân đường cao A/ kẻ từ A và...
 • 9
 • 955
 • 4
Tài liệu Lý thuyết và bài tập Chương : Từ trường ppt

Tài liệu thuyết bài tập Chương : Từ trường ppt

... BÀI TẬP CHƯƠNG IVI/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:1. Từ trường:_ Các tương tác giữa nam châm với nam châm, nam châm với dòng ... Bqmv.Chu kì chuyển động của hạt là: T = 2πRv.II/ BÀI TẬP: Bài 1: Xác định lực từ trong các trường hợp sau: Bài 2: Một dòng điện có cường độ là 5A chạy trong một đọan dây dẫn dài 40 cm đặt trong ... dụng lên đoạn dây dẫn. Bài 3: Một dây dẫn thẳng có cường độ dòng điện là 4A chạy qua. Hãy xác định cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 30 cm. Bài 4: Khung dây hình tròn quấn 50 0 vòng có cường độ...
 • 3
 • 2,072
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn hóacâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học 12câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 10câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tiền tệ tín dụngcâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý thi đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ